Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

KChAiSS Doktoranci


mgr Aleksandra Butrymowicz-Kubiak
pok. 124a, budynek A
e-mail: aleksandra.butrymowicz@doktorant.umk.pl


M.Sc. Simran Chaudhary
e-mail: chaudhary.6@o365.doktorant.umk.pl


mgr inż. Mateusz Chorobiński
pok. 33, budynek A
e-mail: matcho005@pbs.edu.pl


mgr Dominika Jankowska 
pok. 36, budynek A
e-mail: dominikajankowska@doktorant.umk.pl


mgr Adriana Kaszuba
pokój nr 122, budynek A
e-mail: 503383@doktorant.umk.pl


M.Sc. Paul Le Garff (Academia Copernicana)
pok. 103, budynek A
e-mail: paul-legarff@doktorant.umk.pl


M.Sc. Renny Louis Anto M.
pok. 103, budynek A
e-mail: renny@doktorant.umk.pl


M.Sc. Debleena Mandal (Academia Copernicana)
pok. 36, budynek A
e-mail: mandaldebleena@doktorant.umk.pl


mgr Aleksandra Ścigała
pok. 33, budynek A
e-mail: a.scigala@doktorant.umk.pl


mgr inż. Przemysław Sędzicki
pok. 33, budynek A
e-mail: sedzicki@doktorant.umk.pl


mgr Małgorzata Sypniewska
pok. 33, budynek A
e-mail: msyp@doktorant.umk.pl