Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

6 Konferencja Naukowa Monitoring i analiza wody. Metody oznaczania substancji o charakterze jonowym

Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki Wydziału Chemii UMK przy współpracy z firmą A.G.A. Analytical oraz Zespołem Analizy Chromatograficznej i Technik Pokrewnych, a także Zespołem Analityki Środowiskowej KChA PAN zaprasza do udziału w 6. Konferencji Naukowej „Monitoring i analiza wody. Metody oznaczania substancji o charakterze jonowym”, która odbędzie się w dniach 10-12.03.2019 r. w Hotelu Daglezja, ul. Parkowa 2, 87-134 w Przysieku k. Torunia.

Konferencja jest dedykowana obecnym i potencjalnym użytkownikom instrumentów analitycznych wykorzystywanych w analityce wody. Zapraszamy analityków z ośrodków akademickich, instytutów naukowo-badawczych, stacji sanitarno-epidemiologicznych, inspektoratów ochrony środowiska oraz laboratoriów przemysłowych w szczególności związanych z produkcją wody, energii elektrycznej, farmaceutyków i obsługujących przemysł chemiczny.

Program naukowy obejmuje wykłady zaproszonych gości (30 min.), komunikaty (15 min.), sesje posterowe nawiązujące do teorii i praktyki z zakresu:

  • Badania podstawowe w zakresie fizykochemii wody
  • Analizy wód i ścieków
  • Analizy przemysłowej
  • Monitoring środowiska
  • Analizy substancji jonowych
  • Chromatografii jonowej (IC)
  • Technik elektromigracyjnych (ITP, CZE)
  • Metod przygotowania próbek
  • Chemometrii i modelowania
  • Metrologii i walidacji

Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych do udziału w zajęciach praktycznych (warsztatach), które odbędą się w dniu 10 marca w Katedrze Chemii Środowiska i Bioanalityki Wydziału Chemii UMK.

Program konferencji

W przypadku jakichkolwiek pytań i niejasności prosimy o kontakt telefoniczny z Przewodniczącym Komitetu Naukowego: prof. dr hab. Bogusławem Buszewskim, Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego: dr hab. Tomaszem Kowalkowskim, prof. UMK lub dr Joanną Rudnicką pod numerami telefonów: (56) 6656039, (56) 6656064, (56) 6114308.

Cyrkularz/Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:

Dr Joanna Rudnicka
Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki
Wydział Chemii UMK
ul.
Gagarina 7
87-100 Toruń
tel. (56) 6656039
fax. (56) 6114836

e-mail: jrud@chem.umk.pl

Strona www

Koszty uczestnictwa

Przed 31.01.2019   Po 01.02.2019

350 PLN

250 PLN

150 PLN

450 PLN

350 PLN

250 PLN

pełne uczestnictwo

osoba towarzysząca

doktoranci

 

Opłatę należy wnieść na konto:

PTChem-Chemicus, ul. Freta 16, 00-227 Warszawa, NIP: 525 257 65 35,
BGŻ S.A. IV O. w Warszawie, ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa

Nr konta: 21 2030 0045 1110 0000 0320 9360  z dopiskiem – Jonówka

Podane kwoty nie zawierają podatku VAT. Koszt uczestnictwa zawiera: opłatę rejestracyjną,  materiały konferencyjne, przerwy kawowe, wystawę, udział w warsztatach.

Nie obejmuje kosztu noclegu.

Zakwaterowanie
Konferencja odbędzie się w Hotelu Daglezja
ul. Parkowa 2, 87-134 Przysiek
Recepcja Hotelu Daglezja: tel.: +48 56 678 92 42
Dla uczestników 6. Konferencji Naukowej Monitoring i Analiza Wody jest specjalna oferta. Proszę o dokonywanie rezerwacji drogą meilową: hotel@daglezja.turystyka.pl
Uczestnicy konferencji sami rezerwują i opłacają noclegi!

Osoby opłacające udział w konferencji w co najmniej 70% ze środków publicznych, zwolnione są z podatku VAT. Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o przesłanie w formie elektronicznej na adres: jrud@chem.umk.pl oświadczenia o finansowaniu konferencji ze środków publicznych podpisanego przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań na rzecz danej instytucji.

Oświadczenie VAT- o finansowaniu ze środków publicznych- pobierz pdf

Streszczenie

Streszczenie (jedna strona formatu A4) powinno być napisane w języku angielskim przy użyciu czcionki 12 Times New Roman, z pojedynczymi spacjami. Tytuł: wielkimi literami. Autor(rzy): nazwisko po inicjałach imienia; w przypadku pracy zespołowej należy podkreślić nazwisko autora prezentującego wyniki. Adres autora(ów): należy podać pełny adres pocztowy i elektroniczny. Streszczenie należy przesłać w formie elektronicznej (w formacie MS Word)
do 31 stycznia 2019 r. na adres e-mail: jrud@chem.umk.pl.