Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Doktoraty


18.01.2023r.

Anna Piasta „Opracowanie nowych i modyfikacja stosowanych procedur oznaczania amin biogennych w żywności”


23.11.2022r.

Katarzyna Madajska „Związki koordynacyjne dla tworzenia nanostruktur metodą depozycji z fazy gazowej indukowanej zaogniskowaną wiązką elektronów”


16.11.2022r.

Sylwia Kowalska „Nowe procedury izotachoforetycznego oznaczania tryptofanu, kwasu glutaminowego i witamin B1, B6, B9 w żywności”


04.11.2020r.

Dobrochna Rabiej-Kozioł „Fenolipidy jako nowe potencjalne składniki olejów roślinnych”


08.07.2020r.

Mateusz Jakubowski „Projektowanie, charakterystyka spektroskopowa i cytotoksyczność nowych, mieszanych kompleksów platyny(II) z ligandami N-, O- i S-donorowymi”rozprawa wyróżniona


20.06.2018r.

Anna Łaszewska Wpływ modyfikacji procesu odszlamowania na aktywność przeciwutleniającą oleju rzepakowego


16.11.2016r.

Agnieszka Tułodziecka „Opracowanie metod analitycznych do oceny aktywności przeciwutleniającej nasion oleistych z rodzaju Brassica oraz ich produktów”rozprawa wyróżniona


02.12.2015r.

Kamil Hoffmann „Synteza i badania strukturalne karboksylowych kompleksów platyny z triazolopirymidynami o potencjalnych właściwościach cytotoksycznych”


24.06.2015r.

Marzena Fandzloch „Poszukiwanie nowych związków koordynacyjnych rutenu z triazolopirymidynami o potencjalnych właściwościach cytotoksycznych” – rozprawa wyróżniona