Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
obrazek nr 1

Lista publikacji Pracowników Katedry Chemii Organicznej

Kliknij tutaj aby zapoznać się z Bazą Wiedzy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika -lista publikacji Katedry Chemii Organicznej

 

2022 r.

 

Artykuły z czasopism 2022 r.

 1. A. Rogowska, P. Pomastowski, M. Szultka-Młyńska, J. Walczak-Skierska, K. Rafińska, Z. Rafiński, B. Buszewski: Investigation of the mechanism of zearalenone metabolization in differentsystems: Electrochemical and theoretical approaches./Toxicon 210 (2022) 19–24/KChOrg/22.
 2. A. Kaczmarek-Kędziera, B. Ośmiałowski, P. S. Żuchowski, D. Kędziera: Supramolecular approach to tuning the photophysical properties of quadrupolar squaraines./ Frontiers in Chemistry (2022),t. 9, 1-17./KCHOrg./22.
 3. D.Rabiej-Kozioł, M. P. Krzemiński, I. Wiśniewska, A. Szydłowska-Czerniak : Bioavailability of Rapeseed Oil Fortified with Ethyl Sinapate./Chemistry Proceedings 2022, 8, 26.//KChASS/22.

Rozdziały z monografii 2022 r.

 1. Kołodziejska, R., Radoskiewicz, J., Pawluk, H., Tafelska-Kaczmarek, A., Studzińska, R., and Woźniak, A. 2022. Enzymatyczna desymetryzacja związków heterocyklicznych. VII Konferencja Naukowa ENZYMOS “Enzymy w nauce i przemyśle”. Abstrakty, 23–24.

2021 r.

 

Artykuły z czasopism 2021 r.

 1. Andrusiak Joanna,Mylkie Kinga, Wysocka Małgorzata, Ścianowski Jacek, Wolan Andrzej, Budny Marcin: Synthesis of xanthohumol and xanthohumol-d3from naringenin, RSC Advances, Royal Society of Chemistry, vol. 11, nr 46, 2021, s. 28934-28939, DOI:10.1039/d1ra05443k, 100 punktów, IF(3,361)
 2. Bosiak Mariusz J.,Zielińska Alicja, Trzaska Piotr, Kędziera Dariusz, Adams Jörg: Buchwald-Hartwig amination of aryl halides with heterocyclic amines in the synthesis of highly fluorescent benzodifuran-based star-shaped organic, Journal of Organic Chemistry, vol. 86, nr 24, 2021, s. 17594-17605, DOI:10.1021/acs.joc.1c01583, 140 punktów, IF(4,354)
 3. Bożejewicz Daria,Ośmiałowski Borys, Kaczorowska Małgorzata A., Witt Katarzyna: 2,6-bis((benzoyl-R)amino)pyridine (R = H, 4-Me, and 4-NMe2😉 derivatives for the removal of Cu(II), Ni(II), Co(II), and Zn(II) ions from aqueous solutions in classic solvent extraction and a membrane extraction, Membranes, MDPI AG, vol. 11, nr 4, 2021, s. 1-19, DOI:10.3390/membranes11040233, 100 punktów, IF(4,106)
 4. Bożejewicz Daria,Witt Katarzyna, Kaczorowska Małgorzata A., Urbaniak W., Ośmiałowski Borys: The application of 2,6-bis(4-methoxybenzoyl)-diaminopyridine in solvent extraction and polymer membrane separation for the recovery of Au(III), Ag(I), Pd(II) and Pt(II) ions from aqueous solutions, International Journal of Molecular Sciences, vol. 22, nr 17, 2021, s. 1-13, DOI:10.3390/ijms22179123, 140 punktów, IF(5,924)
 5. Budny Marcin,Kozakiewicz Anna, Wolan Andrzej: Electrosynthesis of 1,2,4-triazolium tetrafluoroborates, Organic Letters, vol. 23, nr 13, 2021, s. 5123-5127, DOI:10.1021/acs.orglett.1c01651, 140 punktów, IF(6,005)
 6. Dzieszkowski Krzysztof,Słotwiński Michał, Rafińska Katarzyna, Muzioł Tadeusz, Rafiński Zbigniew: NHC-catalyzed enantioselective C2-functionalization of 3-hydroxychromenones via α,β-unsaturated acyl azoliums, Chemical Communications, RSC Publications, vol. 57, nr 78, 2021, s. 9999-10002, DOI:10.1039/d1cc03708k, 200 punktów, IF(6,222)
 7. Grabarz Anna,Ośmiałowski Borys: Benchmarking Density Functional Approximations for Excited-State Properties of Fluorescent Dyes, Molecules, vol. 26, nr 24, 2021, s. 1-25, DOI:10.3390/molecules26247434, 140 punktów, IF(4,412)
 8. Kaczmarek Halina,Tafelska-Kaczmarek Agnieszka, Roszek Katarzyna, Czarnecka Joanna, Jędrzejewska Beata, Zblewska Katarzyna: Fluorescent chitosan modified with heterocyclic aromatic dyes, Materials, MDPIAG, vol. 14, nr 21, 2021, s. 1-21, DOI:10.3390/ma14216429, 140 punktów, IF(3,623)
 9. Kaczorowska Małgorzata A.,Kaczmarek-Kędziera Anna, Ośmiałowski Borys: Tautomeric equilibrium, proton affinity and mass spectrometry fragmentation of flexible hydrogen‑bonded precursors and rigid N→BF2 fluorescent dyes, Scientific Reports, Nature Publishing Group, vol. 11, 2021, s. 1-14, DOI:10.1038/s41598-021-94978-9, 140 punktów, IF(4,38)
 10. Kmieciak Anna,Ćwiklińska-Kowalska Marta, Jeżak Karolina Agnieszka, Shili Afef, Krzemiński Marek: Searching for new biologically active compounds derived from isoquinoline alkaloids, Chemistry Proceedings, MDPI, vol. 3, nr 1, 2021, s. 1-7, DOI:10.3390/ecsoc-24-08417, 5 punktów
 11. Knysh Iryna,Kozakiewicz-Piekarz Anna, Wojtczak Andrzej, Plażuk Damian, Baryshnikov Glib, Valiev Rashid, Nasibullin Rinat, Ågren Hans, Ośmiałowski Borys, Zaleśny Robert: Less is more : on the effect of benzannulation on the solid-state emission of difluoroborates, Journal of Materials Chemistry C, Royal Society of Chemistr, vol. 9, nr 44, 2021, s. 15820-15830, DOI:10.1039/d1tc03316f, łączna liczba autorów: 11, 140 punktów, IF(7,393)
 12. Kołodziejska Renata,Studzińska Renata, Tafelska-Kaczmarek Agnieszka, Pawluk Hanna, Mlicka Dominika, Woźniak Alina: Microbial synthesis of (S)- and (R)-benzoin in enantioselective desymmetrization and deracemization catalyzed byAureobasidium pullulansincluded in the Blossom ProtectTMagent, Molecules, vol. 26, nr 6, 2021, s. 1-15, DOI:10.3390/molecules26061578, 140 punktów, IF(4,412)
 13. Kujawa Joanna,Głodek Marta, Koter Izabela, Ośmiałowski Borys, Knozowska Katarzyna, Al-Gharabli Samer, Dumée Ludovic F., Kujawski Wojciech: Molecular decoration of ceramic supports for highly effective enzyme immobilization : material approach, Materials, MDPIAG, vol. 14, nr 1, 2021, s. 1-18, DOI:10.3390/ma14010201, 140 punktów, IF(3,623)
 14. Moshkina Tatyana N.,Nosova Emiliya V., Lipunova Galina N., Valova Marina S., Petrusevich Elizaveta F., Zaleśny Robert, Ośmiałowski Borys, Charushin Valery N.: Substituted 2-(2-hydroxyphenyl)-3H-quinazolin-4-ones and their difluoroboron complexes : synthesis and photophysical properties, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, Elsevier BV, vol. 252, 2021, s. 1-11, DOI:10.1016/j.saa.2021.119497, 140 punktów, IF(4,098)
 15. Mruk Julianna,Pacuła-Miszewska Agata, Pazderski Leszek, Drogosz-Stachowicz Joanna, Janecka Anna, Ścianowski Jacek: Intramolecular C-N bond formation via thermal arene C-H bond activation supported by Au(III) complexes, Materials, MDPIAG, vol. 14, nr 7, 2021, s. 1-10, DOI:10.3390/ma14071676, 140 punktów, IF(3,623)
 16. Nuckowski Łukasz,Dzieszkowski Krzysztof, Rafiński Zbigniew, Studzińska Sylwia: Application of magnetic nanoparticles coated with crosslinked zwitterionic poly(ionic liquid)s for the extraction of oligonucleotides, Materials, MDPIAG, vol. 14, nr 12, 2021, s. 1-17, DOI:10.3390/ma14123146, 140 punktów, IF(3,623)
 17. Nuckowski Łukasz,Zalesińska Ewa, Dzieszkowski Krzysztof, Rafiński Zbigniew, Studzińska Sylwia: Poly(ionic liquid)s as new adsorbents in dispersive micro-solid-phase extraction of unmodified and modified oligonucleotides, Talanta, Elsevier BV, vol. 221, 2021, s. 1-8, DOI:10.1016/j.talanta.2020.121662, 100 punktów, IF(6,057)
 18. Ośmiałowski Borys,Dziuk Błażej, Ejsmont Krzysztof, Chęcińska Lilianna, Dobrzańska Liliana: Effect of conjugated system extension on structural features and electron-density distribution in charge–transfer difluoroborates, Acta Crystallographica Section C-Structural Chemistry, vol. 77, nr 12, 2021, s. 807-813, DOI:10.1107/s2053229621012249, 140 punktów, IF(1,172)
 19. Ośmiałowski Borys,Petrusevich Elizaveta F., Nawrot Katarzyna C., Paszkiewicz Bartłomiej K., Nyk Marcin, Zielak Judyta, Jędrzejewska Beata, Luis Josep M., Jacquemin Denis, Zaleśny Robert: Tailoring the nonlinear absorption of fluorescent dyes by substitution at a boron center, Journal of Materials Chemistry C, Royal Society of Chemistr, vol. 9, nr 19, 2021, s. 6225-6233, DOI:10.1039/d1tc00062d, 140 punktów, IF(7,393)
 20. Pacuła-Miszewska Agata,Laskowska Anna [(chemia)], Kmieciak Anna, Zielińska-Błajet Mariola, Krzemiński Marek P. [(chemia)], Ścianowski Jacek: Chiral aziridine sulfideN(sp3),S-ligands for metal-catalyzed asymmetric reactions, Symmetry-Basel, vol. 13, nr 3, 2021, s. 1-10, DOI:10.3390/sym13030502, 70 punktów, IF(2,713)
 21. Petrusevich Elizaveta F.,Ośmiałowski Borys, Zaleśny Robert, Alam Md. Mehboob: Two-photon absorption activity of BOPHY derivatives : insights from theory, Journal of Physical Chemistry A, vol. 125, nr 12, 2021, s. 2581-2587, DOI:10.1021/acs.jpca.1c00756, 100 punktów, IF(2,781)
 22. Rabiej-Kozioł Dobrochna,Krzemiński Marek P. [(chemia)], Szydłowska-Czerniak Aleksandra: Steryl sinapate as a new antioxidant to improve rapeseed oil quality during accelerated shelf life, Materials, MDPIAG, vol. 14, nr 11, 2021, s. 1-16, DOI:10.3390/ma14113092, 140 punktów, IF(3,623)
 23. Selim Asmaa,Knozowska Katarzyna, Ośmiałowski Borys, Kujawa Joanna, Mizsey Peter, Kujawski Wojciech: The fabrication, characterization, and pervaporation performance of poly(ether-block-amide) membranes blended with 4-(trifluoromethyl)-N (pyridine-2-yl)benzamide and 4-(dimethylamino)-N(pyridine-2-yl) benzamide fillers, Separation and Purification Technology, Pergamon, vol. 268, 2021, s. 1-15, DOI:10.1016/j.seppur.2021.118707, 140 punktów, IF(7,312)
 24. Szczepański Piotr, Guo Haopeng, Dzieszkowski Krzysztof, Rafiński Zbigniew, Wolan Andrzej, Fatyeyeva Kateryna, Kujawa Joanna, Kujawski Wojciech: New reactive ionic liquids as carriers in polymer inclusion membranes for transport and separation of Cd(II), Cu(II), Pb(II), and Zn(II) ions from chloride aqueous solutions, Journal of Membrane Science, vol. 638, 2021, s. 1-15, DOI:10.1016/j.memsci.2021.119674, 140 punktów, IF(8,742)

Rozdziały z monografii 2021 r.

 1. Andrusiak Joanna,Mylkie Kinga, Budny Marcin, Wysocka Małgorzata, Ścianowski Jacek, Wolan Andrzej: Synteza ksantohumolu i ksantohumolu-d3 z naringeniny, W: XIV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 20-22 września 2021 / Kmieciak Anna, Grabska-Zielińska Sylwia, Szramowski Henryk (red.), 2021, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii, s. 82-82
 2. Barańska Izabela,Odziomek Martyna, Rafiński Zbigniew: Dwuetapowa procedura syntezy one-pot tripodstawionych furanów z wykorzystaniem organokatalizy NHC oraz reakcji Paala-Knorra, W: XIV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 20-22 września 2021 / Kmieciak Anna, Grabska-Zielińska Sylwia, Szramowski Henryk (red.), 2021, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii, s. 37-37
 3. Chaudhary Simran,Rafiński Zbigniew, Dobrzańska Liliana: Imidazole and pyridine derived organic ligands, W: XIV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 20-22 września 2021 / Kmieciak Anna, Grabska-Zielińska Sylwia, Szramowski Henryk (red.), 2021, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii, s. 25-25
 4. Dzieszkowski Krzysztof,Słotwiński Michał, Muzioł Tadeusz, Rafiński Zbigniew: Enancjoselektywna synteza dihydropirydynonów na drodze katalizowanego karbenami przegrupowania aza-Claisena, W: XIV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 20-22 września 2021 / Kmieciak Anna, Grabska-Zielińska Sylwia, Szramowski Henryk (red.), 2021, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii, s. 36-36
 5. Jeżak Karolina,Krzemiński Marek: Addycja dietylocynku do aldehydów katalizowana chiralnymi ligandami z α-pinenu, W: XIV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 20-22 września 2021 / Kmieciak Anna, Grabska-Zielińska Sylwia, Szramowski Henryk (red.), 2021, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii, s. 39-39
 6. Jeżak Karolina,Krzemiński Marek: Asymetryczna addycja dietylocynku do aldehydów katalizowana terpenowymi amino alkoholami, W: E-Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 27-29.05.2021 / Jaworska Daria (red.), 2021, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, ISBN 978-83-7594-216-3, s. 135-135
 7. Kmieciak Anna,Krzemiński Marek, Jeżak Karolina: Poszukiwanie nowych biologicznie czynnych związków pochodnych alkaloidów izochinolinowych, W: XIV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 20-22 września 2021 / Kmieciak Anna, Grabska-Zielińska Sylwia, Szramowski Henryk (red.), 2021, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii, s. 101-101
 8. Kmieciak Anna,Kowalska Sylwia, Jastrzębska Aneta, Krzemiński Marek P., Olenderska Joanna, Szłyk Edward: Selection of protein amino acids derivatization procedure conditions for chromatographic determination in food samples, W: Virtual International Conference “Plant productivity and food safety : soil science, microbiology, agricultural genetics and food quality”, 15-17th September 2021 / Thiem Dominika (red.), 2021, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, s. 94-94
 9. Kołodziejska Renata,Pawluk Hanna, Mlicka Dominika*, Tafelska-Kaczmarek Agnieszka, Studzińska Renata, Pawluk Mateusz*, Grześk Magdalena*, Woźniak Alina: Zastosowanie preparatu Blossom ProtectTM w enzymatycznej modyfikacji związków prochiralnych – badania wstępne, W: Badania i osiągnięcia z zakresu nauk przyrodniczych / Maciąg Monika, Mołdoch-Mendoń (red.), 2021, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, ISBN 978-83-66489-69-1, s. 108-115, 20 punktów
 10. Laskowska Anna,Pacuła-Miszewska Agata, Obieziurska-Fabisiak Magdalena, Ścianowski Jacek: Aplikacje chiralnych amin w syntezie nowych selenoorganicznych antyoksydantów i związków przeciwnowotworowych, W: XIV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 20-22 września 2021 / Kmieciak Anna, Grabska-Zielińska Sylwia, Szramowski Henryk (red.), 2021, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii, s. 26-26
 11. Laskowska Anna,Pacuła-Miszewska Agata, Obieziurska-Fabisiak Magdalena, Ścianowski Jacek: Chiralne diselenidy o potencjalnych właściwościach antyoksydacyjnych i cytotoksycznych, W: 63. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Łódź, 13-17 września 2021 : książka abstraktów / Cierpiał Tomasz (red.), 2021, Polskie Towarzystwo Chemiczne, ISBN 978-83-60988-32-9, s. 363-363
 12. Laskowska Anna,Pacuła-Miszewska Agata, Obieziurska-Fabisiak Magdalena, Ścianowski Jacek: Synteza chiralnych pochodnych diselenidów, W: E-Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 27-29.05.2021 / Jaworska Daria (red.), 2021, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, ISBN 978-83-7594-216-3, s. 124-124
 13. Mroczyńska Karina,Słotwiński Michał, Rafiński Zbigniew: Enancjoselektywna annulacja pochodnych 1,2-benzatiazynonów z wykorzystaniem N-heterocyklicznych karbenów, W: XIV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 20-22 września 2021 / Kmieciak Anna, Grabska-Zielińska Sylwia, Szramowski Henryk (red.), 2021, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii, s. 36-36
 14. Pacuła Agata J.,Obieziurska Magdalena, Laskowska Anna, Długosz-Pokorska Angelika, Krzemiński Marek, Janecka Anna, Ścianowski Jacek: N-terpenyl benzisoselenazolones : evaluation of the particular structure-bioactivity relationship, W: 2nd International Conference on Chemistry for Beauty and Health, 2021, May 12-14, 2021, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii, s. 54-54
 15. Rabiej-Kozioł Dobrochna,Krzemiński Marek, Szydłowska-Czerniak Aleksandra: Estry kwasu ferulowego jako dodatki do żywności, W: Na pograniczu chemii, biologii i fizyki – rozwój nauk : t. 2 / Szłyk Edward[i ](red.), Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, 2021, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ISBN 978-83-231-4501-1, s. 103-116, 20 punktów
 16. Rabiej-Kozioł Dobrochna,Krzemiński Marek, Szydłowska-Czerniak Aleksandra: Metody oparte o właściwości redukcyjne naturalnych i syntetycznych antyoksydantów jako potencjalne narzędzie oznaczania mocy antyutleniającej oleju rzepakowego bez i z dodatkiem fenolipidów, W: XIV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 20-22 września 2021 / Kmieciak Anna, Grabska-Zielińska Sylwia, Szramowski Henryk (red.), 2021, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii, s. 88-88
 17. Rabiej-Kozioł Dobrochna,Krzemiński Marek, Wróbel Mariusz, Szydłowska-Czerniak Aleksandra: Synapinian β-sitosterolu jako nowy antyoksydant do rafinowanego oleju rzepakowego, W: 63. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Łódź, 13-17 września 2021 : książka abstraktów / Cierpiał Tomasz (red.), 2021, Polskie Towarzystwo Chemiczne, ISBN 978-83-60988-32-9, s. 206-206
 18. Rakowiecki Marcin,Budny Marcin, Bosiak Mariusz: Fotochemiczna degradacja jodosulfuronu metylu, W: XIV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 20-22 września 2021 / Kmieciak Anna, Grabska-Zielińska Sylwia, Szramowski Henryk (red.), 2021, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii, s. 94-94
 19. Szramowski Henryk,Krzemiński Marek: Aktywacja powierzchniowa polipropylenu dla przemysłu samochodowego, W: II Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne, 20-21 marca 2021: książka abstraktów / oprac. red. Mateusz Adam Baluk [et al.]., 2021, Bałtyckie Stowarzyszenie Chemików, ISBN 978-83-958623-1-1, s. 67-67
 20. Szramowski Henryk,Krzemiński Marek: Modyfikacja właściwości adhezyjnych polipropylenu metodą chemicznego szczepienia, W: E-Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 27-29.05.2021 / Jaworska Daria (red.), 2021, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, ISBN 978-83-7594-216-3, s. 78-78
 21. Szramowski Henryk,Krzemiński Marek: Polipropylen szczepiony metakrylanem glicydylu – otrzymywanie primerów do poliolefin, W: XIV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 20-22 września 2021 / Kmieciak Anna, Grabska-Zielińska Sylwia, Szramowski Henryk (red.), 2021, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii, s. 20-20
 22. Ścianowski Jacek,Obieziurska-Fabisiak Magdalena, Pacuła Agata, Laskowska Anna, Długosz-Pokorska Angelika, Janecka Anna: Pochodne selenoorganiczne o potencjalnej aktywności przeciwutleniającej i cytotoksycznej, W: 63. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Łódź, 13-17 września 2021 : książka abstraktów / Cierpiał Tomasz (red.), 2021, Polskie Towarzystwo Chemiczne, ISBN 978-83-60988-32-9, s. 369-369
 23. Ścianowski Jacek,Obieziurska Magdalena, Pacuła Agata J., Laskowska Anna, Długosz-Pokorska Angelika, Janecka Anna: Selenorganic compounds with antioxidant and cytotoxic activity, W: 2nd International Conference on Chemistry for Beauty and Health, 2021, May 12-14, 2021, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii, s. 61-61
 24. Zielińska Alicja,Trzaska Piotr, Bosiak Mariusz: Synteza i badanie właściwości diarylowych pochodnych związków boroorganicznych o potencjalnym zastosowaniu w optoelektronice, W: XIV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 20-22 września 2021 / Kmieciak Anna, Grabska-Zielińska Sylwia, Szramowski Henryk (red.), 2021, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii, s. 68-68

Książki redagowane 2021 r.

 1. Kmieciak Anna,Grabska-Zielińska Sylwia, Szramowski Henryk: (red.)XIV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 20-22 września 2021, 2021, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii, 120 s.
 2. Szłyk Edward,Grabska-Zielińska Sylwia, Kmieciak Anna, Filipiak-Szok Anna: (red.)Na pograniczu chemii, biologii i fizyki – rozwój nauk : t. 2, Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, 2021, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ISBN 978-83-231-4501-1, 318 s., 20 punktów

Poster 2021 r.

 • Kołodziejska Renata,Tafelska-Kaczmarek Agnieszka, Pawluk Hanna, Studzińska Renata, Woźniak Alina: Microbial deracemization ofrac-benzoin catalyzed by Blossom ProtectTMagent, 141-141 s., 2021, 15th International Symposium on Biocatalysis and Biotransformations 2021, poster

2020 r.

 

Artykuły z czasopism 2020 r.

 1. Dzieszkowski Krzysztof,Rafiński Zbigniew: N-heterocyclic carbene-catalyzed enantioselective intramolecular annulations to construct benzo-fused pyranones with quaternary stereocenter, Advanced Synthesis & Catalysis, Weinheim Wiley, vol. 362, nr 18, 2020, s. 3830-3835, DOI:10.1002/adsc.202000550, 140 punktów, IF(5,837)
 2. Dzieszkowski Krzysztof,Barańska Izabela, Rafiński Zbigniew: Construction of dihydropyrido[2,3-d]pyrimidine scaffolds via aza-Claisen rearrangement catalyzed byN-heterocyclic carbenes, Journal of Organic Chemistry, vol. 85, nr 10, 2020, s. 6645-6662, DOI:10.1021/acs.joc.0c00657, 140 punktów, IF(4,354)
 3. Dzieszkowski Krzysztof,Barańska Izabela, Mroczyńska Karina, Słotwiński Michał, Rafiński Zbigniew: Organocatalytic name reactions enabled by NHCs, Materials, MDPIAG, vol. 13, nr 16, 2020, s. 1-30, DOI:10.3390/ma13163574, 140 punktów, IF(3,623)
 4. Kaczor-Keller Katarzyna B.,Pawlik Anna, Ścianowski Jacek, Pacuła Agata, Obieziurska Magdalena, Marcheggiani Fabio, Cirilli Ilenia, Tiano Luca, Antosiewicz Jędrzej: In vitro anti-prostate cancer activity of two ebselen analogues, Pharmaceuticals, Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), vol. 13, nr 3, 2020, s. 1-16, DOI:10.3390/ph13030047, 100 punktów, IF(5,863)
 5. Kołodziejska Renata,Studzińska Renata, Tafelska-Kaczmarek Agnieszka, Pawluk Hanna, Stasiak Bartosz, Kwit Marcin, Woźniak Alina: Effect of chemical structure of benzofuran derivatives and reaction conditions on enantioselective properties ofAureobasidium pullulansmicroorganism contained in Boni Protect antifungal agent, Chirality, vol. 32, nr 3, 2020, s. 407-415, DOI:10.1002/chir.23180, 70 punktów, IF(2,437)
 6. Krzemiński Marek [(chemia)],Kmieciak Anna, Ćwiklińska Marta: Nowe terpenowe B-alkilowane oksazaborolidyny i sposób ich otrzymywania, Biuletyn Urzędu Patentowego. Wynalazki i Wzory Użytkowe, nr 24, 2020, s. 25
 7. Li Guoqiang,Rynkowska Edyta, Fatyeyeva Kateryna, Kujawa Joanna, Dzieszkowski Krzysztof, Wolan Andrzej, Marais Stephane, Chappey Corinne, Rafiński Zbigniew, Kujawski Wojciech: The impact of reactive ionic liquids addition on the physicochemical and sorption properties of poly(vinyl alcohol)-based films, Polymers, vol. 12, nr 9, 2020, s. 1-22, DOI:10.3390/polym12091958, 100 punktów, IF(4,329)
 8. Moshkina Tatyana N.,Nosova Emiliya V., Kopotilova Alexandra E., Lipunova Galina N., Valova Marina S., Sadieva Leila K., Kopchuk Dmitry S., Slepukhin Pavel A., Zaleśny Robert, Ośmiałowski Borys: Synthesis and photophysical studies of novel V-shaped 2,3-bis5-aryl-2-thienyl (dibenzo[f,h])quinoxalines, Asian Journal of Organic Chemistry, vol. 9, nr 4, 2020, s. 673-681, DOI:10.1002/ajoc.202000038, łączna liczba autorów: 11, 70 punktów, IF(3,319)
 9. Mruk Julianna,Pazderski Leszek, Ścianowski Jacek, Wojtczak Andrzej: Structural and NMR spectroscopic studies of 2-phenylsulfanylpyridine and its analogues or derivatives, and their Au(III) chloride complexes, Inorganica Chimica Acta, vol. 500, 2020, s. 1-12, DOI:10.1016/j.ica.2019.119182, 70 punktów, IF(2,545)
 10. Obieziurska Magdalena,Pacuła Agata J., Laskowska Anna [(chemia)], Długosz-Pokorska Angelika, Janecka Anna, Ścianowski Jacek: Seleninic acid potassium salts as water-soluble biocatalysts with enhanced bioavailability, Materials, MDPIAG, vol. 13, nr 3, 2020, s. 1-12, DOI:10.3390/ma13030661, 140 punktów, IF(3,623)
 11. Obieziurska-Fabisiak Magdalena,Pacuła Agata J., Capoccia Lucia, Drogosz-Stachowicz Joanna, Janecka Anna, Santi Claudio, Ścianowski Jacek: Phenylselanyl group incorporation for “glutathione peroxidase-like” activity modulation, Molecules, vol. 25, nr 15, 2020, s. 1-13, DOI:10.3390/molecules25153354, 140 punktów, IF(4,412)
 12. Osipowicz Grzegorz,Badura Monika, Bosiak Mariusz, Jankowski Michał, Noryśkiewicz Agnieszka M., Makowiecki Daniel, Orłowska Justyna, Sykuła Marcin, Weckwerth Piotr: Continental unity and local diversity : Mesolithic communities of the Chełmno- Dobrzyń Lakeland (Central Poland), Mesolithic Miscellany, vol. 28, nr 1, 2020, s. 54-63, 5 punktów
 13. Osipowicz Grzegorz,Orłowska Justyna, Piličiauskas Gytis, Piličiauskienė Giedrė, Bosiak Mariusz: Osseous points and harpoon heads from Šventoji Subneolithic sites, coastal Lithuania : first traceological insight into the way they were produced and used, Lietuvos Archaeologija (Lithuanian Archaeology), vol. 46, 2020, s. 147-169, DOI:10.33918/25386514-046005, 5 punktów
 14. Osipowicz Grzegorz,Orłowska Justyna, Bosiak Mariusz, Manninen Mikael M., Targowski Piotr, Sobieraj Jarosław: Slotted bone point from Tłokowo : rewritten story of a unique artefact from Mesolithic Poland, Praehistorische Zeitschrift, vol. 95, nr 2, 2020, s. 334-349, DOI:10.1515/pz-2020-0023, 200 punktów, IF(0,556)
 15. Ośmiałowski Borys,Petrusevich Elizaveta F., Antoniak Magda A., Grela Izabela, Bin Jassar Mohammed A., Nyk Marcin, Luis Josep M., Jędrzejewska Beata, Zaleśny Robert, Jacquemin Denis: Controlling two-photon action cross section by changing a single heteroatom position influorescent dyes, Journal of Physical Chemistry Letters, vol. 11, nr 15, 2020, s. 5920-5925, DOI:10.1021/acs.jpclett.0c01438, 200 punktów, IF(6,475)
 16. Rabiej-Kozioł Dobrochna,Krzemiński Marek P. [(chemia)], Szydłowska-Czerniak Aleksandra: Synthesis of steryl hydroxycinnamates to enhance antioxidant activity of rapeseed oil and emulsions, Materials, MDPIAG, vol. 13, nr 20, 2020, s. 1-13, DOI:10.3390/ma13204536, 140 punktów, IF(3,623)
 17. Ścianowski Jacek,Pacuła-Miszewska Agata, Obieziurska-Fabisiak Magdalena, Laskowska Anna: Divers transformations leading to new potent GPx mimetics, Chemistry Proceedings, MDPI, vol. 2, nr 1, 2020, s. 1-6, DOI:10.3390/eccs2020-07546, 5 punktów
 18. Tafelska-Kaczmarek Agnieszka,Kołodziejska Renata, Kwit Marcin, Stasiak Bartosz, Wypij Magdalena, Golińska Patrycja: Synthesis, absolute configuration, antibacterial, and antifungal activities of novel benzofuryl β-amino alcohols, Materials, MDPIAG, vol. 13, nr 18, 2020, s. 1-25, DOI:10.3390/ma13184080, 140 punktów, IF(3,623)

Książki redagowane 2020 r.

 1. Grabska-Zielińska Sylwia,Kmieciak Anna: (red.)Kopernikańskie e-Seminarium Doktoranckie organizowane przez Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 07.09.2020, 2020, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii, 121 s.
 2. Szłyk Edward,Grabska-Zielińska Sylwia, Kmieciak Anna, Filipiak-Szok Anna: (red.)Na pograniczu chemii, biologii i fizyki – rozwój nauk : t. 1 : Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, 2020, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ISBN 978-83-231-4362-8, 318 s., 20 punktów

Rozdziały z monografii 2020 r.

 1. Andrusiak Joanna,Mylkie Kinga, Budny Marcin, Wolan Andrzej: Synteza ksantohumolu metodą przepływową i jego enkapsulacja w γ-cyklodekstrynie, W: Kopernikańskie e-Seminarium Doktoranckie organizowane przez Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 07.09.2020 / Grabska-Zielińska Sylwia, Kmieciak Anna (red.), 2020, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii, s. 11-11
 2. Kmieciak Anna,Krzemiński Marek: Azirydynowanie cyklicznych olefin pochodnych cykloheksenu, W: Na pograniczu chemii, biologii i fizyki – rozwój nauk : t. 1 : Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie / Szłyk Edward[i ](red.), Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, 2020, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ISBN 978-83-231-4362-8, s. 87-101, 20 punktów
 3. Laskowska Anna,Obieziurska-Fabisiak Magdalena, Pacuła Agata, Długosz-Pokorska Angelika, Janecka Anna, Ścianowski Jacek: Nowe mimetyki peroksydazy glutationowej – kwasy seleneninowe o właściwościach antyoksydacyjnych i cytotoksycznych, W: Kopernikańskie e-Seminarium Doktoranckie organizowane przez Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 07.09.2020 / Grabska-Zielińska Sylwia, Kmieciak Anna (red.), 2020, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii, s. 23-23
 4. Rabiej Dobrochna,Krzemiński Marek, Szydłowska-Czerniak Aleksandra: Ferulan oktylu jako dodatek do olejów i emulsji, W: Kopernikańskie e-Seminarium Doktoranckie organizowane przez Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 07.09.2020 / Grabska-Zielińska Sylwia, Kmieciak Anna (red.), 2020, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii, s. 60-60
 5. Rakowiecki Marcin,Budny Marcin, Bosiak Mariusz: Synteza dwóch metabolitów estru metylowego jodosulfuronu, W: Kopernikańskie e-Seminarium Doktoranckie organizowane przez Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 07.09.2020 / Grabska-Zielińska Sylwia, Kmieciak Anna (red.), 2020, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii, s. 27-27
 6. Trzaska Piotr,Bosiak Mariusz, Nowaczyk Jacek, Kędziera Dariusz, Gromowska Justyna, Szadkowska Daria, Zielińska Alicja: Synteza i zastosowanie pochodnych 4-(fenylosulfonylo)benzonitrylu jako emiterów termicznie aktywowanej opóźnionej fluorescencji, W: Kopernikańskie e-Seminarium Doktoranckie organizowane przez Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 07.09.2020 / Grabska-Zielińska Sylwia, Kmieciak Anna (red.), 2020, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii, s. 35-35
 7. Zielińska Alicja,Trzaska Piotr, Bosiak Mariusz: Synteza pochodnych benzodifuranu do zastosowań w optoelektronice, W: Kopernikańskie e-Seminarium Doktoranckie organizowane przez Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 07.09.2020 / Grabska-Zielińska Sylwia, Kmieciak Anna (red.), 2020, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii, s. 40-40

PUBLIKACJE [2010 – 2019]

 

85. Kmieciak A., Krzemiński M., Synthesis of 2-amino-apopinan-3-ol and applications of its derivatives in asymmetric reduction of ketones, Proceedings, 2019, 41 no. 1, 1-10

84. Dziuk B., Ośmiałowski B., Zarychta B., Ejsmont E., Chęcińska L., Symmetric Fluoroborate and its Boron Modification: Crystal and Electronic Structures, Crystals, 2019, 9, 662-677

83. Obieziurska Magdalena, Pacuła Agata, Laskowska Anna, Długosz-Pokorska Angelika, Krzemiński Marek, Janecka Anna, Ścianowski Jacek, N-terpenyl benzisoselenazolones : evaluation of the particular structure-bioactivity relationship, Proceedings (MDPI), 2019, 41 no. 1, S. 1-5

82. Bożejewicz D., Witt K., Kaczorowska M., Ośmiałowski B., The Copper(II) Ions Solvent Extraction with a New Compound: 2,6-Bis(4-Methoxybenzoyl)-Diaminopyridine, Processes, 2019, 7, 954-964

81. Obieziurska, M.; Pacuła, A. J.; Długosz-Pokorska, A.; Krzemiński, M.; Janecka, A.; Ścianowski, J., Bioselectivity Induced by Chirality of New Terpenyl Organoselenium Compounds, Materials, 2019, 12, 3579-3591

80. Kwiatkowski, A., Kolehmainen E., Ośmiałowski B., Conformational and Tautomeric Control by Supramolecular Approach in Ureido-N-iso-propyl,N’-4-(3-pyridin-2-one)pyrimidine, Molecules 2019, 24, 2491

79. Zaleśny R., Szczotka N., Grabarz A., Ośmiałowski B., Jacquemin D., Design of two‐photon‐excited fluorescent dyes containing fluoroborylene groups, ChemPhotoChem, 2019, 3, 719-726

78. Grabarz A., Skotnicka A., Jedrzejewska B., Murugan N. Arul, Patalas F., Bartkowiak W., Jacquemin D., Ośmiałowski B., The Impact of the Heteroatom in Five-Membered Ring on the Photophysical Properties of Difluoroborates, Dyes Pigments, 2019, 170, 107481

77. Tarahhomi A., van der Lee A., Ośmiałowski B., A detailed theoretical and experimental study on the N-H, P=O and C=O stretching frequencies in two new phosphoric triamides and a statistical comparison with analogous structures, Polyhedron, 2019, 158, 215-224

76. Obieziurska, M.; Pacuła, A. J.; Juhas, U.; Antosiewicz, J.; Ścianowski, J. The influence of O/S exchange on the biocatalytical activity of benzisoselenazol-3(2H)-ones, Catalysts, 2018, 8, 493-507.

75. Pacuła, A. J.; Obieziurska, M.; Ścianowski, J.; Kaczor, K.; Antosiewicz, J. Water-dependent synthesis of biologically active diaryl diselenides, 2018, 19, 144-155.

74. Ośmiałowski B., Conformational equilibrium and substituent effects in hydrogen bonded complexes, Curr. Org. Chem., 2018, 22, 2182-2199

73. Jędrzejewska B., Skotnicka A., Laurent A., Pietrzak M., Jacquemin D., Ośmiałowski B., The Influence of the Nature of the Amino Group in Highly Fluorescent Difluoroborates Exhibiting Intramolecular Charge Transfer, J.Org. Chem., 2018, 83, 7779-7788

72. Kwiatkowski A., Jędrzejewska B., Józefowicz M., Grela I., Ośmiałowski B., The trans/cis photoisomerization in hydrogen bonded complexes with stability controlled by substituent effect: 3-(6-aminopyridin-3-yl)acrylate case study, RSC Adv., 2018, 8, 23698-23710

71. Jędrzejewska B., Grabarz A., Bartkowiak W., Ośmiałowski B., Spectral and physicochemical properties of difluoroboranyls containing N,N-dimethylamino group studied by solvatochromic methods Spectrochim. Acta A, 2018, 199, 86-95

70. Kaczorowska, M. A., Ośmiałowski, B., Collision Induced Dissociation of N-(Pyridin-2-yl)-Substituted Benzo(Thio)amides and N-(Isoquinolin-1-yl)Furan(Thiophene)-2-Carboxamides and their Difluoroboranyl Derivatives. Int. J. Mass Spectrom. 2018, 428, 35-42

69. Jędrzejewska, B.; Ośmiałowski, B., Difluoroboranyl Derivatives as Efficient Panchromatic Photoinitiators in Radical Polymerization Reactions. Polym. Bull. 2018, 75, 3267–3281

68. Pacuła, A. J.; Kaczor, K. B.; Wojtowicz, A.; Antosiewicz, J.; Janecka, A.; Długosz, A.; Janecki, T.; Ścianowski, New glutathione peroxidase mimetics—Insights into antioxidant and cytotoxic activity, J. Bioorg. Med. Chem. 2017, 25, 126-131

67. Ścianowski, J.; Szumera, J.; Pacuła, A. J.; Rafiński, Z., Reactivity of dipinanyl diselenides functionalized at the C-10-position with -CH2O(Se)Ph, -OH and -OCPh3 substituents, Arkivoc, 2017, 272-284

66. Krzemiński M., Szydłowska-Czerniak A., Rabiej D., (2E)-3-(4-hydroksy-3,5-dimetoksyfenylo)prop-2-enian oktylu i sposób jego otrzymywania, Biul. Urzędu Patentowego Wynalaz. Wzory Użytkowe, nr 26, 2017, S. 23, Zgłoszenie patentowe: 417498

65. Krzemiński M., Preparation of (1R, 2R, 3R, 5S)-(-)- isopinocampheol through a hydroboration-oxidation reaction, Comprehensive organic chemistry experiments for the laboratory classroom, Cambridge : Royal Society of Chemistry, 2017, 252-256 + electronic suppl. material S. 1-12

64. Krzemiński M., Preparation of isoborneol through the Wagner-Meerwein rearrangement reaction of (1R)-(+)-camphene, Comprehensive organic chemistry experiments for the laboratory classroom, Cambridge : Royal Society of Chemistry, 2017, 826-829 + electronic suppl. material s. 1-13

63. Krzemiński M., Asymmetric reduction of acetophenone with borane catalyzed by B-methoxy-oxazaborolidine, Comprehensive organic chemistry experiments for the laboratory classroom, Cambridge : Royal Society of Chemistry, 2017, 803-806 + electronic suppl. material s. 1-9

62. Kmieciak A., Krzemiński M., Chiral terpene auxiliaries IV : new monoterpene PHOX ligands and their application in the catalytic asymmetric transfer hydrogenation of ketones, Tetrahedron Asymm., 2017, 28, 467-472

61. Tafelska-Kaczmarek A., Krzemiński M., Ćwiklińska M., Asymmetric synthesis of benzofuryl β-amino alcohols by the transfer hydrogenation of α-functionalized ketones, Tetrahedron, 2017, 73, 3883-3897


60. Ścianowski, J.; Pacuła, A.; Zielińska-Błajet, M.; Wojtczak, A., New diphenyl diselenides o-substituted by an O(S,Se)-caranyl skeleton – synthesis and application in asymmetric reactions, New J. Chem.,2016, 40, 6697-6705

59. Ścianowski, J.; Szumera, J.; Kleman, P.; Pacuła, A. J., Synthesis and reaction of terpenyl diselenides functionalized with phenyl and naphthyl groups, Tetrahedron Asymm., 2016, 27, 238-245

58. Ścianowski, J.; Banach, A.; Pacuła, A. J., Terpenyl tellurides : synthesis and application in asymmetric epoxidation, Phosphorus Sulfur Silicon,2016, 191, 263-267

57. Pacuła, A. J.; Ścianowski, J., Terpenes as green starting materials for new organoselenium and organotellerium compounds, Curr. Green Chem., 2016, 3, 36-50

56. Rafiński, Z., Novel (-)-β-pinene-derived triazolium salts : synthesis and application in the asymmetric Stetter reaction, ChemCatChem, 2016, 8, 2599-2603

55. Rafiński, Z., Enantioselective benzoin condensation catalyzed by spirocyclic terpene-based N -heterocyclic carbens, Tetrahedron, 2016, 72, 1860-1867

54. Jastrzębska, A.; Piasta, A.; Kowalska, S.; Krzemiński, M.; Szłyk, E., A new derivatization reagent for determination of biogenic amines in wines, Journal of Food Composition and Analysis 2016, 48, 111-119

53. Bosiak, M. J., A convenient synthesis of 2-arylbenzo[b]furans from aryl halides and 2-halophenols by catalytic one-pot cascade method, ACS Catal. 2016, 6, 2429-2434

52. Bosiak, M. J.; Trzaska, P.; .; Kędziera, D. Adams, J., Synthesis and photoluminescence properties of star-shaped 2,3,6,7-tetrasubstituted benzo[1,2-b:4,5-b’]difurans, Dyes & Pigments, 2016, 129, 199-208

51. Banach, A.; Ścianowski, J.; Uzarewicz, M., Wojtczak, A., Terpenyl selenides : synthesis and application in asymmetric epoxidation, Eur. J. Org. Chem., 2015, 16, 3477-3485

50. Skowronek, P.; Ścianowski, J.; Pacuła, A.J.; Gawroński, J., Chirality transfer through sulfur or selenium to chiral propellers, RSC Advances, 2015, 5, 69441-69444

49. Ścianowski, J.; Pacuła, A.J.; Wojtczak, A., New and efficient methodology for the synthesis of chiral mono- and ditellurides, Tetrahedron: Asymmetry, 2015, 26, 400-403

48. Pacuła, A.J., Mangiavacchi, F.; Sancineto, L.; Lenardão, E. J.; Ścianowski, J., Santi, C., An update on “Selenium containing compounds from poison to drug candidates : a review on the GPx-like activity”, Curr. Chem. Biol., 2015, 9, 97-112

47. Ćwiklińska, M.; Krzemiński, M. P.; Tafelska-Kaczmarek, A., Chiral terpene auxiliaries III : spiroborate esters from (1R,2S,3R,5R )-3-amino-apopinan-2-ol as highly effective catalysts for asymmetric reduction of ketones with borane, Tetrahedron: Asymmetry 2015, 26, 1453-1458

46. Kujawa, J.; Guillen-Burrieza, E.; Arafat, H.; Kurzawa, M.; Wolan, A.; Kujawski, W. Food and Bioprocess Technology, 2015, 8, 2146–2158

45. Rafiński,Z.; Kozakiewicz, A., Enantioselective synthesis of chromanones bearing quaternary substituted stereocenters catalyzed by (1R)-camphor-derived N-heterocyclic carbenes, J. Org. Chem. 2015, 80, 7468-7476

44. Włodarczyk, J.; Wolan, A.; Rakowiecki, M.; Bosiak, M. J.; Budny, M., Synthesis of an all-cis intermediate of ticagrelor, Tetrahedron Lett. 2015, 56, 6093-6096

43. Bosiak, M. J.; Rakowiecki, M.; Wolan, A.; Szlachta, J.; Stanek, E.; Cycoń, D.; Skupień, K. Dyes and Pigments, 2015, 121, 79-87

42. Midura, W. H.; Ścianowski, J.; Banach, A.; Zając, A., Asymmetric synthesis of cyclopropyl phosphonates using chiral terpenyl sulfonium and selenonium ylides, Tetrahedron Asymm., 2014, 25, 1488-1493

41. Pacuła, A.; Ścianowski, J.; Aleksandrzak, K., Highly efficient synthesis and antioxidant capacity of N-substituted benzisoselenazol-3(2H)-ones, RSC Advances, 2014, 4, 48959-48962

40. Banach, A.; Ścianowski, J.; Ozimek, P., The use of sulfides derived from carane, p-menthane, pinane, and bornane in the synthesis of optically active epoxides, Phosphorus Sulfur Silicon., 2014, 189, 274-284

39. Ścianowski, J.; Rafiński, Z., Electrophilic selenium reagents : addition reactions to double bonds and selenocyclizations, Organoselenium chemistry : between synthesis and biochemistry / ed.: Santi. C./ Perugia : Bentham Science Publishers, 2014, 8-60

38. Rafiński, Z.; Kozakiewicz, A.; Rafińska, K., Highly efficient synthesis of spirocyclic (1R )-camphor-derived triazolium salts : application in the catalytic asymmetric benzoin condensation, Tetrahedron, 2014,70, 5739-5745

37. Rafiński, Z.; Kozakiewicz, A.; Rafińska, K., (-)-β-pinene-derived N-heterocyclic carbenes : application to highly enantioselective intramolecular Stetter reaction, ACS Catalysis, 2014, 4, 1404-1408.; Highlighted in SynFacts, 2014, 10, 639

36. Krzemiński, M. P. „3-Amino-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptan-2-ol, (First update)” w eEROS–Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (DOI: 10.1002/047084289X.rn00063.pub2), Eds. D. Crich, A. B. Charette, P. L. Fuchs, T. Rovis, J. Wiley: New York, opublikowano online 20.10.2014

35. Zaidlewicz, M.; Krzemiński, M. „Norephedrine–Borane (First update)” w eEROS–Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (DOI: 10.1002/047084289X.rn062.pub2), Eds. D. Crich, A. B. Charette, P. L. Fuchs, T. Rovis, J. Wiley: New York, opublikowano online 27.05.2014

34. Zaidlewicz, M.; Krzemiński, M. „2-Amino-3-methyl-1,1-diphenyl-1-butanol (First update)” w eEROS–Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (DOI: 10.1002/047084289X.ra092m.pub2), Eds. D. Crich, A. B. Charette, P. L. Fuchs, T. Rovis, J. Wiley: New York, opublikowano online 27.05.2014

33. Piasta, A. M.; Jastrzębska, A.; Krzemiński, M. P.; Muzioł, T. M.; Szłyk, E., New procedure of selected biogenic amines determination in wine samples by HPLC, Analytica Chimica Acta 2014, 834, 58-66

32. Błocka, E.; Bosiak, M. J.; Wełniak, M.; Ludwiczak, A.; Wojtczak, A., Enantioselective cyanosilylation of aldehydes catalyzed by novel camphor derived Schiff bases-titanium(IV) complexes, Tetrahedron: Asymmetry, 2014, 25, 554–562

31. Budny, M.; Nowak, M.; Wojtczak, A.; Wolan, A., Synthesis of N-(2,3,4,5,6-pentafluorobenzyloxy)-γ-lactams by rhodium-catalyzed cyclization of diazo amides Eur. J. Org. Chem., 2014, 29, 6361–6365

30. Ścianowski, J.; Rafalski, J.; Banach A.; Czaplewska, J.; Komoszyńska A., Synthesis and reactions of the optically active selenols derived from monoterpenes, Tetrahedron: Asymmetry, 2013, 24, 1089-1096

29. Ziegler-Borowska, M.; Bosiak, M. J.; Zaidlewicz, M., Kwas 2-amino-6-dihydroksyborylo-1,2,3,4-tetrahydronaftaleno-2-karboksylowy i sposób jego wytwarzania: Patent PL 215215 B1, 2013

28. Bosiak, M. J.; Rakowiecki, M.; Orłowska, K. J.; Kędziera, D. Adams, J., Synthesis and photoluminescent properties of conjugated aryl-vinyl dioctyl 2,6-dimethylbenzofuro[5,6-b]furan-3,7-dicarboxylate derivatives, Dyes and Pigments, 2013, 99, 803-811

27. Kołodziejska, R.; Karczmarska-Wodzka, A.; Wolan, A.; Draminski, M., Candida antarctica lipase B catalyzed enantioselective acylation of pyrimidine acyclonucleoside: Biocatalysis and Biotransformations,2012, 30, 426–430

26. Białek, D.; Kowalski, K.; Ścianowski, J., Rafiński, Z.; Wojtczak, A., Preparation and characterization of new chiral ferrocenyl selenides, J. Organomet. Chem., 2012, 712, 1-6

25. Drabowicz, J.; Lewkowski, J.; Ścianowski, J., Selenium compounds with valency higher than two; Organoselenium chemistry : synthesis and reactions / ed.: Wirth, T./; Weinheim : Wiley-VCH Verlag, 2012, 191-256

24. Krzemiński, M. P.; Ćwiklińska, M.; Kmieciak, A. „Monoterpene-derived 1,2-amino alcohols as catalysts precursors for asymmetric reactions” w „From molecules to functional architecture supramolecular interactions : collected research papers” / Ed. V. I. Rybachenko, East Publisher House, Donetsk 2012, 141-173

23. Jaworska, M.; Pawlak, T.; Kruszyński, R.; Ćwiklińska, M.; Krzemiński, M. P., NMR crystallography comparative studies of chiral (1R,2S,3R,5R)-3-amino-6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]heptan-2-ol and its p-toluenesulfonamide derivative, Crystal Growh and Design 2012, 12, 5956-5965

22. Ramachandran, P. V.; Tafelska-Kaczmarek, A.; Chatterjee, A. J. Org. Lett. 2012, 77, 9329-9333

21. Kadac, K.; Bosiak, M. J.; Nowaczyk J., Synthesis and AC impedance studies of 2,6-distyrylbenzofuro[5,6-b]furan based new organic semiconductor, Synthetic Metals, 2012, 162, 1981–1986

20. Bosiak, M. J.; Jakubowska, J. A.; Aleksandrzak, K. B.; Kamiński, S.; Kaczmarek-Kędziera, A.; Ziegler-Borowska, M.; Kędziera, D.; Adams, J., Synthesis of a new class of highly fluorescent aryl-vinyl benzo[1,2-b:4,5-b’]difuran derivatives, Tetrahedron Lett., 2012, 53, 3923-3926

19. Pakulski, M. M.; Mahato S. K.; Bosiak, M. J.; Krzeminski, M. P.; Zaidlewicz M.,Enantioselective reduction of ketoxime ethers with borane-oxazaborolidines and synthesis of the key intermediate leading to (S)-rivastigmine, Tetrahedron: Asymmetry, 2012, 23, 716-721

18. Ziegler-Borowska, M.; Bosiak, M. J.; Kosmalski, T.; Kaczanowska, K.; Zaidlewicz, M., Kwas 2-amino-6-dihydroksyborylo-1,2,3,4-tetrahydronaftaleno-2-karboksylowy i sposób jego wytwarzania, Patent PL393268-A1; PL215215-B1., 2012

17. Bosiak, M. J.; Aleksandrzak, K. B.; Jakubowska, J. A.; Łukaitis, R. Patent PL392858-A1, 2012

16. Krzemiński, M. P.; Ćwiklińska, M., Chiral terpene auxiliaries II. spiroborate esters derived from α-pinene-new catalysts for asymmetric borane reduction of prochiral ketones, Tetrahedron Letters 2011, 51, 332-336

15. Ramachandran, P. V.; Tafelska-Kaczmarek, A.; Sakavuyi, K.; Chatterjee, A., Fluoroallylboration-olefination for the synthesis of (Z)-4,4-difluoropent-2-enoates and 5,5-difluoro-5,6-dihydropyran-2-ones, Org. Lett. 2011, 13, 1302-1305

14. Ramachandran, P. V.; Tafelska-Kaczmarek, A.; Sakavuyi, K., Asymmetric fluoroallylboration of aldehydes, Org. Lett. 2011, 13, 4044-4047

13. Wolan, A.; Soueidan, M.; Chiaroni, A.; Retailleau, P.; Py, S.; Six, Y., Tactics for the asymmetric preparation of 2-azabicyclo[3.1.0]hexane and 2-azabicyclo[4.1.0]heptane scaffolds, Tetrahedron Letters, 2011,52, 2501–2504

12. Wolan, A.; Joachimczak, A.; Budny, M.; Kozakiewicz, A., Zinc-mediated allylation of aldoxime esters, Tetrahedron Lett., 2011, 52, 1195–1198

11. Bosiak, M. J.; Pakulski, M. M., Asymmetric reduction of α-keto aldoxime O-ethers, Synthesis, 2011, 2, 316-324

10. Jędrzejewska, B.; Pietrzak, M.; Rafiński, Z., Phenyltrialkylborates as co-initiators with cyanine dyes in visible light polymerization of acrylates, Polymer, 2011, 52, 2110-2119

9. Krzemiński, M. P, „Sposób redukcji ketonów alkilowoarylowych”, Patent PL 206514 B1, 2010

8. Krzemiński, M. P. „Sposób wytwarzania nowego (1R,2S,3R,5R)-(–)-3-amino-6,6-dimetylo-2-hydroksybicyklo[3.1.1]heptanu”, Patent PL 206513 B1, 2010

7. Veeraraghavan Ramachandran, P.; Biswas, D.; Krzemiński, M. P.; Chen, G.-M., Efficient synthesis of chiral C2-symmetric diamines via allylboration of bis-N,N’-metallodiimines, Tetrahedron Letters 2010, 51, 332-336

6. Collas A., Bagrowska I., Aleksandrzak K., Zeller M., Blockhuys F., Competition between Methoxy-Based and Pyrazine-Based Synthons in Methoxy-Substituted Distyrylpyrazines, Crystal Growth and Design,2011, 11, 1299

5. Mlostoń, G.; Obijalska, E.; Tafelska-Kaczmarek, A.; Zaidlewicz, M., Reactions of α-imino ketones derived from arylglyoxals with (trifluoromethyl)trimethylsilane : a new route to β-amino-α-trifluoromethyl alcohols, J. Fluorine Chem. 2010, 131, 1289-1296

4. Tafelska-Kaczmarek, A.; Prewysz-Kwinto, A.; Skowerski, K.; Pietrasiak, K.; Kozakiewicz, A.; Zaidlewicz, M., Asymmetric synthesis of β-amino alcohols by the transfer hydrogenation of α-keto imines, Tetrahedron: Asymmetry 2010, 21, 2244-2248

3. Wolan, A.; Six, Y., Synthetic transformations mediated by the combination of titanium(IV) alkoxides and Grignard reagents: selectivity issues and recent application, Tetrahedron, 2010, 66, 3097–3133

2. Wolan, A.; Six, Y., Synthetic transformations mediated by the combination of titanium(IV) alkoxides and grignard reagents : selectivity issues and recent applications, Tetrahedron, 2010, 66, 15–61

1. Wang,M.; Holmes-Davis, R.; Blinder, R.; Rafiński, Z.; Jędrzejewska, B.; Pączkowski, J.; Warner,B.; Koshinsky, H., Assays based on detection of photobleaching reaction products from dye catalytic complex, US Appl. Patent, 2010, 20100209909