Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

KChAiSS Granty Badawcze


Finansowanie w ramach konkursu Grupy Naukowe IDUB: ,,Grupa Inżynierii Krystalicznej i Zaawansowanej Charakterystyki Ciała Stałego”, projekt 4101.00000085.
Kierownik projektu: dr hab. Liliana Dobrzańska, prof. UMK


Grant Sonata Bis 4: ,,Rola oddziaływań niekowalencyjnych w organizacji układów supramolekularnych i fenomen transformacji strukturalnych w monokryształach”, nr rejestracyjny projektu: 2014/14/E/ST5/00611.
Kierownik projektu: dr hab. Liliana Dobrzańska, prof. UMK


Grant NCN Preludium 20: ,,Projektowanie nowych nanomateriałów na bazie azotku miedzi do efektywnej reakcji redukcji dwutlenku węgla”
Kierownik grantu: mgr Aleksandra Ścigała


Grant NCN OPUS 20: ,,Nowe procedury oznaczania amin biogennych i ich prekursorów w mięsie surowym i zabezpieczonym jadalnym filmem na bazie hydrokolidów
nr rejestracyjny projektu: 2020/39/B/NZ9/01694
Kierownik grantu: prof. dr hab. Edward Szłyk


Grant NCN Preludium 15: „Czy nowe syntetyczne amfifilowe antyoksydanty są bezpieczne?
nr rejestracyjny projektu: UMO-2018/29/N/NZ9/02748
czas realizacji: 11.02-10.02.2022
Kierownik grantu: mgr inż. Dobrochna Rabiej-Kozioł


Grant indywidualny Miniatura 2 (NCN): Wytwarzanie cienkich warstw kompozytowych na bazie azotku miedzi z zastosowaniem łączonych technik chemicznych oraz ich charakteryzacja
Kierownik grantu:
dr Robert Szczęsny


Grant NCN – 2015/17/N/ST4/03974: „Opracowanie metody oznaczania wybranych amin biogennych w piwie i winie z zastosowaniem techniki HPLC i 19F NMR”.


Grant NCN i NCBR, konkurs CuBR, Projekt Re-COVER „Warstwy i powłoki z udziałem renu, jego związków lub stopów – ich właściwości, zastosowania oraz metody nanoszenia”. Liderem konsorcjum jest Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, a członkami Politechnika Wrocławska, Politechnika Rzeszowska, Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie, Politechnika Warszawska, Instytut Spawalnictwa w Gliwicach,Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Chemii), Instytut Technologii i Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu oraz Plasma System S.A..

Projekt Re-COVER realizowany będzie w latach 2015-2018 w Katedrze Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej przez zespół kierowany przez prof. dra hab. Edwarda Szłyka i dr hab. Iwonę Szymańską. Kwota dofinansowania projektu wynosi 8,73 mln zł.


Grant NCN OPUS, nr 2013/09/B/ST5/03509, tytuł projektu: „Wytwarzanie i badanie właściwości fluorescencyjnych hybrydowych warstw substrat -związek koordynacyjny- tlenek cynku”

Wartość grantu 771.500,00 zł, czas realizacji: 24-03-2014 do 24-03-2017r.

Kierownik grantu: prof. dr hab. Edward Szłyk

Wykonawcy: dr Magdalena Barwiołek, dr Robert Szczęsny


Grant NCN Preludium 5, nr 2013/09/N/NZ9/01451, tytuł projektu: „Olej rzepakowy o zwiększonej zawartości związków bioaktywnych – nowe metody oznaczania aktywności przeciwutleniającej i modyfikacja technologii produkcji

 wartość grantu 99.995,00 zł czas realizacji: 13.03.2014-12.03.2016r.

Kierownik grantu: mgr Agnieszka Tułodziecka

Opiekun naukowy: dr hab. Aleksandra Szydłowska-Czerniak, prof. UMK


Grant NCN Etiuda 1, nr 2013/08/T/ST5/00391, tytuł projektu: „Poszukiwanie nowych związków koordynacyjnych rutenu z triazolopirymidynami o potencjalnych właściwościach cytotoksycznych

wartość grantu: 94.758,00 zł, czas realizacji: 09.09.2013-30.09.2014r.

Kierownik grantu: mgr Marzena Fandzloch


Grant NCN Preludium 4, nr 2012/07/N/NZ9/00965, tytuł projektu: „
Analiza alkaloidów oraz składników potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia człowieka

w surowcach roślinnych pochodzenia azjatyckiego oraz produkowanych z nich suplementów diety

wartość grantu: 99.900,00 zł, czas realizacji: 2.09.2013 – 1.05.2016r.

Kierownik grantu: mgr Anna Filipiak-Szok

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Edward Szłyk


Grant NCN Preludium 4, nr 2012/07/N/ST5/00221, „Wpływ rodzaju dikarboksylanu na właściwości cytotoksyczne in vitro kompleksów platyny(II) z podstawionymi triazolopirymidynami

wartość grantu: 124.840,00 zł, czas realizacji:16.07.2013-15.01.2016r.

Kierownik grantu: mgr Kamil Hoffmann

Opiekun naukowy: dr hab. Iwona Łakomska, prof. UMK


Grant NCN Preludium 1, nr 2011/01/N/ST5/02535, tytuł projektu: „Synteza, badania strukturalne i cytotoksyczne in vitro nowych związków koordynacyjnych rutenu z modyfikowanymi ligandami purynowymi

wartość grantu: 103.500,00 zł, czas realizacji: 29.12.2011-28.06.2014r.

Kierownik grantu: mgr Marzena Fandzloch

Opiekun naukowy: dr hab. Iwona Łakomska, prof. UMK


Grant MNiSW, nr N N312 465740, tytuł projektu: „Modyfikacja technologii produkcji oleju rzepakowego w celu podniesienia jego właściwości prozdrowotnych

wartość grantu: 238.440,00 zł, czas realizacji: 11.05.2011-10.10.2014r.

Kierownik grantu: dr hab. Aleksandra Szydłowska-Czerniak, prof. UMK

Wykonawcy: mgr Agnieszka Tułodziecka, mgr Konrad Trokowski, mgr Tomasz Czubachowski


Grant MNiSW, nr N N312 465640, tytuł projektu: „Oznaczanie zawartości wybranych amin biogennych i ich prekursorów w żywności przetworzonej metodą izotachoforezy kapilarnej

wartość grantu: 217.300,00 zł, czas realizacji: 11.05.2011-10.05.2014r.

Kierownik grantu: prof. dr hab. Edward Szłyk

Wykonawcy: dr Aneta Jastrzębska, dr Marzanna Kurzawa, mgr Anna Piasta, mgr Anna Filipiak-Szok


Grant promotorski MNiSW, nr N N204 150838, tytuł projektu: „Poszukiwanie nowych metod oznaczania dodatków żywnościowych w mięsie i jego produktach

wartość grantu: 48.600,00 zł, czas realizacji: 10.03.2010 – 04.12.2011r.

Kierownik grantu: prof. dr hab. Edward Szłyk

Wykonawca: mgr Paweł Hrynczyszyn


Grant MNiSW, nr N N204 546539, tytuł projektu: „Karboksylanowe kompleksy miedzi jako substraty do otrzymywania nanomateriałów

wartość grantu: 285.600,00 zł, czas realizacji: 10.09.2010 – 09.09. 2013r.

Kierownik grantu: dr Iwona Szymańska

Wykonawcy: dr Magdalena Barwiołek