Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
obrazek nr 1

Aktualności

Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, iż organizatorzy tegorocznego Zjazdu Naukowego PTChem w Lublinie otrzymali dofinansowanie na udział w zjeździe naukowców z Ukrainy (zarówno pracowników naukowych jak i doktorantów i studentów). Dofinansowanie obejmuje opłatę konferencyjną oraz zakwaterowanie w akademiku.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą do Państwa o rozpropagowanie tej wiadomości na Państwa wydziałach i zachęcenie osób z Ukrainy do uczestnictwa w 64. Zjeździe Naukowym PTChem.

Rejestracja dla tych osób jest już otwarta na stronie zjazdu (https://zjazd.ptchem.pl/member/registration-form) i będzie aktywna do dnia 2 września.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z przewodniczącą komitetu organizacyjnego zjazdu dr hab. Beatą Podkościelną, prof. UMCS (beata.podkoscielna@mail.umcs.pl).

 

Z wyrazami szacunku

Robert Pietrzak

I-wiceprezes PTChem64. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego 

Zjazd odbędzie się w dniach od 11 do 16 września 2022 r. w Lublinie, w pełni w sposób stacjonarny i będzie doskonałą okazją do spotkania chemików z całego kraju, wymiany doświadczeń i myśli naukowej, nawiązania i podtrzymania współpracy między ośrodkami naukowymi. Celem Zjazdu jest również integracja środowiska naukowego tak ważna w ostatnich czasach. Obrady odbywać się będą w 17 Sesjach naukowych oraz Forum Młodych z bardzo interesującym programem.

Rejestracja jest już otwarta!

Więcej informacji na stronie https://zjazd.ptchem.pl/


Laureaci konkursu na najlepszą pracę licencjacką lub inżynierską

W tegorocznym konkursie Oddziału Toruńskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego na najlepszą pracę licencjacką i inżynierską zwyciężyła lic. Zuzanna Flanc, autorka pracy pt.: „Separacja emulsji i ich znaczenie w przemyśle kosmetycznym”, przygotowanej pod kierunkiem dr hab. Joanny Kujawy, prof. UMK.

OT PTChem przyznał również dwa wyróżnienia, które otrzymały:

  • lic. Olga Łukomska „Poszukiwanie korelacji pomiędzy strukturą nanodiamentów, a ich właściwościami chemicznymi i cytotoksyczymi”
  • lic. Bogna Łukomska „Węglowe kropki kwantowe z naturalnych źródeł – doskonałe nośniki immobilizacji białek?”

Obie prace dyplomowe zostały przygotowane pod kierunkiem prof. dr hab. Artura Terzyka.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!


Sprawozdanie z zebrania wyborczego OT PTChem

25 listopada 2021 r. odbyło się zebranie wyborcze wszystkich członków Oddziału Toruńskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Przeprowadzone wybory wyłoniły nowy skład Zarządu OT PTChem.

Sprawozdanie powyborcze (pdf, 160 KB)