Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Oferta dla biznesu

Usługi badawczo-pomiarowe na dużej infrastrukturze badawczej dostępnej w Pracowni Analiz Instrumentalnych https://www.chem.umk.pl/pai/