Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Współpraca

Technical University of Bratislava, Commenius University (Słowacja)
University of Pardubice, Charls Univeristy of Prague (Czechy)
Uniwersytet w Pecs (Węgry)
University of Lvov, ALSI Kiev (Ukraina)
University of Tübingen, University of Bayreuth, Univeristy of Rostock (Niemcy),
University of Innsbruck, Technical Univeristy of Graz (Austria)
University of Pau, Ecole Superiers – Paris (Francja)
University of Torino, Ferrara University (Włochy)
University of Oslo, NILU – Kjeller (Norwegia)
Kent State University, San Jose University (USA)
Kyoto Technical Institute, Toyohashi University (Japonia)
WITS University of Johannesburg (RPA)

Akademia Medyczna w Gdańsku,
Akademia Medyczna w Lublinie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Uniwersytet w Gdańsku,
Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
Politechnika w Gdańsku
Centralny Instytut Pracy (CIOP – PIB) Warszawa
Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu
Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy