Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
obrazek nr 1

Dydaktyka

PRACOWNIE

1) Pracownia Chemii Organicznej (Chemia, III rok, S1)

Pracownia Chemii Organicznej – Chemia S1

2) Pracownia Chemii Organicznej (Chemia kosmetyczna, I rok, S1)

Pracownia Chemii Organicznej – Chemia kosmetyczna S1

3) Pracownia Chemii Organicznej (Chemia i technologia żywności, I rok, S1)

Pracownia Chemii Organicznej – Chemia i technologia żywności S1

4) Pracownia Chemii Organicznej (Chemia medyczna, I rok, S1)

Pracownia Chemii Organicznej – Chemia medyczna S1

5) Synteza Organiczna Komponentów Kosmetyków (Chemia kosmetyczna, II rok, S1)

Pracownia Komponentow Kosmetyków – Chemia kosmetyczna S1

6) Pracownia Chemii Związków Naturalnych (Chemia, I rok, S2)

Pracownia Chemii Związków Naturalnych – Chemia S2 

7) Chemia Związków Bioorganicznych i Heterocyklicznych (Chemia medyczna, I rok, S2)

Pracownia Chemii Związków Bioorganicznych i Heterocyklicznych – Chemia medyczna S2

8) Chemia Bioorganiczna (Chemia Kosmetyczna, I rok, S2)

Pracownia Chemii Bioorganicznej Chemia Kosmetyczna S2

 

SPIS PREPARATÓW

1) Ekstrakcja izobutanolu z wodnego roztworu

Ekstrakcja izobutanolu z wodnego roztworu (290 KB)

2) Ekstrakcja kwasu migdałowego z wodnego roztworu

Ekstrakcja kwasu migdałowego z wodnego roztworu (249 KB)

3) Chlorek tert-butylu

chlorek tert-butylu (375 KB)

4) Chlorek tert-amylu

chlorek tert-amylu (376 KB)

5) Cykloheksen

cykloheksen (307 KB)

6) Dehydratacja 2-metylo-2-butanolu

dehydratacja 2-metylo-2-butanolu (193 KB)

7) Bezwodnik kwasu antracenobursztynowego

bezwodnik kwasu antracenobursztynowego (191 KB)

8) Kwas adypinowy

kwas adypinowy (196 KB)

9) Octan izobutylu

octan izobutylu (376 KB)

10) Octan izoamylu

octan izoamylu (377 KB)

11) 7,7-Dichlorobicyklo[4.1.0]heptan

7,7-dichlorobicyklo[4.1.0]heptan (309 KB)

12) Redukcja kamfory borowodorkiem sodu

redukcja kamfory borowodorkiem sodu (196 KB)

13) 4-(tert-butylo)toluen

4-(tert-butylo)toluen (342 KB)

14) 1-Nitronaftalen

1-nitronaftalen (273 KB)

15) Difenylometanol

difenylometanol (271 KB)

16) 1,1-Difenyloetanol

1,1-difenyloetanol (272 KB)

17) 1,2,3,4,6-Penta-O-acetylo-α-D-glukopiranoza

2 x 1,2,3,4,6-PENTA-O-ACETYLO--D-GLUKOPIRANOZA (412 KB)

18) Octan izobornylu i izoborneol

OCTAN IZOBORNYLU i IZOBORNEOL (580 KB)

19) Kwas (E)-cynamonowy i (E)-cynamonian metylu

KWAS (E)-CYNAMONOWY i (E)-CYNAMONIAN METYLU (293 KB)

20) Kofeina

KOFEINA (124 KB)

21) Karwon i limonen

Karwon limonen (282 KB)

22) Eugenol i kariofilen

Eugenol i kariofilen (282 KB)

23) Benzoina

Benzoina (274 KB)

24) 2-hydroksy-pinan-3-on

2-Hydroksy-pinan-3-on (145 KB)

25) Analiza jakościowa związków organicznych

Analiza jakościowa związków organicznych (266 KB)

26) Eter benzylowo-metylowy

ETER-BENZYLOWO-METYLOWY (26 KB)

27) Krystalizacja

Krystalizacja instrukcja (250 KB)

28) 3,5-Difenylo-4,5-dihydroizoksazol

3,5-difenylo-4,5-dihydroizoksazol (163 KB)

 

MATERIAŁY NA PRACOWNIĘ

1) KARTA BHP (22 KB)

 

WIDMA NMR

1a) 1,2,3,4,6-penta-O-acetylo-α-D-glukopiranoza 1H NMR

https://www.chem.umk.pl/panel/wp-content/uploads/12346-penta-O-acetylo-a-D-glukopiranoza-1H-NMR.pdf

1b) 1,2,3,4,6-penta-O-acetylo-α-D-glukopiranoza 13C NMR

https://www.chem.umk.pl/panel/wp-content/uploads/12346-penta-O-acetylo-a-D-glukopiranoza-13C-NMR.pdf

2a) cynamonian metylu 1H NMR

https://www.chem.umk.pl/panel/wp-content/uploads/cynamonian-metylu-1H-NMR.pdf

2b) cynamonian metylu 13C NMR

https://www.chem.umk.pl/panel/wp-content/uploads/cynamonian-metylu-13C-NMR.pdf

3a) izoborneol 1H NMR

https://www.chem.umk.pl/panel/wp-content/uploads/izoborneol-1H-NMR.pdf

3B) izoborneol 13C NMR

https://www.chem.umk.pl/panel/wp-content/uploads/izoborneol-13C-NMR.pdf

4a) kwas cynamonowy 1H NMR

https://www.chem.umk.pl/panel/wp-content/uploads/kwas-cynamonowy-1H-NMR.pdf

4B) kwas cynamonowy 13C NMR

https://www.chem.umk.pl/panel/wp-content/uploads/kwas-cynamonowy-13C-NMR.pdf