Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
obrazek nr 1

Wykłady

2017/2018

 • Natural products and their analyticsdr. Luca Rivoira, Department of Chemistry, University of Torino (24.01.2018)

 • Prawo autorskie w działalności naukowo-badawczej, dr hab. Monika Wałachowska, Wydział Prawa i Administracji UMK (24.01.2018).

 Seminarium naukowe poświęcone pamięci Marii Skłodowskiej-Curie z okazji 150-tej rocznicy urodzin.

 • „Życie i działalność naukowa Marii Skłodowskiej-Curie” prof. dr hab. Bogusław Buszewski Wydział Chemii UMK

 • „Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie Polskiego Towarzystwa Chemicznego – historia i działalność” mgr Małgorzata Rosen Kustosz Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (21.11.2017)


2016/2017

 •  „Prediction of chromatographic retention times using Quantitative Structure-Retention Relationship based only on chemical structures of analytes”, prof. Paul R. Haddad, Australian Centre for Research on Separation Science (ACROSS), University of Tasmania (08.09.2017)

 • „Ciecze jonowe – związki na miarę XXI wieku, badania właściwości akustycznych i termodynamicznych”, dr hab. Marzena Dzida, Instytu Chemii,Uniwersytet Śląski w Katowicach (31.05.2017)

 • ,,Od kompleksów prostych do wielordzeniowych i z powrotem – rzecz o policyjanometalanach”, dr hab. Robert Podgajny, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński (22.03.2017)

2015/2016

 • „Choroby neurodegeneracyjne – od podstaw molekularnych do rozwoju potencjalnych terapii”prof. dr hab. Henryk Kozłowski, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski, Dyrektor Pionu Naukowo-Badawczego Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ (23.11.2016)

2014/2015

 • „Thinking inside and outsiede the box: chemistry with computers”, prof. Andrzej A. Jarzęcki, Chemistry Department, Brooklyn College, The City University of New York, New York, USA (08.07.2015)

 • „Triazolopyrimidine complexes: towards the next generation of arastic agents”, prof. Juan Manuel Salas Peregrin, Department of Inorganic Chemistry, University of Granada Granada, SPAIN (06.07.2015)

 • „Od mobilności nanopróbników w roztworach polimerów do ruchu białek w komórkach i ekspresji genów”prof. dr hab. Robert Hołyst, Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie (11.03.2015)

 • „Rola NCBiR w systemie wsparcia innowacji w Polsce”, prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Kurzydłowski, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (20.01.2015)

 • Innowacyjne technologie. polimery silkosanowe nowej generacji, dr hab. inż. Slawomir Rubinsztajn, General Electric Company w Niskayuna (14.10.2014)

2013/2014

 • Three-dimensional imaging of material by microtomography of neutrons and X-ray synchrotron; prof. Franco Rustichelli, Universitatá Politecnica dalla Marche Ancona, ITALY (15.04.2014)

 • “Polskie rolnictwo wobec zmiany klimatu”dr hab. Zbigniew Karaczun, prof. SGGW, Katedra Ochrony Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstw Wiejskiego w Warszawie (24.10.2013)

 • “Nowe kierunki rozwoju obrazowania biomedycznego”dr hab. Maciej Wojtkowski, prof. UMK, Laureat “polskiego Nobla” 2012 Zespół Optycznego Obrazowania, Instytut Fizyki UMK (22.05.2013)