Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Granty i stypendia Zespołu Zastosowań Materiałów Węglowych w Elektrochemii i Ochronie Środowiska

Zakończone

NCN, Miniatura-1, 2017/01/X/ST5/01248, Synteza nanowymiarowych warstw węglowych z fazy stałej, ciekłej i gazowej oraz ich charakteryzowanie łączonymi technikami spektralno-mikroskopowymi, kierownik dr Grzegorz Trykowski, okres realizacji 12.2017 – 12.2018.

Przyznane

NCN, Beethoven Classic 3, 2018/31/G/ST5/02056, BLESS – Beyond Li-ion Batteries: Novel, Efficient Electrode Materials for Sodium Ion Storage, Więcej niż baterie Li-jonowe: nowatorskie i wydajne materiały elektrodowe do magazynowania jonów sodu, kierownik konsorcjum dr hab. inż. Monika Wilamowska-Zawłocka (Politechnika Gdańska), kierownik części UMK prof. dr hab. Stanisław Biniak, planowany okres realizacji 02.2020 – 02.2022.