Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Dyplomanci


Rok akademicki 2021/2022


Prace magisterskie:

 • Kamila Bartoszko (kierunek: Chemia medyczna), promotor: prof. dr hab. Aleksandra Szydłowska-Czerniak
 • Karolina Gajewska (kierunek: Chemia), promotor: prof. dr hab. Aleksandra Szydłowska-Czerniak
 • Julia Klebba (kierunek: Chemia medyczna), promotor: prof. dr hab. Aleksandra Szydłowska-Czerniak
 • Weronika Mosakowska (kierunek: Chemia), promotor: prof. dr hab. Aleksandra Szydłowska-Czerniak
 • Karolina Stępińska (kierunek: Chemia), promotor: prof. dr hab. Aleksandra Szydłowska-Czerniak
 • Aleksandra Woźniak (kierunek: Chemia kosmetyczna), promotor: dr Marzanna Kurzawa

Prace licencjackie:

 • Natalia Kraska (kierunek: Chemia), promotor: dr inż. Dobrochna Rabiej-Kozioł
 • Aleksandra Mieszczyńska (kierunek: Chemia medyczna), promotor: dr Marzanna Kurzawa
 • Aleksandra Moździerz (kierunek: Chemia), promotor: dr inż. Dobrochna Rabiej-Kozioł

Prace inżynierskie:

 • Patrycja Jaskólska (kierunek: Chemia i technologia żywności), promotor: dr Marzanna Kurzawa
 • Kamil Kurtysiak (kierunek: Chemia i technologia żywności), promotor: dr Marzanna Kurzawa
 • Agata Małecka (kierunek: Chemia i technologia żywności), promotor: dr Marzanna Kurzawa
 • Sandra Urbańska (kierunek: Chemia i technologia żywności), promotor: dr inż. Dobrochna Rabiej-Kozioł

Rok akademicki 2020/2021


Prace magisterskie:

 • inż. Kamil Dądzik (kierunek: Chemia Śródroczna), promotor: dr Marzanna Kurzawa
 • lic. Adriana Kaszuba (kierunek: Chemia Medyczna S2), promotor: prof. dr hab. Iwona Łakomska
 • lic. Klaudia Michalak  (kierunek: Chemia Medyczna S2), promotor: dr Mateusz Jakubowski
 • lic. Weronika Świtalska (kierunek: Chemia Medyczna S2, promotor: dr Marzanna Kurzawa
 • lic. Patrycja Staszowska (kierunek: Chemia Medyczna S2), promotor: dr Marzanna Kurzawa
 • inż. Alicja Tymczewska (kierunek: Chemia Śródroczna), promotor: prof. dr. hab. Aleksandra Szydłowska-Czerniak
 • inż. Katarzyna Włodarczyk (kierunek: Chemia Śródroczna), promotor: prof. dr. hab. Aleksandra Szydłowska-Czerniak
 • lic. Paulina Zajdzińska (kierunek: Chemia Medyczna S2), promotor: dr Marzanna Kurzawa

Prace licencjackie:

 • Aleksandra Duszyńska (kierunek: Chemia S1) ,,Synteza i oddziaływania karboksylanów niklu z elektronami”, promotor: dr hab. Iwona Szymańska, prof. UMK
 • Kamil Kurtysiak (kierunek: Chemia S1), promotor: dr hab. Aneta Jastrzębska, prof. UMK
 • Wiesława Lechowicz (kierunek: Chemia S1) ,,Wykorzystanie karboksylanowych kompleksów miedzi(II) z izopropyloaminą w procesie CVD”, promotor: dr hab. Iwona Szymańska, prof. UMK
 • Wiktoria Luba (kierunek: Chemia S1) ,,Oddziaływania z elektronami niefluorowanych karbkoksylanów miedzi”, promotor: dr hab. Iwona Szymańska, prof. UMK
 • Joanna Olenderska (kierunek: Chemia S1), promotor: dr hab. Aneta Jastrzębska, prof. UMK
 • Oskar Skóra (kierunek: Chemia Medyczna S1), promotor: prof. dr hab. Edward Szłyk
 • Paulina Stypczyńska (kierunek: Chemia medyczna S1), promotor: dr hab. Magdalena Barwiołek, prof. UMK
 • Maja Szuwalska (kierunek: Chemia S1) ,,AgNPs- synteza i wykorzystanie”, promotor: dr hab. Iwona Szymańska, prof. UMK
 • Natalia Wiśniewska (kierunek: Chemia S1), promotor: dr hab. Aneta Jastrzębska, prof. UMK
 • Patrycja Wiśniewska (kierunek: Chemia S1), promotor: dr hab. Aneta Jastrzębska, prof. UMK
 • Aleksandra Zglejszewska (kierunek: Chemia Medyczna S1), promotor: dr Marzanna Kurzawa

Prace inżynierskie:

 • Anna Mączyńska (kierunek: Chemia i Technologia Żywności S1), promotor: dr inż. Dobrochna Rabiej-Kozioł
 • Iwona Wiśniewska (kierunek: Chemia i Technologia Żywności S1), promotor: dr inż. Dobrochna Rabiej-Kozioł