Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Sympozja i Konferencje

Sixth Scientific Conference Monitoring and water analysis. Methods for the determination of ionic compounds March 10-12, 2019, Przysiek near Torun

VI Konferencja Naukowa Monitoring i analiza wody. Metody oznaczania substancji o charakterze jonowym 10 – 12 marca 2019, Przysiek koło Torunia

Metabolomics Circle   26-28 Październik 2018 Toruń

Fifth Scientific Conference Monitoring and water analysis. Chromatographic methods for the determination of ionic compounds April 2-4, 2017, Łysomice

V Konferencja Naukowa Monitoring i analiza wody. Chromatograficzne metody oznaczania substancji ocharakterze jonowym 2 – 4 kwietnia 2017, Łysomice

18th International Symposium on Advanced in Extraction Technologies (ExTech’2016) i 22nd International Symposium on Separation Science (ISSS’2016),Toruń, 3-6 lipca 2016r

IV Konferencja Naukowa Monitoring i analiza wody. Chromatograficzne metody oznaczania substancji o charakterze jonowym 15 – 17 marca 2015, Łysomice

EuCheMS General Assembly 2014, Toruń, 22-24.10.2014

8th  International Conference on Breath Research & Cancer Diagnosis  Breath Analysis’2014, Toruń 6-9 VII 2014

III Konferencja Naukowa Monitoring i analiza wody. Chromatograficzne metody oznaczania substancji o charakterze jonowym 7 – 9 kwietnia 2013, Toruń

29th  International Symposium on Chromatography, September 9-13, 2012, Toruń, Poland

II Konferencja Naukowa „Monitoring i analiza wody. Chromatograficzne metody oznaczania substancji o charakterze jonowym” 3 – 5 kwietnia 2011, Toruń

Konferencja Analityka substancji o charakterze jonowym,  23 – 24 kwietnia 2009, Toruń

11th International Conference on Chemistry and the Environment, September 9-12, 2007, Toruń

Humboldt-Kolleg 3rd European Forum on Ethics & Science for Environment, Toruń, 12-14.10.2008

50 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, 9-12 września 2007r., Toruń

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa SHP Nauka i Edukacja w Europie: Nowe możliwości i bariery. Forschung und Bildung in Europa. Neue Möglichkeiten und Barrieren, Toruń, 9-12.03.2006.

VII Polska Konferencja Chemii Analitycznej “Analityka w rozwoju cywilizacji” Toruń, 3-7.07.2005

8th International Symposium on Separation Sciences “Advance in separation sciences on the day before the 100 years anniversary of chromatography discover”, Toruń 8-12 IX 2002

I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna “Procesy Proekologiczne w gospodarce odpadami komunalnymi w służbie ochrony środowiska”, Toruń 19-21 V 2002

VI Ogólnopolska Konferencja Chromatograficzna “Chromatografia i inne techniki separacyjne u progu XXI wieku”, Toruń 14-17 IX 1999

V Ogólnopolskie Sympozjum Chromatograficzne “Ekoanalityka w Chemii Środowiska”, Toruń 8-10 IX 1998

IV Ogólnopolskie Sympozjum Chromatograficzne “Chromatografia i inne techniki separacyjne w ekoanalityce”, Toruń 16-19 IX 1997

III Ogólnopolskie Sympozjum Chromatograficzne “Nowe materiały i technologie stosowane w chemii środowiska”, Toruń 3-5 IX 1996

II Ogólnopolskie Sympozjum Chromatograficzne “Nowoczesne metody analityczne w kontroli i monitoringu środowiska”, Toruń, 20-21 IX 1995

I Ogólnopolskie Sympozjum Chromatograficzne “Chromatografia i techniki pokrewne w chemii środowiska” Toruń 17 X 1994