Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Badania naukowe

Kierunki badań

Publikacje

Projekty badawcze

Konferencje

Współpraca

Stypendyści

Prace doktorskie

Habilitacje