Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Kontakt


Kierownik Katedry Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej:

prof. dr hab. Edward Szłyk

Wydział Chemii UMK
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
pokój: 150, bud. A
tel.: +48-56-611-4304
e-mail:  eszlyk@chem.umk.pl