Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownia Podstaw Chemii Analitycznej


Kierownik: dr hab. Aneta Jastrzębska, prof. UMK (pok. nr 112, budynek A), aj@umk.pl

Pracownik inżynieryjno-techniczny: mgr Tomasz Czubachowski (pracownia – Kostka C8, pok. nr 179, budynek A), keta@umk.pl


LITERATURA PODSTAWOWA

  1. E. Szłyk, M. Kurzawa, A. Szydłowska, A. Jastrzębska, Ilościowa Analiza Chemiczna. Metody wagowe i miareczkowe, UMK, 2012, Toruń:
  2. Minczewski J., Marczenko Z., Chemia analityczna, Tom 2, „Chemiczne metody analizy ilościowej. PWN, Warszawa, 1999
  3. Cygański A., Chemiczne metody analizy ilościowej, WNT, Warszawa, 1997

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

  1. Skoog Douglas A., West Donald M., Holler F. James, Crouch Stanley R. Podstawy chemii analitycznej. Tom 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
  2. D.C. Harris Quantitative Chemical Analysis, VIIIth Ed. Freeman and Co. N.Y.
  3. A. Hulanicki, Reakcje kwasów i zasad w chemii analitycznej, PWN, Warszawa, 1993

PRZEPISY BHP_PRACOWNIA PODSTAW CHEMII ANALITYCZNEJ (pdf, 192 KB)

ZAGADNIENIA NA KOLOKWIA  (pdf, 50 KB)


Dla studentów przygotowany został KURS POMOCNICZY UMIESZCZONY NA PLATFORMIE MOODLE:

Platforma Wydziału Chemii, Studia pierwszego stopnia (S1).
NAZWA KURSU ChA-P laboratorium; krótka nazwa ChA-P2022
https://moodle.umk.pl/WCh/course/view.php?id=238


KIERUNEK: CHEMIA KOSMETYCZNA

REGULAMIN PRACOWNI PODSTAW CHEMII ANALITYCZNEJ_CHK (pdf, 120 KB)

PRZYKŁADOWE PYTANIA NA I KOLOWIUM_CHK (pdf, 51 KB)

OPISY ĆWICZEŃ_CHK (pdf, 533 KB)

KIERUNEK: CHEMIA, CHEMIA I TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI

REGULAMIN PRACOWNI PODSTAW CHEMII ANALITYCZNEJ_CH_CHTŻ (pdf, 121 KB)

PRZYKŁADOWE PYTANIA NA I KOLOWIUM_CH (pdf, 54 KB)

OPISY ĆWICZEŃ_CH (pdf, 539 KB)

KIERUNEK: CHEMIA MEDYCZNA

REGULAMIN PRACOWNI PODSTAW CHEMII ANALITYCZNEJ_CHM (128 KB)

OPISY ĆWICZEŃ_CHM  (pdf, 349 KB)

PRZYKŁADOWE PYTANIA NA I KOLOKWIUM_CHM (pdf, 56 KB)