Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

prof. dr hab. Bogusław Buszewski czł. rzecz. PAN

    

Tel. +48 (56) 611-43-08, +48 (56) 665-60-38;
E-mail
Dziedziny badań:
chemia środowiska, fizykochemia powierzchni, chemia analityczna – chromatograficzna i techniki pokrewne, spektroskopia.
Tematyka badań:
Preparatyka wypełnień i kolumn do chromatografii i technik pokrewnych, miniaturyzacja (zwłaszcza do HPLC, SPE, CZE, etc.). Fizykochemiczne badania oraz opis powierzchni niemodyfikowanych i modyfikowanych porowatych ciał stałych (adsorpcja, adsorbenty).
Teoria chromatografii i opracowanie nowych metodyk analitycznych do rutynowych oznaczeń środowiskowych (monitoring i kontrola).
Przygotowanie próbek, analiza: farmaceutyczna, biochemiczna, kliniczna, żywności, metabolomika, proteomika.
Utylizacja i neutralizacja odpadów, biotechnologia.
Research Gate