Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

KChAiSS Tematyka badawcza


Badania i zastosowanie lotnych kompleksów metali szlachetnych do osadzania z fazy gazowej (CVD) nanowarstw metalicznych, tlenkowych i azotkowych.


Synteza, badania strukturalne kompleksów metali przejściowych z optycznie czynnymi zasadami Schiffa i ich zastosowanie do otrzymywania luminescencyjnych warstw hybrydowych metodą powlekania obrotowego dip i spin coating.


Poszukiwania lotnych kompleksów metali przejściowych  do zastosowania w metodzie FEBID.


Badanie składu i zanieczyszczeń żywności oraz suplementów diety opartych na importowanych składnikach ziołowych. Analiza substancji biologicznie aktywnych.


Badanie żywności pod kątem zawartości składników odżywczych, antyodżywczych, szkodliwych i toksycznych. Wykorzystanie technik elektromigracyjnych, chromatograficznych oraz spektralnych w analizie żywności. Metody przygotowania próbek.


Zespół naukowy – Chemia Bionieorganiczna

Poszukiwanie nowych rozwiązań farmakologicznych w zwalczaniu chorób nowotworowych. Badania koncentrują się wokół syntezy i charakterystyki spektroskopowej (1H, 13C, 15N, 195Pt NMR; IR; EPR; X-ray, MS, UV-Vis) nowych nieorganicznych chemioterapeutyków platyny i rutenu oraz ich oddziaływania z biomolekułami.


Zespół naukowy  Chemii  Analitycznej i Żywności

Analiza jakościowa i ilościowa związków o właściwościach antyutleniających oraz innych składników obecnych w surowcach i produktach spożywczych, a przede wszystkim w tłuszczach roślinnych. Podstawowym zadaniem badawczym jest opracowywanie nowych metod oznaczania aktywności przeciwutleniającej, związków bioaktywnych, jak również substancji niebezpiecznych obecnych w nasionach i owocach oleistych oraz pozyskiwanych z nich olejach jadalnych, w celu podniesienia właściwości prozdrowotnych produktów spożywczych powstających na ich bazie.