Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Chemii Biomateriałów i Kosmetyków


Witamy na stronie katedry


    Katedra Chemii Biomateriałów i Kosmetyków została utworzona w 2013 roku. Kierownikiem katedry jest prof. dr hab. Alina Sionkowska.  W katedrze zatrudnionych jest pięciu pracowników naukowo – dydaktycznych i dwóch pracowników inżynieryjno – technicznych.

   Prowadzone badania koncentrują się w obszarze związanym z polimerami i biopolimerami, projektowaniem nowych biomateriałów oraz z szeroko rozumianą chemią kosmetyczną (surowce kosmetyczne, fizykochemia form kosmetycznych, reologia, receptura kosmetyczna).