Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
obrazek nr 1

O nas

KATEDRA CHEMII ORGANICZNEJ została utworzona w 1946 roku na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Organizatorem i pierwszym kierownikiem był prof. dr hab. Witold Zacharewicz. W 1951 roku Katedra Chemii Organicznej została włączona do nowo utworzonego Wydziału Matematyki – Fizyki – Chemii, a od roku 1993 jest jednostką Wydziału Chemii UMK.

KIEROWNIKIEM KATEDRY CHEMII ORGANICZNEJ od października 2016 roku jest

Prof. dr hab. Jacek Ścianowski

Dotychczas funkcje tą pełnili:

prof. dr hab. Witold Zacharewicz (1946 – 1974)

prof. dr hab. Lucjan Borowiecki (1974 – 1991)

prof. dr hab. Marek Zaidlewicz (1991 – 2009)

dr hab. Mirosław Wełniak, prof. UMK (2009 – 2016)

KADRA to 10 pracowników naukowo – dydaktycznych i 2 specjalistów inżynieryjno – technicznych.

GŁÓWNE KIERUNKI BADAŃ obecnie rozwijane w ramach Katedry to:

Syntezy związków seleno-, telluro-, boro- i fosforoorganicznych pochodnych terpenów, związków heterocyklicznych, N – heterocyklicznych karbenów oraz sprzężonych układów π – elektronowych. Otrzymane pochodne badane są jako reagenty i katalizatory w syntezie asymetrycznej, związki o potencjalnej aktywności biologicznej, a także produkty do zastosowań w optoelektronice.

Projekty badawcze finansowane po 2010 roku z Narodowego Centrum Nauki

1. Grant Harmonia “Boron-based Fluorophores – functionalisation, properties and their tests for versatile usage”

kierownik grantu dr hab. Borys Ośmiałowski, prof. UMK

termin realizacji: 2018-…

2. Grant NCN SONATA edycja 6 „Organokatalityczne strategie syntetyczne z udziałem N-heterocyklicznych karbenów – nowe kierunki i zastosowania”

kierownik grantu dr Zbigniew Rafiński

całkowite nakłady: 2 104 637 zł

termin realizacji: 2017-2022

3. Grant NCN OPUS edycja 9 „Zmiany w metabolizmie żelaza indukowane przez związki o działaniu przeciwnowotworowym in vitro i in vivo” grant realizowany w ramach konsorcjum

kierownik grantu prof. dr hab. Jędrzej Antosiewicz Gdański Uniwersytet Medyczny

partner konsorcjum dr hab. Jacek Ścianowski, prof. UMK

całkowite nakłady: 1 039 000,00zł

termin realizacji 27.04.2016 – 20.04.2019r.

4. Grant NCN SONATA edycja 2 „Synteza i zastosowanie nowych chiralnych soli triazoliowych pochodnych terpenów jako N-heterocyklicznych karbenowych prekatalizatorów (NHC) do syntezy asymetrycznej”

kierownik grantu dr Zbigniew Rafiński

całkowite nakłady: 565 000,00zł

termin realizacji 20.08.2012 – 28.08.2015r.

5. Grant NCN PRELUDIUM edycja 4 „Nowe chiralne difosfiny pochodne pinenu jako ligandy w enancjoselektywnych reakcjach tworzenia wiązań C-N i C-C.”

kierownik grantu dr Anna Kmieciak

całkowite nakłady: 91 450,00zł

termin realizacji 18.07.2013 – 16.11.2017r.

6. Grant NCN PRELUDIUM 1 „Cyklizacje diazozwiązków pochodnych hydroksyloamin katalizowane związkami rodu”

kierownik grantu dr Marcin Budny

całkowite nakłady: 69 100,00zł

termin realizacji 29.12.2011 – 28.06.2013r.

7. Grant Opus “Unsymmetric difluoroboranes – synthesis, spectral and theoretical studies of new fluorescent probes”

Kierownik dr hab. inż. Borys Ośmiałowski, prof. UMK

termin realizacji 2013-2017 r.

8. Grant MNiSW “Intermolecular interactions with diazines”

Kierownik dr hab. inż. Borys Ośmiałowski, prof. UMK

termin realizacji 2011-2013 r.

9. Grant MNiSW (N N204 268338) “Nowe reagenty i katalizatory reakcji addycji do wiązań podwójnych węgiel-heteroatom”

Kierownik dr Marek Krzemiński

całkowite nakłady: 340 000 zł

termin realizacji 10.03.2010-09.03.2013 r.

10. Grant “Intermolecular interactions of pyridine and naphthyridine derivatives. The influence of weak interactions, enviroment, of number of hydrogen bonds and other substances on self-organisation of molecules”

Kierownik dr hab. inż. Borys Ośmiałowski, prof. UMK

termin realizacji 2011-2013 r.

Główne kierunki badań rozwijane w przeszłości przez profesorów z Katedry Chemii Organicznej to: prof. dr hab. Witold Zacharewicz (chemia terpenów, utlenianie z wykorzystaniem SeO2), prof. dr hab. Janina Gronowska (ftaleiny, barwniki), prof. dr hab. Stanisław Lesiak (związki heterocykliczne), prof. dr hab. Lucjan Borowiecki (terpeny, hormony juwenilne), prof. dr hab. Arkadiusz Uzarewicz (terpeny, związki boro – i selenoorganiczne), prof. dr hab. Marek Zaidlewicz (synteza asymetryczna, związki boroorganiczne), dr. hab. Mirosław Wełniak, prof. UMK (terpeny, komponenty zapachowe)