Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej

Kierownik - prof. dr hab. Aleksandra Szydłowska-Czerniak

dr hab. Magdalena Barwiołek, prof. UMK
mgr Tomasz Czubachowski
dr hab. Liliana Dobrzańska, prof. UMK
dr hab. Aneta Jastrzębska, prof. UMK
dr Sylwia Kowalska
dr Marzanna Kurzawa, prof. UMK
prof. dr hab. Iwona Łakomska
dr hab. Leszek Pazderski, prof. UMK
dr inż. Dobrochna Rabiej-Kozioł
dr Robert Szczęsny
prof. dr hab. Edward Szłyk
mgr Agata Szumera
prof. dr hab. Aleksandra Szydłowska-Czerniak
dr hab. Iwona Szymańska, prof. UMK