Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
obrazek nr 1

Wstąp do PTChem

 • Aby zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego należy dostarczyć do Zarządu Oddziału wypełniony i podpisany przez trzech członków wprowadzających wniosek o przyjęcie w poczet członków PTChem. 

Wniosek (100 KB)


 • Zasady przyjmowania oraz prawa i obowiązki członków Polskiego Towarzystwa Chemicznego określa Statut PTChem.
  • Pakiet minimum dla członków PTChem

„Chcesz być w dobrym towarzystwie – wstąp do Polskiego Towarzystwa Chemicznego”

 1. Każdy członek PTChem posiada odznakę Towarzystwa oraz legitymację członkowską z indywidualnym numerem członkowskim.
 2. Legitymacja członkowska upoważnia do 10% zniżki: za udział we wszystkich konferencjach naukowych organizowanych przez PTChem (lub będących pod patronatem PTChem, z wyjątkiem Zjazdów PTChem i SITPChem); zwiedzania Muzeum MSC oraz zakupu książek i gadżetów rozpowszechnianych przez PTChem.
 3. W przypadku konferencji współorganizowanych przez EuCheMS istnieje możliwość redukcji opłaty konferencyjnej na podstawie podania numeru członka PTChem.
 4. Doktoranci i studenci w pierwszym roku wstąpienia do PTChem nie wnoszą opłaty członkowskiej, natomiast ich staż członkowski liczy się.
 5. Uczestnicy Zjazdów PTChem i SITPChem, członkowie PTChem, w relacji mistrz – uczeń (profesor i doktorant lub student) mają możliwość skorzystania z ulgowej opłaty konferencyjnej wynoszącej łącznie 125% pełnego uczestnictwa.
 6. W przypadku udziału profesora i dwóch lub więcej doktorantów lub studentów, wszystkich członków PTChem, w Zjeździe PTChem i SITPChem, jeden z doktorantów lub studentów jest zwolniony z opłaty uczestnictwa.
 7. Opłata ulgowa podczas Zjazdu PTChem i SITPChem dla młodych pracowników naukowych, członków PTChem (doktorantów i asystentów do 35 roku życia – przed doktoratem) wynosi 50% opłaty podstawowej, a dla studentów 25% opłaty podstawowej.
 8. Laureatami nagród PTChem dla młodych naukowców mogą być wyłącznie członkowie PTChem ze stażem co najmniej 1-rocznym.
 9. Zarząd Główny PTChem w szczególny sposób doceniać będzie wyróżniającą się działalność na rzecz i dla dobra PTChem, w szczególności aktywność młodych Koleżanek i Kolegów.


 • Karty Członkowskie PTChem

Członkowie Polskiego Towarzystwa Chemicznego,

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy wręczanie Kart Członkowskich PTChem. Karty odbierać można od Przewodniczących Oddziałów oraz w Biurze PTChem. Karty otrzymają wyłącznie Członkowie, którzy mają uregulowane opłacanie składek członkowskich. Prosimy o sprawdzenie tej informacji. Pracownicy Biura PTChem będą zobowiązani za ponowne wypełnienie przez Państwa wniosku o przyjęcie w poczet Członków PTChem w celu aktualizacji bazy danych. • Składki członkowskie

Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków PTChem z dnia 11 września 2022, wysokość składki członkowskiej w 2023 roku została zmieniona i będzie wynosić:

  • członkowie zwyczajni: 80 zł
  • nauczyciele: 30 zł (dotyczy nauczycieli szkół podstawowych i średnich)
  • emeryci, studenci i doktoranci: 25 zł

Z dniem 1 stycznia 2023 r. nastąpiła zmiana numerów kont, na które należy wpłacać składki członkowskie PTChem oraz opłaty za prenumeratę Wiadomości Chemicznych.

  • Składki członkowskie:
   Nazwa rachunku: Składki członkowskie
   IBAN: PL53 1600 1462 1024 7674 0000 0028 SWIFT/BIC:PPABPLPK

 

  • Prenumerata Wiadomości Chemicznych:
   26 1600 1462 1024 7674 0000 0029