Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Publikacje z ostatnich 5-ciu lat:

M. Ligor, M. Stankevičius, A. Wenda-Piesik, K. Obelevičius, O. Ragažinskienė, Ž. Stanius, A. Maruška, B. Buszewski: Comparative gas chromatographic-mass spectrometric evaluation of hop (Humulus lupulus L.) essential oils and extracts obtained using different sample preparation methods, Food Anal. Meth., 7 (2014), 1433-1442, DOI 10.1007/s12161-013-9767-5

P. Pomastowski, B. BUSZEWSKI: Two dimenssional gel electrophoresis in the light of new developments, Trends in Anal. Chem. 53 (2014), 167-177

Sz. Bocian, G. Rychlicki, M. Matyska, J. Pesek, B. BUSZEWSKI: Study of hydration process on silica hydrie surfaces by microcalorimetry and water adsorption, J. Colloid Interface Sci. 416 (2014), 161-166

E. Dziubakiewicz, B. Buszewski: Capillary Electrophoresis of Microbial Aggregates, Electrophoresis 35 (2014), 1160-1164 DOI 10.1002/elps.201300588

S. Studzińska, R. Rola, B. BUSZEWSKI: Determination of nucleotides in infant milk formulas using novel dendrimer ion-exchangers, J. Chromatogr. B 940-950 (2014), 87-93

E. Daghir-Wojtkowiak, S. Studzińska, B. BUSZEWSKI, R. Kaliszan, M. Markuszewski: Quantitative structure-retention relationships of ionic liquid cationsin characterization of stationary phases for HPLC, Anal. Methods 6 (2014), 1189-1196

J. Soukup, Sz. Bocian, P. Jandera, B. BUSZEWSKI: Comparision of four cholesterol-based statioonary phases for the separation of steroid hormones, J. Sep. Sci. 37 (2014), 345-351

M. Szultka, R. Krzemiński, J. Walczak, M. Jackowski, B. Buszewski: Pharmacokinetic study of amoxicillin in human plasma by solid-phase microextraction followed by high-performance liquid chromatography – triple quadrupole mass spektrometry, Biomed. Chromatogr. 28 (2014), 255-264

M. Szultka, M. Buszewska-Forajta, R. Kaliszan, B. Buszewski: Determination of ascorbic acid and its degradation products by high-perfomrance liquid chromatography-triple quadrupole mass spectrometry, Electrophoresis 35 (2014), 585-592

B. BUSZEWSKI, P. Olszowy, S. Pikus, M. Kozak: Electropolymerized nanoporous polymeric SPME coatings: preparation and characterization by small angle X-ray scattering and scanning elektron microscopy, Monatsh. Chem. 145 (2014), 527-531, DOI: 10.1007/s00706-013-1115-3

P. Kosobucki, B. BUSZEWSKI: Nowej generacji fazy stacjonarne do chromatografii jonowej [w:] Postepy chromatografii jonowej, (red.) R. Michalski, Wyd. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Zabrze 2014, ISBN 987-83-60877-01-2, 33-50

Sz. Bocian, S. Studzińska, B. BUSZEWSKI: Functionalized anion exchange stationary phase for separation of anionic compounds, Talanta 127 (2014), 133-139

P. Pomastowski, M. Sprynskyy, B. BUSZEWSKI: The study of zinc ions binding to casein, Colloids & Surf. B: Biointerfaces 120 (2014), 21-27

J. Rudnicka, M. Walczak, T. Kowalkowski, T. Jezierski, B. BUSZEWSKI: Determination of volatile organic compounds as potential marker sof lung cancer by gas chromatography – mass spektrometry versus trained dogs, Sens. Actuat. B: Chemical 202 (2014), 615-621

A. Amann, B. de Lacy Costello, W. Miekisch, J. Schubert, B. BUSZEWSKI, J. Pleil, N. Ratcliffe, T. Rigsby: The human volatiolome: volatile organic compounds (VOC) in exhaled breath, skin emanations, urine, feces and saliva, J. Breath Res. 8 (2014), 034001

P. Pomastowski, J. Walczak, M. Gawin, Sz. Bocian, W. Piekoszewski, B. BUSZEWSKI: HPLC separation of casein components on a diol bonded silica columns with MALDI TOF/TOF MS identification, Anal. Meth. 6 (2014), 5236-5244

A. Amann, W. Miekisch, J. Schubert, B. BUSZEWSKI, T. Ligor, T. Jezierski, J. Pleil, T Risby: Analysis of exhaled breath for disease detection, Annu. Rev. Anal. Chem. 7 (2014), 455-482

T. Kowalkowski, A. Szparaga, B. BUSZEWSKI: Self-adjustable Chanel for Split-flow lateral-transport thin separation of micrometer size particles, Talanta 130 (2014), 137-141

B. BUSZEWSKI, T. Bolanca: 19th ISSS: New achievements in chromatography, Chromatogr. 77 (2014), 981-983

M. Szultka, R. Krzemiński, M. Jackowski, B. BUSZEWSKI: Identification of in-vitro metaboliotes of amoxicillin in human liver microsomes by LC-ESI/MS, Chromatogr. 77 (2014), 1027-1035

M. Ligor, J. Kovacova, R.M. Gadzała-Kopciuch, s. Studzińska, Sz. Bocian, J. Lehotay, B. BUSZEWSKI: Study of RP HPLC retention behaviours in analysis of carotenoids, Chromatogr. 77 (2014), 1047-1057

J. Turek-Filimowicz, E. Fornal, B. BUSZEWSKI: Spektrometria mas – współczesny kierunek badań w oznaczeniach pozostałości pestycydów w leczniczym materiale roślinnym, [w:] Nauka i Przemysła. Metody spektroskopowe w praktyce. Nowe wyzwania I mozliwości, Wyd. UMCS, Lublin 2014, 259-264, ISBN 978-83-939465-1-8

S. Studzińska, B. BUSZEWSKI: Analysis of normal and modified nucleosides in urine samples by high-performance liquid chromatography with different stationary phases, Biomed. Chromatogr. 28 (2014), 1140-1146

S. Ukic, M. Novak, P. Zuvela, N. Avdalovic, Y. Liu, B. BUSZEWSKI, T. Bolanca: Development of gradient retention model in ion chromatography. Part I: Conventional QSRR approach, Chromatogr. 77 (2014), 985-996

S. Ukic, M. Novak, A. Vlahovic, N. Avdalovic, Y. Liu, B. BUSZEWSKI, T. Bolanca: Development of gradient retention model in ion chromatography. Part II: Artificial intelligence QSRR approach, Chromatogr. 77 (2014), 997-1007

M. Szumski, D. Grzywiński, W. Prus, B. BUSZEWSKI: Monolithic molecularly imprinted polymeric capillary columns for isolation of aflatoxins, J. Chromatog. A, 1364 (2014), 163-170

B. BUSZEWSKI, M. Szultka: Solid phase extraction – principles, trends and applications [w:] Membrany. Teoria I Praktyka. Zeszyt IV, Wyd. UMK, Toruń, 2014, 99-131, ISBN 978-83-231-3209-7

P. Olszowy, B. BUSZEWSKI: Urine sample preparation for proteomic analysis, J. Sep. Sci. 37 (2014), 2920-2928

Z. Safaei, Sz. Bocian, B. BUSZEWSKI: Green chromatography-carbon footprint of columns packed with core-shell materials, RSC Adv. 4 (2014), 53915-53920

M. Szultka, P. Pomastowski, V. Railean-Plugaru, B. BUSZEWSKI: Microextraction sample preparation techniques in biomedical analysis, J. Sep. Sci. 37 (2014), 3094-3105

Sz. Bocian, B. BUSZEWSKI: Phenyl-bonded stationary phases – The influence of polar functional groups on retention and selectivity in reversed-phase liquid chromatography, J. Sep. Sci. 37 (2014), 3435-3442

M. Szumski, D. Grzywiński, B. BUSZEWSKI: Cholesterol-based polymeric monolithic columns for capillary liquid chromatography, J. Chromatog. A 1373 (2014), 114-123

S. Studzińska, L. Pietrzak, B. BUSZEWSKI: The effects of stationary phases on retention and selectivity of oligonucleotides in IP-RP-HPLC, Chromatogr. 77 (2014), 1589-1596

S. Studzińska, B. BUSZEWSKI: Evaluation of ultrahigh-performance liquid chromatography columns for the analysis of unmodified and antisense oligonucleotides, Anal. Bioanal. Chem. 406 (2014), 7127-7136

D. Piesik, K. J. Delaney, J. Bocianowski, M. Ligor, B. BUSZEWSKI: Silene latifoila temporal patterns of volatile induction and suppression after floral interaction by the nrsery pollinator, Hadena bicruris (Lepidoptera: Noctuidae), Entomol. Fennica 25 (2014), 199-219

P. Kosobucki, B. BUSZEWSKI: Natural organic matter in ecosystems – a review, Nova Biotechn. et Chimica 13-2 (2014), 109-129

M. Szumski, B. Buszewski: Preparation of monolithic capillary chromatographic columns using supercritical fluid as a porogen solvent + electronic suppl. material, Chromatogr. 77(15-16) (2014), 1009-1017

K. Jurowski, B. BUSZEWSKI, W. Piekoszewski: The analytical calibration in (bio)imaging/mapping of the metallic elements in biological samples-Definitions, nomenclature and strategies: State of the art, Talanta 131 (2015), 273-285

Sz. Bocian, A. Nowaczyk, B. Buszewski: Synthesis and characterization of ester-bonded stationary phases for liquid chromatography, Talanta 131 (2015), 684-692

Sz. Bocian, J. Soukup, P. Jandera, B. BUSZEWSKI: Thermodynamics study of solvent adsorption on octadecyl-modified silica, Chromatogr. 78 (2015), 21-30

M. Sprynskyy, T. Kowalkowski, H. Tutu, E. Cukrowska, B. BUSZEWSKI: Ionic liquid diatomite as a New effective adsorbent for uraniom ions removal from aqueous solution, Colloids & Surf. A: Physicochemical & Engineering Aspects 465 (2015), 159-167

S. Studzińska, S. Mounicou, J. Szpunar, R. Łobiński, B. BUSZEWSKI: New approach to the determination phosphorothioate oligonucleotides by ultra high performance liquid chromatography coupled with inductively coupled plasma mass spectrometry, Anal. Chim. Acta 855 (2015), 13-20

K. Hrynkiewicz, M. Złoch, T. Kowalkowski, Ch. Baum, K. Niedojadło, B. BUSZEWSKI: Strain-specific bioaccumulation and intracellular distribution of Cd2+ in bacteria isolated from the rhizosphere, ectomycorrhizae, and fruitbodies of ectomycorrhizal fungi, Environ. Sci. Poll. Res. 22 (2015), 3055-3067, DOI 10.1007/s11356-014-3489-0

J. Walczak, Sz. Bocian, B. BUSZEWSKI: Two-dimensional high performance liquid chromatography-mass spectrometry for phosphatidylcholine analysis in egg yolk, Food Anal. Methods 8 (2015), 661-667

P. Piotrowski, Sz. Bocian, K. Śliwka, B. Buszewski: Simultaneous analysis of zolpidem and its metabolite in whole blond and oral fluid samples by SPE-LC.MS for clinical and forensic purposes, Adv. Med. Sci. 60 (2015), 167-172

B. Buszewski, E. Dziubakiewicz, P. Pomastowski, K. Hrynkiewicz, J. Płoszaj-Pyrek, E. Talik, M. Kramer, K. Albert: Assignment of functional groups in Gram-positive bacteria, Anal. Bioanal. Techniques 6(1) (2015), s.[8], DOI: 10.4172/2155-9872.1000232

M. Ligor, T. Ligor, R. Gadzała-Kopciuch, B. Buszewski, The chromatographic assay of 4-hydroxynonenal as a biomarker of diseases by means of MEPS and HPLC technique, Biomed. Chromatogr. 29 (2015), 584-589, DOI 10.1002/bmc.3317.

Sz. Bocian, B. Buszewski: Comparision of retention properties of stationary phases imitated cell membrane in RP HPLC, J. Chromatogr. B 990 (2015), 198-202

T. Jezierska, M. Walczak, T. Ligor, J. Rudnicka, B. Buszewski: Study of the art.: canine olfaction used for cancer detection on the basis of breath odour. Perspectives and limitations, J. Breath Res. 9 (2015), 027001

B. Buszewski, A. Amann: Special section featuring selected articles from Breath Anaylsis’2014 (6-9 July, 2014, Torun, Poland), J. Breath Res. 9 (2015), 020301

J. Walczak, P. Pomastowski, B. Buszewski: Food quality control by hyphenated separation techniques, Health Problems Civil. 9(1) (2015), 33-38

K. Jurowski, B. BUSZEWSKI, W. Piekoszowski: Bioanalysis in quantitive (bio)imaging/mapping of metallic elements in bilogical samples, Crit. Rev. Anal. Chem. 45 (2015), 334-347, DOI: 10.1080/10408347.2014.941455

T. Ligor, Ł. Pater, B. BUSZEWSKI: Application of artificial neural network model for selection of potential lung cancer biomarkers, J. Breath Res. 9 (2015) 027106

Sz. Bocian, B. BUSZEWSKI: Synthesis and characterization of phosphodiester stationary bonded phases for liquid chromatography, Talanta 143 (2015), 35-41

J. Rudnicka, M.Walczak, T. Jezierski, B. Buszewski: Is it possible to detect lung cancer by trained dogs?, Health Problems Civil. 9(2) (2015), 19-26

S. Ukic, M. Novak, A. Krilic, N. Avdalovic, Y. Liu, B. BUSZEWSKI, T. Bolanca: Development of gradient retention model in ion chromatography. Part III: fuzzy Logic QSRR Approach, Chromatogr. 78 (2015), 889-898

D. Piesik, N. Miler, G. Lemańczyk, J. Bocianowski, B. BUSZEWSKI: Botrytis cinerea infection in three cultivars of chrysanthemym in „Alchimist” and its mutuants. Volatile induction of pathogen-infected plants, Scientia Hotr. 193 (2015), 127-135

E. Daghir-Wojtkowiak, P. Wiczling,Sz. Bocian, Ł. Kubik, P. Kosliński, B. Buszewski, R. Kaliszan, M. Markuszewski: Least absolute shrinkage and selection operator and dimensionality reduction techniques in quantitative structure retention relationship modeling of retention in hydrophilic interaction liquid chromatography, J. Chromatog. A 1403 (2015), 54-62

D. Grzywiński, M. Szumski, B. BUSZEWSKI: Cholesterol-based polymeric monolithic columns for capillary liquid chromatography. Part II, J. Chromatog. A 1408 (2015), 145-150

Sz. Bocian, E. Dziubakiewicz, B. Buszewski: Influence of the charge distribution on the stationary phases zeta potential, J. Sep. Sci. 38 (2015), 2625-2629, DOI: 10.1002/jssc.201500072

A. Kiełbasa, B. BUSZEWSKI: PAH Analytics in New Polish Reference Material, Pol. J. Environ. Stud., 24(5) (2015), 2021-2028

I. Krzemień-Konieczka, B. Buszewski: Determining polychlorinated biphenyls in soil using accelerated solvent extraction (ASE), Pol. J. Environ. Stud., 24(5) (2015), 2029-2033

B. BUSZEWSKI, Sz. Bocian: Selection of the Mode of Stationary Phases and Columns for Analysis of Pesticides [w:] High Performance Liquid Chromatography in Pesticide Residue Analysis, T. Tuzimski, J. Sherma (ed.), Taylor & Francis Group, London, chapter 6, (2015), 139-166, ISBN: 13:978-1-4665-6882-2 (eBook-pdf)

S. Studzińska, B. BUSZEWSKI: Different approaches to quantitative structure-retention relationships in the prediction of oligonucleotide retention, J. Sep. Sci. 38 (2015), 2076-2084

R. Bujak, R. Gadzała-Kopciuch, A. Nowaczyk, j. Raczak-Gutknecht, M. Koralewska, W. Struci-Lewicka, M. Markuszewski, B. Buszewski; Selective determination of cocaine and its metabolite benzyloecgonine in environmental samples by newly developer sorbent materiale, Talanta 146 (2015), 401-409

B. Buszewski, T. Ligor, A. Ulanowska: Determination of volatile organic compounds enrichment and analysis [w] Handbook of trace analysis. Fundamentals and applications, I. Baranowska (ed.), Wyd. Malamut 2013, Springer International Publishing 2015, 403-430, ISBN: 978-3-319-19613-8

J. Mikołajczyk, Z. Bielecki, B. Buszewski, T. Stecewicz, T. Targowski, J. Wojtas, W. Gawron: Sensormed – geneza, wyniki badań, kierunki prac dalszych [w:] Wybrane zagadnienia diagnozowania i uzytkowania urządzeń i systemów, T. Dąbrowski, S. Radkowski (ed.), Wyd. WAT, Warszawa 2015, 161-193, ISBN: 978-83-7938-074-9

R. Bujak, R. Gadzała-Kopciuch, A. Nowaczyk, j. Raczak-Gutknecht, M. Kordalewska, W. Struci-Lewicka, M. Markuszewski, B. Buszewski; Selective determination of cocaine and its metabolite benzyloecgonine in environmental samples by newly developer sorbent material, Talanta 146 (2015), 401-409

P. Pomastowski, M. Szultka-Młyńska, W. Kupczyk, M. Jackowski, B. Buszewski: Evaluation of intact cell matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry for capillary electrophoresis detection of controlled bacterial clumping, J. Anal. Bioanal. Techniques 13 (2015), S13, DOI: 10.4172/2155-9872.S13-008

K. Kwaśniewska, R. Gadzała-Kopciuch, B. Buszewski: Magnetic molecular imprinted polymers as a tool for isolation and purification of biological samples, Open Chem. 13 (2015), 1228–1235

P. Janas, Sz. Bocian, P. Jandera, T. Kowalkowski, B. Buszewski: Separation of flavonoids on different phenyl-bonded stationary phases – the influence of polar groups in stationary phase structure, J. Chromatogr. A 1429 (2016), 198-206

J. Walczak, P. Pomastowski, Sz. Bocian, B. Buszewski: Determination of phospholipids in milk using a New phosphodiester stationary phase by liquid chromatography-matrix assisted desorption ionization mass spectrometry, J. Chromatogr. A 1432 (2016), 39-48

Sz. Bocian, M. Skoczylas, B. Buszewski: Amino AIDS, peptides and proteins as chemically bonded stationary phases – a review, J. Sep. Sci. 39 (2016), 83-92

S. Studzińska, R. Rola, B. Buszewski: Development of a metod based on ultra high performance liquid chromatography coupled with quadrupole time-of-flight mass spektrometry for studying the in vitro metabolizm of phosphorothioate oligonucleotides, Anal. Bioanal. Chem. 408 (2016), 1585-1595

R. Bujak, R. Gadzała-Kopciuch, A. Nowaczyk, J. Raczak-Gutknecht, M. Kordalewska, W. Struck-Lewicka, M. Waszczuk-Jankowska, E. Tomczak, M. Kaliszan, B. Buszewski, M. Markuszewski: New sorbent materiale for selective extraction of cocaine and benzoylecgonine from human urine suples, J. Pharm. Biomed. Anal. 120 (2016), 397-401

Fizykochemiczne metody analizy w chemii środowiska. Ćwiczenia laboratoryjne z ochrony wód i gleb cz. 2, P. Kosobucki, B. Buszewski (red.), Wyd. Naukowe UMK, Torun 2016, ISBN: 978-83-231-3526-5

B. Buszewski, E. Kłodzińska: Rapid microbiological diagnostics in medicine Rusing electromigration techniques, Trends in Anal. Chem. 78 (2016), 95-108

K. Meller, P. Pomastowski, D. Grzywiński, M. Szumski, B. Buszewski: Preparation and evaluation of dual-enzyme microreactor with co-immobilized trypsyn and chymotrypsin, J. Chromatogr. A 1440 (2016), 45-54, DOI: 10.1016/j.chroma.2016.02.070

S. Studzińska, K. Krzemińska, M. Szumski, B. Buszewski: Application of a cholesterol stationary phase in the analysis of phosphorothioate oligonucleotides by means of ion pair chromatography coupled with tandem mass spektrometry, Talanta 154 (2016), 270-277

V. Railean-Plugaru, P. Pomastowski, K. Rafińska, M. Wypij, W. Kupczyk, H. Dahm, M. Jackowski, B. Buszewski: Antimicrobial properties of biosynthesized silver nanoparticles studies by flow cytometry and related techniques, Electrophoresis 37 (2016), 752-761

T. Bajer, M. Ligor, T. Ligor, B. Buszewski: Design of the extraction process for terpenes and other volatiles from allspice by solid-phase microextraction and hydrodistillation, J. Sep. Sci. 39 (2016), 769-775

A. Szparaga, T. Kowalkowski, B. Buszewski: Nowe podejście do frakcjonowania cząstek koloidalnych za pomocą grawitacyjnego frakcjonowania w samonastawnym kanale przepływowym w trybie pełnego zubożenia, Przemysł Chemiczny 95/4 (2016), 838-842

J. Rudnicka, B. Buszewski: The development of gas chromatography/mass spectrometry and its uses in odor analysis [w:] Canine olfaction science and law. Advances in forensic science, medicine, conservation and environmental remediation, T. Jezierski, J. Ensminger, L.E. Papet (eds.), CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Taron, London, New York 2016, ISBN 13:978-1-4822-6023-6, chapter 7, 71-85

M. Szultka-Młyńska, P. Olszowy, B. Buszewski: Nanoporous conducting polimer-based coatings in microextraction techniques for environmental and biomedical applications, Crit. Rev. in Anal. Chem. 46(3) (2016), 236-247

Sz. Bocian, K. Krzemińska, B. Buszewski: A study of separation selectivity using embedded ester-bonded stationary phases for liquid chromatography, Analyst 141 (2016), 4340-4348

B. Buszewski, K. Rafińska, P. Pomastowski, J. Walczak, A. Rogowska: Novel aspects of silver nanoparticles funtionalization, Colloids and Surface A: Physicochem. Eng. Aspects 506 (2016), 170-178

J. Walczak, S. Bocian, T. Trziszka, B. Buszewski: Hyphenated analytical methods in determination of biologically active compounds in hen’s eggs, Crit. Rev. Anal. Chem., 46(3) (2016), 201-212, DOI:10.1080/10408347.2015.1023428\

E. Wierzbicka, M. Szultka-Młyńska, B. Buszewski, G. D. Sulka: Epinephrine sensing at nanostructured Au electrode and determination its oxidative metabolizm, Sensors & Actuat. B: Chemical 237 (2016), 206-215

P. Pomastowski, M. Sprynskyy, P. Zuvela, K. Rafińska, M. Milanowski, J.J. Liu, M. Yi, B. Buszewski: Silver-lactoferrin nanocomplexes as a potential antimicrobial agent, J. American Chem. Soc. 138 (2016), 7899-7909,

P. Pomastowski, M. Sprynskyy, M. Słodowska, B. Buszewski: Synthesis of silver-casein nanocomplexes. Synteza nanokompleksów srebrowo-kazeinowych, Przemysł Chemiczny 95/7 (2016), 1420-1424

A. Kiełbasa, I. Krzemień-Konieczka, M. Sprynskyy, B. Buszewski: Certified reference material for soil and bottom sediments containing polychlorinated biphenyls, Water Air Soil Pllut. 227 (2016), 312- , DOI: 10.1007/s11270-016-3015-8

Fizykochemiczne Metody Analizy w Chemii Środowiska. Ćwiczenia laboratoryjne z analityki i kontroli w ochronie środowiska. Cz. I, pod red. R. Gadzała-Kopciuch, B. Buszewski, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2016, ISBN: 978-83-231-3540-1

P. Pomastowski, V. Railean-Plugaru, B. Buszewski: Microbial analysis of Escherichia coli ATCC, Lactobacteria and Sachcaromyces cerevisiae using capillary electrophoresis approach [w:] Capillary Electrophoresis. Methods and Protocols, P. Schmitt-Kopplin (Ed.), Springer Science+Business Media, New York 2016, chapter 19, 393-406, ISBN 978-1-4939-6403-1

A. Jurowska, K. Jurowski, J. Szklarzewicz, B. Buszewski, T. Kalenik, W. Piekoszowski: Molybdenum mettalopharmaceuticals candidate compounds – the „Reneissance” of molydbenum metallodrugs?, Current Med. Chem. 23 (2016), 3322-3342

A. Petruczynik, K. Wróblewski, M. Szultka-Młyńska, B. Buszewski, H. Karakuła-Juchnowicz, J. Gajewski, J. Mohylowska-Topolska, M. Waksmundzka-Hajnos: Determination of some psychotropic drugs in serum and saliva samples by HPLC-DAD and HPLC MS, J. Pharm. Biomed. Anal. 127 (2016), 68-80

M. Szultka-Młyńska, B. Buszewski: Electrochemistry-mass spectrometry for in-vitro determination of selected chemotherapeutics and their electrochemical products in comparison to in-vivo approach, Talanta 160 (2016), 694-703

V. Railean-Plugaru, P. Pomastowski, M Wypij, M Szultka-Młyńska, K. Rafińska, P. Golińska, H. Dahm, B. Buszewski: Study of silver nanoparticles synthesized by acidophilic strain of Actinobacteria isolated from the of Picea sitchensis forest soil, J. Applied Microb. 120(5) (2016), 1250-1263

B. Buszewski: Reprot from the 18th International Symposium on Advances in Extraction Technologies (ExTech’2016) and the 22nd International Symposium on Separation Science (ISSS’2016), Toruń, 3-6 July 2016, Chromatographia 79 (2016), 1679-1681

Sz. Bocian, M. Skoczylas, I. Goryńska, M. Matyska, J. Pesek, B. Buszewski: Solvation processes on phenyl-bonded stationary phases – The influence of polar functional groups, J. Sep. Sci. 39 (2016), 4369-4376, DOI 10.1002/jssc.201600799

M. Szultka-Młyńska, B. Buszewski: Study of in-vitro metabolizm of selected antibiotic drugs in human liver microsomes by liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry, Anal. Bioanal. Chem. 408 (2016), 8273-8287, DOI: 10.1007/s00216-016-9929-6

M. Skoczylas, Sz. Bocian, B. Buszewski: Dipeptide-bonded stationary phases for hydrophilic interaction liquid chromatography, RSC Advances 6 (2016), 96389-96397, DOI: 10.1039/c6ra17704b

D. Grzywiński, M. Szumski, B. Buszewski: Hypercrosslinked cholesterol-based polystyrene monolithic capillary columns, J. Chromatogr. A 1477 (2016), 11-21

M. Szultka-Młyńska, B. Buszewski: Chromatographic behavior of selected antibiotic drugs supported by quantitative structure-retention relationships, J. Chromatogr. A 1478 (2016), 50-59

R. Gadzała-Kopciuch, R. Sadowski, A. Piwońska, B. Buszewski: Applications of molecularly imprinted polymers for isolation of estrogens from environmental water samples, Current Anal. Chem, 12 (2016), 315-323

A. Kiełbasa, R. Gadzała-Kopciuch, B. Buszewski: Reference Materials: significance, general requirements, and demand, Crit. Rev. Anal. Chem.. 46(3) (2016), 224-235, DOI: 10.1080/10408347.2015.1045120

A. Kiełbasa, B. Buszewski: PAHs in animal tissues –the Analytica of PAHs in New reference materiale and their homogeneity, Anal. Meth. 9 (2017), 76-83

I. Baranowska, B. Buszewski, J. Namieśnik, P. Konieczka, S. Magiera, H. Polkowska-Martenko, P. Kościelniak, R. Gadzała-Kopciuch, A. Woźniakiewicz, Z. Samczyński, K. Kochańska, M. Rutkowska: Development of potential candidate reference material for drugs in botom sedyment, cod and Herling tissues, Chemosphere 169 (2017), 181-187

K. Meller, M. Szumski, B. Buszewski: Microfluidic reactors with immobilized enzymes-characeterization, dividing, perspectives, Sensor & Actuat. B: Chemical 244 (2017) 84-106

S. Studzińska, F. Łobodziński, B. Buszewski: Application of hydrophilic interaction liquid chromatography coupled with mass spectrometry in the analysis of phosphorothioate oligonucleotides in serum, J. Chromatog. B 1040 (2017), 282-2188

M. Skoczylas, K. Krzemińska, Sz. Bocian, B. Buszewski: Silica Gel and its derivatization for liquid chromatography [w:] Encyclopedia of Analytical Chemistry. Applications, theory and instrumentation, R.A. Meyers (Ed.), Ramtech Ltd, Tarzana, CA, USA John Wiley & Sons, Ltd 2017, chapter 12, 11450-11471

Z. Dobrzański, B. Buszewski, S. Opaliński, R. Kołacz, J.A. Koziel: Ksenobiotyki, substancje toksyczne, mutagenne i kancerogenne. Klasyfikacja i aspekty prawne, Przemysł Chemiczny 96/1 (2017), 76-84, DOI 10.15199/62.2017.1.5

A. Wenda-Piesik, D. Piesik, B. Buszewski: Do mated Tribolium confusum adults respond to blend sof odors? Pol. J. Environm. Stud. 26(1) (2017), 447-452, DOI: 10.15244/pjoes/64308

S. Studzińska, R. Rola, B. Buszewski: The impact of ion-pairing reagents on the selectivity and sensitivity in the analysis of modified oligonucleotides in serum samples by liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry, J. Pharm. Biom. Anal. 138 (2017), 146-152

B. Buszewski, J. Walczak, P. Zuvela, JJ.Liu: Non-target analysis of phospholipid and sphingolipid species in egg yolk using liquid chromatography/triple quadrupole tandem mass spectrometry, J. Chromatogr. A 1487 (2017), 179-186

K. Meller, P. Pomastowski, M. Szumski, B. Buszewski: Preparation o fan improved hydrophilic monolith to make trypsyn-immobilized microextraction, J. Chromatogr. B 1043 (2017), 128-137

J. Walczak, Sz. Bocian, T. Kowalkowski, T. Trziszka, B. Buszewski: Determination of omega fatty acid profiles in egg yolk by HILIC-LC-MS and GC-MS, Food Anal. Methods 10 (2017), 1264-1272

A. Kiełbasa, B. Buszewski: River botom sediment from the Vistula as matrix of candidate for a new reference material, Ecotoxicol. & Environm. Safety 142 (2017), 237-242

B. Buszewski, V. Railean-Plugaru, P. Pomastowski, K. Rafińska, M. Szultka-Młyńska, T. Kowalkowski: Antimicrobial effectiveness of bioactive silver nanoparticles synthesized by Actinomycetes HGG16n Strain, Current Pharm. Biotechn. 18 (2017), 168-176

S. Studzińska, Sz. Bocian, L. Siecińska, B. Buszewski: Application of phenyl-bonded stationary phases for the study of retention and separation of oligonucleotides, J. Chromatogr. B 1060 (2017), 36-43

M. Milanowski, P. Pomastowski, T. Ligor, B. Buszewski: Saliva – Volatile Biomarkers and Profiles, Crit. Rev. Anal. Chem. 47(3) (2017), 251-266, DOI: 10.1080/10408347.2016.1266925

A. Pietruczynik, K. Wróblewski, M. Szultka-Młyńska, B. Buszewski, H. Karakuła-Juchnowicz, J. Gajewski, J. Morylowska-Topolska, M. Waksmundzka-Hajnos: Determination of venlafaxine, vilazodone and their main active metabolitem in human serum by HPLC-DAD and HPLC-MS, Acta Poloniae Pharm. – Drug Res. 74(3) (2017), 765-775

M. Sprynskyy, P. Pomastowski, M. Hornowska, A. Król, K. Rafińska, B. Buszewski: Naturally organic functionalized 3D biosilica from diatom microalgae, Materials & Design 132 (2017), 22-29, DOI: 10.1016/j.matdes.2017.06044

M. Milanowski, P. Pomastowski, V. Railean-Plugaru, K. Rafińska, T. Ligor, B. Buszewski: Biosorption of silver cations onto Lactococcus lactis and Lactobacillus casei isolated from dairy products, PLOS One 12(2) (2017), 1-23, e0174521, open access

K. Rafińska, P. Pomastowski, O. Wrona, R. Górecki, B. Buszewski: Medicago sativa as a source of secondary metabolitem for agriculture and pharmaceutical industry, Phytochem. Letters 20 (2017), 520-539

H. Al_Suod, M. Ligor, I-A. Ratiu, K. Rafińska, R. Górecki, B. Buszewski: A window on cyclitols: characterization and Analytica of inositols, Phytochem. Letters 20 (2017), 507-519

L. Rivoira, S. Studzińska, M. Szultka-Młynska, M. C. Bruzonniti, B. Buszewski: New approaches for extracton and determination of betaine from Beta vulgaris samples by hydrofilic interaction liquid chromatography – tandem mass spectrometry, Anal. Bioanal. Chem. 409 (2017), 5133-5141

K. Wróblewski, A. Petruczynik, B. Buszewski, M. Szultka-Młyńska, H. Karakuła-Juchnowicz, M. Waksmundzka-Hajnos: Determination of vortioxetine in human serum and saliva samples by HPLC-DAD and HPLC-MS, Acta Chromatogr. 29 (2017), 325-344, DOI: 10.1556/1326.2017.29.3.02

Sz. Bocian, T. Skrinjar, T. Bolanca, B. Buszewski: How high preassure unifies solvatation processes inliquid chromatography, J. AOAC Intern. 100(6) (2017), 1-5

I.-A. Ratiu, T. Ligor, V. Bocos-Bintintan, B. Buszewski: Mass spectrometric techniques for the analysis of volatile organic compounds emitted from bacteria, Bioanalysis 9(14) (2017), 1069-1092, DOI: 10.4155/bio-2017-0051

A. Skoczek, D. Piesik. A. Wenda-Piesik, B. Buszewski, J. Bocianowski, M. Wawrzyniak: Volatile compounds released by maize following herbivory or insect extract application and communication between plant, J. Applied Etmolog. 141 (2017), 630-643

V. Railean-Plugaru, P. Pomastowski, K. Meller, M. Złoch, K. Rafińska, B. Buszewski: Lactococcus lactis as a safe and inexpensive source of bioactive silver composites, Appl. Microbiol. Biotechnol. 101 (2017), 7141-7153

I.A. Ratiu, T. Ligor, V. Bocov-Bintintan, H. Al_Suod, T. Kowalkowski, K. Rafińska, B. Buszewski: The effect of growth medium on an Escherichia coli pathway mirrored into GC/MS profiles, J. Breath Res. 11 (2017), 036012

K. Jurowski, K. Kochan, J. Walczak, M. Barańska, W. Piekoszewski, B. Buszewski: Analytica techniques in lipidomics: state of art, Crit. Rev. Anal. Chem. 47(5) (2017), 418-437

D. Grzywiński, M. Szumski, B. Buszewski: Polimer monoliths with silver nanoparticles-cholesterol conjugate as stationary phases for capillary liquid chromatography, J. Chromatogr. A 1526 (2017), 93-103

A. Rogowska, K. Rafińska, P. Pomastowski, J. Walczak, V. Railean-Plugaru, M. Buszewska-Forajta, B. Buszewski: Silver nanoparticles functionalized with ampicylin, Electrophoresis 38 (2017), 2757-2764, DOI: 10.1002/elps.201700093

M. Skoczylas, Sz. Bocian, T. Kowalkowski, B. Buszewski: The effect of solvation processes on amino acid- and peptide-silica stationary phases, J. Sep. Sci. 40 (2017), 4152-4159

R. Sadowski, R. Gadzała-Kopciuch, T. Kowalkowski, P. Widomski, L. Jujeczka, B. Buszewski: characterization of low-molecular-weight heparins by strong anion-exchange chromatography, J. AOAC Intern. 100(6) (2017), 1706-1714

B. Buszewski, A. Rogowska, P. Pomastowski, M. Złoch, V. Railean-Plugaru: Identification of microorganisms by modern analytical techniques, J. AOAC Intern. 100(6) (2017), 1607-1623

O. Wrona, K. Rafińska, C. Możeński, B. Buszewski: Supercritical fluid extraction of bioactive compounds from plant material, J. AOAC Intern. 100(6) (2017), 1624-1635

A. Krakowska, K. Rafińska, J. Walczak, T. Kowalkowski, B. Buszewski: Comparison of various extraction techniques of Medicago Sativa: field, antioxidant activity and kontent of phytochemical constituents, J. AOAC Intern. 100(6) (2017), 1681-1693

A. Król, P. Pomastowski, K. Rafińska, V. Railean-Plugaru, B. Buszewski: oxide nanoparticles: synthesis, antiseptic activity and toxicity mechanizm, Adv. Colloid Interface Sci. 249 (2017), 37-52

M. Szultka-Młyńska, S. Bajkacz, I. Baranowski, B. Buszewski: Structrural characterization of electrochemicaly and in vivo generated potential metabolites of selected cardiovascular drugs by EC-UHPLC/ESI-MS using an experimental design approach, Talanta 176 (2018), 262-276, DOI: 10.1016/j.talanta.2017.08.041

B. Buszewski, M. Milanowski, T. Ligor, P. Pomastowski: Investigation of bacterial viability from incubated saliva by application of flow cytometry and hyphenated separation techniques, Electrophoresis 38 (2017), 2081-2088, DOI: 10.1002/elps.201700057

M. Sprynskyy, I. Krzemień-Konieczka, R. Gadzała-Kopciuch, B. Buszewski: Separation of aflatoxin B1 from synthetic physiological fluids Rusing talc and diatomite: Kinetic and isotherm aspects, J. Chromatogr. B 1072 (2018), 1-8

A. Król, P. Pomastowski, K. Rafińska, V. Railean-Plugaru, J. Walczak, B. Buszewski: Microbiology neutralization of zearalenon Rusing Lactococcus lactis and Bifidobacterium sp., Anal. Bioanal. Chem. 410 (2018), 943-952

A, Feliczak-Guzik, M. Sprynskyy, I. Nowak, B. Buszewski: Catalytic isomerization of dihydroxyacetone to Lactic Acid and alkil lactates over hierarchical zeolitem containing Tin, Catalysts 8 (2018), 31

M. Pajewska, M. Łojko, K. Cendrowski, W. Sawicki, T. Kowalkowski, B. Buszewski, R. Gadzała-Kopciuch: The dtermination of zearalenon and its major metabolitem in endometrial cancer tissues, Anal. Bioanal. Chem. 410 (2018), 1571-1582

A. Feliczak-Guzik, M. Sprynskyy, I. Nowak, M. Jaroniec, B. Buszewski: Application of novel hierarchical niobium-containing zeolites for synthesis of alkyl lactate and lactic acid, J. Colloid Interface. Sci. 516 (2018), 379-383

B. Buszewski, V. Railean-Plugaru, P. Pomastowski, K. Rafińska, M. Szultka-Młynska, p. Golińska, M. Wypij, D. Laskowski, H. Dahm: Antimicrobial activity of biosilver nanoparticles produced by a novel Streptacidiphilus durhamensis strain, J. Microbiol. Immun. & Infection 51 (2018), 45-54

B. Buszewski, W. Piekoszewski, P. Pomastowski, K. Rafińska, M. Sugajski, T. Kowalkowski: Modern Analytical Methods of Speciation and Determination of Trace Elements in Inorganic, Organic, and Biological Samples [in] Recent Advances in Trace Elements. First Edition. K. Chojnacka, A. Saeid (Eds.) Wiley-Blackwell (2018) 33-60, ISBN: 978-1-119-13379-7

V. Raks, H. Al-Suod, B. Buszewski: Isolation, separation and preconcentration of biologically active compounds from plant matrices by extraction technique, Chromatographia 81 (2018), 189-202, DOI: 10.1007/s10337-017-3405-0

B. Buszewski, I-A. Ratiu, M. Milanowski, P. Pomastowski, T. Ligor: The effect of biosilver nanoparticles on different bacterial strains’ metabolism reflected in their VOCs profiles, J. Breath Res. 12 (2018), 027105

H. Al-Suod, I-A. Ratiu, M. Ligor, T. Ligor, B. Buszewski: Determination of sugars and cyclitols isolated from various morphological parts of Medicago sativa L., J. Sep. Sci. 41 (2018), 1118-1128