Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
obrazek nr 1

Wykłady

2022/2023

 • Immobilizowane enzymy – katalizatory przyszłości?, dr hab. inż. Jakub Zdarta, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska (11.01.2023)

 • Nowoczesne metody modyfikacji powierzchni implantów tytanowych, dr inż. Michał Bartmański, Zakład Technologii Biomateriałów, Instytut Technologii Maszyn i Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, Politechnika Gdańska (23.11.2022)

 • Anticancer activity of Ru polypyridyl complexes – combined cytotoxic and antimetastatic properties, dr hab. Małgorzata Brindell, prof. UJ, Wydział Chemii, Unwiersytet Jagielloński (26.10.2022)

2021/2022


 • Designing materials at the nanoscaleprof. Paweł Hawrylak, Department of Physics, University of Ottawa, Canada. (27.04.2022)

 • Shedding light on thin-film chemical engeneering systemsWojciech Ogiegło, Advenced Membranes and Porous Materials Center King Abdullah University of Science and Technology (KAUST)) Kingdom of Saudi Arabia. (6.04. 2022)

 • Wieloskładnikowe architektury molekularne: modularność, hierarchiczność, roztwory stałe i kompozyty krystalicznedr hab. Robert Podgajny, prof. UJ, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński. (12.01.2022)

 • Innovating with preparing emulsions with no molecular surfactants, Prof. Dr. Michel Grisel, Université Le Havre Normandie, Francja (24.11.2021)

2020/2021

 • Czy cyklitole mogą być przełomem w leczeniu chorób cywilizacyjnych, dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek, prof. UWM, Klinika Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej, Wydział Lekarski, Collegium Medicum, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (16.06.2021)

 • Moje fascynacje organiczną chemią fosforu z elementami muzyki i sztuki, prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska (26.05.2021)

 • Biomimetyczne analogi sideroforów i ich potencjalne zastosowanie, dr hab. Elżbieta Gumienna-Kontecka, prof. UWr, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski (21.04.2021)

 • Atomic force microscopy and infrared spectroscopy in nano scale (AFM-IR), Dr. Miriam Unger, Bruker Nano Surfaces, Niemcy (31.03.2021)

 • Bioinspiracje w nauce, prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska (24.02.2021)

 • Nowoczesna spektroskopia XPS, prof. dr hab. Marek Szklarczyk, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski (27.01.2021)

2019/2020

 • Seminarium naukowe dedykowane Panu Profesorowi Markowi Zaidlewiczowi z okazji 80 rocznicy urodzin (6.11.2019)
  Pochodne alkaloidów Cinchona jako chiralne katalizatory przeniesienia fazowego: synteza i zastosowanie, prof. dr hab. Janusz Jurczak, Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa
  Po drugiej stronie lustra – w poszukiwaniu chemicznej różnorodności, prof. dr hab. Łukasz Albrecht, Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka

 • Applications of ion-molecule reactions to breath analysis: use for discovery and real-time measurements, Prof. Dr. Chris Mayhew, The Molecular Physics Group, University of Birmingham (UK), Director of the Institute for Breath Research at the University of Innsbruck, Austria (18.02.2020)

2018/2019

 • Principles of chromatographic methods of analysis, Prof. Dr. Tatiana Shekhovtsova, Prof. Dr. Oleg Shpigun, Prof. Dr. Andrey Pirogov, Division of Analytical Chemistry, Department of Chemistry, Moscow State University, Rosja (9.11.2018)

 • Metal-catalyzed C-H Bond Activation and Oxidation Reactions towards Bioactive Quinoidal Systems: the Special Case of A-ring Functionalization, Prof. Dr. Eufrânio N. da Silva Júnior, Laboratory of Synthetic and Heterocyclic Chemistry Department of Chemistry, Federal University of Minas Gerais, Brazylia (5.12.2018)

 • Procesy elektrokatalityczne w chemii nieorganicznej: badanie elektrochemiczne na pograniczu energetyki słonecznej i wodorowej, prof. dr hab. Paweł Kulesza, Uniwersytet Warszawski (3.04.2019)

 • Synthesis, Properties, and Applications of Stable Zwitterions Derived from N-Heterocyclic Carbenes, prof. Lionel Delaude, Laboratory of Organometallic Chemistry and Homogeneous Catalysis University of Ličge, Belgia (22.05. 2019)

 


2017/2018

 • Kataliza wokół nasprof. dr hab.  Małgorzata Witko, dr h.c., Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (25.04.2018)

 • Natural products and their analyticsdr. Luca Rivoira, Department of Chemistry, University of Torino (24.01.2018)

 • Prawo autorskie w działalności naukowo-badawczej, dr hab. Monika Wałachowska, Wydział Prawa i Administracji UMK (24.01.2018).

 Seminarium naukowe poświęcone pamięci Marii Skłodowskiej-Curie z okazji 150-tej rocznicy urodzin.

 • „Życie i działalność naukowa Marii Skłodowskiej-Curie” prof. dr hab. Bogusław Buszewski Wydział Chemii UMK

 • „Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie Polskiego Towarzystwa Chemicznego – historia i działalność” mgr Małgorzata Rosen Kustosz Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (21.11.2017)


2016/2017

 •  „Prediction of chromatographic retention times using Quantitative Structure-Retention Relationship based only on chemical structures of analytes”, prof. Paul R. Haddad, Australian Centre for Research on Separation Science (ACROSS), University of Tasmania (08.09.2017)

 • „Ciecze jonowe – związki na miarę XXI wieku, badania właściwości akustycznych i termodynamicznych”, dr hab. Marzena Dzida, Instytu Chemii,Uniwersytet Śląski w Katowicach (31.05.2017)

 • ,,Od kompleksów prostych do wielordzeniowych i z powrotem – rzecz o policyjanometalanach”, dr hab. Robert Podgajny, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński (22.03.2017)

2015/2016

 • „Choroby neurodegeneracyjne – od podstaw molekularnych do rozwoju potencjalnych terapii”prof. dr hab. Henryk Kozłowski, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski, Dyrektor Pionu Naukowo-Badawczego Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ (23.11.2016)

2014/2015

 • „Thinking inside and outsiede the box: chemistry with computers”, prof. Andrzej A. Jarzęcki, Chemistry Department, Brooklyn College, The City University of New York, New York, USA (08.07.2015)

 • „Triazolopyrimidine complexes: towards the next generation of arastic agents”, prof. Juan Manuel Salas Peregrin, Department of Inorganic Chemistry, University of Granada Granada, SPAIN (06.07.2015)

 • „Od mobilności nanopróbników w roztworach polimerów do ruchu białek w komórkach i ekspresji genów”prof. dr hab. Robert Hołyst, Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie (11.03.2015)

 • „Rola NCBiR w systemie wsparcia innowacji w Polsce”, prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Kurzydłowski, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (20.01.2015)

 • Innowacyjne technologie. polimery silkosanowe nowej generacji, dr hab. inż. Slawomir Rubinsztajn, General Electric Company w Niskayuna (14.10.2014)

2013/2014

 • Three-dimensional imaging of material by microtomography of neutrons and X-ray synchrotron; prof. Franco Rustichelli, Universitatá Politecnica dalla Marche Ancona, ITALY (15.04.2014)

 • “Polskie rolnictwo wobec zmiany klimatu”dr hab. Zbigniew Karaczun, prof. SGGW, Katedra Ochrony Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstw Wiejskiego w Warszawie (24.10.2013)

 • “Nowe kierunki rozwoju obrazowania biomedycznego”dr hab. Maciej Wojtkowski, prof. UMK, Laureat “polskiego Nobla” 2012 Zespół Optycznego Obrazowania, Instytut Fizyki UMK (22.05.2013)