Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownia Podstaw Chemii Analitycznej

Kierownik

Pracowni Podstaw Chemii Analitycznej

dr hab. Aneta Jastrzębska, prof. UMK

tel 566114712; aj@umk.pl

pokój 112; budynek A

Pracownik inżynieryjno-techniczny

Pracowni Podstaw Chemii Analitycznej

mgr Tomasz Czubachowski

pracownia – Kostka C8, pokój 179 budynek A

LITERATURA PODSTAWOWA

  1. E. Szłyk, M. Kurzawa, A. Szydłowska, A. Jastrzębska, Ilościowa Analiza Chemiczna. Metody wagowe i miareczkowe, UMK, 2012, Toruń:
  2. Minczewski J., Marczenko Z., Chemia analityczna, Tom 2, „Chemiczne metody analizy ilościowej. PWN, Warszawa, 1999
  3. Cygański A., Chemiczne metody analizy ilościowej, WNT, Warszawa, 1997

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

  1. Skoog Douglas A., West Donald M., Holler F. James, Crouch Stanley R. Podstawy chemii analitycznej. Tom 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
  2. D.C. Harris Quantitative Chemical Analysis, VIIIth Ed. Freeman and Co. N.Y.
  3. A. Hulanicki, Reakcje kwasów i zasad w chemii analitycznej, PWN, Warszawa, 1993

PRZEPISY BHP (192 KB)

ZAGADNIENIA NA KOLOKWIA  (50 KB)


Dla studentów przygotowany został KURS POMOCNICZY UMIESZCZONY NA PLATFORMIE MOODLE:

Platforma Wydziału Chemii, Studia pierwszego stopnia (S1).
NAZWA KURSU ChA-P laboratorium; krótka nazwa ChA-P 2021
https://moodle.umk.pl/WCh/course/view.php?id=238


KIERUNEK CHEMIA KOSMETYCZNA

REGULAMIN PRACOWNI CHEMII ANALITYCZNEJ – CHEMIA KOSMETYCZNA (397 KB)

Przykładowe pytania na I kolokwium KOSM (51 KB)

OPISY ĆWICZEŃ (1) KOSM (533 KB)

KIERUNEK: CHEMIA; CHEMIA I TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI

REGULAMIN PRACOWNI PODSTAW CHEMII ANALITYCZNEJ – CHEMIA; CHEMIA I TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI (226 KB)

Przykładowe pytania na I kolokwium CTZ (54 KB)

OPISY ĆWICZEŃ CTZ (539 KB)

KIERUNEK CHEMIA MEDYCZNA

REGULAMIN PRACOWNI CHEMII ANALITYCZNEJ – CHEMIA MEDYCZNA (491 KB)

OPISY ĆWICZEŃ (349 KB)

Przykładowe pytania na I kolokwium (56 KB)