Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

Kierownik Katedry:
prof. dr hab. Bogusław Buszewski czł. koresp. PAN, dr h.c. mult.

Sekretariat Katedry:

mgr Joanna Wójcik

Sekretariat Centrum BioSep:

dr  Joanna Rudnicka

 

prof. dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch

dr hab. Szymon Bocian, prof. UMK

dr hab. Tomasz Kowalkowski, prof. UMK

dr hab. Tomasz Ligor, prof. UMK

dr hab. Magdalena Ligor prof. UMK

dr hab. Katarzyna Rafinska, prof. UMK

dr hab. inż. Myroslav Sprynskyy prof. UMK

dr hab. Sylwia Studzińska prof. UMK

dr hab. Michał Szumski prof. UMK

dr hab. Małgorzata Szultka-Młyńska, prof. UMK

dr hab. Paweł Pomastowski

dr Anna Kiełbasa

dr Aleksandra Orzoł

dr Michał Złoch

mgr Aneta Krakowska-Sieprawska