Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej

dr hab. Iwona Szymańska, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/167


Autorzy: Madajska Katarzyna, Szymańska Iwona B..

Tytuł oryginału: New perfluorinated copper amidinate and imidoylamidinate as precursors for Chemical Vapour Deposition ((CVD).

Tytuł całości: 1st HighLIGHTing Science Meeting and PANIC, Wroclaw, Poland, 26-28 May 2021, book of abstracts / eds. Dominika Benkowska-Biernacka [et al.].

Adres wydawniczy: Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej : 2021

Opis fizyczny: S. 35


2/167


Autorzy: Butrymowicz Aleksandra, Szymańska Iwona B..

Tytuł oryginału: New palladium(II) complexes with perfluorinated amidinates as precursors in vapor deposition methods.

Tytuł całości: 1st HighLIGHTing Science Meeting and PANIC, Wroclaw, Poland, 26-28 May 2021, book of abstracts / eds. Dominika Benkowska-Biernacka [et al.].

Adres wydawniczy: Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej : 2021

Opis fizyczny: S. 34


3/167


Autorzy: Butrymowicz Aleksandra, Szymańska Iwona B..

Tytuł oryginału: New volatile palladium(II) and nickel(II) perfluorinated amidine derivatives as potential precursor in FEBID/FIBID methods.

Tytuł całości: 4th EuFN and FIT4NANO Joint Workshop / Meeting, Vienna, September 27th-30th, 2021.

Adres wydawniczy: Vienna, Technische Universität : 2021

Opis fizyczny: S. 136


4/167


Autorzy: Utke Ivo, Swiderek Petra, Höflich Katja, Madajska Katarzyna, Jurczyk Jakub, Martinović Petra, Szymańska Iwona B..

Tytuł oryginału: Focused electron beam induced deposition of metals and insight gained from surface deposition techniques.

Tytuł całości: 4th EuFN and FIT4NANO Joint Workshop / Meeting, Vienna, September 27th-30th, 2021.

Adres wydawniczy: Vienna, Technische Universität : 2021

Opis fizyczny: S. 18


5/167


Autorzy: Madajska Katarzyna, Butrymowicz Aleksandra, Szymańska Iwona B..

Tytuł oryginału: Potential FEBID/FIBID precursors of groups 10 and 11 with O- and N-donor ligands.

Tytuł całości: 4th EuFN and FIT4NANO Joint Workshop / Meeting, Vienna, September 27th-30th, 2021.

Adres wydawniczy: Vienna, Technische Universität : 2021

Opis fizyczny: S. 60


6/167


Autorzy: Jurczyk Jakub, Pillatsch Lex, Berger Luisa, Priebe Agnieszka, Madajska Katarzyna, Kapusta Czesław, Szymańska Iwona B., Michler Johann, Utke Ivo.

Tytuł oryginału: Focused electron beam induced mass spectrometry : new, versatile method of in-situ analysis of nanomaterials.

Tytuł całości: 4th EuFN and FIT4NANO Joint Workshop / Meeting, Vienna, September 27th-30th, 2021.

Adres wydawniczy: Vienna, Technische Universität : 2021

Opis fizyczny: S. 100


7/167


Autorzy: Madajska Katarzyna, Szymańska Iwona B..

Tytuł oryginału: Carboxylate, amidinate and imidoylamidinate ligand in copper complexes and their influence on volatility and electron sensitivity.

Tytuł całości: 4th EuFN and FIT4NANO Joint Workshop / Meeting, Vienna, September 27th-30th, 2021.

Adres wydawniczy: Vienna, Technische Universität : 2021

Opis fizyczny: S. 64


8/167


Autorzy: Madajska Katarzyna, Szymańska Iwona B..

Tytuł oryginału: Perfluorinated amidine-carboxylate copper(II) complexes as promising precursors in CVD and FEBID methods.

Tytuł całości: European Congress and Exhibition on Advanced Materials and Processes EUROMAT 2021, 13-17 September 2021.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2021

Opis fizyczny: C10


9/167


Autorzy: Madajska Katarzyna, Jurczyk Jakub, Berger Luisa, Kapusta Czesław, Utke Ivo, Szymańska Iwona B..

Tytuł oryginału: Związki koordynacyjne dla tworzenia nanostruktur metodą depozycji z fazy gazowej indukowanej zogniskowaną wiązką elektronów (FEBID).

Tytuł całości: IV Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej, Toruń, 7-9 września 2021, książka abstraktów / [red.: Tadeusz Muzioł, Adrian Topolski].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydział Chemii. Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2021

Opis fizyczny: S. 101


10/167


Autorzy: Jurczyk Jakub, Glessi Cristiano, Madajska Katarzyna, Berger Luisa, Nyrud Jeroen Ingolf Ketele, Szymańska Iwona B., Kapusta Czesław, Tilset Mats, Utke Ivo.

Tytuł oryginału: Vacuum versus ambient pressure inert gas thermogravimetry : a study of silver carboxylates.

Czasopismo: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry

Rocznik: 2021

Szczegóły:

Opis fizyczny: S. 1-10, tab., wykr.

Uwagi: 10.1007/s10973

Impact Factor: 4.626

Punktacja MNiSW: 70.000


11/167


Autorzy: Madajska Katarzyna, Szymańska Iwona B..

Tytuł oryginału: New volatile perfluorinated amidine-carboxylate copper(II) complexes as promising precursors in CVD and FEBID methods.

Czasopismo: Materials (Basel)

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 14 no. 12

Opis fizyczny: Art. no. 3145 S. 1-24, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/ma

Impact Factor: 3.623

Punktacja MNiSW: 140.000


12/167


Autorzy: Szymańska Iwona B., Madajska Katarzyna, Butrymowicz Aleksandra, Barwiołek Magdalena.

Tytuł oryginału: Copper(II) perfluorinated carboxylate complexes with small aliphatic amines as universal precursors for nanomaterial fabrication.

Czasopismo: Materials (Basel)

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 14 no. 23

Opis fizyczny: Art. no. 7451 S. 1-29, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/ma

Impact Factor: 3.623

Punktacja MNiSW: 140.000


13/167


Autorzy: Berger Luisa, Jurczyk Jakub, Madajska Katarzyna, Szymańska Iwona B., Hoffmann Patrik, Utke Ivo.

Tytuł oryginału: Room temperature direct electron beam lithography in a condensed copper carboxylate.

Czasopismo: Micromachines

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 12 no. 5

Opis fizyczny: Art. no. 580 S. 1-14, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/mi

Impact Factor: 2.891

Punktacja MNiSW: 70.000


14/167


Autorzy: Berger Luisa, Jurczyk Jakub, Madajska Katarzyna, Edwards Thomas Edward James, Szymańska Iwona B., Hoffmann Patrik, Utke Ivo.

Tytuł oryginału: High-purity copper structures from a perfluorinated copper carboxylate using focused electron beam induced deposition and post-purification.

Czasopismo: ACS Applied Electronic Materials

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 2 no. 7

Opis fizyczny: S. 1989-1996, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1021/acsaelm

Impact Factor: 3.314

Punktacja MNiSW: 20.000


15/167


Autorzy: Szymańska Iwona B., Madajska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Nowe związki miedzi(II) z karboksylanami i z amidynami o perfluorowanych łańcuchach oraz sposób ich wytwarzania.

Czasopismo: Biuletyn Urzędu Patentowego. Wynalazki i Wzory Patentowe

Rocznik: 2020

Szczegóły: nr 16

Opis fizyczny: S. 21

Uwagi: Zgłoszenie patentowe: 428602.


16/167


Autorzy: Szymańska Iwona B., Madajska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Nowe związki srebra(I) z karboksylanami o perfluorowanych łańcuchach i tert-butyloaminą oraz sposób ich wytwarzania.

Czasopismo: Biuletyn Urzędu Patentowego. Wynalazki i Wzory Patentowe

Rocznik: 2020

Szczegóły: nr 24

Opis fizyczny: S. 24-25

Uwagi: Zgłoszenie patentowe: 431253.


17/167


Autorzy: Preuss Andrea, Tamuliene Jelena, Madajska Katarzyna, Szymańska Iwona B., Korb Marcus, Rüffer Tobias, Jeschke Janine, Melzer Marcel, Bankwitz Jörn, Schulz Stefan E., Lang Heinrich.

Tytuł oryginału: Ruthenium(II) MOCVD precursors for phosphorus-doped ruthenium layer formation.

Czasopismo: European Journal of Inorganic Chemistry

Rocznik: 2020

Szczegóły: no. 17

Opis fizyczny: S. 1612-1623, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1002/ejic

Impact Factor: 2.524

Punktacja MNiSW: 70.000


18/167


Autorzy: Szłyk Edward, Szymańska Iwona, Barwiołek Magdalena, Szczęsny Robert.

Tytuł oryginału: From chemistry of precursors to chemistry of materials.

Tytuł całości: 4th International Conference on Functional Molecular Materials, FunMat 2019, Kraków, Poland, 25th-27th November 2019.

Adres wydawniczy: [Kraków, Jagiellonian University. Faculty of Chemistry] : 2019

Opis fizyczny: S. 44


19/167


Autorzy: Madajska Katarzyna, Szymańska Iwona.

Tytuł oryginału: Amidinate and carboxylate coordination compounds for focused electron beam induced deposition (FEBID).

Tytuł całości: DPG-Frühjahrstagung, Regensburg, 31. März - 05. April 2019.

Adres wydawniczy: [Bad Honnef], Deutsche Physikalische Gesellschaft e. V. : 2019

Opis fizyczny: [1] s.

Uwagi: Dokument elektroniczny.


20/167


Autorzy: Butrymowicz Aleksandra, Szymańska Iwona B..

Tytuł oryginału: Nowe kompleksy miedzi(I) i miedzi(II) z N'-tert-butylo-N,N-dimetyloformamidyną.

Tytuł całości: Władcy chemii, 51. Ogólnopolska Szkoła Chemii, 8.11-10.11.2019 r. Wrocław, Pawłowice : książka abstraktów.

Adres wydawniczy: Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej : 2019

Opis fizyczny: S. 24, wykr.


21/167


Autorzy: Gontowska Klaudia, Muzioł Tadeusz, Bieńko Alina, Szymańska Iwona B..

Tytuł oryginału: Nowe perfluorowanie kompleksy miedzi(II) z chinoliną : otrzymywanie oraz charakterystyka spektroskopowa i rentgenostrukturalna.

Tytuł całości: XIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Bachotek, 16-18 czerwca 2019 / red. nauk. i przygot. mater. Sylwia Grabska-Zielińska [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2019

Opis fizyczny: S. 48


22/167


Autorzy: Szymańska Iwona, Madajska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Coordination compounds for focused electron beam induced deposition (FEBID).

Tytuł całości: DPG-Frühjahrstagung und EPS-CMD27 Gemeinsame Tagung der Sektion Kondensierte Materie der DPG und der Condensed Matter Division der EPS, Berlin, 11.-16. März 2018.

Adres wydawniczy: [Bad Honnef], Deutsche Physikalische Gesellschaft e. V. : 2018

Opis fizyczny: [1] s.

Uwagi: Dokument elektroniczny.


23/167


Autorzy: Berger Luisa, Jurczyk Jakub, Madajska Katarzyna, Vaz Alfredo Rodrigues, Höflich Katja, Szymańska Iwona, Moshkalev Stanislav, Utke Ivo.

Tytuł oryginału: 3D printing by focused electron beam induced deposition and purification of silver nanostructures.

Tytuł całości: XVII Brazil MRS Meeting, Natal, September 16th to 20th, 2018, proceedings.

Adres wydawniczy: [S.l.], Brazilian Materials Research Society : 2018

Opis fizyczny: S. 330


24/167


Autorzy: Höflich Katja, Jurczyk Jakub, Madajska Katarzyna, Götz Maximilian, Berger Luisa, Guerra-Nuñez Carlos, Haverkamp Caspar, Szymańska Iwona B., Utke Ivo.

Tytuł oryginału: Towards the third dimension in direct electron beam writing of silver.

Czasopismo: Beilstein Journal of Nanotechnology

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 9

Opis fizyczny: S. 842-849, il., wykr.

Uwagi: 10.3762/bjnano

Impact Factor: 2.269

Punktacja MNiSW: 35.000


25/167


Autorzy: Sala Leo, Szymańska Iwona B., Dablemont Céline, Lafosse Anne, Amiaud Lionel.

Tytuł oryginału: Response under low-energy electron irradiation of a thin film of a potential copper precursor for focused electron beam induced deposition (FEBID).

Czasopismo: Beilstein Journal of Nanotechnology

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 9

Opis fizyczny: S. 57-65, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.3762/bjnano

Impact Factor: 2.269

Punktacja MNiSW: 35.000


26/167


Autorzy: Berger Luisa, Madajska Katarzyna, Szymańska Iwona B., Höflich Katja, Polyakov Mikhail N., Jurczyk Jakub, Guerra-Nuñez Carlos, Utke Ivo.

Tytuł oryginału: Gas-assisted silver deposition with a focused electron beam.

Czasopismo: Beilstein Journal of Nanotechnology

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 9

Opis fizyczny: S. 224-232, il., tab.

Uwagi: 10.3762/bjnano

Impact Factor: 2.269

Punktacja MNiSW: 35.000


27/167


Autorzy: Lacko Michal, Papp Peter, Szymańska Iwona B., Szłyk Edward, Matejčík Štefan.

Tytuł oryginału: Electron interaction with copper(II) carboxylate compounds.

Czasopismo: Beilstein Journal of Nanotechnology

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 9

Opis fizyczny: S. 384-398, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.3762/bjnano

Impact Factor: 2.269

Punktacja MNiSW: 35.000


28/167


Autorzy: Berger Luisa, Madajska Katarzyna, Szymańska Iwona, Utke Ivo.

Tytuł oryginału: Gas assisted silver deposition via focused electron beam.

Tytuł całości: EUFN 2017, 1st European FIB Network Workshop, July 4th - July 5th, Graz, Austria.

Adres wydawniczy: Graz, [Graz University of Technology] : 2017

Opis fizyczny: S. 60-61, il., wykr.


29/167


Autorzy: Berger Luisa, Madajska Katarzyna, Szymańska Iwona B., Polyakov Mikhail N., Jurczyk Jakub, Guerra-Nuñez Carlos, Utke Ivo.

Tytuł oryginału: Gas assisted silver deposition with a focused electron beam.

Tytuł całości: The 4th Annual Meeting of COST Action CM 1301, CELINA Chemistry for Electron-Induced Nanofabrication, Porto, Portugal, 13-16 September 2017 / [ed. by Filipe Ferreira da Silva, Gonçalo Magalhães-Mota].

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2017

Opis fizyczny: S. 40, il., wykr.


30/167


Autorzy: Amiaud Lionel, Sala Leo, Szymańska Iwona B., Dablemont Céline, Lafosse Anne.

Tytuł oryginału: New FEBID copper precursor under high vacuum for the study of chemical processes induced by low energy electron irradiation.

Tytuł całości: The 4th Annual Meeting of COST Action CM 1301, CELINA Chemistry for Electron-Induced Nanofabrication, Porto, Portugal, 13-16 September 2017 / [ed. by Filipe Ferreira da Silva, Gonçalo Magalhães-Mota].

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2017

Opis fizyczny: S. 18


31/167


Autorzy: Szymańska Iwona B..

Tytuł oryginału: Overview of properties and synthetic strategies towards carboxylate FEBID precursors.

Tytuł całości: The 4th Annual Meeting of COST Action CM 1301, CELINA Chemistry for Electron-Induced Nanofabrication, Porto, Portugal, 13-16 September 2017 / [ed. by Filipe Ferreira da Silva, Gonçalo Magalhães-Mota].

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2017

Opis fizyczny: S. 15


32/167


Autorzy: Madajska Katarzyna, Berger Luisa, Polyakov Mikhail N., Szymańska Iwona B., Utke Ivo.

Tytuł oryginału: Perfluorinated silver(I) carboxylate compounds for focused electron beam induced deposition (FEBID).

Tytuł całości: The 4th Annual Meeting of COST Action CM 1301, CELINA Chemistry for Electron-Induced Nanofabrication, Porto, Portugal, 13-16 September 2017 / [ed. by Filipe Ferreira da Silva, Gonçalo Magalhães-Mota].

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2017

Opis fizyczny: S. 17, il.


33/167


Autorzy: Szłyk Edward, Szymańska Iwona.

Tytuł oryginału: Characterization of Ag(I) volatile compounds with O-donor ligands and application for metal layer deposition.

Tytuł całości: 10-year Anniversary Workshop on Focused Electron Beam Induced Processing (FEBIP 2016), July 4th-8th, 2016, Vienna, Austria.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2016

Opis fizyczny: S. 227-228


34/167


Autorzy: Szymańska Iwona B..

Tytuł oryginału: Electron-impact mass spectrometry application for studies of copper(II)/silver(I) carboxylate systems.

Tytuł całości: 10-year Anniversary Workshop on Focused Electron Beam Induced Processing (FEBIP 2016), July 4th-8th, 2016, Vienna, Austria.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2016

Opis fizyczny: S. 72-73


35/167


Autorzy: Amiaud Lionel, Sala Leo, Dablemont Céline, Lafosse Anne, Krzemińska M., Szymańska Iwona B..

Tytuł oryginału: Low energy electron (LEE) induced dissociation of deposited potential copper precursors for Focused Electron Beam Induced Deposition (FEBID).

Tytuł całości: The 3rd Meeting of COST Action CM 1301, CELINA Chemistry for Electron-Induced Nanofabrication, Kraków, May 1-20, 2016.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2016

Opis fizyczny: S. 15


36/167


Autorzy: Szymańska Iwona B., Gulczyńska Aneta, Lacko Michal, Papp Peter, Szłyk Edward, Matejcik Stefan.

Tytuł oryginału: Collision experiments of the low energy electrons with copper(II) carboxylate compounds.

Tytuł całości: The 3rd Meeting of COST Action CM 1301, CELINA Chemistry for Electron-Induced Nanofabrication, Kraków, May 1-20, 2016.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2016

Opis fizyczny: S. 16


37/167


Autorzy: Lacko Michal, Papp Peter, Szymańska Iwona B., Gulczyńska Aneta, Szłyk Edward, Matejcik Stefan.

Tytuł oryginału: Electron attachment to copper(II) carboxylate compounds.

Tytuł całości: The 3rd Meeting of COST Action CM 1301, CELINA Chemistry for Electron-Induced Nanofabrication, Kraków, May 1-20, 2016.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2016

Opis fizyczny: S. 17


38/167


Autorzy: Szymańska Iwona B..

Tytuł oryginału: Nowe karboksylanowe związki miedzi(II) z etyloaminą oraz sposób ich wytwarzania : opis patentowy PL nr 221583 B1.

Adres wydawniczy: Warszawa, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej : 2016

Opis fizyczny: 5 s.

Punktacja MNiSW: 25.000


39/167


Autorzy: Szymańska Iwona B..

Tytuł oryginału: Nowe karboksylanowe związki miedzi (I) z pentafluoropropionianem i 4,4-dimetylo-4-sila-1,6-heptadienem oraz sposób ich wytwarzania : opis patentowy PL nr 223406 B1.

Adres wydawniczy: Warszawa, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej : 2016

Opis fizyczny: 3 s.

Punktacja MNiSW: 25.000


40/167


Autorzy: Krok Katarzyna, Szymańska Iwona.

Tytuł oryginału: Karboksylanowe kompleksy miedzi jako prekursory w procesie chemicznego osadzania z fazy gazowej.

Tytuł całości: X Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, 21-24 czerwca 2016, Bachotek.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2016

Opis fizyczny: S. 20


41/167


Autorzy: Madajski Piotr, Szymańska Iwona.

Tytuł oryginału: Modyfikacja polistyrenu zawierającego grupy izocyjanianowe na drodze reakcji z karboksylanami miedzi(II).

Tytuł całości: X Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, 21-24 czerwca 2016, Bachotek.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2016

Opis fizyczny: S. 27


42/167


Autorzy: Szymańska Iwona B., Gulczyńska Aneta, Lacko Michal, Papp Peter, Szłyk Edward, Matejcik Stefan.

Tytuł oryginału: Copper(II) carboxylate compounds : classical electron impact mass spectrometry and collision experiments of the low energy electrons.

Tytuł całości: XXth International Winter School on Coordination Chemistry, Karpacz, Poland, 5-9 December, 2016, proceedings / [ed. Dariusz Bieńko].

Adres wydawniczy: Wrocław, Faculty of Chemistry. University of Wrocław : 2016

Opis fizyczny: S. 40-41


43/167


Autorzy: Szymańska Iwona B., Piszczek Piotr, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Applications of electron-impact mass spectrometry for studies of carboxylate chemical vapor deposition precursors.

Tytuł całości: 2nd Annual Meeting of COST Action CM 1301, CELINA Chemistry for Electron-Induced Nanofabrication, 6th-9th May, 2015, Bratislava, Slovakia, book of abstracts.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2015

Opis fizyczny: S. 18


44/167


Autorzy: Szymańska Iwona B., Bieńko Dariusz C., Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Electron-impact mass spectrometry of copper and silver carboxylate compounds.

Tytuł całości: Chemistry for Electron-Induced Nanofabrication (CELINA), March 19-22, 2014, Erlangen, Germany, book of abstracts.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2014

Opis fizyczny: S. 13


45/167


Autorzy: Szymańska Iwona B..

Tytuł oryginału: Nowe karboksylanowe związki miedzi (II) z tert-butyloaminą oraz sposób ich wytwarzania : opis patentowy PL 217556

Adres wydawniczy: Warszawa, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej : 2014

Opis fizyczny: 6 s.

Punktacja MNiSW: 25.000


46/167


Autorzy: Szymańska Iwona B., Barwiołek Magdalena, Piszczek Piotr, Bieńko Dariusz C., Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Copper(II) carboxylate compounds with amines as nanomaterial precursors.

Tytuł całości: XIXth International Winter School on Coordination Chemistry, Karpacz, Poland, 1-5 December, 2014, proceedings / [ed. Bożena Kalińska].

Adres wydawniczy: Wrocław, Faculty of Chemistry. University of Wrocław : 2014

Opis fizyczny: S. 51-52, il.


47/167


Autorzy: Szłyk Edward, Szymańska Iwona, Barwiołek Magdalena, Szczęsny Robert.

Tytuł oryginału: Od prekursorów metalicznych warstw metali szlachetnych do hybrydowych materiałów nieorganicznych.

Tytuł całości: Chemia - tradycja i nowe wyzwania, 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Siedlce, 16-20 września 2013 : materiały zjazdowe.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Chemiczne : 2013

Opis fizyczny: S. 212-213


48/167


Autorzy: Szymańska Iwona B., Piszczek Piotr, Barwiołek Magdalena.

Tytuł oryginału: Cooper(II) complexes with N- and O-donor ligands as precursors of nanomaterials.

Tytuł całości: Recent developments in coordination, bioinorganic, and applied inorganic chemistry, XXIV International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry, June 2-7, 2013, Smolenice, Slovakia : book of abstracts : program / eds. M. Melnik, P. Seg'la and M. Tatarko.

Adres wydawniczy: Bratislava, Slovak University of Technology Press : 2013

Opis fizyczny: S. 184


49/167


Autorzy: Piszczek Piotr, Szymańska Iwona B., Talik Ewa, Heimann Janusz.

Tytuł oryginału: Deposition of thin copper layers using copper(II) carboxylate complexes with tert-butylamine as new CVD precursors.

Czasopismo: Chemical Vapor Deposition

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 19 no. 7-9

Opis fizyczny: S. 251-259, il., tab.

Uwagi: 10.1002/cvde

Impact Factor: 1.371

Punktacja MNiSW: 25.000


50/167


Autorzy: Szymańska Iwona B..

Tytuł oryginału: Gaseous phase studies of new copper(II) carboxylate complexes with tert-butylamine as potential precursors for chemical vapor deposition (CVD).

Czasopismo: Polyhedron

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 50 no. 1

Opis fizyczny: S. 200-207, il., tab.

Uwagi: 10.1016/j.poly.2012

Impact Factor: 2.047

Punktacja MNiSW: 30.000


51/167


Autorzy: Szymańska Iwona B..

Tytuł oryginału: Influence of the gas phase composition on the properties of bimetallic Ag/Cu nanomaterials obtained via chemical vapor deposition.

Czasopismo: Polyhedron

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 65

Opis fizyczny: S. 82-88, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.poly

Impact Factor: 2.047

Punktacja MNiSW: 30.000


52/167


Autorzy: Szymańska Iwona B., Barwiołek Magdalena, Piszczek Piotr.

Tytuł oryginału: New copper(II) carboxylate complexes with amines as precursors of nanomaterials.

Tytuł całości: 40 International Conference on Coordination Chemistry, Valencia, Spain, 9-13 September, 2012, book of abstracts.

Adres wydawniczy: [Vitoria-Gasteiz, Eurobask] : 2012

Opis fizyczny: C245-C246


53/167


Autorzy: Barwiołek Magdalena, Szymańska Iwona B., Wojtczak Andrzej.

Tytuł oryginału: The N,O donor ligands as precursors of the hybrid materials.

Tytuł całości: 40 International Conference on Coordination Chemistry, Valencia, Spain, 9-13 September, 2012, book of abstracts.

Adres wydawniczy: [Vitoria-Gasteiz, Eurobask] : 2012

Opis fizyczny: C226


54/167


Autorzy: Szymańska Iwona B., Barwiołek Magdalena, Piszczek Piotr.

Tytuł oryginału: Wykorzystanie metod spektroskopowych do selekcji prekursorów w metodzie osadzania par chemicznych (CVD).

Tytuł całości: Nauka i przemysł, metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Hubickiego.

Adres wydawniczy: Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Chemii : 2012

Opis fizyczny: S. 843-848, tab., wykr.


55/167


Autorzy: Szłyk Edward, Szymańska Iwona.

Tytuł oryginału: Sposób wytwarzania połączeń miedzi(I) z pentafluoropropionianem i winylotrialkilosilanami : opis patentowy PL nr 212944.

Adres wydawniczy: Warszawa, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej : 2012

Opis fizyczny: 3 s.

Punktacja MNiSW: 25.000


56/167


Autorzy: Barwiołek Magdalena, Szymańska Iwona B., Szłyk Edward, Wojtczak Andrzej.

Tytuł oryginału: The thin materials obtained from N,O donor ligands and copper complexes.

Tytuł całości: XVIIIth International Winter School on Coordination Chemistry, Karpacz, Poland, 3-7 December, 2012, proceedings / [ed. Bożena Kalińska].

Adres wydawniczy: Wrocław, Faculty of Chemistry. University of Wrocław : 2012

Opis fizyczny: P-2


57/167


Autorzy: Szymańska Iwona B..

Tytuł oryginału: New copper(II) carboxylate complexes with amines : spectroscopic and thermal properties.

Tytuł całości: XVIIIth International Winter School on Coordination Chemistry, Karpacz, Poland, 3-7 December, 2012, proceedings / [ed. Bożena Kalińska].

Adres wydawniczy: Wrocław, Faculty of Chemistry. University of Wrocław : 2012

Opis fizyczny: S. 44-45


58/167


Autorzy: Barwiołek Magdalena, Szymańska Iwona B., Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: N,O-donorowe ligandy jako prekursory organiczno-nieorganicznych materiałów hybrydowych.

Tytuł całości: 54. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 18-22 września 2011, materiały zjazdowe.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Chemiczne : 2011

Opis fizyczny: S. 150, il.


59/167


Autorzy: Szymańska Iwona B., Barwiołek Magdalena, Piszczek Piotr.

Tytuł oryginału: Karboksylanowe kompleksy miedzi(II), jako prekursory do otrzymywania nanomateriałów.

Tytuł całości: 54. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 18-22 września 2011, materiały zjazdowe.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Chemiczne : 2011

Opis fizyczny: S. 56-57, wykr.


60/167


Autorzy: Szymańska Iwona B..

Tytuł oryginału: Copper(I) and copper(II) carboxylates compounds as potential precursors for chemical vapor deposition.

Tytuł całości: XXIII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry, new trends in coordination, bioinorganic, an applied inorganic chemistry, 5-10 June 2011, Smolenice, Slovakia : book of abstracts, program.

Adres wydawniczy: [Bratislava], Slovak University of Technology : 2011

Opis fizyczny: S. 146


61/167


Autorzy: Piszczek Piotr, Szymańska Iwona B..

Tytuł oryginału: Variable temperature IR studies of the new fluorinated alkylcarboxylate-di-tertbutylamino copper(II) complexes and their application in CVD processes.

Tytuł całości: XXIII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry, new trends in coordination, bioinorganic, an applied inorganic chemistry, 5-10 June 2011, Smolenice, Slovakia : book of abstracts, program.

Adres wydawniczy: [Bratislava], Slovak University of Technology : 2011

Opis fizyczny: S. 116


62/167


Autorzy: Szymańska Iwona B., Dobrzańska Liliana.

Tytuł oryginału: (Pentafluoropropionato-κO)tetrakis(trimethylphosphine oxide-κO)copper(II) pentafluoropropionate.

Czasopismo: Acta Crystallographica. Section E

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 67 no. 9

Opis fizyczny: S. m1225-m1226, sup1-sup10, il.

Uwagi: Bibliogr.

Impact Factor: 0.347

Punktacja MNiSW: 15.000


63/167


Autorzy: Szłyk Edward, Szymańska Iwona, Szczęsny Robert.

Tytuł oryginału: Nowy kompleks srebra(I) z trifenylofosfiną i trimetylosilanolem oraz sposób jego wytwarzania : patent PL nr 206530.

Adres wydawniczy: Warszawa, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej : 2010

Opis fizyczny: 3 s.

Punktacja MNiSW: 25.000


64/167


Autorzy: Szymańska Iwona B., Muzioł Tadeusz.

Tytuł oryginału: Carboxylates copper(II) compounds with N-donor ligands as potential Cu CVD precursors.

Tytuł całości: XVIIth International Winter School on Coordination Chemistry, Karpacz, Poland, 6-10 December, 2010, proceedings / [ed. Bożena Kalińska].

Adres wydawniczy: Wrocław, [Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego] : 2010

Opis fizyczny: S. 65


65/167


Autorzy: Szymańska Iwona, Jezierska Julia.

Tytuł oryginału: Crystal structure, high-field EPR and magnetic studies on binuclear and tetranuclear quinoline adducts of copper(II) trifluoroacetate.

Tytuł całości: XVIIth International Winter School on Coordination Chemistry, Karpacz, Poland, 6-10 December, 2010, proceedings / [ed. Bożena Kalińska].

Adres wydawniczy: Wrocław, [Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego] : 2010

Opis fizyczny: S. 107


66/167


Autorzy: Szymańska Iwona, Piszczek Piotr, Szczęsny Robert, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Lotne związki miedzi(I) i srebra(I) jako prekursory warstw metalicznych.

Tytuł całości: 52. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego (PTChem) oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem), Łódź, 12-16 września 2009, streszczenia.

Adres wydawniczy: Łódź, [s.n.] : 2009

Opis fizyczny: S. 153


67/167


Autorzy: Szymańska Iwona B..

Tytuł oryginału: Karboksylanowe kompleksy miedzi jako prekursory CVD materiałów metalicznych i mieszanych.

Tytuł równoległy: Carboxylate complexes of copper as CVD precursors of metallic and mixed materials.

Tytuł całości: 52. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego (PTChem) oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem), Łódź, 12-16 września 2009, streszczenia.

Adres wydawniczy: Łódź, [s.n.] : 2009

Opis fizyczny: SL-04-05


68/167


Autorzy: Szymańska Iwona B..

Tytuł oryginału: Cu(I) carboxylates compounds with unsaturated silanes as CVD precursors of bimetallic material.

Tytuł całości: Insight into coordination, bioinorganic, and applied inorganic chemistry, XXII. International Conference on coordination and bioinorganic chemistry, June 7-12, 2009, Smolenice, Slovakia : book of abstracts, program / eds.: M. Melnik, P. Segl'a, M. Tatarko.

Adres wydawniczy: Bratislava, Slovak University of Technology Press : 2009

Opis fizyczny: S. 114


69/167


Autorzy: Szłyk Edward, Szymańska Iwona, Szczęsny Robert.

Tytuł oryginału: Sposób wytwarzania nowego di-μ-(trifluorooctano)bis[((trimetylosililo)etylenu)srebra(I)] : opis patentowy PL nr 202314.

Adres wydawniczy: Warszawa, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej : 2009

Opis fizyczny: 3 s.

Punktacja MNiSW: 25.000


70/167


Autorzy: Szłyk Edward, Szymańska Iwona, Szczęsny Robert.

Tytuł oryginału: Nowe kompleksy srebra(I) z kwasem 22,-dimetylobutylowym i trzeciorzędowymi fosfinami oraz sposób wytwarzania : opis patentowy PL nr 202312.

Adres wydawniczy: Warszawa, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej : 2009

Opis fizyczny: 3 s.

Punktacja MNiSW: 25.000


71/167


Autorzy: Szłyk Edward, Szymańska Iwona.

Tytuł oryginału: Nowe kompleksy miedzi(I) z kwasem pentafluoropropionowym i trzeciorzędowymi alkilofosfinami oraz sposób ich wytwarzania : opis patentowy PL nr 202313.

Adres wydawniczy: Warszawa, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej : 2009

Opis fizyczny: 3 s.

Punktacja MNiSW: 25.000


72/167


Autorzy: Lisca Marian, Kalkofen Bodo, Lisker Marco, Burte Edmund P., Szymańska Iwona B., Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Silver films deposited by liquid-delivery MOCVD using (tertbutylcarboxylate)(triethylphosphine)silver with toluene as the solvent.

Czasopismo: ECS Meeting Abstracts

Rocznik: 2009

Szczegóły: MA 2009-02

Opis fizyczny: 1 s., il.

Uwagi: 216th ECS Meeting, Vienna, Austria, October, 4-9, 2009.


73/167


Autorzy: Lisca Marian, Kalkofen Bodo, Lisker Marco, Burte Edmund P., Szymańska Iwona B., Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Silver films deposited by liquid-delivery MOCVD using (tertbutylcarboxylate)(triethylphosphine)silver with toluene as the solvent

Czasopismo: ECS Transactions

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 25 no. 8

Opis fizyczny: S. 1039-1046

Punktacja MNiSW: 2.000


74/167


Autorzy: Ozarowski Andrew, Szymańska Iwona B., Muzioł Tadeusz, Jezierska Julia.

Tytuł oryginału: High-field EPR and magnetic susceptibility studies on binuclear and tetranuclear copper trifluoroacetate complexes : X-ray structure determination of three tetranuclear quinoline adducts of copper(II) trifluoroacetate.

Czasopismo: Journal of the American Chemical Society

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 131 no. 29

Opis fizyczny: S. 10279-10292, il., tab., wykr.

Impact Factor: 8.580

Punktacja MNiSW: 24.000


75/167


Autorzy: Podborska Agnieszka, Gaweł Bartłomiej, Pietrzak Łukasz, Szymańska Iwona B., Jeszka Jeremiasz K., Łasocha Wiesław, Szaciłowski Konrad.

Tytuł oryginału: Anomalous photocathodic behavior of CdS within the urbach tail region.

Czasopismo: Journal of Physical Chemistry. C

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 113 no. 16

Opis fizyczny: S. 6774-6784, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Impact Factor: 4.224

Punktacja MNiSW: 10.000


76/167


Autorzy: Szymańska Iwona B., Piszczek Piotr, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Gas phase studies of new copper(I) carboxylates compounds with vinylsilanes and their application in Chemical Vapor Deposition (CVD).

Czasopismo: Polyhedron

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 28 no. 4

Opis fizyczny: S. 721-728, il., tab., wykr.

Impact Factor: 2.207

Punktacja MNiSW: 24.000


77/167


Autorzy: Szymańska Iwona B., Piszczek Piotr, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Badania układu karboksylanowych prekursorów materiałów bimetalicznych Cu/Ag w fazie gazowej.

Tytuł całości: 51 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, 7-11 września 2008, Opole, księga streszczeń / ed. Paweł Dżygiel [et al.].

Adres wydawniczy: Opole, Agencja Reklamowa "MAK" : 2008

Opis fizyczny: S. 139


78/167


Autorzy: Szymańska Iwona B., Piszczek Piotr, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Preparation of Ag/Cu materials using Cu(I) and Ag(I) carboxylate derivatives as CVD precursors.

Tytuł całości: 8th Conference on Solid State Chemistry, July 6-11, 2008, Bratislava, Slovak Republic, book of abstracts / [ed. by Jana Valúchová].

Adres wydawniczy: Bratislava, Slovak Academy of Sciences : 2008

Opis fizyczny: S. 116


79/167


Autorzy: Szłyk Edward, Szymańska Iwona B., Piszczek Piotr, Szczęsny Robert.

Tytuł oryginału: Studies and application of new silver(I) and copper(I) coordination precursors in CVD of of nanometric bimetallic layers

Tytuł całości: ICCC38, 38th International Conference on Coordination Chemistry, Jerusalem, Israel, July 20-25.2008

Adres wydawniczy: [Jerusalem], [s.n.] : 2008

Opis fizyczny: S. [1]


80/167


Autorzy: Szłyk Edward, Szymańska Iwona B., Szczęsny Robert.

Tytuł oryginału: Nowe kompleksy srebra (I) z trifenylofosfiną i alifatycznymi sililowanymi karboksylanami oraz sposób ich wytwarzania : patent PL nr 197603.

Adres wydawniczy: Warszawa, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej : 2008

Opis fizyczny: 3 s.

Punktacja MNiSW: 25.000


81/167


Autorzy: Szłyk Edward, Szymańska Iwona, Piszczek Piotr, Barwiołek Magdalena.

Tytuł oryginału: Spectroscopic and thermal studies of the palladium(II) complexes with carboxylates or vinylsilanes to use as precursors in CVD of palladium films.

Tytuł całości: XVIth International Winter School on Coordination Chemistry, Karpacz, Poland, December 8-12, 2008, proceedings / [eds.: Bożena Kalińska, Monika Nahorska].

Adres wydawniczy: Wrocław, [Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego] : 2008

Opis fizyczny: S. 72


82/167


Autorzy: Szymańska Iwona B..

Tytuł oryginału: Cu(I) carboxylates compounds with unsaturated silanes as CVD precursors of metal oxide-metal materials.

Tytuł całości: XVIth International Winter School on Coordination Chemistry, Karpacz, Poland, December 8-12, 2008, proceedings / [eds.: Bożena Kalińska, Monika Nahorska].

Adres wydawniczy: Wrocław, [Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego] : 2008

Opis fizyczny: S. 56, il.


83/167


Autorzy: Piszczek Piotr, Richert Monika, Szymańska Iwona.

Tytuł oryginału: Synthesis of TiO2 nanocrystallic layers using hexaprismatic shaped oxo carboxylate Ti(IV) derivatives.

Tytuł całości: XVIth International Winter School on Coordination Chemistry, Karpacz, Poland, December 8-12, 2008, proceedings / [eds.: Bożena Kalińska, Monika Nahorska].

Adres wydawniczy: Wrocław, [Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego] : 2008

Opis fizyczny: S. 57


84/167


Autorzy: Piszczek Piotr, Szymańska Iwona B., Bała Wacław, Bartkiewicz Krzysztof, Talik Ewa, Heiman Jan.

Tytuł oryginału: Microstructure and electrical properties of Cu films obtained by chemical vapor deposition of copper(I) pentafluoropropinate complexes with vinyltrialkylsilanes

Czasopismo: Thin Solid Films

Rocznik: 2008

Szczegóły: Vol. 516 no. 12

Opis fizyczny: S. 3924-3930, il., tab., wykr.

Impact Factor: 1.884

Punktacja MNiSW: 24.000


85/167


Autorzy: Szymańska Iwona B., Ozarowski Andrew.

Tytuł oryginału: High-field, high-frequency EPR studies on dimeric copper(II) perfluorocarboxylates and silylcarboxylates.

Tytuł całości: 36th Southeastern Magnetic Resonance Conference SEMRC 2007, November 9-11, 2007, Tuscaloosa, Al.

Adres wydawniczy: [S.l.], [s.n.] : 2007

Opis fizyczny: S. 73


86/167


Autorzy: Szymańska Iwona B., Piszczek Piotr, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Nowe metaloorganiczne i nieorganiczne prekursory Ag i Cu i ich zastosowanie do osadzania nanometrycznych warstw srebra i miedzi.

Tytuł całości: 50th Anniversary Polish Chemical Society & Polish Association of Chemical Engineers Congress & 11th EuCheMS - DCE, International Conf. on Chemistry and the Environment, 9-12 September 2007 Toruń : abstract book = 50 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego / ed. Bogusław Buszewski, Monika Michel.

Adres wydawniczy: [Toruń], Faculty of Chemistry Nicolaus Copernicus University : [2007]

Opis fizyczny: S. 281


87/167


Autorzy: Szymańska Iwona B..

Tytuł oryginału: Właściwości materiałów mieszanych otrzymywanych metodą CVD.

Tytuł równoległy: Properties of mixed materials obtained by chemical vapor deposition.

Tytuł całości: 50th Anniversary Polish Chemical Society & Polish Association of Chemical Engineers Congress & 11th EuCheMS - DCE, International Conf. on Chemistry and the Environment, 9-12 September 2007 Toruń : abstract book = 50 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego / ed. Bogusław Buszewski, Monika Michel.

Adres wydawniczy: [Toruń], Faculty of Chemistry Nicolaus Copernicus University : [2007]

Opis fizyczny: S. 281


88/167


Autorzy: Richert Monika, Piszczek Piotr, Szymańska Iwona B., Bała Wacław, Bartkiewicz Krzysztof.

Tytuł oryginału: Synteza i badanie właściwości optycznych warstw TiO2 domieszkowanych metaliczną miedzią otrzymywanych termiczne indukowaną metodą CVD.

Tytuł równoległy: Synthesis and optical properties of TiO2 films dopped by metallic copper, prepared using thermal inducted CVD method.

Tytuł całości: 50th Anniversary Polish Chemical Society & Polish Association of Chemical Engineers Congress & 11th EuCheMS - DCE, International Conf. on Chemistry and the Environment, 9-12 September 2007 Toruń : abstract book = 50 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego / ed. Bogusław Buszewski, Monika Michel.

Adres wydawniczy: [Toruń], Faculty of Chemistry Nicolaus Copernicus University : [2007]

Opis fizyczny: S. 283


89/167


Autorzy: Szymańska Iwona B..

Tytuł oryginału: Secondary ligand influence on properties of copper(I) perfluorinated carboxylates compounds.

Tytuł całości: Achievements in coordination, bioinorganic and applied inorganic chemistry / ed. by Milan Melnik, J. Šima, and Miroslav Tatarko.

Adres wydawniczy: Bratislava, Slovak Technical University Press : 2007

Opis fizyczny: S. 311-321

Seria: (Monograph series of the International Conferences on Coordination and Bioinorganic Chemistry held periodically at Smolenice in Slovakia ;Vol. 8)

Uwagi: 21st International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry, Smolenice, Slovakia, June 3-8, 2007.


90/167


Autorzy: Piszczek Piotr, Szymańska Iwona, Richert Monika, Bała Wacław, Bartkiewicz Krzysztof.

Tytuł oryginału: Preparation, morphology, and optical properties of TiO2/Cu layers deposited by thermal inducted chemical vapor deposition method.

Tytuł całości: Sixteenth European Conference on Chemical Vapor Deposition, Schevenigen, Den Haag, The Netherlands, 16-21 September 2007, book of extended abstracts / ed. by Chris R. Kleijn.

Adres wydawniczy: Delft, University of Technology : 2007

Opis fizyczny: S. 188-190, il.


91/167


Autorzy: Piszczek Piotr, Richert Monika, Szymańska Iwona, Bała Wacław, Bartkiewicz Krzysztof.

Tytuł oryginału: Preparation, morphology, and optical properties of TiO2/Cu layers deposited by thermal inducted chemical vapor deposition method.

Tytuł całości: Sixteenth European Conference on Chemical Vapor Deposition, Schevenigen, Den Haag, The Netherlands, 16-21 September 2007, book of abstracts and program / ed. by Chris R. Kleijn.

Adres wydawniczy: Delft, University of Technology : 2007

Opis fizyczny: S. 109


92/167


Autorzy: Szymańska Iwona, Piszczek Piotr, Bała Wacław, Bartkiewicz Krzysztof, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Ag/Cu layers grown on Si(111) substrates by thermal induced chemical vapor deposition.

Tytuł całości: Sixteenth European Conference on Chemical Vapor Deposition, Schevenigen, Den Haag, The Netherlands, 16-21 September 2007, book of abstracts and program / ed. by Chris R. Kleijn.

Adres wydawniczy: Delft, University of Technology : 2007

Opis fizyczny: S. 89


93/167


Autorzy: Szłyk Edward, Piszczek Piotr, Szymańska Iwona B., Szczęsny Robert.

Tytuł oryginału: Copper(I) and silver(I) carboxylate complexes as precursors in chemical vapor deposition of thin metallic films.

Tytuł całości: Sixteenth European Conference on Chemical Vapor Deposition, Schevenigen, Den Haag, The Netherlands, book of extended abstracts / ed. by Chris R. Kleijn.

Adres wydawniczy: Delft, TU Delft : 2007

Opis fizyczny: S. 107-109, il.


94/167


Autorzy: Szymańska Iwona.

Tytuł oryginału: Preparation and properties of copper composite materials.

Tytuł całości: Supramolecular chemistry and advanced materials, 9th Polish Supramolecular Chemistry Network Conference Nano2007 / ed. by Wojciech Macyk and Konrad Szaciłowski.

Adres wydawniczy: Kraków, Jagiellonian University : 2007

Opis fizyczny: S. 62-65, il.


95/167


Autorzy: Szymańska Iwona B..

Tytuł oryginału: New copper(I) carboxylates compounds with vinyltrialkylsilanes as CVD precursors.

Czasopismo: Annals of the Polish Chemical Society

Rocznik: 2007

Szczegóły: Year 2007

Opis fizyczny: S. 585-588, il., wykr.

Uwagi: XLIX Zjazd PTChem i SITPChem. Gdańsk, 18-22 wrzesień 2006.


96/167


Autorzy: Szymańska Iwona B., Goliński Artur, Pazderski Leszek, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Multinuclear NMR and MS characterization of silver(I) perfluorocarboksylates complexes with 1,4-bis(diphenylphosphino)butane.

Czasopismo: Polish Journal of Chemistry

Rocznik: 2007

Szczegóły: Vol. 81 no. 3

Opis fizyczny: S. 299-311, il., tab., wykr.

Impact Factor: 0.483

Punktacja MNiSW: 15.000


97/167


Autorzy: Szymańska Iwona B., Piszczek Piotr, Szczęsny Robert, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Thermal and MS studies of silver(I) 2,2-dimethylbutyrate complexes with tertiary phosphines and their application for CVD of silver films.

Czasopismo: Polyhedron

Rocznik: 2007

Szczegóły: Vol. 26 no. 12

Opis fizyczny: S. 2440-2448, tab., wykr.

Impact Factor: 1.756

Punktacja MNiSW: 20.000


98/167


Autorzy: Szymańska Iwona B., Piszczek Piotr, Bała Wacław, Bartkiewicz Krzysztof, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Ag/Cu layers grown on Si(111) substrates by thermal inducted chemical vapor deposition.

Czasopismo: Surface and Coatings Technology

Rocznik: 2007

Szczegóły: Vol. 201 no. 22-23

Opis fizyczny: S. 9015-9020, il., tab., wykr.

Impact Factor: 1.678

Punktacja MNiSW: 20.000


99/167


Autorzy: Szymańska Iwona B., Błajet A..

Tytuł oryginału: Electron-impact ionization mass spectra of copper and palladium complexes with perfluorinated carboxylates and alkenes.

Tytuł całości: 24th Informal Meeting on Mass Spectrometry, 14th-18th May 2006, Ustroń, Poland.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2006

Opis fizyczny: S. 89


100/167


Autorzy: Szymańska Iwona B..

Tytuł oryginału: Nowe karboksylanowe połączenia Cu(I) z alkenami i alkinami jako prekursory CVD.

Tytuł całości: XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Gdańsk, 18-22 września 2006, materiały zjazdowe / [zespół red. Jacek Namieśnik et al.].

Adres wydawniczy: Gdańsk, Politechnika Gdańska. Wydział Chemii : 2006

Opis fizyczny: S. 88


101/167


Autorzy: Szymańska Iwona, Piszczek Piotr, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Zastosowanie nowych prekursorów miedzi i srebra do osadzania nanometrycznych warstw metalicznych metodą CVD.

Tytuł całości: XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Gdańsk, 18-22 września 2006, materiały zjazdowe / [zespół red. Jacek Namieśnik et al.].

Adres wydawniczy: Gdańsk, Politechnika Gdańska. Wydział Chemii : 2006

Opis fizyczny: S. 237


102/167


Autorzy: Szymańska Iwona, Piszczek Piotr, Szczęsny Robert, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Thermal and MS studies of silver(I) 2,2-dimethylbutyrate complexes with tertiary phosphines and their application for CVD of silver films.

Tytuł całości: XVth Winter School on Coordination Chemistry, Karpacz, Poland, December 4-8, 2006, proceedings / [eds.: Bożena Kalińska, Monika Nahorska, Bogumiła Żurowska].

Adres wydawniczy: Wrocław, Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego : 2006

Opis fizyczny: S. 134


103/167


Autorzy: Szymańska Iwona B..

Tytuł oryginału: Cu(I) carboxylates compounds with alkenes or enynes as metal-organic CVD precursors.

Tytuł całości: XVth Winter School on Coordination Chemistry, Karpacz, Poland, December 4-8, 2006, proceedings / [eds.: Bożena Kalińska, Monika Nahorska, Bogumiła Żurowska].

Adres wydawniczy: Wrocław, Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego : 2006

Opis fizyczny: S. 69


104/167


Autorzy: Szymańska Iwona B..

Tytuł oryginału: 63Cu and 31P nuclear magnetic resonance for characterization of Cu(I) complexes with P-donor ligands

Czasopismo: Polish Journal of Chemistry

Rocznik: 2006

Szczegóły: Vol. 80 no. 7

Opis fizyczny: S. 1095-1117


105/167


Autorzy: Szłyk Edward, Piszczek Piotr, Szymańska Iwona B., Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: Coordination precursors for CVD of metallic nanolayers : molecular structure impact on quality of copper and silver thin films.

Tytuł całości: 20th International Conference on coordination and bioinorganic chemistry, advances in coordination, bioinorganic and inorganic chemistry, Smolenice, June 5-10, 2005 : book of abstracts, program.

Adres wydawniczy: Bratislava, Slovak Technical University Press : 2005

Opis fizyczny: S. 119

Uwagi: a


106/167


Autorzy: Szłyk Edward, Piszczek Piotr, Szymańska Iwona B., Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: Coordination precursors for CVD of metallic nanolayers : molecular structure impact on quality of copper and silver thin films.

Tytuł całości: Advances in coordination, bioinorganic and inorganic chemistry / ed. by Milan Melnik, Jozef Šima, and Miroslav Tatarko.

Adres wydawniczy: Bratislava, Slovak Technical University Press : 2005

Opis fizyczny: S. 422-428

Seria: (Monograph Series on the International Conferences on Coordination and Bioinorganic Chemistry held periodically at Smolenice in Slovakia ;Vol. 7)

Uwagi: 20th International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry, June 5 - 10, 2005.

Uwagi: a


107/167


Autorzy: Szłyk Edward, Szymańska Iwona, Szczęsny Robert.

Tytuł oryginału: Multinuclear NMR study of silver(I) silylated carboxylates with triarylphosphine.

Tytuł całości: Nuclear magnetic resonance in chemistry, biology and medicine, 8-10 September 2005 Warszawa / Institute of Organic Chemistry Polish Academy of Sciences.

Adres wydawniczy: Warszawa : 2005

Opis fizyczny: P-37


108/167


Autorzy: Szłyk Edward, Szymańska Iwona, Piszczek Piotr, Szczęsny Robert.

Tytuł oryginału: Badania kompleksów Cu(I) i Ag(I) w fazie stałej i gazowej oraz ich zastosowania do otrzymania nanometrycznych warstw metali.

Tytuł całości: XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 18-22 września 2005, materiały zjazdowe / [zespół red. Bohdan Skalski et al.].

Adres wydawniczy: Poznań, PUH Betagraf : 2005

Opis fizyczny: S3-W3


109/167


Autorzy: Szczęsny Robert, Szymańska Iwona B., Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Temperature-variable mass spectrometry of silver carboxylates complexes with tertiary phosphines.

Czasopismo: Annals of the Polish Chemical Society

Rocznik: 2005

Szczegóły: Vol. 2

Opis fizyczny: S. 289-292

Uwagi: Preliminary reports presented during XLVIII Annual Meeting of the Polish Chemical Society and the Association of Engineers & Technicians of Chemical Industry, Poznań, 18-22, 2005.

Uwagi: a


110/167


Autorzy: Grodzicki Antoni, Łakomska Iwona, Piszczek Piotr, Szymańska Iwona B., Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Copper(I), silver(I) and gold(I) carboxylate complexes as precursors in chemical vapour deposition of thin metallic films

Czasopismo: Coordination Chemistry Reviews

Rocznik: 2005

Szczegóły: Vol. 249 no. 21/22

Opis fizyczny: S. 2232-2258


111/167


Autorzy: Szczęsny Robert, Szymańska Iwona B., Piszczek Piotr, Dobrzańska Liliana, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Chemical vapour deposition (CVD) of metallic layers prepared from silver carboxylates complexes with tertiary phosphines

Czasopismo: Materials Science Poland

Rocznik: 2005

Szczegóły: Vol. 23 no. 3

Opis fizyczny: S. 671-676, wykr.

Impact Factor: 0.571

Punktacja MNiSW: 10.000


112/167


Autorzy: Szymańska Iwona B., Pazderski Leszek, Kucharek Robert, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Synthesis and characterization of ionic Cu(I) perfluorocarboxylate compounds with 1,4-bis(diphenylphosphino)butane

Czasopismo: Polish Journal of Chemistry

Rocznik: 2005

Szczegóły: Vol. 79 no. 11

Opis fizyczny: S. 1705-1711


113/167


Autorzy: Szłyk Edward, Szymańska Iwona B., Szczęsny Robert.

Tytuł oryginału: Multinuclear NMR and thermal studies of new silver(I) silylated carboxylates with triphenylphosphine.

Czasopismo: Polish Journal of Chemistry

Rocznik: 2005

Szczegóły: Vol. 79 no. 4

Opis fizyczny: S. 627-635

Impact Factor: 0.513

Punktacja MNiSW: 15.000


114/167


Autorzy: Szymańska Iwona, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: New carboxylates Cu(I) complexes with phosphine or silylated ligands as CVD precursors of metallic nanolayers.

Tytuł całości: 15th Summer School on coordination chemistry, Szklarska Poręba, Poland, June 6-12, 2004, programme, abstracts, list of participants.

Adres wydawniczy: Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego : 2004

Opis fizyczny: S. 123


115/167


Autorzy: Szczęsny Robert, Szymańska Iwona, Piszczek Piotr, Dobrzańska Liliana, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Studies of CVD nanometallic layers prepared from Cu and Ag carboxylates.

Tytuł całości: E-MRS 2004 Fall Meeting, Warsaw University Technology, Warsaw (Poland), 6th-10th September, 2004, scientific programme and book of abstracts

Adres wydawniczy: Warsaw, Warsaw University of Technology : 2004

Opis fizyczny: S. 262


116/167


Autorzy: Szłyk Edward, Piszczek Piotr, Szymańska Iwona, Szczęsny Robert.

Tytuł oryginału: Influence of structural and thermal properties of new CVD precursors of copper and silver on the quality and morphology of nanometallic layers.

Tytuł całości: E-MRS 2004 Fall Meeting, Warsaw University Technology, Warsaw (Poland), 6th-10th September, 2004, scientific programme and book of abstracts

Adres wydawniczy: Warsaw, Warsaw University of Technology : 2004

Opis fizyczny: S. 286


117/167


Autorzy: Szymańska Iwona, Dobrzańska Liliana, Szczęsny Robert, Piszczek Piotr, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Synthesis, spectroscopic and thermal properties of new Ag(I) compounds with the carboxylates.

Tytuł całości: EURESCO Conferences, a program of the European Science Foundation, Sant Feliu de Guixols (Spain), September 4-9, 2004 : Inorganic Chemistry EuroConference on New theoretical and spectroscopical approaches to inorganic chemistry problems.

Adres wydawniczy: [S.l.], European Science Foundation : 2004

Opis fizyczny: S. 82


118/167


Autorzy: Szłyk Edward, Szymańska Iwona B..

Tytuł oryginału: Nowe kompleksy miedzi(I) z trifenyloksyfosfiną i perfluorowanymi karboksylanami oraz sposób ich wytwarzania : patent PL nr 187295

Adres wydawniczy: Warszawa, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej : 2004

Opis fizyczny: 6 s

Uwagi: a


119/167


Autorzy: Szczęsny Robert, Szymańska Iwona, Dobrzańska Liliana, Piszczek Piotr, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Copper and silver carboxylates complexes with π-donor and π-acceptor ligands as potential CVD precursors : spectroscopic and thermal characteristic.

Tytuł całości: XIVth Winter School on coordination chemistry, Karpacz, Poland 6-10 December, 2004, programme, abstracts / ed.: Bogumiła Żurowska, Bozena Kalińska.

Adres wydawniczy: Wrocław, [s.n.] : 2004

Opis fizyczny: S. 45-46


120/167


Autorzy: Szczęsny Robert, Szymańska Iwona, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Synthesis and properties of silver(I) complexes with silylated ligands.

Tytuł całości: XIVth Winter School on coordination chemistry, Karpacz, Poland 6-10 December, 2004, programme, abstracts / ed.: Bogumiła Żurowska, Bozena Kalińska.

Adres wydawniczy: Wrocław, [s.n.] : 2004

Opis fizyczny: S. 112


121/167


Autorzy: Szczęsny Robert, Piszczek Piotr, Szymańska Iwona, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Nowe prekursory koordynacyjne srebra(I) i miedzi(I) : badania spektroskopowe w fazie stałej i gazowej.

Tytuł całości: XLVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 12-17. IX. 2004, materiały zjazdowe. T. 1

Adres wydawniczy: [Wrocław], [s.n.] : 2004

Opis fizyczny: S. 194


122/167


Autorzy: Szczęsny Robert, Piszczek Piotr, Szymańska Iwona B., Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: New silver(I) and copper(I) MOCVD precursors : spectroscopic studies in the solid and gas phase.

Czasopismo: Annals of the Polish Chemical Society

Rocznik: 2004

Szczegóły: Vol. 3 part 1

Opis fizyczny: S. 213-216, il., wykr.

Uwagi: Preliminary reports presented during XLVII Meeting of the Polish Chemical Society and the Association of Engineers & Technicians of Chemical Industry 12-17 September 2004 Wrocław, Poland.


123/167


Autorzy: Szymańska Iwona, Szczęsny Robert, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: New Ag(I) compounds with silylated ligands as CVD precursors : thermal and structural characterisation

Tytuł całości: EURESCO Conferences, a programme of the European Science Foundation "Molecular crystal engineering", Acquafredda di Maratea (near Naples), Italy, 31 May - 5 June 2003

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2003

Opis fizyczny: [1] s.


124/167


Autorzy: Szłyk Edward, Szymańska Iwona B., Piszczek Piotr, Goliński Artur, Chaberski Michał.

Tytuł oryginału: Structural characteristics of perfluorinated carboxylates of Ag(I) with tertiary phosphines and their application in CVD of metallic layers.

Tytuł całości: Progress in coordination and bioinorganic chemistry / ed. by M. Melnik and A. Sirota.

Adres wydawniczy: Bratislava, Slovak Technical University Press : 2003

Opis fizyczny: S. 343-348

Seria: (Monograph Series of the International Conferences on Coordination Chemistry held periodically at Smolenice in Slovakia ;Vol. 6)

Uwagi: 19th International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry held at Smolenice Castle in the term of June 2 - 6, 2003.

Uwagi: a


125/167


Autorzy: Szłyk Edward, Piszczek Piotr, Szymańska Iwona, Chaberski Michał, Szczęsny Robert.

Tytuł oryginału: Charakterystyka strukturalna i spektroskopowa kompleksów Ag i Cu jako prekursorów nanometrycznych warstw metali.

Tytuł całości: XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 15-18 września 2003, materiały zjazdowe. T. 1 : Sekcje S1-S5

Adres wydawniczy: Lublin, Druk. PRIMOOFFSET : 2003

Opis fizyczny: S. 282


126/167


Autorzy: Szłyk Edward, Szymańska Iwona, Szczęsny Robert.

Tytuł oryginału: Synteza i badania sililowanych karboksylanów Ag(I) z fosfinami.

Tytuł całości: XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 15-18 września 2003, materiały zjazdowe. T. 1 : Sekcje S1-S5

Adres wydawniczy: Lublin, Druk. PRIMOOFFSET : 2003

Opis fizyczny: S. 329


127/167


Autorzy: Szłyk Edward, Szymańska Iwona B., Szczęsny Robert.

Tytuł oryginału: Multinuclear solid state NMR and thermal studies of new silver (I) silylated carboxylates with triphenylphosphine (PPh3).

Czasopismo: Annals of the Polish Chemical Society

Rocznik: 2003

Szczegóły: Vol. 2 part 2

Opis fizyczny: S. 507-510

Uwagi: Preliminary reports presented during XLVI Meeting of the Polish Chemical Society and the Association of Engineers & Technicians of Chemical Industry, 15-18 September 2003, Lublin, Poland.


128/167


Autorzy: Szłyk Edward, Szymańska Iwona B., Surdykowski Andrzej, Głowiak Tadeusz, Wojtczak Andrzej, Goliński Artur.

Tytuł oryginału: X-Ray crystal structure of [Ag4("[mu]-dppm)2("[mu]-C2F5COO)4]. Synthesis and spectroscopy of silver(I) perfluorinated carboxylate complexes with bis(diphenylphosphino)methane.

Czasopismo: Dalton Transactions

Rocznik: 2003

Szczegóły: no. 17

Opis fizyczny: S. 3404-3410

Uwagi: a


129/167


Autorzy: Szymańska Iwona B., Kucharek Robert, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Copper(I) complexes as potential CVD precursors : studies in the liquid state and gas phase.

Czasopismo: Materials Science

Rocznik: 2003

Szczegóły: Vol. 21 no. 2

Opis fizyczny: S. 245-250

Uwagi: a


130/167


Autorzy: Szłyk Edward, Kucharek Robert, Szymańska Iwona B., Pazderski Leszek.

Tytuł oryginału: Synthesis and characterization of Cu(I) chelate complexes with 1,3-bis(diphenylphosphino)propane, 1,2-bis(diphenylphosphinobenzene and perfluorinated carboxylates.

Czasopismo: Polyhedron

Rocznik: 2003

Szczegóły: Vol. 22

Opis fizyczny: S. 3389-3393

Uwagi: a


131/167


Autorzy: Szłyk Edward, Piszczek Piotr, Łakomska Iwona, Szymańska Iwona, Goliński Artur, Kucharek Robert, Chaberski Michał.

Tytuł oryginału: Multinuclear NMR studies of Cu(I), Ag(I) and Au(I) carboxylates with tertiary phosphines : structural characterisation in solution.

Tytuł całości: Common aspects of NMR spectroscopy in liquid and solid phase frontiers in biological applications, Łódź, 9-10 September 2002, Poland.

Adres wydawniczy: Łódź, [s.n.] : 2002

Opis fizyczny: S. C6


132/167


Autorzy: Szymańska Iwona B..

Tytuł oryginału: Thermal and MS studies of new copper(I) complexes with trimethyl phosphite and perfluorinated carboxylates

Tytuł całości: XIIIth Winter School on Coordination Chemistry, Karpacz, Poland, 9-13 December, 2002 : programme : abstracts / ed. Bogumiła Żurowska, Bożena Kalińska

Adres wydawniczy: Wrocław, [s.n.] : 2002

Opis fizyczny: S. 50-53


133/167


Autorzy: Szłyk Edward, Łakomska Iwona, Szymańska Iwona B., Głowiak Tadeusz, Goliński Artur.

Tytuł oryginału: Synteza i badania karboksylanowych kompleksów Ag(I) z fosfinami

Tytuł całości: XLV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 9-13 września, Kraków 2002. T. 1 : Streszczenia prezentacji

Adres wydawniczy: Kraków, Drukarnia Vacat : 2002

Opis fizyczny: S. 323


134/167


Autorzy: Piszczek Piotr, Goliński Artur, Kucharek Robert, Szymańska Iwona B., Chaberski Michał, Szczęsny Robert, Łakomska Iwona, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Badania lotnych kompleksów metali szlachetnych w fazie stałej i gazowej oraz ich zastosowania do osadzania cienkich warstw metali

Tytuł całości: XLV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 9-13 września, Kraków 2002. T. 1 : Streszczenia prezentacji

Adres wydawniczy: Kraków, Drukarnia Vacat : 2002

Opis fizyczny: S. 244


135/167


Autorzy: Szłyk Edward, Kucharek Robert, Szymańska Iwona B..

Tytuł oryginału: Mass spectra and multinuclear NMR studies of the new copper(I) perfluorinated carboxylates complexes with diphosphines.

Tytuł całości: Challenges for coordination chemistry in the new century / eds. Milan Melnik, Anton Sirota.

Adres wydawniczy: Bratislava, Slovak Technical University Press : 2001

Opis fizyczny: S. 389-394

Seria: (Monograph Series of the International Conferences on Coordination Chemistry held periodically at Smolenice in Slovakia ;vol. 5)

Uwagi: 18 th International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry, Smolenice Castle, Slovakia, 4-8.06.2001.

Uwagi: a


136/167


Autorzy: Szłyk Edward, Szymańska Iwona, Mrożkiewicz Agnieszka, Łubińska Anna, Kucharek Robert.

Tytuł oryginału: NMR and mass spectra characterisation of new copper(I) perfluorinated carboxylates complexes with 1,4-bis(diphenylphosphine)butane.

Tytuł całości: XLIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Katowice, 9-13 września 2001, materiały zjazdowe.

Adres wydawniczy: Katowice, Uniwersytet Śląski : 2001

Opis fizyczny: S9-P30


137/167


Autorzy: Szłyk Edward, Łakomska Iwona, Szymańska Iwona.

Tytuł oryginału: Thermal and spectroscopical studies of Ag(I) and Au(I) complexes with triphenylphosphine and sulfonic acid residues.

Czasopismo: Annals of the Polish Chemical Society

Rocznik: 2001

Szczegóły: Year 2001

Opis fizyczny: S. 177, tab.

Uwagi: Preliminary reports presented during Annual Meeting of the Polish Chemical Society, Katowice, September 9-13, 2001.


138/167


Autorzy: Szłyk Edward, Szymańska Iwona, Mrożkiewicz Agnieszka, Łubińska Anna, Kucharek Robert.

Tytuł oryginału: NMR and mass spectra characterisation of new copper(I) perfluorinated carboxylate complexes with 1,4-bis(diphenylphosphine)butane.

Czasopismo: Annals of the Polish Chemical Society

Rocznik: 2001

Szczegóły: Year 2001

Opis fizyczny: S. 162, tab.

Uwagi: Preliminary reports presented during Annual Meeting of the Polish Chemical Society, Katowice, September 9-13, 2001.


139/167


Autorzy: Szłyk Edward, Szymańska Iwona, Łakomska Iwona, Kucharek Robert.

Tytuł oryginału: New copper(I) complexes with triphenyl phosphite and perfluorinated carboxylates.

Czasopismo: Annals of the Polish Chemical Society

Rocznik: 2001

Szczegóły: Year 2001

Opis fizyczny: S. 180, tab.

Uwagi: Preliminary reports presented during Annual Meeting of the Polish Chemical Society, Katowice, September 9-13, 2001.


140/167


Autorzy: Szłyk Edward, Kucharek Robert, Szymańska Iwona B..

Tytuł oryginału: Variable-temperature 31 P and 63 Cu NMR and mass spectroscopic characterization of new copper(I) perfluorinated carboxylate complexes with 1,2-bis(diphenylphosphine)ethane.

Czasopismo: Journal of Coordination Chemistry

Rocznik: 2001

Szczegóły: Vol. 53

Opis fizyczny: S. 55-67

Uwagi: a


141/167


Autorzy: Szłyk Edward, Szymańska Iwona B., Kucharek Robert, Wrzeszcz Grzegorz, Rozpłoch Franciszek.

Tytuł oryginału: New polymeric copper(II) complexes with tributyl phosphite and perfluorinated carboxylates.

Czasopismo: Polish Journal of Chemistry

Rocznik: 2001

Szczegóły: Vol. 75 no. 2

Opis fizyczny: S. 215-222

Impact Factor: 0.533

Punktacja MNiSW: 10.000


142/167


Autorzy: Szłyk Edward, Kucharek Robert, Szymańska Iwona B..

Tytuł oryginału: New copper(I) perfluorinated carboxylates complexes with bis(diphenylphosphine)methane.

Czasopismo: Polish Journal of Chemistry

Rocznik: 2001

Szczegóły: Vol. 75 no. 3

Opis fizyczny: S. 337-344

Uwagi: a


143/167


Autorzy: Szłyk Edward, Piszczek Piotr, Łakomska Iwona, Szymańska Iwona B., Goliński Artur, Kucharek Robert, Chaberski Michał.

Tytuł oryginału: Volatile complexes of Cu(I), Ag(I) and Au(I) with tertiary phoshines and carboxylates, structural characterisation and application in chemical vapour deposition (CVD) of thin layers of metals.

Tytuł całości: 3rd International conference on progress in inorganic and organometallic chemistry, Polanica Zdrój, Poland, September 17-22, 2000, programme, abstracts, list of participants, list of sponsors.

Adres wydawniczy: Wrocław, [s.n.] : 2000

Opis fizyczny: S. 31

Uwagi: a


144/167


Autorzy: Szłyk Edward, Szymańska Iwona B., Wrzeszcz Grzegorz, Rozpłoch Franciszek.

Tytuł oryginału: New polymeric copper(II) complexes with triphenyl phosphite and perfluorinated carboxylates.

Czasopismo: Polish Journal of Chemistry

Rocznik: 2000

Szczegóły: Vol. 74 no. 7

Opis fizyczny: S. 909-918

Impact Factor: 0.575

Punktacja MNiSW: 10.000


145/167


Autorzy: Szymańska Iwona, Szłyk Edward, Grodzicki Antoni.

Tytuł oryginału: Structural characteristic of Cu(I) complexes with tertiary phosphites and perfluorinated carboxylates derived from temperature dependant 31P and 63Cu NMR spectra.

Tytuł całości: Symposium on "Application of magnetic resonance in chemistry and related areas", June 9-11, 1999, Warszawa.

Adres wydawniczy: Warszawa, Institute of Organic Chemistry Polish Academy of Sciences : 1999

Opis fizyczny: P 42


146/167


Autorzy: Szymańska Iwona, Kucharek Robert, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Structural characteristic of Cu(I) carboxylates with phosphines and diphosphines based on - 13C, 19F, 31P, 63Cu NMR spectra analysis.

Tytuł całości: Symposium on "Application of magnetic resonance in chemistry and related areas", June 9-11, 1999, Warszawa.

Adres wydawniczy: Warszawa, Institute of Organic Chemistry Polish Academy of Sciences : 1999

Opis fizyczny: L 12


147/167


Autorzy: Szłyk Edward, Łakomska Iwona, Szymańska Iwona B., Piszczek Piotr, Grodzicki Antoni.

Tytuł oryginału: Badania strukturalne lotnych kompleksów Cu(I),Ag(I),Au(I) oraz ich zastosowanie do osadzania cienkich warstw metali metodą chemical vapour deposition (CVD).

Tytuł całości: XLII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów Przemysłu Chemicznego, Rzeszów, 6-10 września 1999

Adres wydawniczy: Rzeszów, Zakład Poligraficzny "Techgraf" : 1999

Opis fizyczny: S. 24

Uwagi: a


148/167


Autorzy: Szłyk Edward, Szymańska Iwona B..

Tytuł oryginału: Studies of new volatile copper(I) complexes with triphenylphosphite and perfluorinated carboxylates.

Czasopismo: Polyhedron

Rocznik: 1999

Szczegóły: Vol. 18

Opis fizyczny: S. 2941-2948


149/167


Autorzy: Szymańska Iwona, Szłyk Edward, Grodzicki Antoni.

Tytuł oryginału: 13C, 19F, 31P, 63Cu NMR spectra of Cu(I) complexes with tertiary phosphites and perfluorinated carboxylates.

Tytuł całości: Symposium on "Application of magnetic resonance in chemistry and related areas", June 24-26, 1998, Warszawa.

Adres wydawniczy: Warszawa, Institute of Organic Chemistry Polish Academy of Sciences : 1998

Opis fizyczny: P 4


150/167


Autorzy: Szymańska Iwona, Szłyk Edward, Grodzicki Antoni.

Tytuł oryginału: Application of 63Cu and 31P NMR spectra in structural analysis of Cu(I) complexes with tertiary phosphites and perfluorinated carboxylates.

Tytuł całości: XIth Winter School on coordination chemistry, Karpacz, Poland, 7-11 December, 1998, abstracts / ed. Bogumiła Żurowska, Bożena Kalińska.

Adres wydawniczy: Wrocław, [s.n.] : 1998

Opis fizyczny: S. 50


151/167


Autorzy: Szłyk Edward, Grodzicki Antoni, Szymańska Iwona.

Tytuł oryginału: 13C, 19F, 31P, 63Cu NMR spectra of Cu(I) complexes with tertiary phosphites and perfluorinated carboxylates.

Tytuł całości: Symposium on "Application of magnetic resonance in chemistry and related areas", June 25-27, 1997, Warszawa.

Adres wydawniczy: Warszawa, Institute of Organic Chemistry Polish Academy of Sciences : 1997

Opis fizyczny: P-50


152/167


Autorzy: Szłyk Edward, Grodzicki Antoni, Szymańska Iwona.

Tytuł oryginału: Kompleksy Cu(II) z perfluorowanymi karboksylanami i trzeciorzędowymi fosfinami.

Tytuł całości: XL Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Gdańsk, 22-26 września 1997 roku, streszczenia.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo Centrum Książki : 1997

Opis fizyczny: S-7, P-51


153/167


Autorzy: Grodzicki Antoni, Szłyk Edward, Szymańska Iwona, Kucharek Robert.

Tytuł oryginału: Cu(I) and Cu(II) complexes with perfluorinated carboxylates and triphenyl phosphite.

Tytuł całości: Xth Winter School on coordination chemistry, Karpacz, Poland, 8-12 December, 1997, abstracts.

Adres wydawniczy: Wrocław, Faculty of Chemistry. University of Wrocław : 1997

Opis fizyczny: S. 68


154/167


Autorzy: Szłyk Edward, Grodzicki Antoni, Szymańska Iwona B., Wrzeszcz Grzegorz, Rozpłoch Franciszek.

Tytuł oryginału: Copper(II) complexes with trimethyl phosphite and perfluorinated carboxylates.

Czasopismo: Polish Journal of Chemistry

Rocznik: 1997

Szczegóły: Vol. 71 no. 3

Opis fizyczny: S. 320-327

Impact Factor: 0.468

Punktacja MNiSW: 8.000


155/167


Autorzy: Szymańska Iwona, Szłyk Edward, Grodzicki Antoni.

Tytuł oryginału: Spectroscopical and thermal studies of Cu(II) complexes with perfluorinated carboxylates and triphenyl phosphite.

Tytuł całości: 13th Summer School on coordination chemistry, Polanica-Zdrój, Poland, June 2-8, 1996, programme, abstracts, list of participants / ed. by Barbara Latko, Piotr Sobota, Józef J. Ziółkowski.

Adres wydawniczy: Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego : 1996

Opis fizyczny: S. 168


156/167


Autorzy: Grodzicki Antoni, Szłyk Edward, Łakomska Iwona, Szymańska Iwona B..

Tytuł oryginału: Synteza, budowa i termiczny rozpad karboksylanowych kompleksów metali d9-i d10 - elektronowych z fosfinami.

Tytuł całości: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 września 1996.

Adres wydawniczy: Poznań, Zakład Graficzny Politechniki Poznańskiej : 1996

Opis fizyczny: S. S-4, C-2

Uwagi: a


157/167


Autorzy: Szymańska Iwona, Szłyk Edward, Grodzicki Antoni.

Tytuł oryginału: Badania kompleksów Cu(I) z perfluorowanymi karboksylanami i fosfinami.

Tytuł całości: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań 23-26 września 1996.

Adres wydawniczy: Poznań, Zakład Graficzny Politechniki Poznańskiej : 1996

Opis fizyczny: S-4, F-19


158/167


Autorzy: Szłyk Edward, Grodzicki Antoni, Łakomska Iwona, Szymańska Iwona B..

Tytuł oryginału: Volatile complexes of the copper triad metals with oxygen bonded ligands and tertiary phosphines for chemical vapor deposition (CVD).

Tytuł całości: 35th IUPAC Congress, August 14-19 1995, Istanbul, Turkey, abstracts II, sections 4-6.

Adres wydawniczy: Istanbul, Turkish Chemical Society : 1995

Opis fizyczny: S. 1222-1223

Uwagi: a


159/167


Autorzy: Szłyk Edward, Grodzicki Antoni, Szymańska Iwona.

Tytuł oryginału: Kompleksy Cu(I) z perfluorowanymi karboksylanami oraz trifenoksyfosfiną.

Tytuł całości: A jednak chemia, zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, 25-28 września 1995, Lublin / red. Anna Kozioł, Jolanta Narkiewicz-Michałek, Tomasz Gęca.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska : 1995

Opis fizyczny: S-6 P-21


160/167


Autorzy: Szłyk Edward, Grodzicki Antoni, Łakomska Iwona, Szymańska Iwona B..

Tytuł oryginału: Studies of the volatile Cu(I), Ag(I), Au(I) complexes with perfluorinated carboxylates and tertiary phosphines.

Tytuł całości: 1st International Conference on Progress in Inorganic and Organometallic Chemistry, Polanica Zdrój, Poland, September 19-23, 1994.

Adres wydawniczy: [S.l.], [s.n.] : 1994

Opis fizyczny: S. 94

Uwagi: a


161/167


Autorzy: Szłyk Edward, Grodzicki Antoni, Łakomska Iwona, Szymańska Iwona B..

Tytuł oryginału: Studies of the volatile Cu(I), Ag(I), Au(I) complexes as a precursors for chemical vapor deposition (CVD).

Tytuł całości: EUCHEM Research conference on inorganic chemistry "Surface organometallic chemistry, molecular materials and catalysis", European Inorganic Chemistry Symposium, EICS-V, Davos, Switzerland, 11-16 June 1994.

Adres wydawniczy: [S.l.], [s.n.] : 1994

Opis fizyczny: S. [2]

Uwagi: a


162/167


Autorzy: Szłyk Edward, Grodzicki Antoni, Łakomska Iwona, Szymańska Iwona B..

Tytuł oryginału: Lotne kompleksy miedzi, srebra i złota jako substraty do osadzania powłok metalicznych metodą CVD

Tytuł całości: Homo chemicus, Jubileuszowy Zjazd Naukowy, Warszawa '94 / [kom. wydaw. Halina Podsiadło, Antoni W. Szafrański, Marek Tkacz].

Adres wydawniczy: Warszawa, Sekcja Wydawnicza IChF PAN : 1994

Opis fizyczny: S. S-4 R-4

Uwagi: a


163/167


Autorzy: Szłyk Edward, Grodzicki Antoni, Szymańska Iwona B..

Tytuł oryginału: Synteza i badania lotnych kompleksów Cu(I) z perfluorowanymi karboksylanami i trimetoksyfosfiną lub trifenoksyfosfiną

Tytuł całości: Homo chemicus, Jubileuszowy Zjazd Naukowy, Warszawa '94 / [kom. wydaw. Halina Podsiadło, Antoni W. Szafrański, Marek Tkacz].

Adres wydawniczy: Warszawa, Sekcja Wydawnicza IChF PAN : 1994

Opis fizyczny: S. S-4 P-43

Uwagi: a


164/167


Autorzy: Polewczyńska Iwona, Arłukowicz Piotr, Łyjak Grzegorz, Smoliński Marek, Szymański Tomasz, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Badanie stanu czystości wód jeziora Górzno na terenie Górzniańskiego Parku Krajobrazowego (Górzno - woj. toruńskie).

Tytuł całości: Chemia nowych materiałów, doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 września 1993 / red. Józef Ceynowa.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1993

Opis fizyczny: S-11 K-9


165/167


Autorzy: Grodzicki Antoni, Szymańska Iwona B., Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Synthesis and studies of Cu(I) and Cu(II) complexes with trimethyl phosphite and perfluorinated carboxylates.

Tytuł całości: VIth Winter School on coordination chemistry, Karpacz, Poland, 6-10 December, 1993, abstracts.

Adres wydawniczy: [Wrocław, Uniwersytet Wrocławski] : 1993

Opis fizyczny: S. 58


166/167


Autorzy: Polewczyńska Iwona, Polaszewska Sylwia, Szymański Tomasz, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Badanie czystości wód jeziora Komurzno w Ostrowitem woj. toruńskie.

Tytuł całości: Chemia w ochronie zdrowia i środowiska człowieka, doroczny zjazd naukowy, Białystok, 9-12 września 1992 / Polskie Towarzystwo Chemiczne i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

Adres wydawniczy: Siedlce, PWP SPRINT : 1992

Opis fizyczny: S. 207

Uwagi: a


167/167


Autorzy: Polewczyńska Iwona, Łyjak Grzegorz, Rosiński Piotr, Szymański Tomasz, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Badania stanu czystości jezior Górzno i Młyńskie na terenie Górzyńskiego Parku Krajobrazowego (Górzno - woj. toruńskie).

Tytuł całości: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem Kraków '91, Kraków, 4-7 wrzesień 1991 / Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Z. 5.

Adres wydawniczy: [S.l.], [s.n.] : 1991

Opis fizyczny: S. 11

Uwagi: a