Katedra Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej - Wydział Chemii - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej

Kierownik - prof. dr hab. Edward Szłyk

dr hab. Magdalena Barwiołek
mgr Tomasz Czubachowski
dr Liliana Dobrzańska
mgr Mateusz Jakubowski
dr hab. Aneta Jastrzębska, prof. UMK
dr Marzanna Kurzawa
prof. dr hab. Iwona Łakomska
dr hab. Leszek Pazderski, prof. UMK
dr Robert Szczęsny
prof. dr hab. Edward Szłyk
dr hab. Aleksandra Szydłowska-Czerniak, prof. UMK
dr hab. Iwona Szymańska, prof. UMK