Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

KChAiSS Aparatura naukowo-badawcza


 • chromatograf cieczowy z detekcją DAD oraz detektorem fluorescencyjnym RF-20Axs, LC-20AD Prominence firmy SHIMADZU;
 • chromatograf cieczowy z detekcją UV-Vis, SHIMADZU;
 • chromatograf gazowy SRI 310 firmy Sunset;
 • chromatograf jonowy 883 Basic IC plus, Ω Metrom;
 • demineralizator HLP Smart 2000;
 • dip coater  model QPI 168 Qualtech Products Industry– powlekacz zanurzeniowy;
 • ekstraktor ciecz-ciało stałe – system BAKER SPE 12G firmy J.T.Baker, ekstraktor ciśnieniowy, fexIKA control, firmy S. Witko;
 • izotachoforeza kapilarna EA 102, VILLA LABECO (dwa aparaty);
 • komora do pracy w atmosferze kontrolowanej (np. argonowej) wraz z oprzyrządowaniem
 • mineralizator – zestaw TURBOTHERM firmy Gerhardt;
 • mikrotritatory i osprzęt laboratoryjny;
 • mikrowaga SC2 – firmy SARTORIUS, max. naważka 2.2 g, czułość 10-6
 • mineralizator mikrofalowy Ertec Model 01-03 Magnum;
 • potencjostat – AUTOLAB – PGSTAT 10, firmy Eco-Chemie BV;
 • spektrofluorymetr F-7000 firmy HITACHI;
 • spektrofluorymetr gilden pλotonics;
 • spektrofotometry UV-Vis (m.in. Optizen, UNICAM Helios);
 • spin coater Laurell – powlekacze obrotowe;
 • zestawy do TLC;
 • syntezator mikrofalowy Discover 2.0, CEM Corporation z autosamplerem 12;
 • system ekstrakcji mikrofalowej Mars 6 firmy CEM Corporation;
 • inkubator z chłodzeniem;
 • parr HP reaktor.