Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Kontakt


Kierownik Katedry Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej:

prof. dr hab. Aleksandra Szydłowska-Czerniak

Wydział Chemii UMK
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
pokój nr 109, budynek A
tel.: +48 (56) 611-47-86
e-mail: olasz@umk.pl