Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Aparatura badawcza

Na wyposażenie laboratorium składają się między innymi:

 • chromatografy cieczowe (HPLC, UP HPLC) wyposażone w detektory: DAD, UV-Vis, Corona (CAD), laserowy (LIF, fluorescencyjny (FLD), refraktometryczny (RI), elektrochemiczny (ELCD), spektrometrii mas (MS)
 • chromatografy gazowe (GC) z różnymi detektorami i automatycznymi podajnikami próbek, GC/MS, GC/MS-TOF, GC/ECD/FID, GC/FID/PID/DLCD, GC/HS-TCD, GC-P&T,
 • chromatografy jonowe,
 • zestawy do mikro-HPLC z rożną detekcją,
 • TLC i OP TLC
 • spektrometry mas: TOF MS TruTOF, LC/MSD Trap, Triple Quad LC/MS, MALDI
 • 2 zestawy: do strefowej elektroforezy kapilarnej (3D CE) i do dwuwymiarowej elektroforezy żelowej (2D)
 • izotachoforeza (detektor konduktometryczny, UV-VIS)
 • przepływowe frakcjonowanie w polu zewnętrznym (AF4 i SPLITT)
 • spektrofotometry UV-Vis
 • analizator siarki (TS) i węgla całkowitego (TOC),
 • ICP-MS z możliwością sprzężenia z LC oraz AF4 w celu analizy specjacyjnej
 • AAS (z atomizacją płomieniową i elektrotermiczną oraz autosamplerem)
 • zestawy do preparatyki kolumn i do syntezy wypełnień i adsorbentów w tym: chemicznej modyfikacji, polimeryzacji termicznej, elektrochemicznej i fotopolimeryzacji
 • mikroskopy optyczne, w tym fluorescencyjny stereoskopowy,
 • mikrotritatory i osprzęt laboratoryjny.

Ponadto cała gama nowoczesnego sprzętu i urządzeń uzupełniających niezbędnych w przygotowaniu próbek środowiskowych technikami:

 • mineralizacji (na sucho, na mokro – zestaw TURBOTHERM i VAPODEST firmy Gerhardt),
 • mineralizacji wspomaganej energią mikrofal,
 • ekstrakcji (LLE, SPE, SPME, P&T, SFE)
 • head-space,
 • metodzie bezpośredniego nastrzyku (DAI),
 • technikach membranowych.

Baza sprzętowa jest ciągle rozbudowywana i unowocześniana, stosownie do potrzeb badawczych.

Laboratorium mobilne