Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Współpraca Zespołu Zastosowań Materiałów Węglowych w Elektrochemii i Ochronie Środowiska

Krajowa
Prof. dr hab. inż. Andrzej Świątkowski, WAT, Warszawa
Dr Maciej Pakuła, AMW, Gdynia
Grupa naukowa Prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medyńska, UG, Gdańsk
Grupa naukowa Dr hab. Leszek Stobiński, PW Laboratorium Grafenowe, Warszawa
Dr hab. Beata Lesiak-Orłowska, IChF PAN, Warszawa
Dr hab. Monika Wilamowska-Zawłocka, Dr hab. Andrzej Nowak, PG, Gdańsk
Dr hab. Paweł Szroeder, UKW, Bydgoszcz
Prof. dr hab. Andrzej Patrykiejew, UMCS, Lublin
Dr hab. Sylwester Furmaniak, prof. PUSS, PUSS, Piła

Międzynarodowa
Dr. inż. Magdalena Graczyk-Zając, TU Darmstadt, Niemcy
Dr Piotr Kowalczyk, Murdoch University, Australia