Excellence Initiative - Research University
Contact ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Projects and grants

Current grants

 

Inkubator Innowacyjności 4.0

Implementation as part of the COMPETITION FOR GRANT for researchers of the Nicolaus Copernicus University in Toruń “Incubator of Innovation UMK 4.0”. The project is carried out by the Academic Entrepreneurship Incubator UMK in consortium with Centrum Transferu Technologii UMK Sp. z o.o. in Torun

 

Horizon
Norway Grants


NCN Preludium Bis


NCN Preludium 

NCN Sonata 

NCN Sonata Bis


NCN Opus


 • prof. dr. hab. Artur Terzyk, “Czy Królowa Śniegu lubi czerń? Grafan, nowe nanomateriały węglowe i samouzdrawiające w kompozytowych powierzchniach antylodowych”

 • prof. dr hab. inż. Borys OśmiałowskiNowe dwufotonowe absorbery o architekturze dipolowej i kwadrupolowej: od syntezy po zastosowania
  (2022.08.01 – 2026.07.31)

 • prof. dr hab. Bogusław Buszewski, Nowe podejście w identyfikacji mikroorganizmów ze szczególnym uwzględnieniem wirusów

 • prof. dr hab. Rudi van Eldik, Wyjaśnienie mechanizmu interakcji nanocząstek i nanozwiązków koordynacyjnych zachodzących na granicy faz ciało stałe-ciecz w procesach chemicznych i o znaczeniu medycznym

 • dr hab. Małgorzata Szultka-Młyńska, prof. UMK , Nowe strategie otrzymywania związków bioaktywnych na bazie krzemu
  (2020.11.02 – 2023.11.01)

 • dr hab. inż. Borys Ośmiałowski, prof. UMK, Opracowanie nowej klasy fluoroforów opartych na centrum boru o odpowiednio dostosowanych właściwościach fotofizycznych
  (2020.06.10 – 2024.06.09)

 • dr hab. Wojciech Kujawski, prof. UMK, Nieorganiczno-organiczne materiały hybrydowe o kontrolowanych właściwościach fizykochemicznych do separacji membranowej
  (2019.01.28 – 2022.01.27)

 • dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch, prof. UMK, Multikompleksowa ocena profilu cytokin w narażeniu na czynniki środowiskowe i żywieniowe mleka ludzkiego za pomocą specjalistycznych narzędzi analitycznych
  (2019.01.24 – 2022.01.23)

 • dr Małgorzata Szultka-MłyńskaNowe podejście w identyfikacji patogenów za pomocą sprzężonych technik separacyjnych (CE-FIF-MALDI-TOF-MS, LCxLC-MS/MS, GCxGC-G-TOF) dla potrzeb spersonalizowanej diagnostyki medycznej
  (2017.02.23 – 2022.02.22)

NCN Harmonia

 • dr hab. Borys Ośmiałowski, prof. UMK, Fluorofory zawierające bor – funkcjonalizacja, właściwości i szerokie testy przydatności
  (2018.05.21 – 2021.05.14)

NCN Miniatura

 • dr Adrian Topolski, Funkcjonalizacja powierzchni nanorurek ditlenku tytanu kompleksami platyny(II)


NCN Beethoven

 • Prof. dr hab. Stanisław Biniak, Więcej niż baterie Li-jonowe: nowatorskie i wydajne materiały elektrodowe do magazynowania jonów sodu
  (2020.03.02 – 2023.03.01)

Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

 • prof. dr hab. Alina Sionkowska, Opracowanie opatrunku wchłanialnego na bazie aktywnego tropokolagenu egzogennego ze skór rybich z dodatkiem zmodyfikowanych nanoproszków węgla

TECHMATSTRATEG

 • dr Joanna Skopińska-Wiśniewska, MAT.URO 3D – Nowe funkcjonalne MATeriały do druku 3D w zakresie potrzeb Urologicznych

 

NCBiR Lider

 • dr Anna Ilnicka, Hybrid materials carbon nanotubes-graphene and carbon Nanotubes activated carbon: synthesis and application for electrochemical energy storage devices
  (2019.02.01 – 2022.01.31)