Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Patenty i zgłoszenia patentowe


Patenty


 • Fandzloch M., Łakomska I., Nowy tetrakarbonylkowy dijądrowy kompleks rutenu(I) o geometrii sawhorse z 5,7-ditertbutylo-1,2,4-triazolo[1,5-a]pirymidyną i sposób jego wytwarzania, PL 236786 B1 (22.02.2021)
 • Ścianowski J., Mruk J., Pazderski L., Sposób otrzymywania tetrachlorozłocianowych(III) soli benzo[4,5]tiazolo[3,2-α]pirydyn-10-iowych, PL nr 236521 B1 (25.01.2021)

 • Łakomska I., Jakubowski M., Nowe dikarboksylowe kompleksy platyny(II) z 5,7-dipodstawioną-1,2,4-triazolo[1,5-a]pirymidyną i dimetylosulfotlenkiem oraz sposób ich wytwarzania, PL 235341 B1 (29.06.2020).
 • Łakomska I., Stefańczak K., Związki metaloorganiczne rutenu(II) z analogami zasad purynowych i sposób ich wytwarzania, PL 231234 B1 (28.02.2019).
 •  Paprocka R., Modzelewska-Banachiewicz B., Niedzielska D., Pazderski L.Mazur L., Kompleks złota(III), sposób jego wytwarzania oraz zastosowanie, PL nr 232122 B1 (31.05.2019).
 • Łakomska I., Hoffmann K., Nowe cyklobutano-1,1-dikarboksylowe kompleksy platyny(II) z 5,7-dipodstawionymi-1,2,4-triazolo[1,5-a]pirymidynami i sposób ich wytwarzania, PL 230465 B1 (31.10.2018).
 • Krzemiński M., Szydłowska-Czerniak A., Rabiej D., (2E)-3-(4-Hydroksy-3,5-dimetoksyfenylo)prop-2-enian oktylu i sposób jego otrzymywania, PL 230380 B1 (31.10.2018).
 • Łakomska I., Fandzloch M., Nowy dimetylosulfotlenkowy kompleks rutenu(III) z 5,7-ditertbutylo-1,2,4-triazolo[1,5-a]pirymidyną i sposób jego wytwarzania, PL 229322 B1 (31.07.2018).

Zgłoszenia patentowe


 • Szymańska I.B., Madajska K., Nowe związki srebra(I) z karboksylanami o perfluorowanych łańcuchach i tert-butyloaminą oraz sposób ich wytwarzania, P.431253 (23.09.2019).
 • Szymańska I.B.Madajska K., Nowe związki miedzi(II) z karboksylanami i z amidynami o perfluorowanych łańcuchach oraz sposób ich wytwarzania, P.428602, (16.01.2019).
 • Fandzloch M., Łakomska I.Nowy tetrakarbonylkowy dijądrowy kompleks rutenu(I) o geometrii sawhorse z 5,7-ditertbutylo-1,2,4-triazolo[1,5-a]pirymidyną i sposób jego wytwarzania, P422885.
 • Łakomska I., Jakubowski M.New platinum(II) dicarboxylate complexes with 5,7-disubstituted-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidine and dimethyl sulfoxide, and their preparation method, (zgłoszenie międzynarodowe – PCT Online Filing Version 3.5.000.251e MT/FOP 20141031/0.20.5.20).