Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr hab. Katarzyna Lewandowska, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/157


Autorzy: Szulc Marta, Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Wykorzystanie potencjału pochodnych chitozanu w kosmetologii.

Tytuł całości: II Sympozjum "Biomateriały w medycynie i kosmetologii", 28 stycznia 2021 r., Toruń, materiały konferencyjne.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2021

Opis fizyczny: S. 74


2/157


Autorzy: Szulc Marta, Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Application of chitosan and chitosan derivatives in cosmetics.

Tytuł całości: Natural products applications, health, cosmetic and food : provided by nature, adapted scientifically for industry : 1st International Online Conference, 4th-5th February 2021: book of abstracts / eds.: Lillian Barros, Bruno Melgar Castañeda, Carlos Seiti Hurtado Shiraishi.

Adres wydawniczy: Bragança, Instituto Politécnico de Bragança : 2021

Opis fizyczny: S. 272


3/157


Autorzy: Szulc Marta, Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Miscibility of chitosan derivatives blends.

Tytuł całości: The 2nd International Conference on Chemistry for Beauty and Health, 2021, May 12-14.

Adres wydawniczy: Toruń, Nicolaus Copernicus University. Faculty of Chemistry : 2021

Opis fizyczny: S. 91


4/157


Autorzy: Grzesikowska Karolina, Lewandowska Katarzyna, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Hydrodynamic properties of collagen solutions.

Tytuł całości: The 2nd International Conference on Chemistry for Beauty and Health, 2021, May 12-14.

Adres wydawniczy: Toruń, Nicolaus Copernicus University. Faculty of Chemistry : 2021

Opis fizyczny: S. 71


5/157


Autorzy: Powałka Anna, Szulc Marta, Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Mechanical and morphological studies of chitosan and carboxymethyl chitosan.

Tytuł całości: The 2nd International Conference on Chemistry for Beauty and Health, 2021, May 12-14.

Adres wydawniczy: Toruń, Nicolaus Copernicus University. Faculty of Chemistry : 2021

Opis fizyczny: S. 87


6/157


Autorzy: Szulc Marta, Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Surface properties of hyaluronic acid blends.

Tytuł całości: The 2nd International Conference on Chemistry for Beauty and Health, 2021, May 12-14.

Adres wydawniczy: Toruń, Nicolaus Copernicus University. Faculty of Chemistry : 2021

Opis fizyczny: S. 38


7/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna, Szulc Marta.

Tytuł oryginału: Characterisation of hyaluronic acid blends modified by poly(N-vinylpyrrolidone).

Czasopismo: Molecules

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 26 no. 17

Opis fizyczny: Art. no. 5233 S. 1-10, tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/molecules

Impact Factor: 4.412

Punktacja MNiSW: 100.000


8/157


Autorzy: Adamiak Katarzyna, Lewandowska Katarzyna, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: The infuence of salicin on rheological and film-forming properties of collagen.

Czasopismo: Molecules

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 26 no. 6

Opis fizyczny: Art. no. 1661 S. 1-12, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/molecules

Impact Factor: 4.412

Punktacja MNiSW: 100.000


9/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna, Szulc Marta, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Effect of solvent on the hydrodynamic properties of collagen.

Czasopismo: Polymers

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 13 no. 21

Opis fizyczny: Art. no. 3626 S. 1-8, tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/polym

Impact Factor: 4.329

Punktacja MNiSW: 100.000


10/157


Autorzy: Szulc Marta, Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Charakterystyka i zastosowanie pochodnych chitozanu w medycynie.

Tytuł równoległy: Characteristics and application of chitosan derivatives in medicine.

Tytuł całości: Biofizyka a medycyna / red. nauk. Leszek Kubisz [et al.].

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego : 2020

Opis fizyczny: S. 80-89, il., wykr.; streszcz. ang.

Seria: (Monografie / Katedra i Zakład Biofizyki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ;t. 9)

Punktacja MNiSW: 20.000


11/157


Autorzy: Szulc Marta, Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Wpływ zmiany parametrów syntezy na właściwości otrzymanych karboksymetylochitozanów.

Tytuł całości: IX Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, Toruń, 18-20 września 2020, książka abstraktów.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 16


12/157


Autorzy: Powałka Anna, Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Wpływ ciężaru cząsteczkowego biopolimeru na właściwości reologiczne kompozytów biopolimerowych.

Tytuł całości: IX Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, Toruń, 18-20 września 2020, książka abstraktów.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 14


13/157


Autorzy: Powałka Anna, Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Charakterystyka reologiczna mleczanu chitozanu i wybranych kompozytów.

Tytuł całości: Kopernikańskie e-Seminarium Doktoranckie organizowane przez Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 07.09.2020 / red. nauk. i przygot. mater. Sylwia Grabska-Zielińska, Anna Kmieciak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydział Chemii. Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 57


14/157


Autorzy: Szulc Marta, Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Wpływ warunków reakcji na właściwości otrzymanych pochodnych chitozanu.

Tytuł całości: Kopernikańskie e-Seminarium Doktoranckie organizowane przez Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 07.09.2020 / red. nauk. i przygot. mater. Sylwia Grabska-Zielińska, Anna Kmieciak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydział Chemii. Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 67


15/157


Autorzy: Szulc Marta, Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Rheological properties of hyaluronic acid poly (N-vinylpyrrolidone) and their mixtures.

Tytuł całości: National Scientific Conference "Knowledge - Key to Success", IV edition, Toruń, 18 January 2020 : the book of abstracts / eds. Norbert Kępczak, Agnieszka Firaza.

Adres wydawniczy: Łódź, Promovendi Foundation Publishing : 2020

Opis fizyczny: S. 70


16/157


Autorzy: Szulc Marta, Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Synteza i zastosowanie w medycynie karboksymetylochitozanów.

Tytuł całości: Polimery w medycynie, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Łódź, 3 listopada 2020 r.

Adres wydawniczy: [Łódź, Sieć Badawcza Łukasiewicz. Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych] : 2020

Opis fizyczny: S. 86


17/157


Autorzy: Szulc Marta, Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Application of polysaccharides in medicine.

Tytuł całości: UK-Poland Bioinspired Materials Conference, 23rd-24th November 2020, conference programme and book of abstracts.

Adres wydawniczy: [S.l.], United Kingdom Society for Biomaterials, Polish Society for Biomaterials : 2020

Opis fizyczny: S. 117


18/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Effect of an ionic liquid on the physicochemical properties of chitosan/poly(vinyl alcohol) mixtures.

Czasopismo: International Journal of Biological Macromolecules

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 147

Opis fizyczny: S. 1156-1163, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.ijbiomac

Impact Factor: 6.953

Punktacja MNiSW: 100.000


19/157


Autorzy: Grabska-Zielińska Sylwia, Sionkowska Alina, Monteiro Fernando J., Coelho Catarina C., Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Physico-chemical characterization and biological tests of silk fibroin/collagen/chitosan materials, cross-linked by glyoxal solution.

Czasopismo: Inżynieria Biomateriałów

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 23 no. 158 nr spec.

Opis fizyczny: S. 20

Uwagi: 29th Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine : Annual Conference, 15-18 October 2020, Rytro, Poland.


20/157


Autorzy: Sionkowska Alina, Adamiak Katarzyna, Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Rheological properties of collagen gels after UV treatment.

Czasopismo: Inżynieria Biomateriałów

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 23 no. 158 nr spec.

Opis fizyczny: S. 9, wykr.

Uwagi: 29th Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine : Annual Conference, 15-18 October 2020, Rytro, Poland.


21/157


Autorzy: Szulc Marta, Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Chitosan derivatives : synthesis and characterization.

Czasopismo: Inżynieria Biomateriałów

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 23 no. 158 nr spec.

Opis fizyczny: S. 11

Uwagi: 29th Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine : Annual Conference, 15-18 October 2020, Rytro, Poland.


22/157


Autorzy: Szulc Marta, Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Characterization of thin chitosan composite films.

Czasopismo: Inżynieria Biomateriałów

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 23 no. 158 nr spec.

Opis fizyczny: S. 12

Uwagi: 29th Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine : Annual Conference, 15-18 October 2020, Rytro, Poland.


23/157


Autorzy: Kaczmarek Beata, Lewandowska Katarzyna, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Modification of collagen properties with ferulic acid.

Czasopismo: Materials (Basel)

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 13 no. 15

Opis fizyczny: Art. no. 3419 S. 1-12, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/ma

Impact Factor: 3.623

Punktacja MNiSW: 140.000


24/157


Autorzy: Sionkowska Alina, Lewandowska Katarzyna, Adamiak Katarzyna.

Tytuł oryginału: The influence of UV light on rheological properties of collagen extracted from Silver Carp skin.

Czasopismo: Materials (Basel)

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 13 no. 19

Opis fizyczny: Art. no. 4453 S. 1-10, tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/ma

Impact Factor: 3.623

Punktacja MNiSW: 140.000


25/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Miscibility studies of hyaluronic acid and poly(vinyl alcohol) blends in various solvents.

Czasopismo: Materials (Basel)

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 13 no. 21

Opis fizyczny: Art. no. 4750 S. 1-12, tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/ma

Impact Factor: 3.623

Punktacja MNiSW: 140.000


26/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna, Szulc Marta.

Tytuł oryginału: Rheological and mechanical studies of chitosan blends with the addition of an ionic liquid.

Czasopismo: Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 24

Opis fizyczny: S. 119-126, tab., wykr.

Uwagi: 10.15259/PCACD

Punktacja MNiSW: 20.000


27/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Influence of the addition of ionic liquids on physicochemical properties of chitosan/poly(vinyl alcohol) blends.

Tytuł całości: 25th Conference of Polish Chitin Society "New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives", Toruń, September 25-27th, 2019.

Adres wydawniczy: [Łódź, Polskie Towarzystwo Chitynowe] : 2019

Opis fizyczny: S. [1-2]


28/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Właściwości reologiczne poli(N-winylopirolidonu) oraz jego mieszanin.

Tytuł równoległy: Rheological properties of poly(N-vinylpyrrolidone) and its mixtures.

Tytuł całości: Biofizyka a medycyna / red. nauk. Leszek Kubisz, Dorota Hojan-Jezierska, Teresa Matthews-Brzozowska, Anna Marcinkowska-Gapińska.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego : 2019

Opis fizyczny: S. 23-31, tab., wykr.; streszcz. ang.

Seria: (Monografie / Katedra i Zakład Biofizyki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ;t. 8)

Punktacja MNiSW: 20.000


29/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Polimery w kosmetykach.

Tytuł całości: Chemia kosmetyczna, wybrane zagadnienia / pod red. Aliny Sionkowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 379-464, il., tab., wykr.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 20]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


30/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Reologia form kosmetycznych.

Tytuł całości: Chemia kosmetyczna, wybrane zagadnienia / pod red. Aliny Sionkowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 317-377, il., tab., wykr.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 20]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


31/157


Autorzy: Szulc Marta, Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Porównanie właściwości reologicznych i mechanicznych mieszanin chitozanu bez i z dodatkiem cieczy jonowej.

Tytuł całości: II Polski Dzień Materii Miękkiej i Mikroreologii, Łódź, 14-15 listopada 2019 r., materiały konferencyjne.

Adres wydawniczy: [Łódź, Polskie Towarzystwo Reologi Technicznej] : 2019

Opis fizyczny: S. 13


32/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Właściwości reologiczne poli(N-winylopirolidonu) oraz jego mieszanin.

Tytuł równoległy: Rheological properties of poly(N-vinylpyrrolidone) and its mixtures.

Tytuł całości: VI Sympozjum "Biofizyka a medycyna" ; II Sympozjum "Fizykodiagnostyka i rehabilitacja w medycynie i stomatologii", 19-20 września 2019, Poznań, streszczenia referatów i posterów / zebr. i oprac. mater. Leszek Kubisz, Anna Marcinkowska.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu : 2019

Opis fizyczny: S. 19

Uwagi: Tekst pol. i ang.


33/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Charakterystyka reologiczna mieszanin kwasu hialuronowego.

Tytuł równoległy: Rheological characteristics of hyaluronic acid mixtures.

Tytuł całości: Biofizyka a medycyna, biomechanika z bioreologią / red. nauk.: Leszek Kubisz [et al.].

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego : 2018

Opis fizyczny: S. 22-29, tab., wykr.

Seria: (Monografie / Katedra i Zakład Biofizyki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ;t. 6)

Punktacja MNiSW: 20.000


34/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Morfologia i właściwości reologiczne kompozytów chitozanu.

Tytuł równoległy: Morphology and rheological properties of chitosan composites.

Tytuł całości: Polski Kongres Reologii Łódź 2018, Łódź, 26-28 września 2018, materiały konferencyjne / [red. Marek Dziubiński, Magdalena Orczykowska].

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej : 2018

Opis fizyczny: S. 61-62


35/157


Autorzy: Grabska Sylwia, Sionkowska Alina, Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Fibroina jedwabiu i jej mieszaniny z chitozanem.

Tytuł całości: Rozwój nauk przyrodniczo-rolniczych, [praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Mikołajczak i Magdaleny Kubiak].

Adres wydawniczy: Poznań, Samorząd Studencki Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UPP : 2018

Opis fizyczny: S. 37-44

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


36/157


Autorzy: Nawrocka Anna, Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Miscibility of hyaluronic acid/poly(vinyl alcohol) blends.

Tytuł całości: The 1st International Conference on Chemistry for Beauty and Health, BEAUTY-TORUŃ' 2018, 13-16 June 2018.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: S. 79


37/157


Autorzy: Szulc Marta, Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Viscometric studies of hyalurionic acid/poly(N-vinylpyrrolidone) mixtures in various solvents.

Tytuł całości: The 1st International Conference on Chemistry for Beauty and Health, BEAUTY-TORUŃ' 2018, 13-16 June 2018.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: S. 64


38/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Charakterystyka reologiczna mieszanin kwasu hialuronowego.

Tytuł równoległy: Rheological characteristics of hyaluronic acid mixtures.

Tytuł całości: V Sympozjum "Biofizyka a medycyna", 20-21 września 2018, Poznań, streszczenia referatów i posterów.

Adres wydawniczy: Poznań, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego : 2018

Opis fizyczny: S. 19


39/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Wpływ modyfikacji powierzchni glinek montmorylonitowych na proces mineralizacji materiałów chitozanowych.

Tytuł całości: VII Krajowe Sympozjum "Naturalne i Syntetyczne Produkty Zapachowe i Kosmetyczne", Łódź, 2-4 lipca 2018, program, streszczenia referatów i posterów, lista autorów i uczestników.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej : 2018

Opis fizyczny: S. 59


40/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna, Furtos Gabriel.

Tytuł oryginału: Study of apatite layer formation on SBF-treated chitosan composite thin films.

Czasopismo: Polymer Testing

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 71

Opis fizyczny: S. 173-181, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.polymertesting

Impact Factor: 2.943

Punktacja MNiSW: 40.000


41/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Struktura i właściwości powierzchniowe kompozytów chitozanu z różnymi glinkami.

Tytuł całości: Fizykochemia granic faz FGF - metody instrumentalne, [UMCS, Lublin, 23-26 kwietnia 2017], abstrakty.

Adres wydawniczy: Lublin, Petit : 2017

Opis fizyczny: S. 135


42/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna, Sionkowska Alina, Grabska Sylwia.

Tytuł oryginału: Badania spektroskopowe (FTIR), termiczne i morfologia mieszanin kolagenu zawierających kwas hialuronowych i chitozan.

Tytuł całości: Fizykochemia granic faz FGF - metody instrumentalne, [UMCS, Lublin, 23-26 kwietnia 2017], abstrakty.

Adres wydawniczy: Lublin, Petit : 2017

Opis fizyczny: S. 147


43/157


Autorzy: Szulc Marta, Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Badania właściwości reologicznych mleczka do demakijażu.

Tytuł całości: I Konferencja "Chemia dla urody i zdrowia = Chemistry for beauty and health", Toruń, 8-10 czerwca 2017.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydział Chemii. Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 121


44/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Wpływ masy cząsteczkowej chitozanu na właściwości powierzchniowe i proces mineralizacji filmów chitozanowych.

Tytuł całości: I Konferencja "Chemia dla urody i zdrowia = Chemistry for beauty and health", Toruń, 8-10 czerwca 2017.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydział Chemii. Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 109


45/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Studies on the mineralization process of chitosan materials in the SBF solutions.

Tytuł całości: XXIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Chitynowego "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych", Wałbrzych, 20-22 września 2017 r. = 23rd Conference "New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives", Wałbrzych, 20-22 września 2017 r.

Adres wydawniczy: [Łódź, Polskie Towarzystwo Chitynowe] : 2017

Opis fizyczny: [1] s.


46/157


Autorzy: Brodaczewska Klaudia, Wolaniuk Natalia, Lewandowska Katarzyna, Donskow-Łysoniewska Katarzyna, Doligalska Maria.

Tytuł oryginału: Biodegradable chitosan decreases the immune response to Trichinella spiralis in mice.

Czasopismo: Molecules

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 22 no. 11

Opis fizyczny: Art. no. 2008 S. 1-16, wykr.

Uwagi: 10.3390/molecules

Impact Factor: 3.098

Punktacja MNiSW: 30.000


47/157


Autorzy: Ghaeli Ima, De Moraes Mariana A., Beppu Marisa M., Lewandowska Katarzyna, Sionkowska Alina, Ferreida-da-Silva Frederico, Ferraz Maria P., Monteiro Fernando J..

Tytuł oryginału: Phase behaviour and miscibility studies of collagen/silk fibroin macromolecular system in dilute solutions and solid state.

Czasopismo: Molecules

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 22 no. 8

Opis fizyczny: Art. no. 1368 S. 1-17, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.3390/molecules

Impact Factor: 3.098

Punktacja MNiSW: 30.000


48/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Surface properties of chitosan composites with poly(N-vinylpyrrolidone) and montmorillonite.

Czasopismo: Polymer Science. Series A

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 59 no. 2

Opis fizyczny: S. 215-222, tab., wykr.

Uwagi: 10.1134/S0965545X

Impact Factor: 0.729

Punktacja MNiSW: 20.000


49/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna, Sionkowska Alina, Grabska Sylwia, Michalska Marta.

Tytuł oryginału: Characterisation of chitosan/hyaluronic acid blend films modified by collagen.

Czasopismo: Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 22

Opis fizyczny: S. 125-134, il., wykr.

Punktacja MNiSW: 11.000


50/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna, Furtos Gabriel.

Tytuł oryginału: Characterisation of thin chitosan films for guided tissue regeneration purposes.

Czasopismo: Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 22

Opis fizyczny: S. 118-124, il., tab.

Punktacja MNiSW: 11.000


51/157


Autorzy: Sionkowska Alina, Kaczmarek Beata, Michalska Marta, Lewandowska Katarzyna, Grabska Sylwia.

Tytuł oryginału: Preparation and characterization of collagen/chitosan/hyaluronic acid thin films for application in hair care cosmetics.

Czasopismo: Pure and Applied Chemistry

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 89 no. 12

Opis fizyczny: S. 1829-1839, tab., wykr.

Uwagi: 10.1515/pac

Impact Factor: 5.294

Punktacja MNiSW: 30.000


52/157


Autorzy: Sionkowska Alina, Kaczmarek Beata, Lewandowska Katarzyna, Grabska Sylwia, Michalska Marta, Pokrywczyńska Marta, Kloskowski Tomasz, Drewa Tomasz.

Tytuł oryginału: 3D composites based on the blends of chitosan and collagen with the addition of hyaluronic acid.

Tytuł całości: 3rd International Conference on Bioinspired and Biobased Chemistry & Materials, October 16-19, 2016, Nice, France, abstracts.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2016

Opis fizyczny: S. 296


53/157


Autorzy: Grabska Sylwia, Sionkowska Alina, Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: The surface properties of thin films based on mixtures on chitosan, hyaluronic acid and collagen.

Tytuł całości: 5. Berliner Chemie Symposium & 1. Chemie in Praxis für Studierende, Absolventinnen und Doktorandinnen.

Adres wydawniczy: Berlin, [s.n.] : 2016

Opis fizyczny: S. 39


54/157


Autorzy: Sionkowska Alina, Grabska Sylwia, Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Physico-chemical properties of three-component mixtures based on chitosan, hyaluronic acid and collagen.

Tytuł całości: Electronic processes in organic and inorganic materials, the Jubilee 10th International Conference, May 23-27, 2016, Ternopil, Ukraine : ICEPROM-10 conference abstract.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2016

Opis fizyczny: S. 59


55/157


Autorzy: Sionkowska Alina, Grabska Sylwia, Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Zastosowanie badań wiskozymetrycznych do oceny mieszalności roztworów polimerów naturalnych.

Tytuł całości: III Poznańskie Sympozjum Młodych Naukowców, 5 listopad 2016 r.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydział Chemii. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza : 2016

Opis fizyczny: S. 19


56/157


Autorzy: Grabska Sylwia, Sionkowska Alina, Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Mieszalność układów dwu- i trójskładnikowych na bazie chitozanu, kwasu hialuronowego i kolagenu.

Tytuł całości: IV Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii, Łódź, 12-13 maja 2016 r., materiały konferencyjne.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej : 2016

Opis fizyczny: S. 165


57/157


Autorzy: Sionkowska Alina, Grabska Sylwia, Lewandowska Katarzyna, Kołodziejczak Agata.

Tytuł oryginału: Preparation and characterisation of collagen/chitosan films with magnetic properties.

Tytuł całości: The 9th International Conference on Modification, Degradation and Stabilization of Polymers, MoDeSt 2016, Kraków, Poland, September 4-8, 2016, book of abstracts / eds. Barbara Witkowska-Mocek, Małgorzata Choroś, Hanna Głowala.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Chemii Przemysłowej : 2016

Opis fizyczny: S. 219


58/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Właściwości mechaniczne i reologiczne mieszanin chitozanu : kryteria mieszalności.

Tytuł równoległy: Mechanical and rheological properties of chitosan blends : miscibility criteria.

Tytuł całości: XXII Konferencja Polskiego Towarzystwa Chitynowego "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych", Malbork, 14-16 września 2016 r. = 22nd Conference "New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives", Malbork, 14-16 September 2016.

Adres wydawniczy: [Łódź, Polskie Towarzystwo Chitynowe] : 2016

Opis fizyczny: [2] s.

Uwagi: Tekst pol. i ang.


59/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna, Sionkowska Alina, Grabska Sylwia.

Tytuł oryginału: Przygotowanie i charakterystyka biopolimerowych filmów o właściwościach magnetycznych.

Tytuł równoległy: Preparation and characterization of biopolymer films with magnetic properties.

Tytuł całości: XXII Konferencja Polskiego Towarzystwa Chitynowego "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych", Malbork, 14-16 września 2016 r. = 22nd Conference "New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives", Malbork, 14-16 September 2016.

Adres wydawniczy: [Łódź, Polskie Towarzystwo Chitynowe] : 2016

Opis fizyczny: [2] s.

Uwagi: Tekst pol. i ang.


60/157


Autorzy: Sionkowska Alina, Michalska Marta, Walczak Maciej, Lewandowska Katarzyna, Kubacka Olga.

Tytuł oryginału: Charakterystyka filmów na bazie kolagenu i chitozanu modyfikowanych nanocząsteczkami srebra.

Tytuł równoległy: Preparation and characterization of collagen/chitosan thin film with addition of silver nanoparticles.

Tytuł całości: XXII Konferencja Polskiego Towarzystwa Chitynowego "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych", Malbork, 14-16 września 2016 r. = 22nd Conference "New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives", Malbork, 14-16 September 2016.

Adres wydawniczy: [Łódź, Polskie Towarzystwo Chitynowe] : 2016

Opis fizyczny: [2] s.

Uwagi: Tekst pol. i ang.


61/157


Autorzy: Sionkowska Alina, Kaczmarek Beata, Lewandowska Katarzyna, Grabska Sylwia, Pokrywczyńska Marta, Kloskowski Tomasz, Drewa Tomasz.

Tytuł oryginału: 3D composites based on the blends of chitosan and collagen with the addition of hyaluronic acid.

Czasopismo: International Journal of Biological Macromolecules

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 89

Opis fizyczny: S. 442-448, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.ijbiomac

Impact Factor: 3.671

Punktacja MNiSW: 35.000


62/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna, Sionkowska Alina, Grabska Sylwia, Kaczmarek Beata.

Tytuł oryginału: Surface and thermal properties of collagen/hyaluronic acid blends containing chitosan.

Czasopismo: International Journal of Biological Macromolecules

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 92

Opis fizyczny: S. 371-376, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.ijbiomac

Impact Factor: 3.671

Punktacja MNiSW: 35.000


63/157


Autorzy: Sionkowska Alina, Lewandowska Katarzyna, Michalska Marta, Walczak Maciej.

Tytuł oryginału: Characterization of silk fibroin 3D composites modified by collagen.

Czasopismo: Journal of Molecular Liquids

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 215

Opis fizyczny: S. 323-327, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.molliq

Impact Factor: 3.648

Punktacja MNiSW: 30.000


64/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna, Sionkowska Alina, Grabska Sylwia, Kaczmarek Beata, Michalska Marta.

Tytuł oryginału: The miscibility of collagen/hyaluronic acid/chitosan blends investigated in dilute solutions and solids.

Czasopismo: Journal of Molecular Liquids

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 220

Opis fizyczny: S. 726-730, tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.molliq

Impact Factor: 3.648

Punktacja MNiSW: 30.000


65/157


Autorzy: Sionkowska Alina, Lewandowska Katarzyna, Grabska Sylwia, Kaczmarek Beata, Michalska Marta.

Tytuł oryginału: Physico-chemical properties of three-component mixtures based on chitosan, hyaluronic acid and collagen.

Czasopismo: Molecular Crystals and Liquid Crystals

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 640 no. 1

Opis fizyczny: S. 21-29, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1080/15421406

Impact Factor: 0.571

Punktacja MNiSW: 15.000


66/157


Autorzy: Sionkowska Alina, Grabska Sylwia, Lewandowska Katarzyna, Andrzejczyk Aleksandra.

Tytuł oryginału: Polymer films based on silk fibroin and collagen : the physico-chemical properties.

Czasopismo: Molecular Crystals and Liquid Crystals

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 640 no. 1

Opis fizyczny: S. 13-20, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1080/15421406

Impact Factor: 0.571

Punktacja MNiSW: 15.000


67/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna, Sionkowska Alina, Grabska Sylwia.

Tytuł oryginału: The influence of the type solvent on the structure of chitosan blends with hyaluronic acid.

Czasopismo: Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 21

Opis fizyczny: S. 147-153, il., tab.

Uwagi: 10.15259/PCACD

Punktacja MNiSW: 11.000


68/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Structure and thermal properties of chitosan/poly(vinyl alcohol)/clay blends.

Tytuł całości: 12th International Conference of the European Chitin Society, 13th International Conference on Chitin and Chitosan, Münster, Germany, August 30th - September 2nd, 2015.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2015

Opis fizyczny: S. 187


69/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna, Sionkowska Alina, Grabska Sylwia.

Tytuł oryginału: Structure and miscibility of chitosan/hyaluronic acid blends.

Tytuł całości: 12th International Conference of the European Chitin Society, 13th International Conference on Chitin and Chitosan, Münster, Germany, August 30th - September 2nd, 2015.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2015

Opis fizyczny: S. 146


70/157


Autorzy: Sionkowska Alina, Lewandowska Katarzyna, Grabska Sylwia.

Tytuł oryginału: Surface properties of chitosan mixtures with hyaluronic acid and collagen as materials designed for biomedical applications.

Tytuł całości: 27th European Conference on Biomaterials, Kraków, Poland, 30th August - 3nd September 2015, final programme and book of abstracts.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2015

Opis fizyczny: S. 560, il., tab.


71/157


Autorzy: Sionkowska Alina, Kaczmarek Beata, Michalska Marta, Lewandowska Katarzyna, Grabska Sylwia.

Tytuł oryginału: Chitosan based materials for health care and personal care.

Tytuł całości: 4th EPNOE International Polysaccharide Conference 2015 "Polysaccharides and polysaccharidebased advanced materials, from science to industry", 19-22 October 2015 r., Warsaw, Poland.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2015

Opis fizyczny: S. 250


72/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna, Sionkowska Alina, Grabska Sylwia.

Tytuł oryginału: Characterization of thin chitosan/hyaluronic acid blend films.

Tytuł całości: Central European Conference on Regenerative Medicine, CECRM 2015, Bydgoszcz, 14-15 March 2015, abstract book.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera UMK : 2015

Opis fizyczny: S. 76


73/157


Autorzy: Grabska Sylwia, Sionkowska Alina, Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Właściwości fizykochemiczne mieszanin chitozanu i kwasu hialuronowego.

Tytuł całości: II Poznańskie Sympozjum Młodych Naukowców "Nowe oblicze nauk przyrodniczych", 14 listopad 2015 r.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydział Chemii. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza : 2015

Opis fizyczny: S. 104


74/157


Autorzy: Sionkowska Alina, Lewandowska Katarzyna, Grabska Sylwia, Liszewska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Characterization of thin collagen/hyaluronic acid blend films.

Tytuł całości: International Conference Sustainable Materials Science and Technology, Paris, 15-17 July 2015, abstracts book.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2015

Opis fizyczny: S. 168, il., tab.


75/157


Autorzy: Grabska Sylwia, Sionkowska Alina, Lewandowska Katarzyna, Kaczmarek Beata.

Tytuł oryginału: Właściwości powierzchniowe mieszanin chitozanu i kwasu hialuronowego.

Tytuł całości: IX Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, 24-26 czerwca 2015, Toruń.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2015

Opis fizyczny: S. 39


76/157


Autorzy: Sionkowska Alina, Lewandowska Katarzyna, Liszewska Agnieszka, Michalska Marta.

Tytuł oryginału: Właściwości powierzchniowe mieszanin kolagenu i kwasu hialuronowego.

Tytuł całości: IX Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, 24-26 czerwca 2015, Toruń.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2015

Opis fizyczny: S. 64


77/157


Autorzy: Grabska Sylwia, Sionkowska Alina, Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Porównanie właściwości fizykochemicznych chitozanu i kwasu hialuronowego.

Tytuł całości: Poczuj chemię do studenta, Toruń, 22.04.2015 r., książka abstraktów.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 23


78/157


Autorzy: Gołębiewski Piotr, Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Charakterystyka reologiczna wybranych żeli po goleniu.

Tytuł całości: Poczuj chemię do studenta, Toruń, 22.04.2015 r., książka abstraktów.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 22


79/157


Autorzy: Kaczmarek Beata, Lewandowska Katarzyna, Sionkowska Alina, Grabska Sylwia.

Tytuł oryginału: Wpływ rodzaju rozpuszczalnika na strukturę mieszanin chitozanu z kwasem hialuronowym : badania mikroskopowe SEM.

Tytuł całości: Polska chemia w mieście wolności, 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku, 21-25 września 2015 : materiały zjazdowe. Cz. 1: Streszczenia / oprac. red. Lech Chmurzyński [et al.].

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Chemiczne : 2015

Opis fizyczny: S. 175


80/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Właściwości termiczne i powierzchniowe kompozytów chitozanu z poli(alkoholem winylowym) i glinką.

Tytuł równoległy: Thermal and surface properties of chitosan composites with poly(vinyl alcohol) and clay.

Tytuł całości: XXI Konferencja Polskiego Towarzystwa Chitynowego "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych", Szczecin, 16-18 września 2015 = 21st Conference "New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives", Szczecin, September 16-18th, 2015.

Adres wydawniczy: [Łódź, Polskie Towarzystwo Chitynowe] : 2015

Opis fizyczny: [4] s.

Uwagi: Tekst pol. i ang.


81/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna, Sionkowska Alina, Grabska Sylwia.

Tytuł oryginału: Właściwości termiczne i mechaniczne mieszanin chitozan/kwas hialuronowy.

Tytuł równoległy: Thermal and mechanical properties of chitosan/hyaluronic acid blends.

Tytuł całości: XXI Konferencja Polskiego Towarzystwa Chitynowego "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych", Szczecin, 16-18 września 2015 = 21st Conference "New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives", Szczecin, September 16-18th, 2015.

Adres wydawniczy: [Łódź, Polskie Towarzystwo Chitynowe] : 2015

Opis fizyczny: [4] s.

Uwagi: Tekst pol. i ang.


82/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna, Sionkowska Alina, Liszewska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Badania wiskozymetryczne mieszanin kolagenu z kwasem hialuronowym i chitozanem .

Tytuł całości: XXI Konferencja Polskiego Towarzystwa Chitynowego "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych", Szczecin, 16-18 września 2015 = 21st Conference "New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives", Szczecin, September 16-18th, 2015.

Adres wydawniczy: [Łódź, Polskie Towarzystwo Chitynowe] : 2015

Opis fizyczny: [2] s.


83/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Influence of molecular weight on structure and rheological properties of microcrystalline chitosan mixtures.

Czasopismo: International Journal of Biological Macromolecules

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 79

Opis fizyczny: S. 583-586, tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.ijbiomac

Impact Factor: 3.138

Punktacja MNiSW: 25.000


84/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Characterization of chitosan composites with synthetic polymers and inorganic additives.

Czasopismo: International Journal of Biological Macromolecules

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 81

Opis fizyczny: S. 159-164, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.ijbiomac

Impact Factor: 3.138

Punktacja MNiSW: 25.000


85/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Miscibility and physical properties of chitosan and polyacrylamide blends.

Czasopismo: Journal of Molecular Liquids

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 209

Opis fizyczny: S. 301-305, wykr.

Uwagi: 10.1016/j.molliq

Impact Factor: 2.740

Punktacja MNiSW: 30.000


86/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna, Sionkowska Alina, Grabska Sylwia.

Tytuł oryginału: Chitosan blends containing hyaluronic acid and collagen : compatibility behaviour.

Czasopismo: Journal of Molecular Liquids

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 212

Opis fizyczny: S. 879-884, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.molliq

Impact Factor: 2.740

Punktacja MNiSW: 30.000


87/157


Autorzy: Furtos Gabriel, Silaghi-Dumitrescu Laura, Lewandowska Katarzyna, Sionkowska Alina, Pascuta Petru.

Tytuł oryginału: Biocomposites for orthopedic and dental application.

Czasopismo: Key Engineering Materials

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 672

Opis fizyczny: S. 261-275, il., tab.


88/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna, Sionkowska Alina, Furtos Gabriel, Grabska Sylwia, Michalska Marta.

Tytuł oryginału: Structure and interactions in chitosan composites.

Czasopismo: Key Engineering Materials

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 672

Opis fizyczny: S. 257-260, il., tab.


89/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Surface properties of chitosan composites with poly(vinyl alcohol) and hydroxyapatite.

Czasopismo: Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 20

Opis fizyczny: S. 177-182, il., tab.

Uwagi: 10.15259/PCACD

Punktacja MNiSW: 11.000


90/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Physico-chemical properties of chitosan composites with synthetic polymers and inorganic additives.

Czasopismo: Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 20

Opis fizyczny: S. 162-169, il., tab.

Uwagi: 10.15259/PCACD

Punktacja MNiSW: 11.000


91/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna, Sionkowska Alina, Grabska Sylwia.

Tytuł oryginału: Influence of the intermolecular interaction on physico-chemical properties of chitosan/hyaluronic acid blends.

Czasopismo: Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 20

Opis fizyczny: S. 170-176, tab., wykr.

Uwagi: 10.15259/PCACD

Punktacja MNiSW: 11.000


92/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Influence of molecular weight on structure and rheological characteristics of microcrystalline chitosan/polyacrylamide mixtures.

Tytuł całości: 2nd International Conference on Biological and Biomimetic Adhesives (ICBBA 2014), 6-9 May 2014, Istanbul, Turkey.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2014

Opis fizyczny: S. 133


93/157


Autorzy: Koper Martyna, Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Badania mikroskopowe AFM oraz charakterystyka reologiczna kompozytów chitozanu i poli(alkoholu winylowego).

Tytuł całości: Chemia zrodzona z natury, XL Ogólnopolska Szkoła Chemii, Augustów, 30 IV - 4 V 2014 : książka abstraktów / red. Michał Dąbrowski.

Adres wydawniczy: Białystok, Koło Naukowe Chemików Pozyton : 2014

Opis fizyczny: S. 94


94/157


Autorzy: Sionkowska Alina, Lewandowska Katarzyna, Kaczmarek Beata.

Tytuł oryginału: Physico-chemical properties of biopolymer composites with inorganic additives as materials designed for biomedical applications.

Tytuł całości: Understanding and manipulating enzymatic and proteomic processes in biomineralization, BioMineralix Final Meeting, 14-16 April 2014, Granada, Spain.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2014

Opis fizyczny: S. 29


95/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Właściwości fizykochemiczne kompozytów chitozanu z polimerami syntetycznymi i dodatkami nieorganicznymi.

Tytuł równoległy: Physico-chemical properties of chitosan composites with synthetic polymers and inorganic additives.

Tytuł całości: XX Konferencja Polskiego Towarzystwa Chitynowego "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych", Łódź, 24-26 września 2014 r. = 20th Conference "New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives", Lodz, September 24-26th, 2014.

Adres wydawniczy: [Łódź, Polskie Towarzystwo Chitynowe] : 2014

Opis fizyczny: 2 s.

Uwagi: Tekst pol. i ang.


96/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna, Sionkowska Alina, Grabska Sylwia.

Tytuł oryginału: Wpływ oddziaływań międzycząsteczkowych na właściwości fizykochemiczne mieszanin chitozanu z kwasem hialuronowym.

Tytuł równoległy: Influence of the intermolecular interaction on physicochemical properties of chitosan/hyaluronic acid blends.

Tytuł całości: XX Konferencja Polskiego Towarzystwa Chitynowego "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych", Łódź, 24-26 września 2014 r. = 20th Conference "New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives", Lodz, September 24-26th, 2014.

Adres wydawniczy: [Łódź, Polskie Towarzystwo Chitynowe] : 2014

Opis fizyczny: 3 s.

Uwagi: Tekst pol. i ang.


97/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna, Koper Martyna.

Tytuł oryginału: Właściwości powierzchniowe kompozytów chitozanu z poli(alkoholem winylowym) i hydroksyapatytem.

Tytuł równoległy: Surface properties of chitosan composites with poly(vinyl alcohol) and hydroxyapatite.

Tytuł całości: XX Konferencja Polskiego Towarzystwa Chitynowego "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych", Łódź, 24-26 września 2014 r. = 20th Conference "New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives", Lodz, September 24-26th, 2014.

Adres wydawniczy: [Łódź, Polskie Towarzystwo Chitynowe] : 2014

Opis fizyczny: 2 s.

Uwagi: Tekst pol. i ang.


98/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna, Sionkowska Alina, Kaczmarek Beata, Furtos Gabriel.

Tytuł oryginału: Characterization of chitosan composites with various clays.

Czasopismo: International Journal of Biological Macromolecules

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 65

Opis fizyczny: S. 534-541

Uwagi: 10.1016/j.ijbiomac

Impact Factor: 2.858

Punktacja MNiSW: 25.000


99/157


Autorzy: Sionkowska Alina, Lewandowska Katarzyna, Płanecka Anna.

Tytuł oryginału: Miscibility and physical properties of chitosan and silk fibroin mixtures.

Czasopismo: Journal of Molecular Liquids

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 198

Opis fizyczny: S. 354-357, tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.molliq

Impact Factor: 2.515

Punktacja MNiSW: 25.000


100/157


Autorzy: Sionkowska Alina, Kaczmarek Beata, Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Modification of collagen and chitosan mixtures by the addition of tannic acid.

Czasopismo: Journal of Molecular Liquids

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 199

Opis fizyczny: S. 318-323, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.molliq

Impact Factor: 2.515

Punktacja MNiSW: 25.000


101/157


Autorzy: Sionkowska Alina, Płanecka Anna, Lewandowska Katarzyna, Michalska Marta.

Tytuł oryginału: The influence of UV-irradiation on thermal and mechanical properties of chitosan and silk fibroin mixtures.

Czasopismo: Journal of Photochemistry and Photobiology. B: Biology

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 140

Opis fizyczny: S. 301-305, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.jphotobiol

Impact Factor: 2.960

Punktacja MNiSW: 25.000


102/157


Autorzy: Sionkowska Alina, Lewandowska Katarzyna, Płanecka Anna, Szarszewska P., Krasińska Katarzyna, Kaczmarek Beata, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Biopolymer blends as potential biomaterials and cosmetic materials.

Czasopismo: Key Engineering Materials

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 583

Opis fizyczny: S. 95-100, il., tab.

Uwagi: 10.4028/www.scientific.net/KEM

Punktacja MNiSW: 8.000


103/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna, Sionkowska Alina, Kaczmarek Beata, Furtos Gabriel.

Tytuł oryginału: Mechanical and morphological studies of chitosan/clay composites.

Czasopismo: Molecular Crystals and Liquid Crystals

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 590 no. 1

Opis fizyczny: S. 193-198, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1080/15421406

Impact Factor: 0.493

Punktacja MNiSW: 15.000


104/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Characterization of thin chitosan/polyacrylamide blend films.

Czasopismo: Molecular Crystals and Liquid Crystals

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 590 no. 1

Opis fizyczny: S. 186-192, il., tab.

Uwagi: 10.1080/15421406

Impact Factor: 0.493

Punktacja MNiSW: 15.000


105/157


Autorzy: Sionkowska Alina, Kaczmarek Beata, Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Characterisation of chitosan after cross-linking by tannic acid.

Czasopismo: Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 19

Opis fizyczny: S. 135-138, tab.

Uwagi: 10.15259/PCACD

Punktacja MNiSW: 7.000


106/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Miscibility and interactions in chitosan and polyacrylamide mixtures.

Czasopismo: Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 19

Opis fizyczny: S. 65-71, wykr.

Uwagi: 10.15259/PCACD

Punktacja MNiSW: 7.000


107/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna, Sionkowska Alina, Krasińska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Viscometric studies of chitosan/polyacrylamide mixtures.

Czasopismo: Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 19

Opis fizyczny: S. 73-78, il., tab.

Punktacja MNiSW: 7.000


108/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Structure and thermal properties of chitosan composites.

Tytuł całości: 3rd Summer Symposium on Nanomaterials and their Application to Biology and Medicine, 16th-19th June 2013, Poznań, Poland.

Adres wydawniczy: Poznań, Faculty of Physics Adam Mickiewicz University in Poznan : 2013

Opis fizyczny: S. 71


109/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Fourier transform infrared (FTIR) and atomic force microscopy (AFM) studies of chitosan composities.

Tytuł całości: Bioceramics 25, 25th Symposium and Annual Meeting of the International Society for Ceramics in Medicine, Bucharest, Romania, November 07-10, 2013 : conference programme & abstract volume.

Adres wydawniczy: Bucureşti, Printech : 2013

Opis fizyczny: S. 155-156


110/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Structure and rheological properities of chitosan/poly(vinyl alcohol) mixtures as materials designed for biomedical applications.

Tytuł całości: Cost Action TD0906, WG3 & WG4 Scientific Workshop Biological Adhesives: from Biology to Biomimetics, Cluj Napoca, Romania, 9th-11th of April 2013.

Adres wydawniczy: Cluj-Napoca, Universitas Napocensis : 2013

Opis fizyczny: S. 40


111/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna, Sionkowska Alina, Kaczmarek Beata, Furtos Gabriel.

Tytuł oryginału: Mechanical and morphological studies of chitosan/clay composites.

Tytuł całości: Electronic processes in organic materials, 9th International Conference, May 20-24, 2013, Lviv, Ukraine : ICEPOM-9 conference abstracts = Elektronnì procesi v organìčnih materìalah : 9-ta Mìžnarodna konferencìâ, 20-24 travnâ 2013 r., L'vìv, Ukraïna : zbìrnik tez.

Adres wydawniczy: Kiïv, Vidavničo-Polìgrafìčnij Centr "Kiïvs'kij Unìversitet" : 2013

Opis fizyczny: S. 81-82


112/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Characterization of thin chitosan/polyacrylamide blend films.

Tytuł całości: Electronic processes in organic materials, 9th International Conference, May 20-24, 2013, Lviv, Ukraine : ICEPOM-9 conference abstracts = Elektronnì procesi v organìčnih materìalah : 9-ta Mìžnarodna konferencìâ, 20-24 travnâ 2013 r., L'vìv, Ukraïna : zbìrnik tez.

Adres wydawniczy: Kiïv, Vidavničo-Polìgrafìčnij Centr "Kiïvs'kij Unìversitet" : 2013

Opis fizyczny: S. 75


113/157


Autorzy: Sionkowska Alina, Kaczmarek Beata, Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Charakterystyka chitozanu sieciowanego taniną.

Tytuł równoległy: Characterization of chitosan after cross-linking by tannic acid.

Tytuł całości: XIX Seminarium Robocze "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych" = 19th Workshop "New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives", Żywiec, September 18-20nd, 2013.

Adres wydawniczy: [Łódź, Polskie Towarzystwo Chitynowe] : 2013

Opis fizyczny: 4 s.

Uwagi: Tekst pol. i ang.


114/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Mieszalność i oddziaływanie w mieszaninach chitozanu i poliakryloamidu.

Tytuł równoległy: Miscibility and interactions in chitosan and polyacrylamide mixtures.

Tytuł całości: XIX Seminarium Robocze "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych" = 19th Workshop "New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives", Żywiec, September 18-20nd, 2013.

Adres wydawniczy: [Łódź, Polskie Towarzystwo Chitynowe] : 2013

Opis fizyczny: 2 s.

Uwagi: Tekst pol. i ang.


115/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna, Sionkowska Alina, Krasińska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Badania wiskozymetryczne mieszanin chitozanu z poliakryloamidem.

Tytuł równoległy: Viscometric studies of chitosan/polyacrylamide mixtures.

Tytuł całości: XIX Seminarium Robocze "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych" = 19th Workshop "New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives", Żywiec, September 18-20nd, 2013.

Adres wydawniczy: [Łódź, Polskie Towarzystwo Chitynowe] : 2013

Opis fizyczny: 2 s.

Uwagi: Tekst pol. i ang.


116/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Viscometric studies in dilute solution mixtures of chitosan and microcrystalline chitosan with poly(vinyl alcohol).

Czasopismo: Journal of Solution Chemistry

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 42 no. 8

Opis fizyczny: S. 1654-1662, tab.

Uwagi: 10.1007/s10953

Impact Factor: 1.083

Punktacja MNiSW: 20.000


117/157


Autorzy: Sionkowska Alina, Płanecka Anna, Lewandowska Katarzyna, Kaczmarek Beata, Szarszewska P..

Tytuł oryginału: Influence of UV-irradiation on molecular weight of chitosan.

Czasopismo: Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 18

Opis fizyczny: S. 21-28, il., tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 7.000


118/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Surface properties of chitosan acetate, polyacrylamide and their mixtures.

Czasopismo: Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 18

Opis fizyczny: S. 29-33, il., tab.

Punktacja MNiSW: 7.000


119/157


Autorzy: Sionkowska Alina, Lewandowska Katarzyna, Płanecka Anna, Kozłowska Justyna, Kaczmarek Beata.

Tytuł oryginału: Biopolymer blends as potential biomaterials and cosmetic materials.

Tytuł całości: 5th International Conference "Biomaterials, Tissue Engineering & Medical Devices" BiomMedD'2012, Constanta, Romania, 29th August-01st September 2012, conference proceedings.

Adres wydawniczy: Bucureşti, Printech : 2012

Opis fizyczny: S. 234


120/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna, Sionkowska Alina, Krasińska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Mechanical and morphological studies of chitosan/polyacrylamide blends.

Tytuł całości: Polymers of special application, VII Polish-Ukrainian Conference, Radom-Święta Katarzyna, September 24-27, 2012, Poland : abstracts.

Adres wydawniczy: Radom, Technical University : 2012

Opis fizyczny: S. 88


121/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Chitosan blends : their properties and applications.

Tytuł całości: Polymers of special application, VII Polish-Ukrainian Conference, Radom-Święta Katarzyna, September 24-27, 2012, Poland : abstracts.

Adres wydawniczy: Radom, Technical University : 2012

Opis fizyczny: S. 89


122/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Właściwości powierzchniowe chitozanu, poliakryloamidu oraz ich mieszanin.

Tytuł równoległy: Surface properties of chitosan, polyacrylamide and their mixtures.

Tytuł całości: XVIII Seminarium Robocze "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych", Bochnia, 19-21 września 2012 = 18th Workshop "New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives", Bochnia, September 19-21nd 2012.

Adres wydawniczy: [Łódź, Polskie Towarzystwo Chitynowe] : 2012

Opis fizyczny: S. 30-31

Uwagi: Tekst pol. i ang.


123/157


Autorzy: Sionkowska Alina, Płanecka Anna, Lewandowska Katarzyna, Kaczmarek Beata, Szarszewska P..

Tytuł oryginału: Zmiany masy cząsteczkowej chitozanu pod wpływem promieniowania UV.

Tytuł równoległy: Influence of UV-irradiation on molecular weight of chitosan.

Tytuł całości: XVIII Seminarium Robocze "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych", Bochnia, 19-21 września 2012 = 18th Workshop "New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives", Bochnia, September 19-21nd 2012.

Adres wydawniczy: [Łódź, Polskie Towarzystwo Chitynowe] : 2012

Opis fizyczny: S. 108-109

Uwagi: Tekst pol. i ang.


124/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Surface studies of microcrystalline chitosan/poly(vinyl alcohol) mixtures.

Czasopismo: Applied Surface Science

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 263

Opis fizyczny: S. 115-123, il., tab., wykr.

Impact Factor: 2.112

Punktacja MNiSW: 30.000


125/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna, Dąbrowska Aldona, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Rheological properties of pectin, poly(vinyl alcohol) and their blends in aqueous solutions.

Czasopismo: e-Polymers

Rocznik: 2012

Szczegóły: no. 015

Opis fizyczny: S. 1-13, tab., wykr.

Impact Factor: 0.400

Punktacja MNiSW: 20.000


126/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Rheological properties of chitosan blends with partially hydrolyzed polyacrylamide in different solvents.

Czasopismo: Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 17

Opis fizyczny: S. 53-58

Punktacja MNiSW: 6.000


127/157


Autorzy: Sionkowska Alina, Lewandowska Katarzyna, Kaczmarek Beata.

Tytuł oryginału: Makrocząsteczki w kosmetykach.

Czasopismo: Przemysł Kosmetyczny

Rocznik: 2012

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 34-35


128/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Badania spektroskopowe (FTIR) i mikroskopowe (AFM) mieszanin mikrokrystalicznego chitozanu z poli(alkoholem winylowym) (PVA).

Tytuł całości: Modyfikacja polimerów, stan i perspektywy w roku 2011 : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Stellera.

Adres wydawniczy: Wrocław, Tempo : 2011

Opis fizyczny: S. 523-528, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


129/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Właściwości reologiczne mieszanin chitozanu z częściowo hydrolizowanym poliakryloamidem w różnych rozpuszczalnikach.

Tytuł równoległy: Rheological properties of chitosan blends with partially hydrolyzed polyacrylamide in different solvents.

Tytuł całości: XVII Seminarium Robocze "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych", Warszawa, 21-23 września 2011 = 17th Workshop "New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives", Warszawa, September 21-23, 2011.

Adres wydawniczy: [Łódź, Polskie Towarzystwo Chitynowe] : 2011

Opis fizyczny: [2 s.]

Uwagi: Tekst pol. i ang.


130/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Viscometric studies of microcrystalline chitosan/poly(vinyl alcohol) mixtures.

Czasopismo: Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 16

Opis fizyczny: S. 43-47, tab.

Punktacja MNiSW: 6.000


131/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Miscibility and interactions in chitosan acetate/poly(N-vinylpyrrolidone) blends.

Czasopismo: Thermochimica Acta

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 517 no. 1-2

Opis fizyczny: S. 90-97, tab., wykr.

Impact Factor: 1.805

Punktacja MNiSW: 25.000


132/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Badania wiskozymetryczne mieszanin mikrokrystalicznego chitozanu z poli(alkoholem winylowym).

Tytuł równoległy: Viscometric studies of microcrystalline chitosan/poly(vinyl alcohol) mixtures.

Tytuł całości: XVI Seminarium Robocze "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych" = 16th Workshop "New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives", Zakopane, 22-24.9.2010.

Adres wydawniczy: [Łódź, Polskie Towarzystwo Chitynowe] : 2010

Opis fizyczny: SP 12 [104-105]


133/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Thermal and atomic force microscopy (AFM) studies of microcrystalline chitosan/poly(vinyl alcohol) mixtures

Czasopismo: Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 15

Opis fizyczny: S. 11-16

Punktacja MNiSW: 6.000


134/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Właściwości termiczne i reologiczne mieszanin soli sodowej karboksymetylocelulozy z polimerami winylowymi.

Tytuł całości: Modyfikacja polimerów, stan i perspektywy w roku 2009 : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Stellera i Danuty Żuchowskiej.

Adres wydawniczy: Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej : 2009

Opis fizyczny: S. 461-465


135/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Badania termiczne i mikroskopowe (AFM) mieszanin mikrokrystalicznego chitozanu z poli(alkoholem winylowym).

Tytuł równoległy: Thermal and atomic force microscopy (AFM) studies of microcrystalline chitosan/poly(vinyl alcohol) mixtures.

Tytuł całości: XV Seminarium Robocze "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych", Toruń, 28-30 września 2009 r. = 15th Workshop "New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives", Torun, September 28-30, 2009.

Adres wydawniczy: [Łódź, Polskie Towarzystwo Chitynowe] : 2009

Opis fizyczny: SP1

Uwagi: Tekst pol. i ang.


136/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Rheological properties of chitosan acetate blends with vinyl polymers.

Czasopismo: Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 14

Opis fizyczny: S. 41-47

Punktacja MNiSW: 4.000


137/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Miscibility and thermal stability of poly(vinyl alcohol)/chitosan mixtures.

Czasopismo: Thermochimica Acta

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 493 no. 1-2

Opis fizyczny: S. 42-48, wykr.

Impact Factor: 1.742

Punktacja MNiSW: 15.000


138/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Hydrodynamic properties of hydrophilic high molecular weight compounds and of their mixtures.

Tytuł całości: Polymers at frontiers of science and technology, the 42nd IUPAC World Polymer Congress MACRO 2008, June 29 - July 4, Taipei / organized by The Polymer Society, Taipei (PST).

Adres wydawniczy: Taipei, National Tsing Hua University : 2008

Opis fizyczny: [2] s., tab.


139/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Badania termiczne mieszanin chitozanu z poli(alkoholem winylowym).

Tytuł całości: V Szkoła Analizy Termicznej - SAT '08, 6-9 kwietnia 2008, Zakopane, program, streszczenia.

Adres wydawniczy: Kraków, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica : 2008

Opis fizyczny: [1] s.


140/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Właściwości i reologiczne mieszanin octanu chitozanu z polimerami winylowymi.

Tytuł równoległy: Rheological properties chitosan acetate blends with vinyl polymers.

Tytuł całości: XIV Seminarium Robocze "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych", Olsztyn, 24-26 września 2008 r = 14th Workshop "New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives", Olsztyn, September 24-26nd, 2008.

Adres wydawniczy: [Łódź, Polskie Towarzystwo Chitynowe] : 2009

Opis fizyczny: SP 3

Uwagi: Tekst pol. i ang.


141/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Właściwości reologiczne roztworów octanu chitozanu, poli(alkoholu winylowego) oraz ich mieszanin.

Tytuł całości: Modyfikacja polimerów, stan i perspektywy w roku 2007 / pod red. Ryszarda Stellera i Danuty Żuchowskiej.

Adres wydawniczy: Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej : 2007

Opis fizyczny: S. 490-495, wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Punktacja MNiSW: 2.000


142/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Thermal study of chitosan blends with vinyl polymers.

Tytuł całości: Progress on chemistry and application of chitin and its derivatives. Monograph. Vol. 12 / ed. by Małgorzata M. Jaworska.

Adres wydawniczy: Łódź, Polish Chitin Society : 2007

Opis fizyczny: S. 65-70, tab.


143/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Comparative studies of rheological properties of polyacrylamide and partially hydrolyzed polyacrylamide solutions.

Czasopismo: Journal of Applied Polymer Science

Rocznik: 2007

Szczegóły: Vol. 103 no. 4

Opis fizyczny: S. 2235-2241, tab., wykr.

Impact Factor: 1.008

Punktacja MNiSW: 20.000


144/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Właściwości termiczne mieszanin chitozanu z polimerami winylowymi.

Tytuł równoległy: Thermal properties of chitosan blends with vinyl polymers

Tytuł całości: XII Seminarium Robocze "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych", Szczyrk, 20-22 września 2006 r. = 12th Workshop "New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives", Szczyrk, September 20-22nd, 2006.

Adres wydawniczy: [Łódź, Polskie Towarzystwo Chitynowe] : 2006

Opis fizyczny: P 8

Uwagi: Tekst pol. i ang.


145/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Badania termiczne i spektroskopowe mieszanin octanu chitozanu z polimerami winylowymi.

Czasopismo: Czasopismo Techniczne. Mechanika

Rocznik: 2006

Szczegóły: R. 103 z. 6 Mechanika

Opis fizyczny: S. 323-327, tab., wykr.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


146/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna, Staszewska Danuta U..

Tytuł oryginału: Właściwości hydrodynamiczne hydrofilowych związków wielkocząsteczkowych : kryteria mieszalności.

Tytuł całości: Modyfikacja polimerów, praca zbiorowa / pod red. Danuty Żuchowskiej i Ryszarda Stellera.

Adres wydawniczy: Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej : 2005

Opis fizyczny: S. 518-521, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


147/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: The miscibility of poly(vinyl alcohol)/poly(N-vinylpyrrolidone) blends investigated in dilute solutions and solids.

Czasopismo: European Polymer Journal

Rocznik: 2005

Szczegóły: Vol. 41 no. 1

Opis fizyczny: S. 55-64, tab., wykr.

Impact Factor: 1.765

Punktacja MNiSW: 20.000


148/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna, Staszewska Danuta U..

Tytuł oryginału: Mieszaniny hydrofilowych związków wielkocząsteczkowych. Cz. 5: Badania wiskozymetryczne mieszanin chitozanu z polimerami winylowymi.

Tytuł równoległy: Blends of hydrophilic high molecular weight compounds. Part 5: Viscometric study of chitosan blends with vinyl polymers.

Tytuł całości: X Seminarium Robocze "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych", Gdynia, 25-27 września 2003 r. = 10th Workshop "New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives", Gdynia, September 25-27th, 2003.

Adres wydawniczy: [Łódź, Polskie Towarzystwo Chitynowe] : 2003

Opis fizyczny: P 3

Uwagi: Tekst pol. i ang.


149/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna, Wojtczak Andrzej, Staszewska Danuta U..

Tytuł oryginału: Mieszaniny hydrofilowych związków wielkocząsteczkowych. Cz. 4: Badania spektroskopowe (FTIR) i szerokokątowego rozpraszania promieni X (WAXS) mieszanin chitozanu z poli(N-winylopirolidonem) (PWP).

Tytuł równoległy: Blends of hydrophilic high molecular weight compounds. Part 4: Fourier transform infrared (FTIR) and wide angle X-ray diffraction (WAXS) studies of chitosan/poly(Nvinylpyrrolidone) blends.

Tytuł całości: IX Seminarium Robocze "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych", Kraków, 25-27 września 2002 r. = 9th Workshop "New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives", Kraków, September 25-27th, 2002.

Adres wydawniczy: [Łódź, Polskie Towarzystwo Chitynowe] : 2002

Opis fizyczny: P 9

Uwagi: Tekst pol. i ang.


150/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna, Staszewska Danuta U., Bohdanecký Miloslav.

Tytuł oryginału: The Huggins viscosity coefficient of aqueous solution of poly(vinyl alcohol).

Czasopismo: European Polymer Journal

Rocznik: 2001

Szczegóły: Vol. 37

Opis fizyczny: S. 25-32

Impact Factor: 0.779

Punktacja MNiSW: 10.000


151/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna, Podgórski Andrzej, Staszewska Danuta U..

Tytuł oryginału: Właściwości reologiczne roztworów poliakryloamidu, poli(N-winylopirolidonu) oraz ich mieszanin.

Czasopismo: Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje

Rocznik: 2001

Szczegóły: Nr 23

Opis fizyczny: S. 396-399

Uwagi: Tytuł tomu: Modyfikacja polimerów : XV Konferencja naukowa, Świeradów Zdrój, 19-21 września 2001.

Punktacja MNiSW: 1.000


152/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna, Staszewska Danuta U., Bohdanecký Miloslav.

Tytuł oryginału: Blends of hydrofilic high molecular weight compounds. P. 3 : Thermal properties of chitosan acetate/poly (N-vinylpyrrolidone) blends.

Tytuł całości: Progress on chemistry and application of chitin and its derivatives. Monograph. Vol. 6 / ed. by Henryk Struszczyk

Adres wydawniczy: Łódź, Polish Chitin Society : 2000

Opis fizyczny: S. 63-71, wykr., tab.


153/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna, Staszewska Danuta U..

Tytuł oryginału: Mieszaniny hydrofilowych związków wielkocząsteczkowych. Cz. 3: Właściwości termiczne mieszanin octanu chitozanu z poli(N-winylopirolidonem).

Tytuł równoległy: Blends of hydrophilic high molecular weight compounds. Part 3: Thermal properties of chitosan acetate/poly(N-vinylpyrrolidone) blends.

Tytuł całości: VI Seminarium Robocze "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych", Poznań, 19-20 października 1999 r. = Sixth Workshop "New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives", Poznań, October 19-20th, 1999.

Adres wydawniczy: [Łódź, Polskie Towarzystwo Chitynowe] : 1999

Opis fizyczny: P 6

Uwagi: Tekst pol. i ang.


154/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna, Staszewska Danuta U..

Tytuł oryginału: Badanie mieszalności hydrofilowych związków wielkocząsteczkowych na podstawie pomiarów wiskozymetrycznych, reologicznych i termicznych.

Czasopismo: Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje

Rocznik: 1999

Szczegóły: Nr 21

Opis fizyczny: S. 186

Uwagi: Tytuł tomu: Modyfikacja polimerów : materiały XIV Konferencji naukowej, Kudowa Zdrój, 26-30 września 1999.


155/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna, Trzciński Stanisław, Staszewska Danuta U..

Tytuł oryginału: Blends of hydrophilic molecular weight compounds. P. 1 : Rheological properties of chitosan-poly(N-vinylpyrrolidone) solution blends.

Tytuł całości: Progress on chemistry and application of chitin and its derivatives. Monograph. Vol. 4 / ed. by Henryk Struszczyk

Adres wydawniczy: Łódź, Polish Chitin Society : 1998

Opis fizyczny: S. 17-35, wykr.


156/157


Autorzy: Trzciński Stanisław, Lewandowska Katarzyna, Staszewska Danuta U..

Tytuł oryginału: Blends of hydrophilic high molecular weight compounds. P. 2 : Hydrodynamic properties of dilute chitosan-poly(N-vinylpyrrolidone) solution blends.

Tytuł całości: Progress on chemistry and application of chitin and its derivatives. Monograph. Vol. 4 / ed. by Henryk Struszczyk

Adres wydawniczy: Łódź, Polish Chitin Society : 1998

Opis fizyczny: S. 37-43, tab.


157/157


Autorzy: Lewandowska Katarzyna, Staszewska Danuta U..

Tytuł oryginału: Właściwości reologiczne mieszanin roztworów związków wielkocząsteczkowych : kryterium zgodności.

Tytuł całości: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. [Cz. 2:] Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16.

Adres wydawniczy: Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej : 1998

Opis fizyczny: S. 86