Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

KChAiSS Pracownia Analizy Instrumentalnej

Kierownik: dr Robert Szczęsny, (pok. 126 A) roszcz@umk.pl

Pracownik inżynieryjno-techniczny: mgr Agata Szumera (pok. 14 i 34 A), dydagata@umk.pl


Plan zajęć


Semestr letni 2020/2021 PAI_letni_harmonogram (732 KB)

 • Chemia i Technologia Żywności 0600-S1-CTZ-AI
  Wtorek/Czwartek, 8:00 – 12:30
 • Chemia 0600-S1-AI
  Poniedziałek, 13:00 – 17:30
  Środa, 12:15 – 16:45
 • Analiza instrumentalna kosmetyków 0600-S1-ChK-AIK
  Grupa I      Piątek 13:30 – 18:00 / Wtorek 13:00 – 17:30
  Grupa II     Piątek 13:30 – 18:00 / Czwartek 13:30 – 18:00
  Grupa III    Piątek  8:00 – 12:30

Semestr zimowy 2019/2020

 • Analiza Instrumentalna 0600-S1-CM-PAI,
  Poniedziałek i Wtorek, 8:15 – 12:45

 • Spektroskopia i zaawansowana analiza instrumentalna 0600-S2-O-SZAI
  Czwartek, 8:15 – 12:00
 •  Fizyka międzypowierzchni i zjawisk kontaktowych 0800-FMZK