Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Katarzyna Pauter

doktorantka
Tel. +48 (56) 665 60 52
Email
Zainteresowania naukowe:
molekularne mechanizmy biotransformacji leków i ich metabolitów, przemiany metaboliczne in vitro leków wobec enzymów metabolizujących, wysokosprawna chromatografia cieczowa, metody przygotowania próbek (SLE, SPE, MEPS, SALLE i USAEME).
Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Bogusław Buszewski
Opiekun pomocniczy: dr hab. Małgorzata Szultka-Młyńska, prof UMK