Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej

prof. dr hab. Aleksandra Szydłowska-Czerniak

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/249


Autorzy: Rabiej-Kozioł Dobrochna, Momot Monika, Bartoszko Kamila, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Metody spektroskopowe w badaniu autentyczności oleju tłoczonego na zimno z pestek dyni.

Tytuł całości: 63. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Łódź, 13-17 września 2021, książka abstraktów / red. wiodący Tomasz Cierpiał.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Chemiczne : 2021

Opis fizyczny: S06 P003 S. [524]


2/249


Autorzy: Rabiej-Kozioł Dobrochna, Krzemiński Marek P., Wróbel Mariusz, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Synapinian β-sitosterolu jako nowy antyoksydant do rafinowanego oleju rzepakowego.

Tytuł całości: 63. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Łódź, 13-17 września 2021, książka abstraktów / red. wiodący Tomasz Cierpiał.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Chemiczne : 2021

Opis fizyczny: S06 KS06 S. [206]


3/249


Autorzy: Tymczewska Alicja, Erragued Rim, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Antioxidant activity of olive leaves.

Tytuł całości: The 2nd International Conference on Chemistry for Beauty and Health, 2021, May 12-14.

Adres wydawniczy: Toruń, Nicolaus Copernicus University. Faculty of Chemistry : 2021

Opis fizyczny: S. 92


4/249


Autorzy: Tymczewska Alicja, Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Nowaczyk Jacek.

Tytuł oryginału: Preparation and characterization of active films based on gelatin and rapeseed meal extracts.

Tytuł całości: The 2nd International Conference on Chemistry for Beauty and Health, 2021, May 12-14.

Adres wydawniczy: Toruń, Nicolaus Copernicus University. Faculty of Chemistry : 2021

Opis fizyczny: S. 34


5/249


Autorzy: Tymczewska Alicja, Nowaczyk Jacek, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Bioactive gelatin/PVA films containing black cumin cake extract and zinc oxide nanoparticles.

Tytuł całości: Virtual International Conference "Plant productivity and food safety, soil science, microbiology, agricultural genetics and food quality", 15-17th September 2021 / main red. Dominika Thiem.

Adres wydawniczy: Toruń, Nicolaus Copernicus University : 2021

Opis fizyczny: S. 86


6/249


Autorzy: Włodarczyk Katarzyna, Tymczewska Alicja, Rabiej-Kozioł Dobrochna, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Effect of antioxidants on physicochemical properties of emulsions.

Tytuł całości: Virtual International Conference "Plant productivity and food safety, soil science, microbiology, agricultural genetics and food quality", 15-17th September 2021 / main red. Dominika Thiem.

Adres wydawniczy: Toruń, Nicolaus Copernicus University : 2021

Opis fizyczny: S. 87


7/249


Autorzy: Rabiej-Kozioł Dobrochna, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Fluorescence spectroscopy : tool to evaluate the quality of rapeseed oils fortified with phenolipid during storage.

Tytuł całości: Virtual International Conference "Plant productivity and food safety, soil science, microbiology, agricultural genetics and food quality", 15-17th September 2021 / main red. Dominika Thiem.

Adres wydawniczy: Toruń, Nicolaus Copernicus University : 2021

Opis fizyczny: S. 83


8/249


Autorzy: Poliński Szymon, Kowalska Sylwia, Topka Patrycja, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Physicochemical, antioxidant, microstructural properties of dark chocolate with plant extracts.

Tytuł całości: Virtual International Conference "Plant productivity and food safety, soil science, microbiology, agricultural genetics and food quality", 15-17th September 2021 / main red. Dominika Thiem.

Adres wydawniczy: Toruń, Nicolaus Copernicus University : 2021

Opis fizyczny: S. 100


9/249


Autorzy: Rabiej-Kozioł Dobrochna, Krzemiński Marek P., Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Metody oparte o właściwości redukcyjne naturalnych i syntetycznych antyoksydantów jako potencjalne narzędzie oznaczania mocy antyutleniającej oleju rzepakowego bez i z dodatkiem fenolipidów.

Tytuł całości: XIV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 20-22 września 2021 / red. nauk. i przygot. mater. Anna Kmieciak, Sylwia Grabska-Zielińska, Henryk Szramowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2021

Opis fizyczny: S. 68


10/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Poliński Szymon, Momot Monika.

Tytuł oryginału: Optimization of ingredients for biscuits enriched with rapeseed press cake : changes in their antioxidant and sensory properties.

Czasopismo: Applied Sciences

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 11 no. 4

Opis fizyczny: Art. no. 1558 S. 1-16, il., tab., wykr.

Impact Factor: 2.679

Punktacja MNiSW: 70.000


11/249


Autorzy: Rabiej-Kozioł Dobrochna, Krzemiński Marek P., Wiśniewska Iwona, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Bioavailability of rapeseed oil fortified with ethyl sinapate.

Czasopismo: Chemistry Proceedings

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 3

Opis fizyczny: S. 1-5, tab.

Uwagi: 10.3390/ecsoc

Punktacja MNiSW: 5.000


12/249


Autorzy: Tymczewska Alicja, Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Nowaczyk Jacek.

Tytuł oryginału: Bioactive packaging based on gelatin incorporated with rapeseed meal for prolonging shelf life of rapeseed.

Czasopismo: Food Packaging and Shelf Life

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 29

Opis fizyczny: Art. no. 100728 S. 1-10, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1016/j.fpsl

Impact Factor: 6.429

Punktacja MNiSW: 100.000


13/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Rabiej Dobrochna.

Tytuł oryginału: Effect of new antioxidants : phenolipids on quality of fried French fries and rapeseed oil.

Czasopismo: Journal of Food Science and Technology

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 58 no. 7

Opis fizyczny: S. 2589-2598, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1007/s13197

Impact Factor: 2.701

Punktacja MNiSW: 70.000


14/249


Autorzy: Tymczewska Alicja, Furtado Bliss Ursula, Nowaczyk Jacek, Hrynkiewicz Katarzyna, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Development and characterization of active gelatin films loaded with rapeseed meal extracts.

Czasopismo: Materials (Basel)

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 14 no. 11

Opis fizyczny: Art. no. 2869 S. 1-16, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/ma

Impact Factor: 3.623

Punktacja MNiSW: 140.000


15/249


Autorzy: Rabiej-Kozioł Dobrochna, Krzemiński Marek P., Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Steryl sinapate as a new antioxidant to improve rapeseed oil quality during accelerated shelf life.

Czasopismo: Materials (Basel)

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 14 no. 11

Opis fizyczny: Art. no. 3092 S. 1-16, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/ma

Impact Factor: 3.623

Punktacja MNiSW: 140.000


16/249


Autorzy: Poliński Szymon, Kowalska Sylwia, Topka Patrycja, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Physicochemical, antioxidant, microstructural properties and bioaccessibility of dark chocolate with plant extracts.

Czasopismo: Molecules

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 26 no. 18

Opis fizyczny: Art. no. 5523 S. 1-14, il., tab.

Uwagi: 10.3390/molecules

Impact Factor: 4.412

Punktacja MNiSW: 100.000


17/249


Autorzy: Tymczewska Alicja, Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Nowaczyk Jacek.

Tytuł oryginału: Aktywne i biodegradowalne opakowania funkcyjne do nasion oleistych.

Tytuł całości: Kopernikańskie e-Seminarium Doktoranckie organizowane przez Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 07.09.2020 / red. nauk. i przygot. mater. Sylwia Grabska-Zielińska, Anna Kmieciak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydział Chemii. Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 71


18/249


Autorzy: Poliński Szymon, Topka Patrycja, Kowalska Sylwia, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Wpływ sposobu przygotowania prób czekolad na ich właściwości antyutleniające.

Tytuł całości: Kopernikańskie e-Seminarium Doktoranckie organizowane przez Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 07.09.2020 / red. nauk. i przygot. mater. Sylwia Grabska-Zielińska, Anna Kmieciak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydział Chemii. Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 28


19/249


Autorzy: Rabiej Dobrochna, Krzemiński Marek, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Ferulan oktylu jako dodatek do olejów i emulsji.

Tytuł całości: Kopernikańskie e-Seminarium Doktoranckie organizowane przez Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 07.09.2020 / red. nauk. i przygot. mater. Sylwia Grabska-Zielińska, Anna Kmieciak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydział Chemii. Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 60


20/249


Autorzy: Rabiej Dobrochna, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Wpływ estrów kwasów fenolowych - kafeinianu i ferulanu oktylu na stabilność oksydacyjną oleju rzepakowego podczas przyspieszonego testu przechowalniczego,

Tytuł całości: Na pograniczu chemii, biologii i fizyki, rozwój nauk. T. 1 / red. nauk. Edward Szłyk ; red. pomocniczy: Sylwia Grabska-Zielińska, Anna Kmieciak, Anna Filipiak-Szok.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 177-191, tab.

Seria: (Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie)

Punktacja MNiSW: 20.000


21/249


Autorzy: Rabiej Dobrochna, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Fluorescence and UV-VIS spectroscopy to determine the quality changes of rapeseed oil fortified with new antioxidant after storage under various conditions.

Czasopismo: Food Analytical Methods

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 13 no. 10

Opis fizyczny: S. 1973-1982, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1007/s12161

Impact Factor: 3.366

Punktacja MNiSW: 70.000


22/249


Autorzy: Rabiej Dobrochna, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Antioxidant activity of rapeseed oil with octyl sinapate, an amphiphilic antioxidant, stored in various types of packages under various conditions.

Czasopismo: Journal of Food and Nutrition Research

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 59 no. 1

Opis fizyczny: S. 16-22, tab., wykr.

Impact Factor: 1.333

Punktacja MNiSW: 40.000


23/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Tymczewska Alicja, Momot Monika, Włodarczyk Katarzyna.

Tytuł oryginału: Optimization of the microwave treatment of linseed for cold-pressing linseed oil : changes in its chemical and sensory qualities.

Czasopismo: LWT - Food Science and Technology

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 126

Opis fizyczny: Art. no. 109317

Uwagi: 10.1016/j.lwt

Impact Factor: 4.952

Punktacja MNiSW: 100.000


24/249


Autorzy: Rabiej-Kozioł Dobrochna, Krzemiński Marek P., Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Synthesis of steryl hydroxycinnamates to enhance antioxidant activity of rapeseed oil and emulsions.

Czasopismo: Materials (Basel)

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 13 no. 20

Opis fizyczny: Art. no. 4536 S. 1-13, tab.

Uwagi: 10.3390/ma

Impact Factor: 3.623

Punktacja MNiSW: 140.000


25/249


Autorzy: Rabiej Dobrochna, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Antioxidant capacity of fortified rapeseed oil with phenolipids during storage in different conditions.

Tytuł całości: 46th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia, May 20-23, 2019, proceedings / eds. Jozef Markoš, Mário Mihal.

Adres wydawniczy: Bratislava, Slovak Society of Chemical Engineering : 2019

Opis fizyczny: S. 199


26/249


Autorzy: Rabiej Dobrochna, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Determination of storage conditions of refined rapeseed oil fortified with phenolic acid esters.

Tytuł całości: Chemistry & chemical technology CCT 2019, Lithuanian chemists conference, 2019 May 16 : conference book.

Adres wydawniczy: Vilnius, Vilnius University : 2019

Opis fizyczny: S. 27


27/249


Autorzy: Włodarczyk Katarzyna, Tymczewska Alicja, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Wpływ opakowania i warunków przechowywania na jakość oleju rzepakowego.

Tytuł równoległy: Effect of packaging and storage conditions on rapeseed oil quality.

Tytuł całości: Oleje jadalne, od surowca do zdrowia konsumenta : konferencja naukowa, Poznań, 12-13 czerwca 2019 r.

Adres wydawniczy: Poznań, Exemplum : 2019

Opis fizyczny: S. 100-101

Uwagi: Tekst pol. i ang.


28/249


Autorzy: Tymczewska Alicja, Włodarczyk Katarzyna, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Optymalizacja parametrów tłoczenia na zimno oleju rzepakowego.

Tytuł równoległy: Optimization of the cold-pressing parameters of the rapeseed oil.

Tytuł całości: Oleje jadalne, od surowca do zdrowia konsumenta : konferencja naukowa, Poznań, 12-13 czerwca 2019 r.

Adres wydawniczy: Poznań, Exemplum : 2019

Opis fizyczny: S. 116-117

Uwagi: Tekst pol. i ang.


29/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Charakterystyka fizykochemiczna, właściwości przeciwutleniające i jakość sensoryczna olejów rzepakowych dostępnych na polskim rynku.

Tytuł równoległy: Physicochemical characterization, antioxidant properties and sensory quality of rapeseed oils available on the Polish market.

Tytuł całości: Oleje jadalne, od surowca do zdrowia konsumenta : konferencja naukowa, Poznań, 12-13 czerwca 2019 r.

Adres wydawniczy: Poznań, Exemplum : 2019

Opis fizyczny: S. 52-53

Uwagi: Tekst pol. i ang.


30/249


Autorzy: Momot Monika, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Badania przechowalnicze oleju rydzowego tłoczonego na zimno.

Tytuł równoległy: Shelf life test of cold-pressed camelina oil.

Tytuł całości: Postępy w technologii tłuszczów roślinnych, XXVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kazimierz Dolny, 22-24 maja 2019 r. = Progress in technology of vegetable fats : 27th International Scientific Conference.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. Zakład Technologii Mięsa i Tłuszczu : 2019

Opis fizyczny: S. 51-52

Uwagi: Tekst w j. pol. i ang.


31/249


Autorzy: Poliński Szymon, Momot Monika, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Krem do wafli na bazie masła shea.

Tytuł równoległy: Cream based on shea butter for wafers.

Tytuł całości: Postępy w technologii tłuszczów roślinnych, XXVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kazimierz Dolny, 22-24 maja 2019 r. = Progress in technology of vegetable fats : 27th International Scientific Conference.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. Zakład Technologii Mięsa i Tłuszczu : 2019

Opis fizyczny: S. 52

Uwagi: Tekst w j. pol. i ang.


32/249


Autorzy: Włodarczyk Katarzyna, Tymczewska Alicja, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Aktywność przeciwutleniająca niszowych majonezów i ich składników.

Tytuł całości: XII Międzyuczelniane Seminarium Kół Naukowych, Warszawa, 4-5 czerwca 2019 r., książka abstraktów.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wojskowa Akademia Techniczna : 2019

Opis fizyczny: S. 25


33/249


Autorzy: Tymczewska Alicja, Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Kowalonek Jolanta, Włodarczyk Katarzyna.

Tytuł oryginału: Optymalizacja procesu naświetlania promieniowaniem UV kremów z dodatkiem kwasu ferulowego.

Tytuł całości: XII Międzyuczelniane Seminarium Kół Naukowych, Warszawa, 4-5 czerwca 2019 r., książka abstraktów.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wojskowa Akademia Techniczna : 2019

Opis fizyczny: S. 23


34/249


Autorzy: Rabiej Dobrochna, Krzemiński Marek, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Aktywność antyutleniająca estrów sterolowych kwasów fenolowych.

Tytuł całości: XIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Bachotek, 16-18 czerwca 2019 / red. nauk. i przygot. mater. Sylwia Grabska-Zielińska [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2019

Opis fizyczny: S. 60


35/249


Autorzy: Mężykowska Oliwia, Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Oznaczanie świeżości tłuszczów na podstawie charakterystycznych liczb.

Tytuł całości: XIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Bachotek, 16-18 czerwca 2019 / red. nauk. i przygot. mater. Sylwia Grabska-Zielińska [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2019

Opis fizyczny: S. 15


36/249


Autorzy: Rabiej Dobrochna, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Wpływ estrów kwasów fenolowych - kafeinianu i ferulanu oktylu na stabilność oksydacyjną oleju rzepakowego podczas przyspieszonego testu przechowalniczego.

Tytuł całości: XIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Bachotek, 16-18 czerwca 2019 / red. nauk. i przygot. mater. Sylwia Grabska-Zielińska [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2019

Opis fizyczny: S. 19


37/249


Autorzy: Tymczewska Alicja, Kowalonek Jolanta, Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Włodarczyk Katarzyna.

Tytuł oryginału: Wpływ naświetlania promieniowaniem UV na aktywność przeciwutleniającą kremów z dodatkiem kwasu ferulowego.

Tytuł całości: XIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Bachotek, 16-18 czerwca 2019 / red. nauk. i przygot. mater. Sylwia Grabska-Zielińska [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2019

Opis fizyczny: S. 64


38/249


Autorzy: Włodarczyk Katarzyna, Tymczewska Alicja, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Aktywność przeciwutleniająca wybranych składników majonezu.

Tytuł całości: XIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Bachotek, 16-18 czerwca 2019 / red. nauk. i przygot. mater. Sylwia Grabska-Zielińska [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2019

Opis fizyczny: S. 65


39/249


Autorzy: Tymczewska Alicja, Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Nowaczyk Jacek, Włodarczyk Katarzyna.

Tytuł oryginału: Aktywne opakowania z żelatyny wzbogacane śrutą rzepakową.

Tytuł całości: Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Uniwersytet Gdański, 14 grudnia 2019 r. / red. nauk. Daria Jaworska, Paulina Filipczak, Piotr Stasiewicz.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Uniwersytet Gdański : 2019

Opis fizyczny: S. 91


40/249


Autorzy: Włodarczyk Katarzyna, Tymczewska Alicja, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Porównanie potencjału antyoksydacyjnego majonezów komercyjnych i niszowych majonezów wegańskich.

Tytuł całości: Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Uniwersytet Gdański, 14 grudnia 2019 r. / red. nauk. Daria Jaworska, Paulina Filipczak, Piotr Stasiewicz.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Uniwersytet Gdański : 2019

Opis fizyczny: S. 93


41/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Tułodziecka Agnieszka, Momot Monika, Stawicka Barbara.

Tytuł oryginału: Physicochemical, antioxidative and sensory properties of refined rapeseed oils.

Czasopismo: Journal of the American Oil Chemists' Society

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 96 no. 4

Opis fizyczny: S. 405-419, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1002/aocs

Impact Factor: 1.659

Punktacja MNiSW: 70.000


42/249


Autorzy: Tymczewska Alicja, Łaszewska Anna, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Określanie zawartości fosforu, aktywności przeciwutleniającej i stabilności oksydatywnej oleju rzepakowego po procesach miękkiego, enzymatycznego oraz membranowego odszlamowania.

Tytuł całości: Nowe horyzonty w naukach przyrodniczych, BIOT 2018, III Ogólnopolska Konferencja, Poznań, 25 maja 2018 : książka abstraktów.

Adres wydawniczy: [Poznań, s.n.] : 2018

Opis fizyczny: S. 28


43/249


Autorzy: Tymczewska Alicja, Łaszewska Anna, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Określanie zawartości fosforu, aktywności przeciwutleniającej i stabilności oksydatywnej oleju rzepakowego po procesach miękkiego, enzymatycznego oraz membranowego odszlamowania.

Tytuł całości: Nowe horyzonty w naukach przyrodniczych, monografia pokonferencyjna III Ogólnopolskiej Konferencji BIOT 2018 / red. nauk. Marta Cieślik, Maria Różańska, Przemysław Kowalczewski.

Adres wydawniczy: Poznań, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu : 2018

Opis fizyczny: S. 76


44/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Aktywność antyoksydacyjna olejów tłoczonych na zimno z nasion rodziny Brassicaceae.

Tytuł całości: Od chemii wszystko się zaczyna, X Polska Konferencja Chemii Analitycznej, Lublin, 1-5 lipca 2018 roku.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo MALAMUT : 2018

Opis fizyczny: S. 90


45/249


Autorzy: Tułodziecka Agnieszka, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Nowe odmiany nasion rzepaku jako źródło minerałów i związków bioaktywnych.

Tytuł całości: Od chemii wszystko się zaczyna, X Polska Konferencja Chemii Analitycznej, Lublin, 1-5 lipca 2018 roku.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo MALAMUT : 2018

Opis fizyczny: S. 311


46/249


Autorzy: Momot Monika, Bąkowska Natalia, Jeziorski Sławomir, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Jakość fizykochemiczna i sensoryczna oraz stabilność oksydacyjna olejów lnianych tłoczonych na zimno.

Tytuł równoległy: Physicochemical and sensory quality as well as oxidative stability of cold pressed flaxseed oils.

Tytuł całości: Postępy w technologii tłuszczów roślinnych, XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Smardzewice n. Zalewem Sulejowskim, 6-8 czerwca 2018 r. = Progress in technology of vegetable fats : 26th International Scientific Conference.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. Zakład Technologii Mięsa i Tłuszczu : 2018

Opis fizyczny: S. 63-64

Uwagi: Tekst w j. pol. i ang.


47/249


Autorzy: Momot Monika, Bąkowska Natalia, Jeziorski Sławomir, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Jakość olejów rzepakowych tłoczonych na zimno.

Tytuł równoległy: Quality of cold pressed rapessed oils.

Tytuł całości: Postępy w technologii tłuszczów roślinnych, XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Smardzewice n. Zalewem Sulejowskim, 6-8 czerwca 2018 r. = Progress in technology of vegetable fats : 26th International Scientific Conference.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. Zakład Technologii Mięsa i Tłuszczu : 2018

Opis fizyczny: S. 61-62

Uwagi: Tekst w j. pol. i ang.


48/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Wpływ parametrów obróbki nasion oleistych i tłoczenia na jakość olejów zimnotłoczonych.

Tytuł równoległy: Pre-treatment effect of oilseed on the quality of cold-pressed oils.

Tytuł całości: Rośliny oleiste, postępy w genetyce, hodowli, technologii i analityce lipidów : XXXIV Konferencja Naukowa, Poznań, 10-11 kwietnia 2018 : streszczenia = Oilseed crops : advances in genetics, breeding, technology and analytics of lipids : 34nd Scientific Conference, Poznań, 10-11.04.2018 : abstracts.

Adres wydawniczy: Poznań, ProDRUK : 2018

Opis fizyczny: S. 29-31

Uwagi: Tekst pol. i ang.


49/249


Autorzy: Łaszewska Anna, Tymczewska Alicja, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Wpływ zmodernizowanych procesów odszlamowania surowego oleju rzepakowego na jego aktywność przeciwutleniającą i stabilność oksydatywną.

Tytuł równoległy: Effect of the modernized degumming processes of the crude rapeseed oil on its antioxidant activity and oxidative stability.

Tytuł całości: Rośliny oleiste, postępy w genetyce, hodowli, technologii i analityce lipidów : XXXIV Konferencja Naukowa, Poznań, 10-11 kwietnia 2018 : streszczenia = Oilseed crops : advances in genetics, breeding, technology and analytics of lipids : 34nd Scientific Conference, Poznań, 10-11.04.2018 : abstracts.

Adres wydawniczy: Poznań, ProDRUK : 2018

Opis fizyczny: S. 92-93

Uwagi: Tekst pol. i ang.


50/249


Autorzy: Tymczewska Alicja, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Influence of microwave heating of linseeds on quality of linseed oil.

Tytuł całości: The 1st International Conference on Chemistry for Beauty and Health, BEAUTY-TORUŃ' 2018, 13-16 June 2018.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: S. 87


51/249


Autorzy: Tomczuk Filip, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Antioxidant activity and oxidative stability of cosmetic products based on argan and olive oils.

Tytuł całości: The 1st International Conference on Chemistry for Beauty and Health, BEAUTY-TORUŃ' 2018, 13-16 June 2018.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: S. 45


52/249


Autorzy: Rabiej Dobrochna, Krzemiński Marek, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Aktywność antyutleniająca estrów alkilowych kwasu ferulowego w środowisku lipofilowym.

Tytuł całości: VI Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii, Łódź, 10-11 maja 2018 r., materiały konferencyjne.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej : 2018

Opis fizyczny: S. 76


53/249


Autorzy: Krzemiński Marek, Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Rabiej Dobrochna.

Tytuł oryginału: (2E)-3-(4-Hydroksy-3,5-dimetoksyfenylo)prop-2-enian oktylu i sposób jego otrzymywania : opis patentowy PL nr 230380 B1.

Adres wydawniczy: Warszawa, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej : 2018

Opis fizyczny: 4 s.

Uwagi: Uprawniony: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Punktacja MNiSW: 75.000


54/249


Autorzy: Rabiej Dobrochna, Kyselka Jan, Filip Vladimír, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Oxidative stability of fortified rapeseed oil with phenolic acid alkyl esters.

Tytuł całości: XII Copernican International Young Scientists Conference, Toruń, Poland, 28-29 June 2018.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2018

Opis fizyczny: S. 88


55/249


Autorzy: Tymczewska Alicja, Tułodziecka Agnieszka, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Wpływ ogrzewania mikrofalowego na jakość olejów tłoczonych na zimno.

Tytuł całości: Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Politechnika Warszawska, 8 grudnia 2018 r. / red. nauk. i przygot. materiałów Paulina Filipczak, Piotr Stasiewicz.

Adres wydawniczy: Warszawa, Politechnika Warszawska : 2018

Opis fizyczny: S. 148


56/249


Autorzy: Włodarczyk Katarzyna, Tymczewska Alicja, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Właściwości przeciwutleniające i stabilność oksydatywna olejów rydzowych.

Tytuł całości: Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Politechnika Warszawska, 8 grudnia 2018 r. / red. nauk. i przygot. materiałów Paulina Filipczak, Piotr Stasiewicz.

Adres wydawniczy: Warszawa, Politechnika Warszawska : 2018

Opis fizyczny: S. 154


57/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Rabiej Dobrochna.

Tytuł oryginału: Octyl sinapate as a new antioxidant to improve oxidative stability and antioxidant activity of rapeseed oil during accelerated storage.

Czasopismo: European Food Research and Technology

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 244 no. 8

Opis fizyczny: S. 1397-1406, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1007/s00217

Impact Factor: 2.056

Punktacja MNiSW: 30.000


58/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Rabiej Dobrochna, Krzemiński Marek.

Tytuł oryginału: Synthesis of novel octyl sinapate to enhance antioxidant capacity of rapeseed-linseed oil mixture.

Czasopismo: Journal of the Science of Food and Agriculture

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 98 no. 4

Opis fizyczny: S. 1625-1631, tab., wykr.

Uwagi: 10.1002/jsfa

Impact Factor: 2.422

Punktacja MNiSW: 35.000


59/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Rabiej Dobrochna, Kyselka Jan, Dragoun Miroslav.

Tytuł oryginału: Antioxidative effect of phenolic acids octyl esters on rapeseed oil stability.

Czasopismo: LWT - Food Science and Technology

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 96

Opis fizyczny: S. 193-198, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1016/j.lwt

Impact Factor: 3.714

Punktacja MNiSW: 40.000


60/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Tułodziecka Agnieszka, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Application of metals and metal oxides nanoparticles in antioxidant activity studies of oils seeds and consumption oils from the different stages of production.

Tytuł całości: Bioinorganic redox control, International Workshop on "Bioinorganic redox control : implications for medicinal chemistry and environmental protection", Kraków 20th-21th April 2017 : book of abstracts / ed.: Klaudyna Śpiewak.

Adres wydawniczy: Kraków, Attyka : 2017

Opis fizyczny: S. 28


61/249


Autorzy: Rabiej Dobrochna, Krzemiński Marek, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Synteza estrów kwasów fenolowych : antyoksydantów lipofilowych.

Tytuł całości: BioOrg 2017, II Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, 02.12.2017 : materiały konferencyjne.

Adres wydawniczy: Poznań, Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej : 2017

Opis fizyczny: S. 362-363


62/249


Autorzy: Abu Nahia Aleksandra, Tułodziecka Agnieszka, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Oznaczanie aktywności przeciwutleniającej preparatów kosmetycznych wzbogaconych nanocząstkami srebra.

Tytuł całości: I Konferencja "Chemia dla urody i zdrowia = Chemistry for beauty and health", Toruń, 8-10 czerwca 2017.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2017

Opis fizyczny: S. 125


63/249


Autorzy: Tułodziecka Agnieszka, Rabiej Dobrochna, Bednarek Martyna, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Aktywność przeciwutleniająca preparatów kosmetycznych z nowymi lipofilowymi antyoksydantami.

Tytuł całości: I Konferencja "Chemia dla urody i zdrowia = Chemistry for beauty and health", Toruń, 8-10 czerwca 2017.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2017

Opis fizyczny: S. 130


64/249


Autorzy: Rabiej Dobrochna, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Antioxidant capacity of French fries after frying in the fortifed rapeseed oil with phenolipids.

Tytuł całości: IXth International Chemistry Conference "Kyiv-Toulouse" dedicated to the 100th anniversary of Fedir Babichev, Kyiv, 4-9 June 2017, materials of reports and performances.

Adres wydawniczy: Kyiv, Taras Shevchenko National University : 2017

Opis fizyczny: S. 191


65/249


Autorzy: Tułodziecka Agnieszka, Rabiej Dobrochna, Szpakowska Julia, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Determination of soaps in repeseed oils.

Tytuł całości: IXth International Chemistry Conference "Kyiv-Toulouse" dedicated to the 100th anniversary of Fedir Babichev, Kyiv, 4-9 June 2017, materials of reports and performances.

Adres wydawniczy: Kyiv, Taras Shevchenko National University : 2017

Opis fizyczny: S. 194


66/249


Autorzy: Rabiej Dobrochna, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Changes of antioxidant capacity of refined rapeseed oil fortified with phenolipids during frying.

Tytuł całości: IXth International Chemistry Conference "Kyiv-Toulouse" dedicated to the 100th anniversary of Fedir Babichev, Kyiv, 4-9 June 2017, materials of reports and performances.

Adres wydawniczy: Kyiv, Taras Shevchenko National University : 2017

Opis fizyczny: S. 107


67/249


Autorzy: Rabiej Dobrochna, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Wpływ lipofilowych estrów kwasów fenolowych na właściwości antyutleniające oleju rzepakowego.

Tytuł całości: V Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii, Łódź, 11-12 maja 2017 r., materiały konferencyjne.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej : 2017

Opis fizyczny: S. 160


68/249


Autorzy: Kazimierczyk Anna, Tułodziecka Agnieszka, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Beet pulp as a source of antioxidants.

Tytuł całości: Young scientists towards the challenges of modern technology, 12th International PhD Students and Young Scientists Conference, Warsaw, 18-19.09.2017.

Adres wydawniczy: [Warsaw, University of Technology] : 2017

Opis fizyczny: S. 38-39, tab.


69/249


Autorzy: Bartosiak Monika, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Wpływ przygotowania prób oleju rzepakowego na aktywność przeciwutleniającą.

Czasopismo: Analityka

Rocznik: 2017

Szczegóły: R. 18 nr 1

Opis fizyczny: S. 32-38, tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 4.000


70/249


Autorzy: Krzemiński Marek, Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Rabiej Dobrochna.

Tytuł oryginału: (2E)-3-(4-hydroksy-3,5-dimetoksyfenylo)prop-2-enian oktylu i sposób jego otrzymywania.

Czasopismo: Biuletyn Urzędu Patentowego. Wynalazki i Wzory Patentowe

Rocznik: 2017

Szczegóły: nr 26

Opis fizyczny: S. 23

Uwagi: Zgłoszenie patentowe: 417498.


71/249


Autorzy: Kyselka Jan, Rabiej Dobrochna, Dragoun Miroslav, Kreps František, Burčova21 Zuzana, Němečková Irena, Smolová Jana, Bjelková Marie, Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Schmidt Štefan, Šarman Luděk, Filip Vladimír.

Tytuł oryginału: Antioxidant and antimicrobial activity of linseed lignans and phenolic acids.

Czasopismo: European Food Research and Technology

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 243 no. 9

Opis fizyczny: S. 1633-1644, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1007/s00217

Impact Factor: 1.919

Punktacja MNiSW: 30.000


72/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Łaszewska Anna.

Tytuł oryginału: Optimization of a soft degumming process of crude rapeseed oil : changes in its antioxidant capacity.

Czasopismo: Food and Bioproducts Processing

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 105

Opis fizyczny: S. 26-35, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1016/j.fbp

Impact Factor: 2.744

Punktacja MNiSW: 35.000


73/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Rabiej Dobrochna, Pawłowicz Roman.

Tytuł oryginału: Comparison of the crystallization behaviors of different types of cocoa butters and chocolates.

Czasopismo: Journal of Food Processing and Preservation

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 41 no. 5

Opis fizyczny: S. e13154-1-8, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1111/jfpp

Impact Factor: 1.510

Punktacja MNiSW: 20.000


74/249


Autorzy: Karlovits György, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Evropski standard o kvalitetu čistog repičinog ulja (pure plant oil - PPO) kao dizel goriva.

Tytuł równoległy: European standard for quality of pure rapeseed oil (pure plant oil - PPO) as diesel fuel.

Tytuł całości: 57. savetovanje Proizvodnja i prerada uljarica sa međunarodnim učešcem, Herceg Novi, Crna Gora, 19-24 jun 2016, zbornik radova = 57th Conference Production and Processing of Oilseeds with international participation, Herceg Novi, Crna Gora, 19-24 jun 2016 : proceedings.

Adres wydawniczy: Novi Sad, Tehnološki fakultet, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Industrijsko bilje : 2016

Opis fizyczny: S. 161-169, il., tab., wykr.; streszcz. ang.


75/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Rabiej Dobrochna.

Tytuł oryginału: Aktywność przeciwutleniająca nowych fenololipidów i fortyfikowanych olejów roślinnych.

Tytuł całości: Między nami jest chemia, 59. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Poznań, 19-23 IX 2016 r.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Chemiczne : 2016

Opis fizyczny: S. 334


76/249


Autorzy: Rabiej Dobrochna, Tułodziecka Agnieszka, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Przyspieszony test przechowalniczy oleju rzepakowego wzbogaconego synapinianem oktylu.

Tytuł całości: Między nami jest chemia, 59. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Poznań, 19-23 IX 2016 r.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Chemiczne : 2016

Opis fizyczny: S. 339


77/249


Autorzy: Rabiej Dobrochna, Józefkowicz Monika, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Aktywność przeciwutleniająca rafinowanych olejów roślinnych wzbogaconych fenolipidami.

Tytuł równoległy: Antioxidant capacity of refined vegetable oils enriched phenolipids.

Tytuł całości: Postępy w technologii tłuszczów roślinnych, XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Zamek Gniew, 06-08 czerwca 2016 r.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. Zakład Technologii Mięsa i Tłuszczu : 2016

Opis fizyczny: S. 38-39

Uwagi: Tekst w j. pol. i ang.


78/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Karlovits György.

Tytuł oryginału: Nanocząstki metali i tlenków metali jako narzędzia w badaniach właściwości antyoksydacyjnych nasion oleistych i ich produktów na każdym etapie procesu technologicznego.

Tytuł równoległy: Metal and metal oxide nanoparticles as a tool in determination of antioxidant properties of oilseeds and their products at each step of technological process.

Tytuł całości: Postępy w technologii tłuszczów roślinnych, XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Zamek Gniew, 06-08 czerwca 2016 r.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. Zakład Technologii Mięsa i Tłuszczu : 2016

Opis fizyczny: S. 26-27

Uwagi: Tekst w j. pol. i ang.


79/249


Autorzy: Tułodziecka Agnieszka, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Nowa spektrofotometryczna metoda oznaczania aktywności przeciwutleniającej nasion rzepaku i jego produktów oparta na tworzeniu nanocząstek tlenku ceru.

Tytuł równoległy: A novel spectrophotometric cerium oxide nanoparticle-based method to determine antioxidant capacity of rapeseed and its products.

Tytuł całości: Postępy w technologii tłuszczów roślinnych, XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Zamek Gniew, 06-08 czerwca 2016 r.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. Zakład Technologii Mięsa i Tłuszczu : 2016

Opis fizyczny: S. 42-43

Uwagi: Tekst w j. pol. i ang.


80/249


Autorzy: Łaszewska Anna, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Optymalizacja procesu miękkiego odszlamowania tłoczonego surowego oleju rzepakowego.

Tytuł równoległy: Optimisation of soft degumming process of pressed crude rapeseed oil.

Tytuł całości: Postępy w technologii tłuszczów roślinnych, XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Zamek Gniew, 06-08 czerwca 2016 r.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. Zakład Technologii Mięsa i Tłuszczu : 2016

Opis fizyczny: S. 40-41

Uwagi: Tekst w j. pol. i ang.


81/249


Autorzy: Tułodziecka Agnieszka, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Determination of total antioxidant capacity of rapeseed and its by-products by a novel cerium oxide nanoparticle-based spectrophotometric method.

Czasopismo: Food Analytical Methods

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 9 no. 11

Opis fizyczny: S. 3053-3062, il., wykr., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1007/s12161

Impact Factor: 2.038

Punktacja MNiSW: 30.000


82/249


Autorzy: Tułodziecka Agnieszka, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Development of a novel gold nanoparticle-based method to determine antioxidant capacity of Brassica oilseeds, white flakes and meal.

Czasopismo: Food Chemistry

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 208

Opis fizyczny: S. 142-149, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1016/j.foodchem

Impact Factor: 4.529

Punktacja MNiSW: 40.000


83/249


Autorzy: Kobyliński Jakub P., Krygier Krzysztof, Karlovits György, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Effect of specific oil surface area on the thermal stressing of rapeseed oil during heating in an electric frying pan.

Czasopismo: Journal of the American Oil Chemists' Society

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 93 no. 2

Opis fizyczny: S. 237-242, tab., wykr.

Uwagi: 10.1007/s11746

Impact Factor: 1.421

Punktacja MNiSW: 25.000


84/249


Autorzy: Rabiej Dobrochna, Pawłowicz Roman, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Badanie szybkości krystalizacji masła kakaowego i tłuszczów alternatywnych metodą Żukowa.

Czasopismo: Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 71 nr 3

Opis fizyczny: S. 15-29, tab., wykr.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


85/249


Autorzy: Tułodziecka Agnieszka, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Biosynthesis of cerium nanoparticles using rapeseed extracts.

Tytuł całości: Fats, oils and lipids, new challenges in technology, quality control and health : 13th Euro Fed Lipid Congress, 27-30 September 2015, Florence, Italy : book of abstracts.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2015

Opis fizyczny: S. 282


86/249


Autorzy: Łaszewska Anna, Lisowska Ewelina, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Ocena stabilności fizykochemicznej oleju tłoczonego rafinowanego przechowywanego w różnych warunkach przez okres 10 miesięcy.

Tytuł całości: IX Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, 24-26 czerwca 2015, Toruń.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2015

Opis fizyczny: S. 51


87/249


Autorzy: Łaszewska Anna, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Całkowita zawartość antyoksydantów i fosfolipidów w olejach rzepakowych po modyfikacji technologii rafinacji.

Tytuł całości: IX Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, 24-26 czerwca 2015, Toruń.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2015

Opis fizyczny: S. 23


88/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Nowe metody oznaczania aktywności przeciwutleniającej nasion rzepaku i jego produktów oparte na tworzeniu nanocząstek metali.

Tytuł całości: Polska chemia w mieście wolności, 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku, 21-25 września 2015 : materiały zjazdowe. Cz. 1: Streszczenia / oprac. red. Lech Chmurzyński [et al.].

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Chemiczne : 2015

Opis fizyczny: S. 208


89/249


Autorzy: Tułodziecka Agnieszka, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Optymalizacja biosyntezy nanocząstek złota za pomocą naturalnych antyoksydantów wyekstrahowanych ze śruty rzepakowej.

Tytuł całości: Polska chemia w mieście wolności, 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku, 21-25 września 2015 : materiały zjazdowe. Cz. 1: Streszczenia / oprac. red. Lech Chmurzyński [et al.].

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Chemiczne : 2015

Opis fizyczny: S. 227


90/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Łaszewska Anna, Stokwisz Marietta.

Tytuł oryginału: Optymalizacja parametrów ekstrakcji antyoksydantów z niszowych nasion oleistych.

Tytuł całości: Polska chemia w mieście wolności, 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku, 21-25 września 2015 : materiały zjazdowe. Cz. 1: Streszczenia / oprac. red. Lech Chmurzyński [et al.].

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Chemiczne : 2015

Opis fizyczny: S. 389


91/249


Autorzy: Tułodziecka Agnieszka, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Nowa spektrofotometryczna metoda oznaczania aktywności przeciwutleniającej oparta na zdolności redukowania jonów złota.

Tytuł całości: Polska chemia w mieście wolności, 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku, 21-25 września 2015 : materiały zjazdowe. Cz. 1: Streszczenia / oprac. red. Lech Chmurzyński [et al.].

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Chemiczne : 2015

Opis fizyczny: S. 206


92/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Łaszewska Anna, Karlovits György, Jeziorski Sławomir.

Tytuł oryginału: Optymalizacja tłoczenia nasion rzepaku w różnych warunkach technologicznych : zmiany aktywności przeciwutleniającej.

Tytuł równoległy: Optimization of screw press of rapeseed in different technological conditions : changes antioxidant capacity.

Tytuł całości: Postępy w technologii tłuszczów roślinnych, XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kocierz k/Andrychowa, 26-29 maja 2015 r. = Progress in technology of vegetable fats : 23rd International Scientific Conference.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. Zakład Technologii Mięsa i Tłuszczu : 2015

Opis fizyczny: S. 34-35

Uwagi: Tekst ang. i pol.


93/249


Autorzy: Jeziorski Sławomir, Karlovits György, Momot Monika, Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Łaszewska Anna, Szabacsi Károly.

Tytuł oryginału: Optymalizacja tłoczenia na zimno oleju rzepakowego na prasie ślimakowej KOMET Ca 59G.

Tytuł równoległy: Optimization of cold pressing rapeseeoil on KOMETA Ca 59G screw press.

Tytuł całości: Postępy w technologii tłuszczów roślinnych, XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kocierz k/Andrychowa, 26-29 maja 2015 r. = Progress in technology of vegetable fats : 23rd International Scientific Conference.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. Zakład Technologii Mięsa i Tłuszczu : 2015

Opis fizyczny: S. 32-33

Uwagi: Tekst ang. i pol.


94/249


Autorzy: Łaszewska Anna, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Wpływ rozdrobnienia nasion rzepaku, zawartości w nich wody i dodatku enzymu na aktywność przeciwutleniającą tłoczonych surowych olejów rzepakowych.

Tytuł równoległy: Effect of rapeseed particle size, their hydro and enzymatic treatments on antioxidant capacity of crude rapseed oils.

Tytuł całości: Postępy w technologii tłuszczów roślinnych, XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kocierz k/Andrychowa, 26-29 maja 2015 r. = Progress in technology of vegetable fats : 23rd International Scientific Conference.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. Zakład Technologii Mięsa i Tłuszczu : 2015

Opis fizyczny: S. 39-40

Uwagi: Tekst ang. i pol.


95/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Łaszewska Anna, Tułodziecka Agnieszka.

Tytuł oryginału: A novel iron oxide nanoparticle-based method for the determination of the antioxidant capacity of rapeseed oils at various stages of the refining process.

Czasopismo: Analytical Methods

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 7 no. 11

Opis fizyczny: S. 4650-4660, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1039/C5AY00480B

Impact Factor: 1.915

Punktacja MNiSW: 25.000


96/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Tułodziecka Agnieszka.

Tytuł oryginału: Application of response surface methodology to optimize ultrasound-assisted extraction of total antioxidants from Brassica napus cultivars.

Czasopismo: European Journal of Lipid Science and Technology

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 117 no. 4

Opis fizyczny: S. 491-502, tab., wykr.

Uwagi: 10.1002/ejlt

Impact Factor: 1.953

Punktacja MNiSW: 25.000


97/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Tułodziecka Agnieszka.

Tytuł oryginału: Optimization of ultrasound-assisted extraction procedure to determine antioxidant capacity of rapeseed cultivars.

Czasopismo: Food Analytical Methods

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 8 no. 3

Opis fizyczny: S. 778-789, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1007/s12161

Impact Factor: 2.167

Punktacja MNiSW: 30.000


98/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Tułodziecka Agnieszka, Karlovits György, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Optimisation of ultrasound-assisted extraction of natural antioxidants from mustard seed cultivars.

Czasopismo: Journal of the Science of Food and Agriculture

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 95 no. 7

Opis fizyczny: S. 1445-1453, tab., wykr.

Uwagi: 10.1002/jsfa

Impact Factor: 2.076

Punktacja MNiSW: 35.000


99/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Łaszewska Anna.

Tytuł oryginału: Effect of refining process on antioxidant capacity, total phenolics and prooxidants contents in rapeseed oils.

Czasopismo: LWT - Food Science and Technology

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 64 no. 2

Opis fizyczny: S. 853-859, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1016/j.lwt

Impact Factor: 2.711

Punktacja MNiSW: 35.000


100/249


Autorzy: Tułodziecka Agnieszka, Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Karlovits György.

Tytuł oryginału: Aktywność przeciwutleniająca olejów komercyjnych.

Tytuł całości: Chemia - nadzieje i marzenia, 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Częstochowa, 14-18 września 2014 r. : materiały zjazdowe, streszczenia.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Chemiczne : 2014

Opis fizyczny: S. 163


101/249


Autorzy: Tułodziecka Agnieszka, Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Karlovits György.

Tytuł oryginału: Aktywność przeciwutleniająca oleju rzepakowego z różnych etapów rafinacji.

Tytuł całości: Chemia - nadzieje i marzenia, 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Częstochowa, 14-18 września 2014 r. : materiały zjazdowe, streszczenia.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Chemiczne : 2014

Opis fizyczny: S. 169


102/249


Autorzy: Czarnecka Anna, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: A novel iron oxide nanoparticle-based method for determination of antioxidant capacity of rapeseed oils at various stages of refinining process.

Tytuł całości: Chemistry Conference for Young Scientists ChemCYS 2014, Duinse Polders, Blankenberge, Belgium, 27-28 February 2014, book of abstracts.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2014

Opis fizyczny: S. 54


103/249


Autorzy: Tułodziecka Agnieszka, Czarnecka Anna, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Biosynthesis of iron oxide nanoparticles : effect of physicochemical parameters on particles sice and shape.

Tytuł całości: Chemistry Conference for Young Scientists ChemCYS 2014, Duinse Polders, Blankenberge, Belgium, 27-28 February 2014, book of abstracts.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2014

Opis fizyczny: S. 69


104/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Tułodziecka Agnieszka.

Tytuł oryginału: Biosynthesis of gold nanoparticles using rapeseed extracts.

Tytuł całości: Fats, oils and lipids, from lipidomics to industrial innovation, 12th Euro Fed Lipid Congress, 14-17 September, 2014 r., Montpellier, France : book of abstracts.

Adres wydawniczy: Montpellier : 2014

Opis fizyczny: S. 488


105/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Ekstrakcja wspomagana ultradźwiękami naturalnych antyoksydantów z różnych odmian nasion gorczycy.

Tytuł równoległy: Ultrasound-assisted extraction of natural antioxidants from various mustard seed varieties.

Tytuł całości: Postępy w technologii tłuszczów roślinnych, XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Przysiek k/Torunia, 29-30 maja 2014 = Progress in technology of vegetable fats : 22nd International Scientific Conference.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Oddział Technologii Mięsa i Tłuszczu : 2014

Uwagi: Tekst pol. i ang.


106/249


Autorzy: Czarnecka Anna, Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Karlovits György.

Tytuł oryginału: Oznaczanie aktywności przeciwutleniającej olejów rzepakowych z poszczególnych etapów procesu rafinacji.

Tytuł równoległy: Determination of antioxidant capacity of rapeseed oils from different stages of refining process.

Tytuł całości: Postępy w technologii tłuszczów roślinnych, XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Przysiek k/Torunia, 29-30 maja 2014 = Progress in technology of vegetable fats : 22nd International Scientific Conference.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Oddział Technologii Mięsa i Tłuszczu : 2014

Opis fizyczny: S. 36

Uwagi: Tekst pol. i ang.


107/249


Autorzy: Michalak Barbara, Momot Monika, Karlovits György, Teresiński Piotr, Wojtowicz Anna, Tułodziecka Agnieszka, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Quality of refined rapeseed and sunflower oils from Polish market.

Tytuł równoległy: Jakość rafinowanych olejów rzepakowych i słonecznik na polskim rynku.

Tytuł całości: Postępy w technologii tłuszczów roślinnych, XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Przysiek k/Torunia, 29-30 maja 2014 = Progress in technology of vegetable fats : 22nd International Scientific Conference.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Oddział Technologii Mięsa i Tłuszczu : 2014

Opis fizyczny: S. 64

Uwagi: Tekst pol. i ang.


108/249


Autorzy: Tułodziecka Agnieszka, Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Karlovits György.

Tytuł oryginału: Aktywność przeciwutleniająca i stabilność oksydatywna olejów roślinnych po procesie smażenia.

Tytuł równoległy: Antioxidant capacity and oxidative stability of vegetable oils after frying process.

Tytuł całości: Postępy w technologii tłuszczów roślinnych, XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Przysiek k/Torunia, 29-30 maja 2014 = Progress in technology of vegetable fats : 22nd International Scientific Conference.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Oddział Technologii Mięsa i Tłuszczu : 2014

Opis fizyczny: S. 48

Uwagi: Tekst pol. i ang.


109/249


Autorzy: Tułodziecka Agnieszka, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Optymalizacja biosyntezy nanocząstek srebra za pomocą naturalnych antyoksydantów wyekstrahowanych ze śruty rzepakowej.

Tytuł równoległy: Optimization of silver nanoparticles biosynthesis using natural antioxidants from rapeseed meal.

Tytuł całości: Rośliny oleiste, XXXII Konferencja Naukowa, Poznań, 19-20.05.2014 : streszczenia = Oilseed crops : 32nd Scientific Conference, Poznań, 19-20.05.2014 : abstracts.

Adres wydawniczy: Poznań, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin : 2014

Opis fizyczny: S. 110-111

Uwagi: Tekst pol. i ang.


110/249


Autorzy: Tułodziecka Agnieszka, Płaczek Andrzelika, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Biosynteza nanocząstek miedzi z zastosowaniem ekstraktów z oleju rzepakowego.

Tytuł równoległy: Biosynthesis of copper nanoparticles using rapeseed extracts.

Tytuł całości: Rośliny oleiste, XXXII Konferencja Naukowa, Poznań, 19-20.05.2014 : streszczenia = Oilseed crops : 32nd Scientific Conference, Poznań, 19-20.05.2014 : abstracts.

Adres wydawniczy: Poznań, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin : 2014

Opis fizyczny: S. 111-112

Uwagi: Tekst pol. i ang.


111/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Porównanie ekstrakcji wspomaganej ultradźwiękami z tradycyjną ekstrakcją ciało stałe-ciecz całkowitej zawartości antyoksydantów z nasion rzepaku.

Tytuł równoległy: Comparison of ultrasound-assisted extraction with conventional solid-liquid extraction of total antioxidants from rapeseed varieties.

Tytuł całości: Rośliny oleiste, XXXII Konferencja Naukowa, Poznań, 19-20.05.2014 : streszczenia = Oilseed crops : 32nd Scientific Conference, Poznań, 19-20.05.2014 : abstracts.

Adres wydawniczy: Poznań, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin : 2014

Opis fizyczny: S. 28-29

Uwagi: Tekst pol. i ang.


112/249


Autorzy: Tułodziecka Agnieszka, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Wpływ procesu smażenia na aktywność przeciwutleniającą i stopień utlenienia olejów roślinnych.

Czasopismo: Analityka

Rocznik: 2014

Szczegóły: R. 15 nr 2

Opis fizyczny: S. 22-26, il., wykr.

Punktacja MNiSW: 2.000


113/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Tułodziecka Agnieszka.

Tytuł oryginału: Antioxidant capacity of rapeseed extracts obtained by conventional and ultrasound-assisted extraction.

Czasopismo: Journal of the American Oil Chemists' Society

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 91 no. 12

Opis fizyczny: S. 2011-2019, tab.

Uwagi: 10.1007/s11746

Impact Factor: 1.541

Punktacja MNiSW: 30.000


114/249


Autorzy: Michalak Barbara, Momot Monika, Karlovits György, Teresiński Piotr, Wojtowicz Anna, Tułodziecka Agnieszka, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Quality of edible oils from Polish market.

Tytuł całości: 11th Euro Fed Lipid Congress, 27-30 October 2013, Antalya, Turkey : book of abstracts.

Adres wydawniczy: Antalya : 2013

Opis fizyczny: S. 17


115/249


Autorzy: Tułodziecka Agnieszka, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Nowa spektrofotometryczna metoda oznaczania aktywności przeciwutleniającej oparta na zdolności redukowania jonów srebra.

Tytuł całości: Chemia - tradycja i nowe wyzwania, 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Siedlce, 16-20 września 2013 : materiały zjazdowe.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Chemiczne : 2013

Opis fizyczny: S. 331


116/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Tułodziecka Agnieszka.

Tytuł oryginału: Optymalizacja procesu ekstrakcji antyoksydantów z nasion gorczycy białej.

Tytuł całości: Chemia - tradycja i nowe wyzwania, 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Siedlce, 16-20 września 2013 : materiały zjazdowe.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Chemiczne : 2013

Opis fizyczny: S. 354-355


117/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Tułodziecka Agnieszka, Sajewska Monika, Karlovits György.

Tytuł oryginału: Wpływ warunków przygotowania prób nasion rzepaku i gorczycy białej na ich aktywność przeciwutleniającą oraz całkowitą zawartość związków fenolowych.

Tytuł równoległy: Effect of solvent extraction on antioxidant capacity and total phenolic content in rapeseed and white mustard seeds.

Tytuł całości: Postępy w technologii tłuszczów roślinnych, XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Zakopane Kościelisko, 22-25 maja 2013 = Progress in technology of vegetable fats : 21st International Scientific Conference.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Oddział Technologii Mięsa i Tłuszczu : 2013

Opis fizyczny: S. 28-29

Uwagi: Tekst pol. i ang.


118/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Tułodziecka Agnieszka, Czarnecka Anna.

Tytuł oryginału: Biosynteza nanocząsteczek tlenku żelaza z wykorzystaniem ekstraktów z oleju rzepakowego.

Tytuł równoległy: Biosynthesis of iron oxide nanoparticles using rapeseed oil extracts.

Tytuł całości: Postępy w technologii tłuszczów roślinnych, XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Zakopane Kościelisko, 22-25 maja 2013 = Progress in technology of vegetable fats : 21st International Scientific Conference.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Oddział Technologii Mięsa i Tłuszczu : 2013

Opis fizyczny: S. 30-31

Uwagi: Tekst pol. i ang.


119/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Rapeseed and its products - sources of bioactive compounds : a review of their characteristics and analysis.

Czasopismo: Critical Reviews in Food Science and Nutrition

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 53 no. 4

Opis fizyczny: S. 307-330, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1080/10408398

Impact Factor: 5.548

Punktacja MNiSW: 50.000


120/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Tułodziecka Agnieszka.

Tytuł oryginału: Comparison of a silver nanoparticle-based method and the modified spectrophotometric methods for assessing antioxidant capacity of rapeseed varieties.

Czasopismo: Food Chemistry

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 141 no. 3

Opis fizyczny: S. 1865-1871, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1016/j.foodchem

Impact Factor: 3.259

Punktacja MNiSW: 40.000


121/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Trokowski Konrad, Karlovits György, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Spectroscopic determination of metals in palm oils from different stages of the technological process.

Czasopismo: Journal of Agricultural and Food Chemistry

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 61 no. 9

Opis fizyczny: S. 2276-2283, il., tab.

Uwagi: 10.1021/jf

Impact Factor: 3.107

Punktacja MNiSW: 40.000


122/249


Autorzy: Szłyk Edward, Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Tułodziecka Agnieszka.

Tytuł oryginału: Biosynthesis of silver nanoparticles using rapeseed (Brasica napusL) extracts.

Tytuł całości: 11th European Biological Inorganic Chemistry Conference, 12-16 September 2012, Granada, Spain / eds.: Josefa María González Pérez [et al.].

Adres wydawniczy: Granada : 2012

Opis fizyczny: S. 335, il.


123/249


Autorzy: Tułodziecka Agnieszka, Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Bartkowiak-Broda Iwona.

Tytuł oryginału: Wpływ warunków przygotowania próbki nasion gorczycy białej na całkowitą zawartość związków fenolowych i ich aktywność przeciwutleniającą.

Tytuł równoległy: Effect of solvent extraction on total phenolic content in white mustard seeds and their antioxidant capacity.

Tytuł całości: Rośliny oleiste, XXXI Konferencja Naukowa, Poznań, 17-18.04.2012 : streszczenia = Oilseed crops : 31th Scientific Conference, Poznań, 17-18.04.2012 : abstracts.

Adres wydawniczy: Poznań, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin : 2012

Opis fizyczny: S. 170-171

Uwagi: Tekst pol. i ang.


124/249


Autorzy: Fandzloch Marzena, Łakomska Iwona, Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Karlovits György.

Tytuł oryginału: Porównanie właściwości cytotoksycznych in vitro nasion rzepaku z nieorganicznymi chemioterapeutykami.

Tytuł równoległy: Comparison of cytotoxic in vitro properties of rapeseed with inorganic chemotherapeutics.

Tytuł całości: Rośliny oleiste, XXXI Konferencja Naukowa, Poznań, 17-18.04.2012 : streszczenia = Oilseed crops : 31th Scientific Conference, Poznań, 17-18.04.2012 : abstracts.

Adres wydawniczy: Poznań, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin : 2012

Opis fizyczny: S. 191-193

Uwagi: Tekst pol. i ang.


125/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Metody spektrofotometryczne oznaczania aktywności przeciwutleniającej nasion rzepaku o różnej barwie.

Tytuł równoległy: Spectrophotometric methods for determination of antioxidant capacity of rapeseed of different colours.

Tytuł całości: Rośliny oleiste, XXXI Konferencja Naukowa, Poznań, 17-18.04.2012 : streszczenia = Oilseed crops : 31th Scientific Conference, Poznań, 17-18.04.2012 : abstracts.

Adres wydawniczy: Poznań, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin : 2012

Opis fizyczny: S. 34-36

Uwagi: Tekst pol. i ang.


126/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Hernacki Błażej, Tułodziecka Agnieszka, Bartkowiak-Broda Iwona, Michalski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Wpływ parametrów fizykochemicznych na aktywność przeciwutleniającą nasion rzepaku o różnej barwie.

Tytuł równoległy: The influence of physicochemical parameters on antioxidant capacity of rapeseed of different colours.

Tytuł całości: Rośliny oleiste, XXXI Konferencja Naukowa, Poznań, 17-18.04.2012 : streszczenia = Oilseed crops : 31th Scientific Conference, Poznań, 17-18.04.2012 : abstracts.

Adres wydawniczy: Poznań, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin : 2012

Opis fizyczny: S. 167-169

Uwagi: Tekst pol. i ang.


127/249


Autorzy: Szłyk Edward, Kurzawa Marzanna, Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Jastrzębska Aneta.

Tytuł oryginału: Ilościowa analiza chemiczna : metody wagowe i miareczkowe.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: 260 s., il.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.


128/249


Autorzy: Tułodziecka Agnieszka, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Optymalizacja ekstrakcji antyoksydantów z nasion rzepaku.

Tytuł całości: VI Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 13-15 czerwca 2012.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2012

Opis fizyczny: S. 35


129/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Tułodziecka Agnieszka, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: A silver nanoparticle-based method for determination of antioxidant capacity of rapeseed and its products.

Czasopismo: Analyst

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 137 no. 16

Opis fizyczny: S. 3750-3759, tab., wykr.

Impact Factor: 3.969

Punktacja MNiSW: 45.000


130/249


Autorzy: Tułodziecka Agnieszka, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Influence of physiochemical parameters on silver nanoparticles synthesis.

Czasopismo: Copernican Letters

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 3

Opis fizyczny: S. 143-152, wykr.

Uwagi: Bibliogr.


131/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Characteristics and analysis of bioactive compounds in rapeseed and its products.

Czasopismo: European Journal of Lipid Science and Technology

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 114 Suppl.

Opis fizyczny: S. 156

Uwagi: Fats, oils and lipids : from science and technology to health : 10th Euro Fed Lipid Congress, 23-26 September 2012, Cracow, Poland : book of abstracts. Kraków, 2012. S. 156


132/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Tułodziecka Agnieszka, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Determination of antioxidant capacity of unprocessed and processed food products by spectrophometric methods.

Czasopismo: Food Analytical Methods

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 5 no. 4

Opis fizyczny: S. 807-813, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Impact Factor: 1.969

Punktacja MNiSW: 30.000


133/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Metody oznaczania aktywności przeciwutleniającej nasion rzepaku i olejów rzepakowych z różnych etapów procesu technologicznego.

Tytuł całości: 54. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 18-22 września 2011, materiały zjazdowe.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Chemiczne : 2011

Opis fizyczny: S. 62-63


134/249


Autorzy: Kilanowska Agnieszka, Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Wpływ polarności rozpuszczalnika na aktywność przeciwutleniającą nasion rzepaku i jego produktów.

Tytuł całości: 54. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 18-22 września 2011, materiały zjazdowe.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Chemiczne : 2011

Opis fizyczny: S. 190


135/249


Autorzy: Tułodziecka Agnieszka, Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Effect of solvents and thermal treatment on antioxidant activity of rapeseed oil and other vegetable oils.

Tytuł całości: Advances in research and technology of rapeseed oil, monograph. Pt. 3 / ed.: Edward Szłyk.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Opis fizyczny: S. 93-104

Punktacja MNiSW: 5.000


136/249


Autorzy: Trokowski Konrad, Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Antioxidants in rapeseed (Brassica Napus L.).

Tytuł całości: Advances in research and technology of rapeseed oil, monograph. Pt. 3 / ed.: Edward Szłyk.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Opis fizyczny: S. 73-92

Punktacja MNiSW: 5.000


137/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Karlovits György, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Nasiona rzepaku : bogatym źródłem antyoksydantów.

Tytuł całości: Postępy w technologii tłuszczów roślinnych, XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Fojutowo, 24-27 maja 2011 = Progress in technology of vegetable fats : 19th International Scientific Conference.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Oddział Technologii Mięsa i Tłuszczu : 2011

Opis fizyczny: S. 5


138/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Trokowski Konrad, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Antioxidant capacity of enzyme-treated rapeseed oils.

Tytuł całości: Rapeseed oil in European modern economy, 10th International Conference on Research and Technology, Toruń, October 5-7, 2011 : abstracts / ed. by Edward Szłyk, Aneta Jastrzębska, Aleksandra Szydłowska-Czerniak.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2011

Opis fizyczny: S. 39


139/249


Autorzy: Tułodziecka Agnieszka, Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Bartkowiak-Broda Iwona, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Determination of antioxidant capacity and total phenolic content in rapeseed yellow-seeded lines.

Tytuł całości: Rapeseed oil in European modern economy, 10th International Conference on Research and Technology, October 5-7, 2011, Toruń, Poland : abstracts.

Adres wydawniczy: Toruń : 2011

Opis fizyczny: S. 40


140/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Determination of antioxidant capacity of rapeseed and its products by a novel nanoparticle-based method.

Tytuł całości: Rapeseed oil in European modern economy, 10th International Conference on Research and Technology, Toruń, October 5-7, 2011 : abstracts / ed. by Edward Szłyk, Aneta Jastrzębska, Aleksandra Szydłowska-Czerniak.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2011

Opis fizyczny: S. 17


141/249


Autorzy: Tułodziecka Agnieszka, Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Biosynthesis of silver nanoparticles using rapeseed extracts.

Tytuł całości: Rapeseed oil in European modern economy, 10th International Conference on Research and Technology, October 5-7, 2011, Toruń, Poland : abstracts.

Adres wydawniczy: Toruń : 2011

Opis fizyczny: S. 41


142/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Nowe metody oznaczania antyoksydantów i aktywności przeciwutleniającej oraz ich zastosowanie do modernizacji produkcji oleju rzepakowego.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2011

Opis fizyczny: [296] s. pag. varia

Uwagi: Praca habilitacyjna niepublikowana


143/249


Autorzy: Szłyk Edward, Jastrzębska Aneta, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Rapeseed oil in European modern economy : 10th International Conference on Research and Technology, Toruń, October 5-7, 2011; abstracts / ed. by Edward Szłyk, Aneta Jastrzębska, Aleksandra Szydłowska-Czerniak.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2011

Opis fizyczny: 53 s.


144/249


Autorzy: Szłyk Edward, Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Karlovits György, Jastrzębska Aneta.

Tytuł oryginału: Advances in research and technology of rapeseed oil : monograph. Part 3 / ed. Edward Szłyk ; Aleksandra Szydłowska-Czerniak, György Karlovits, Aneta Jastrzębska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Opis fizyczny: 218 s.

Punktacja MNiSW: 5.000


145/249


Autorzy: Trokowski Konrad, Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Oznaczanie aktywności antyutleniającej olejów palmowych pochodzących z różnych etapów procesu rafinacji.

Tytuł całości: V Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 16-18.06.2011.

Adres wydawniczy: Toruń, Polskie Towarzystwo Chemiczne, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2011

Opis fizyczny: S. 12


146/249


Autorzy: Kilanowska Agnieszka, Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Zmiana właściwości antyutleniających oleju rzepakowego w procesie smażenia żywności.

Tytuł całości: V Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 16-18.06.2011.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2011

Opis fizyczny: S. 31


147/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Bartkowiak-Broda Iwona, Karlović Igor, Karlovits György, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Antioxidant capacity, total phenolics, glucosinolates and colour parameters of rapeseed cultivars.

Czasopismo: Food Chemistry

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 127 no. 2

Opis fizyczny: S. 556-563, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Impact Factor: 3.655

Punktacja MNiSW: 45.000


148/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Trokowski Konrad, Karlovits György, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Effect of refining processes on antioxidant capacity, total contents of phenolics and carotenoids in palm oils.

Czasopismo: Food Chemistry

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 129 no. 3

Opis fizyczny: S. 1187-1192, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Impact Factor: 3.655

Punktacja MNiSW: 45.000


149/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Trokowski Konrad, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Optimization of extraction conditions of antioxidants from sunflower shells (Helianthus annuus L.) before and after enzymatic treatment.

Czasopismo: Industrial Crops and Products

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 33 no. 1

Opis fizyczny: S. 123-131

Uwagi: 10.1016/j.indcrop

Impact Factor: 2.469

Punktacja MNiSW: 40.000


150/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Kilanowska Agnieszka, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Effect of frying process on antioxidant capacity of vegetable oils, meat and potatoes.

Czasopismo: Polish Journal of Food and Nutrition Sciences

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 61 suppl. 1

Opis fizyczny: S. 126

Uwagi: EuroFoodChem XVI : Translating food chemistry into health benefits, Gdansk 6th-8th July, 2011 : conference proceedings


151/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Antioxidant capacity of rapeseed and its products.

Czasopismo: Polish Journal of Food and Nutrition Sciences

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 61 suppl. 1

Opis fizyczny: S. 57-58

Uwagi: EuroFoodChem XVI : Translating food chemistry into health benefits, Gdansk 6th-8th July, 2011 : conference proceedings


152/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Trokowski Konrad, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Antioxidant capacity of rapeseed and oils from different technological stages.

Czasopismo: Polish Journal of Food and Nutrition Sciences

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 61 suppl. 1

Opis fizyczny: S. 118

Uwagi: EuroFoodChem XVI : Translating food chemistry into health benefits, Gdansk 6th-8th July, 2011 : conference proceedings


153/249


Autorzy: Trokowski Konrad, Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Oznaczanie całkowitej zawartości karotenoidów w próbkach oleju palmowego pochodzących z różnych etapów procesu rafinacji.

Tytuł całości: IV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 17-19 czerwca 2010 / [Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii ; Polskie Towarzystwo Chemiczne].

Adres wydawniczy: [Toruń, s.n.] : 2010

Opis fizyczny: S. 37


154/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Amarowicz Ryszard, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Antioxidant capacity of rapeseed meal and rapeseed oils enriched with meal extract.

Czasopismo: European Journal of Lipid Science and Technology

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 112 no. 7

Opis fizyczny: S. 750-760, tab., wykr.

Impact Factor: 1.487

Punktacja MNiSW: 27.000


155/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Trokowski Konrad, Karlovits György, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Determination of antioxidant capacity, phenolic acids, and fatty acid composition of rapeseed varieties.

Czasopismo: Journal of Agricultural and Food Chemistry

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 58 no. 13

Opis fizyczny: S. 7502-7509

Impact Factor: 2.816

Punktacja MNiSW: 32.000


156/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Karlovits György, Hellner Gabriella, Dianoczki Csilla, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Effect of enzymatic and hydrothermal treatments of rapeseeds on quality of the pressed rapeseed oils. P. 1: Antioxidant capacity and antioxidant content.

Czasopismo: Process Biochemistry

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 45 no. 1

Opis fizyczny: S. 7-17

Impact Factor: 2.648

Punktacja MNiSW: 32.000


157/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Karlovits György, Hellner Gabriella, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Effect of enzymatic and hydrothermal treatments of rapeseeds on quality of the pressed rapeseed oils. P. 2: Oil yield and oxidative stability.

Czasopismo: Process Biochemistry

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 45 no. 2

Opis fizyczny: S. 247-258

Impact Factor: 2.648

Punktacja MNiSW: 32.000


158/249


Autorzy: Szłyk Edward, Trokowski Konrad, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Oznaczanie zawartości związków polifenolowych w łuskach słonecznika.

Tytuł równoległy: Determination of polyphenolic compounds in sunflower shells.

Tytuł całości: 52. Zjazd PTChem i SITPChem, streszczenia, Łódź, 12-16 września 2009.

Adres wydawniczy: Łódź, Universitas Lodziensis Veritas et Libertas : 2009

Opis fizyczny: S. 221


159/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Optymalizacja warunków ekstrakcji antyoksydantów ze śruty rzepakowej.

Tytuł równoległy: Optimisation of extraction of antioxidants from rapeseed meal.

Tytuł całości: 52. Zjazd PTChem i SITPChem, streszczenia, Łódź, 12-16 września 2009.

Adres wydawniczy: Łódź, Universitas Lodziensis Veritas et Libertas : 2009

Opis fizyczny: S. 216


160/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Trokowski Konrad, Bartkowiak-Broda Iwona, Karlovits György, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Determination of phenolic acids in rapeseed varieties by high performance liquid chromatography with diode array detector.

Tytuł całości: Advances in research and technology of rapeseed oil, monograph. Pt. 2 / ed.: Edward Szłyk.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009

Opis fizyczny: S. 85-107, tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 7.000


161/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Skowrońska Katarzyna, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Metody chemometryczne w analizie olejów jadalnych.

Tytuł całości: Chemometria w nauce i praktyce / pod red. Dariusza Zuby, Andrzeja Parczewskiego

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych : 2009

Opis fizyczny: S. 175-182, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.


162/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Karlovits György, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Wpływ warunków kondycjonowania nasion rzepaku i dodatku enzymów na aktywność przeciwutleniającą tłoczonych olejów rzepakowych.

Tytuł równoległy: Effect of hydro-thermal and enzymatic treatment of rapeseed on antioxidant capacity of the preseed rapeseed oils.

Tytuł całości: Postępy w technologii tłuszczów roślinnych, XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Nowogród, k/Łomży, 7-10 czerwca 2009 r. = Progress in technology of vegetable fats : XVII International Scientific Conference.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego : 2009

Opis fizyczny: S. 11


163/249


Autorzy: Szłyk Edward, Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Karlovits György, Jastrzębska Aneta.

Tytuł oryginału: Advances in research and technology of rapeseed oil : monograph. Part 2 / ed. Edward Szłyk ; Aleksandra Szydłowska-Czerniak, György Karlovits, Aneta Jastrzębska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009

Opis fizyczny: 192 s., il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


164/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Karlovits György, Sosna-Sárdi Ágnes, Dianoczki Csilla, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Effect of hydrothermal treatment of rapeseed on antioxidant capacity of the pressed rapeseed oil.

Czasopismo: Journal of the American Oil Chemists' Society

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 86 no. 8

Opis fizyczny: S. 817-825, tab., wykr.

Impact Factor: 1.803

Punktacja MNiSW: 20.000


165/249


Autorzy: Szłyk Edward, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Determination of antioxidant capacity of olive oils and rapeseed oils.

Tytuł całości: 6th Aegean Analytical Chemistry Days, International Conference, Denizli, Turkey, 9-12 October, 2008 : book of abstracts.

Adres wydawniczy: Denizli, Pamukkale University : 2008

Opis fizyczny: S. 56


166/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Karlovits György, Dianoczki Csilla, Balogh Emőke, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Effect of extraction temperature and solvent polarity on antioxidant capacity of rapeseed meal extracts.

Tytuł całości: Advances in analysis and technology of rapeseed oil, monograph / ed.: Edward Szłyk.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2008

Opis fizyczny: S. 95-108, il., tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 7.000


167/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Skowrońska Katarzyna, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Metody chemometryczne w analizie olejów jadalnych.

Tytuł całości: Chemometria, metody i zastosowania : IV Konferencja, Zakopane, 23-26 października 2008.

Adres wydawniczy: Kraków, Instytut Ekspertyz Sądowych : 2008

Opis fizyczny: S. 39


168/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Karlovits György, Dianoczki Csilla, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Effect of extraction temperature and solvent polarity on antioxidative capacity of rapeseed meal extracts.

Tytuł całości: North European Olive Oil Rapeseed Oil, 9th International Conference on Research and Technology, September 25-27, 2008, Toruń, Poland : abstracts / ed. by Edward Szłyk, Aneta Jastrzębska, Aleksandra Szydłowska-Czerniak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2008

Opis fizyczny: S. 31


169/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Karlovits György, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Optymalizacja procesu tłoczenia oleju rzepakowego o wysokiej aktywności przeciwutleniającej.

Tytuł całości: Postępy w technologii tłuszczów roślinnych, XVI Jubileuszowa Międzynarodowa [Konferencja Naukowa], Mysłakowice k. Jeleniej Góry, 28-30 maja 2008 r. : streszczenia = Progress in technology of vegetable fats : XVI Jubilee International Scientific Conference : summaries.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego : 2008

Opis fizyczny: S. 7, tab.


170/249


Autorzy: Szłyk Edward, Jastrzębska Aneta, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: North European Olive Oil Rapeseed Oil : 9th International Conference on Research and Technology, September 25-27, 2008, Toruń, Poland : abstracts / ed. by Edward Szłyk, Aneta Jastrzębska, Aleksandra Szydłowska-Czerniak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2008

Opis fizyczny: 59 s.


171/249


Autorzy: Szłyk Edward, Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Jastrzębska Aneta.

Tytuł oryginału: Advances in analysis and technology of rapeseed oil : monograph / ed. Edward Szłyk ; Aleksandra Szydłowska-Czerniak, Aneta Jastrzębska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2008

Opis fizyczny: 215 s., il.

Punktacja MNiSW: 5.000


172/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Szczepańska Grażyna, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Wykorzystanie techniki TG-FTIR do identyfikacji lotnych produktów utleniania olejów roślinnych.

Tytuł całości: V Szkoła Analizy Termicznej - SAT '08, 6-9 kwietnia 2008, Zakopane, program, streszczenia.

Adres wydawniczy: Kraków, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica : 2008

Opis fizyczny: [1] s.


173/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Karlovits György, Dianoczki Csilla, Recseg Katalin, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Comparison of two analytical methods for assessing antioxidant capacity of rapeseed and olive oils.

Czasopismo: Journal of the American Oil Chemists' Society

Rocznik: 2008

Szczegóły: Vol. 85 no. 2

Opis fizyczny: S. 141-149, tab., wykr.

Impact Factor: 1.504

Punktacja MNiSW: 20.000


174/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Dianoczki Csilla, Recseg Katalin, Karlovits György, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Determination of antioxidant capacities of vegetable by oils ferric-ion spectrophotometric methods.

Czasopismo: Talanta

Rocznik: 2008

Szczegóły: Vol. 76 no. 4

Opis fizyczny: S. 899-905, tab., wykr.

Impact Factor: 3.206

Punktacja MNiSW: 24.000


175/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Aktywność przeciwutleniająca olejów roślinnych.

Tytuł całości: Osiągnięcia proekologiczne w przemyśle i energetyce, VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna, Toruń, 10-12 października 2007 r. / pod red. Romana Buczkowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 285-306


176/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Karlovits György, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Aktywność przeciwutleniająca oliwy z oliwek i oleju rzepakowego z różnych etapów procesu technologicznego.

Tytuł równoległy: Antioxidant capacity of olive oil and rapeseed oil at various stages of technological process.

Tytuł całości: Postępy w technologii tłuszczów roślinnych, XV Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa = XV Jubilee International Scientific Conference: Progress in technology of vegetable fats, streszczenia/summaries, Korytnica k. Szydłowa, 30 maja - 02 czerwca 2007 r.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego : 2007

Opis fizyczny: S. 44-45


177/249


Autorzy: Szłyk Edward, Kowalczyk-Marzec Agnieszka, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Determination of tetracycline hydrochloride by NIR spectroscopy.

Czasopismo: Chemia Analityczna

Rocznik: 2007

Szczegóły: Vol. 52 no. 2

Opis fizyczny: S. 281-293

Impact Factor: 0.529

Punktacja MNiSW: 10.000


178/249


Autorzy: Szłyk Edward, Kowalczyk-Marzec Agnieszka, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Determination of moisture in veterinary drugs by NIRS method.

Czasopismo: Chemia Analityczna

Rocznik: 2007

Szczegóły: Vol. 52 no. 2

Opis fizyczny: S. 307-325, tab., wykr.

Impact Factor: 0.529

Punktacja MNiSW: 10.000


179/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: MIR spectroscopy and partial least-squares regression for determination of phospholipids in rapeseed oils at various stages of technological process.

Czasopismo: Food Chemistry

Rocznik: 2007

Szczegóły: Vol. 105 no. 3

Opis fizyczny: S. 1179-1187, tab., wykr.

Impact Factor: 3.052

Punktacja MNiSW: 24.000


180/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Szłyk Edward, Kowalczyk-Marzec Agnieszka.

Tytuł oryginału: Zastosowanie spektroskopii NIR i regresji wielokrotnej MLR do oznaczania wilgoci w antybiotykach.

Tytuł całości: NIR - zastosowanie w analizie chemicznej, ogólnopolska konferencja naukowa, Poznań, 10-11 maj 2006.

Adres wydawniczy: Poznań, Politechnika Poznańska : 2006

Opis fizyczny: [1] s.


181/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Karlovits György, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Oznaczanie aktywności przeciwutleniającej olejów roślinnych.

Tytuł równoległy: Determination of antioxidant capacity of vegetable oils.

Tytuł całości: Postępy w technologii tłuszczów roślinnych, XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Witaszyce, 1-3 czerwca 2006 : streszczenia = Progress in technology of vegetable fats : XIV International Scientific Conference : summaries.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego : 2006

Opis fizyczny: S. 41-42, streszcz. ang.


182/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Oznaczanie aktywności przeciwutleniającej olejów roślinnych z różnych etapów produkcji.

Tytuł całości: XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Gdańsk, 18-22 września 2006, materiały zjazdowe / [zespół red. Jacek Namieśnik et al.].

Adres wydawniczy: Gdańsk, Politechnika Gdańska. Wydział Chemii : 2006

Opis fizyczny: S. 186


183/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Karlovits György, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Oznaczanie aktywności przeciwutleniającej olejów roślinnych.

Tytuł równoległy: Determination of antioxidant capacity of vegetable oils.

Czasopismo: Tłuszcze Jadalne

Rocznik: 2006

Szczegóły: T. 41 nr 1/2

Opis fizyczny: S. 106-122, tab., wykr.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


184/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Wykorzystanie metod spektroskopowych do oceny stabilności oksydatywnej tłuszczów jadalnych.

Tytuł całości: Analityka w rozwoju cywilizacji, VII Polska Konferencja Chemii Analitycznej, Toruń, 3-7.VII.2005 / red. nauk. Bogusław Buszewski.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, SAR "Pomorze" : 2005

Opis fizyczny: S. 450


185/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Metody oznaczania i usuwania fosfolipidów z olejów roślinnych.

Tytuł całości: Osiągnięcia proekologiczne w przemyśle i energetyce, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna, Toruń, 19-21 października 2005 r. / pod red. Romana Buczkowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: S. 105-136, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


186/249


Autorzy: Lach Marcin, Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Igliński Bartłomiej, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Wykorzystanie dyfraktometrii (XRD) do badań przemian polimorficznych tłuszczów.

Tytuł całości: XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, materiały zjazdowe, Poznań, 18-22 września 2005.

Adres wydawniczy: Poznań, PUH Betagraf : 2005

Uwagi: Bibliogr.


187/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Wykorzystanie spektroskopii w podczerwieni (FTIR) do oznaczania fosfolipidów w oleju rzepakowym z różnych etapów produkcji.

Tytuł całości: XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, materiały zjazdowe, Poznań, 18-22 września 2005.

Adres wydawniczy: Poznań, PUH Betagraf : 2005


188/249


Autorzy: Lach Marcin, Szłyk Edward, Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Igliński Bartłomiej.

Tytuł oryginału: The use of X-ray powdered-crystal pattern to investigate the polymorphic changes of fats.

Czasopismo: Annals of the Polish Chemical Society

Rocznik: 2005

Szczegóły: Vol. 2

Opis fizyczny: S. 202-205

Uwagi: Preliminary reports presented during XLVIII Annual Meeting of the Polish Chemical Society and the Association of Engineers & Technicians of Chemical Industry, Poznań, 18-22, 2005.


189/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Determination of phospholipids in rapessed oils at various stages of technological process by MIR spectroscopy.

Czasopismo: Annals of the Polish Chemical Society

Rocznik: 2005

Szczegóły: Vol. 2

Opis fizyczny: S. 308-312

Uwagi: Preliminary reports presented during XLVIII Annual Meeting of the Polish Chemical Society and the Association of Engineers & Technicians of Chemical Industry, Poznań, 18-22, 2005.

Uwagi: a


190/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Karlovits György, Lach Marcin, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: X-ray diffraction and differential scanning calorimetry studies of β' - β transitions in fat mixtures.

Czasopismo: Food Chemistry

Rocznik: 2005

Szczegóły: Vol. 92 no. 1

Opis fizyczny: S. 133-141, tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.foodchem

Impact Factor: 1.811

Punktacja MNiSW: 24.000


191/249


Autorzy: Szłyk Edward, Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Kowalczyk-Marzec Agnieszka.

Tytuł oryginału: NIR spectroscopy and partial least-squares regression for determination of natural α-tocopherol in vegetable oils.

Czasopismo: Journal of Agricultural and Food Chemistry

Rocznik: 2005

Szczegóły: Vol. 53 no. 18

Opis fizyczny: S. 6980-6987

Uwagi: 10.1021/jf

Impact Factor: 2.507

Punktacja MNiSW: 24.000


192/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Zastosowanie wielozmiennej metody kalibracyjnej (PLS) do oznaczania zawartości naturalnego α-tokoferolu w olejach jadalnych techniką spektroskopii NIR oraz spektrofotometrii UV-VIS.

Tytuł całości: Postępy w technologii tłuszczów roślinnych, XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Piešt'any, Słowacja, 31 maja - 02 czerwca 2004 : materiały konferencyjne = Progress in technology of vegetable fats : XII International Scientific Conference.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego : 2004

Opis fizyczny: S. 89-98, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.


193/249


Autorzy: Szłyk Edward, Barwiołek Magdalena, Chatłas Janusz, Kita Ewa, Kurzawa Marzanna, Łakomska Iwona, Piszczek Piotr, Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Grodzicki Antoni.

Tytuł oryginału: Pracownia analizy instrumentalnej : ćwiczenia laboratoryjne. Cz.1 / pod red. Edwarda Szłyka i Piotra Piszczka

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: 108 s., tab., rys., wykr.

Uwagi: a


194/249


Autorzy: Jastrzębska Aneta, Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Oznaczanie fosforu w osnowach olejowych i margarynach za pomocą technik elektromigracyjnych.

Tytuł całości: V Sesja Przeglądowa Analityki Żywności, Warszawa, 24 listopada, 2004, materiały sesji / oprac. Anna K. Szczechowska.

Adres wydawniczy: Warszawa, [Polskie Towarzystwo Technologów Żywności] : 2004

Opis fizyczny: S. 14


195/249


Autorzy: Szłyk Edward, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Determination of cadmium, lead, and copper in margarines and butters by galvanostatic stripping chronopotentiometry.

Czasopismo: Journal of Agricultural and Food Chemistry

Rocznik: 2004

Szczegóły: Vol. 52 no. 13

Opis fizyczny: S. 4064-4071, tab., wykr.

Uwagi: 10.1012/jf

Impact Factor: 2.327

Punktacja MNiSW: 21.000


196/249


Autorzy: Szłyk Edward, Kowalczyk-Marzec Agnieszka, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Wykorzystanie metod chemometrycznych do opracowania wyników oznaczania naturalnego &-tokoferolu w olejach jadalnych metodą spektroskopii NIR oraz spektrofotometrii UV-Vis.

Tytuł całości: Chemometria, metody i zastosowania : II Konferencja, Zakopane, 16-19 października 2003 / [red. materiałów Dariusz Zuba].

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych : 2003

Opis fizyczny: S. 300-301


197/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Badanie wpływu temperatury na stabilność α-tokoferolu naturalnie występującego w olejach roślinnych.

Tytuł całości: Postępy w technologii tłuszczów roślinnych, XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Krasnobród k/Zamościa, 19-21 maja 2003 : materiały konferencyjne = Progress in technology of vegetable fats : XI International Scientific Conference.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego : 2003

Opis fizyczny: S. 109-114, wykr.

Uwagi: Bibliogr.


198/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Spectrophotometric determination of total phosphorus in rape seeds and oils at various stages of technological process : calculation of phospholipids and non-hydratable phospholipids contents in rapeseed oil.

Czasopismo: Food Chemistry

Rocznik: 2003

Szczegóły: Vol. 81 no. 4

Opis fizyczny: S. 613-619, tab.

Impact Factor: 1.204

Punktacja MNiSW: 16.000


199/249


Autorzy: Dembiński Brunon, Kurzawa Marzanna, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Spectrophotometric method of the determination of gold(III) by using imipramine hydrochloride and promethazine hydrochloride.

Czasopismo: Pakistan Journal of Scientific and Industrial Research

Rocznik: 2003

Szczegóły: Vol. 46 no. 4

Opis fizyczny: S. 230-234


200/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Badanie zmian stabilności oksydatywnej oleju rzepakowego na różnych etapach przerobu nasion brassica napus oleifera.

Czasopismo: Tłuszcze Jadalne

Rocznik: 2003

Szczegóły: T. 38 nr 1/2

Opis fizyczny: S. 62-75, tab., wykr.; streszcz. ang.


201/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Karlovits György, Lach Marcin, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Optymalizacja procesu krystalizacji osnowy olejowej poprzez badanie jej struktury polimorficznej metodą różnicowej kalorymetrii skanningowej (DSC).

Tytuł całości: III Szkoła Analizy Termicznej SAT'02, 10-12 kwietnia 2002, Zakopane, materiały konferencyjne.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Naukowe AKAPIT : 2002

Opis fizyczny: S. 231

Uwagi: a


202/249


Autorzy: Szłyk Edward, Kurzawa Marzanna, Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Jastrzębska Aneta.

Tytuł oryginału: Ilościowa analiza chemiczna : metody wagowe i miareczkowe : skrypt dla studentów I roku chemii / pod red. Edwarda Szłyka

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2002

Opis fizyczny: 266 s., il.

Seria: (Skrypty i Teksty Pomocnicze / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Uwagi: Bibliogr.


203/249


Autorzy: Kurzawa Marzanna, Kowalczyk-Marzec Agnieszka, Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Elektrochemiczne metody oznaczania chlorowodorku oksytetracykliny

Tytuł całości: VII Środowiskowa konferencja naukowa chemików "Chemia : nauka, przemysł i edukacja w XXI wieku", Poznań, 10-12 czerwca 2002 / red. Andrzej Burewicz

Adres wydawniczy: Poznań, Ośrodek Wydawnictw Naukowych : 2002

Opis fizyczny: S. 237


204/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Karlovits György, Lach Marcin, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Badanie stabilności emulsji margaryny i produktów niskotłuszczowych

Tytuł całości: VII Środowiskowa konferencja naukowa chemików "Chemia : nauka, przemysł i edukacja w XXI wieku", Poznań, 10-12 czerwca 2002 / red. Andrzej Burewicz

Adres wydawniczy: Poznań, Ośrodek Wydawnictw Naukowych : 2002

Opis fizyczny: S. 248


205/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Szłyk Edward, Jastrzębska Aneta, Kurzawa Marzanna, Adamczyk Paweł.

Tytuł oryginału: Oznaczanie metali ciężkich w tłuszczach jadalnych : porównanie stosowanych metod analitycznych

Tytuł całości: VII Środowiskowa konferencja naukowa chemików "Chemia : nauka, przemysł i edukacja w XXI wieku", Poznań, 10-12 czerwca 2002 / red. Andrzej Burewicz

Adres wydawniczy: Poznań, Ośrodek Wydawnictw Naukowych : 2002

Opis fizyczny: S. 249


206/249


Autorzy: Brudka Bożena, Jastrzębska Aneta, Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Porównanie metod oznaczania związków fosforu w produktach spożywczych

Tytuł całości: VII Środowiskowa konferencja naukowa chemików "Chemia : nauka, przemysł i edukacja w XXI wieku", Poznań, 10-12 czerwca 2002 / red. Andrzej Burewicz

Adres wydawniczy: Poznań, Ośrodek Wydawnictw Naukowych : 2002

Opis fizyczny: S. 228


207/249


Autorzy: Kowalczyk-Marzec Agnieszka, Kurzawa Marzanna, Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Conductometric determination of phenothiazine derivatives by precipitation titration.

Czasopismo: Chemia Analityczna

Rocznik: 2002

Szczegóły: Vol. 47 no. 4

Opis fizyczny: S. 613-618, tab., wykr.

Impact Factor: 0.539

Punktacja MNiSW: 10.000


208/249


Autorzy: Kurzawa Marzanna, Kowalczyk-Marzec Agnieszka, Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Wykorzystanie metod spektroskopowych do oznaczania leków psychotropowych pochodnych butyrofenonu oraz difentlobutylopiperydyny.

Tytuł całości: Farmacja w XXI wieku, XVIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Poznań, 19-22 września 2001. T. 1: Streszczenia / [oprac. red. Edmund Grześkowiak, Jan Pawlaczyk].

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Kontekst : 2001

Opis fizyczny: S. 56


209/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Dembiński Brunon, Kurzawa Marzanna, Jastrzębska Aneta, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Extraction-spectrofotometric determination of phenothiazine derivatives with zincon and pyrogallol red.

Tytuł całości: XLIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Katowice, 9-13 września 2001, materiały zjazdowe.

Adres wydawniczy: Katowice, Uniwersytet Śląski : 2001

Opis fizyczny: S15-P-38


210/249


Autorzy: Jastrzębska Aneta, Dembiński Brunon, Kurzawa Marzanna, Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Determination of heavy metals in food with galvanostatic stripping chronopotentiometry.

Tytuł całości: XLIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Katowice, 9-13 września 2001, materiały zjazdowe.

Adres wydawniczy: Katowice, Uniwersytet Śląski : 2001

Opis fizyczny: S15-P-36


211/249


Autorzy: Kurzawa Marzanna, Kowalczyk-Marzec Agnieszka, Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Jastrzębska Aneta, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Conductimetric titration of haloperidol and droperidol with ammonium molibdate(VI), sodium vanadate(V) and sodium arsenite(III).

Tytuł całości: XLIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Katowice, 9-13 września 2001, materiały zjazdowe.

Adres wydawniczy: Katowice, Uniwersytet Śląski : 2001

Opis fizyczny: S15-P-37


212/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Dembiński Brunon, Kurzawa Marzanna.

Tytuł oryginału: Spectrofluorometric determination of 2- and 10-disubstituted phenothiazines.

Czasopismo: Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research

Rocznik: 2001

Szczegóły: Vol. 58 no. 4

Opis fizyczny: S. 235-240, tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 6.000


213/249


Autorzy: Jastrzębska Aneta, Dembiński Brunon, Kurzawa Marzanna, Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Determination of heavy metals in food with galvanostatic stripping chronopotetiometry.

Czasopismo: Annals of the Polish Chemical Society

Rocznik: 2001

Szczegóły: Year 2001

Opis fizyczny: S. 243, tab.

Uwagi: Preliminary reports presented during Annual Meeting of the Polish Chemical Society, Katowice, September 9-13, 2001


214/249


Autorzy: Kurzawa Marzanna, Kowalczyk-Marzec Agnieszka, Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Jastrzębska Aneta, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Conductimetric titration of haloperidol and droperidol with ammonium molibdate(VI), sodium vanadate(V) and sodium arsenite(III).

Czasopismo: Annals of the Polish Chemical Society

Rocznik: 2001

Szczegóły: Year 2001

Opis fizyczny: S. 245

Uwagi: Preliminary reports presented during Annual Meeting of the Polish Chemical Society, Katowice, September 9-13, 2001


215/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Dembiński Brunon, Kurzawa Marzanna, Jastrzębska Aneta, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Extraction-spectrofotometric determination of phenothiazine derivatives with zincon and pyrogallol red

Czasopismo: Annals of the Polish Chemical Society

Rocznik: 2001

Szczegóły: Year 2001

Opis fizyczny: S. 244

Uwagi: Preliminary reports presented during Annual Meeting of the Polish Chemical Society, Katowice, September 9-13, 2001


216/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Dembiński Brunon, Kurzawa Marzanna.

Tytuł oryginału: Spektrofluorymetryczne oznaczanie leków psychotropowych pochodnych : fenotiazyny, tioksantenu, 5H-dibenzo(b,f)azepiny i alkaloidów Rauwolfia.

Tytuł równoległy: Spectrofluorimetric determination of psychotropic drugs : phenothiazine, thioxanthene, 5H-dibenzo(b,f)azepine derivatives and Rauwolfia alkaloids.

Czasopismo: Biuletyn Instytutu Leków

Rocznik: 2001

Szczegóły: R. 45 nr 3

Opis fizyczny: S. 603-615, tab., wykr.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


217/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Dembiński Brunon, Kurzawa Marzanna.

Tytuł oryginału: Konduktometryczne oznaczanie pochodnych fenotiazyny, 5H-dibenzo(b,f,)azepiny i 5H-dibenzocykloheptadienu(a,d).

Tytuł równoległy: Conductometric determination of phenothiazine, dibenzo(b,f,)azepine and dibenzocykloheptadiene(a,d) derivatives.

Czasopismo: Biuletyn Instytutu Leków

Rocznik: 2001

Szczegóły: R. 45 nr 3

Opis fizyczny: S. 588-602, tab., wykr.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


218/249


Autorzy: Kurzawa Marzanna, Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Zavialova Olga, Zielińska Katarzyna, Dembiński Brunon.

Tytuł oryginału: Oznaczanie pochodnych fenotiazyny i dibenzoazepiny metodą konduktometryczną

Tytuł całości: VI Polska Konferencja Chemii Analitycznej, Chemia analityczna u progu trzeciego tysiąclecia : materiały konferencyjne, Gliwice, 9-14 lipca 2000. T. 3

Adres wydawniczy: Gliwice, [s.n.] : 2000

Opis fizyczny: S. 329


219/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Dembiński Brunon, Kurzawa Marzanna.

Tytuł oryginału: Ekstrakcyjno-spektrofotometryczne oznaczanie klozapiny i chlorowodorku mianseryny z wykorzystaniem kwasu pikrynowego

Tytuł całości: VI Polska Konferencja Chemii Analitycznej, Chemia analityczna u progu trzeciego tysiąclecia : materiały konferencyjne, Gliwice, 9-14 lipca 2000. T. 3

Adres wydawniczy: Gliwice, [s.n.] : 2000

Opis fizyczny: S. 350


220/249


Autorzy: Kurzawa Marzanna, Dembiński Brunon, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Application of Au(III), Pd(II) and Co(III) complexes for the determination of biological active compounds

Tytuł całości: XIIth Winter School on coordination chemistry, Karpacz, Poland, 4-8 December, 2000, programme, abstracts

Adres wydawniczy: Wrocław, [s.n.] : 2000

Opis fizyczny: S. 79


221/249


Autorzy: Kurzawa Marzanna, Dembiński Brunon, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Separacja oraz oznaczanie ilościowe wybranych trójcyklicznych leków psychotropowych z wykorzystaniem elektroforezy kapilarnej.

Tytuł całości: Chromatografia i inne techniki separacyjne u progu XXI wieku, referaty i streszczenia komunikatów prezentowanych podczas VI Ogólnopolskiej Konferencji Chromatograficznej, Toruń, 14-17 września 1999 / pod red. B. Buszewskiego.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, SAR "Pomorze" : 1999

Opis fizyczny: S. 425

Uwagi: a


222/249


Autorzy: Kurzawa Marzanna, Dembiński Brunon, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Zastosowanie HPLC do rozdzielania mieszaniny trójcyklicznych związków biologicznie czynnych.

Tytuł całości: Chromatografia i inne techniki separacyjne u progu XXI wieku, referaty i streszczenia komunikatów prezentowanych podczas VI Ogólnopolskiej Konferencji Chromatograficznej, Toruń, 14-17 września 1999 / pod red. B. Buszewskiego.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, SAR "Pomorze" : 1999

Opis fizyczny: S. 419

Uwagi: a


223/249


Autorzy: Dembiński Brunon, Kurzawa Marzanna, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Zastosowanie technik chromatograficznych do ilościowego oznaczania wybranych leków psychotropowych

Tytuł całości: Metody analityczne w badaniach substancji szkodliwych i niebezpiecznych, materiały sympozjum

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe : 1999

Opis fizyczny: S. 89-90

Seria: (Prace Wydziału Nauk Technicznych / Bydgoskie Towarzystwo Naukowe ;nr 25)


224/249


Autorzy: Kurzawa Marzanna, Dembiński Brunon, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Zastosowanie technik chromatograficznych do ilościowego i jakościowego oznaczania leków psychotropowych.

Tytuł całości: Metody analityczne w ocenie substancji biologicznie czynnych, praca zbiorowa / pod red. Barbary Marciniec, Jerzego Gacy, Sławomira Żaka.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe : 1999

Opis fizyczny: S. 75-87

Seria: (Prace Wydziału Nauk Technicznych / Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. Seria A ;nr 27)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


225/249


Autorzy: Mikulski Ryszard, Zielińska Joanna, Dembiński Brunon, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Oznaczanie dichlorowodorku opipramolu metodą miareczkowania konduktometrycznego.

Tytuł równoległy: Conductometric titration for assay of opipramol dihydrochloride.

Tytuł całości: V International Symposium, faculty of chemistry Warsaw University of Technology, 19-21 April, 1999 / proceedings ed. by M. Jarosz.

Adres wydawniczy: Warszawa, Warsaw University of Technology : 1999

Opis fizyczny: S.146


226/249


Autorzy: Dembiński Brunon, Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Zielińska Joanna.

Tytuł oryginału: Spektrofluorymetryczne oznaczenie chlorowodorku dietazyny.

Tytuł równoległy: Spectrofluorimetric determination of diethazine hydrochloride.

Tytuł całości: V International Symposium, faculty of chemistry Warsaw University of Technology, 19-21 April, 1999 / proceedings ed. by M. Jarosz.

Adres wydawniczy: Warszawa, Warsaw University of Technology : 1999

Opis fizyczny: S. 147


227/249


Autorzy: Dembiński Brunon, Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Kurzawa Marzanna.

Tytuł oryginału: Oznaczanie finasterydu metodą widm wzbudzenia fluorescencji.

Tytuł równoległy: Determination of finasteride by excitation spectra method.

Tytuł całości: V International Symposium, faculty of chemistry Warsaw University of Technology, 19-21 April, 1999 / proceedings ed. by M. Jarosz.

Adres wydawniczy: Warszawa, Warsaw University of Technology : 1999

Opis fizyczny: S. 146


228/249


Autorzy: Kurzawa Marzanna, Dembiński Brunon, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Spectrophotometric determination of imipramine hydrochloride, doxepin hydrochloride and hydroxyzine dihydrochloride with Reinecke salt.

Czasopismo: Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research

Rocznik: 1999

Szczegóły: Vol. 56 no. 4

Opis fizyczny: S. 255-260, tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 6.000


229/249


Autorzy: Kurzawa Marzanna, Dembiński Brunon, Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Sandra Pat.

Tytuł oryginału: Quantitative determination of selected tricyclic biological active compounds by using capillary electrophoresis.

Czasopismo: Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research

Rocznik: 1999

Szczegóły: Vol. 56 no. 6

Opis fizyczny: S. 415-417

Punktacja MNiSW: 6.000


230/249


Autorzy: Dembiński Brunon, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Spectrophotometric determination of palladium(II).

Czasopismo: Pakistan Journal of Scientific and Industrial Research

Rocznik: 1999

Szczegóły: Vol. 42 no. 6

Opis fizyczny: S. 310-313


231/249


Autorzy: Dembiński Brunon, Kurzawa Marzanna, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Spektrofotometryczne oznaczanie mikroilości chlorowodorku levomepromazyny oraz chlorowodorku chlorprotyksenu

Tytuł całości: Ekoanalityka w chemii środowiska, referaty i streszczenia komunikatów prezentowanych podczas V Ogólnopolskiego Sympozjum Chromatograficznego, Toruń, 8-10 wrzesień 1998 / pod red. B. Buszewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1998

Opis fizyczny: P-8a


232/249


Autorzy: Dembiński Brunon, Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Kurzawa Marzanna.

Tytuł oryginału: Spektrofluorymetryczne oznaczanie chlorowodorku levomepromazyny i chlorowodorku chlorprotyksenu.

Tytuł całości: Ekoanalityka w chemii środowiska, referaty i streszczenia komunikatów prezentowanych podczas V Ogólnopolskiego Sympozjum Chromatograficznego, Toruń, 8-10 wrzesień 1998 / pod red. B. Buszewskiego.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, SAR "Pomorze" : 1998

Opis fizyczny: S. 64


233/249


Autorzy: Dembiński Brunon, Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Kurzawa Marzanna.

Tytuł oryginału: Spektrofluorymetryczne oznaczanie kwasu barbiturowego i jego pochodnych

Tytuł całości: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. [Cz. 2:] Mikrosympozjum 2-5, sekcja 1-16

Adres wydawniczy: Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej : 1998

Opis fizyczny: S. 261


234/249


Autorzy: Dembiński Brunon, Kurzawa Marzanna, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Spektrofotometryczne oznaczanie Au(III) i Cu(II) z wykorzystaniem difenyloguanidyny

Tytuł całości: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. [Cz. 2:] Mikrosympozjum 2-5, sekcja 1-16

Adres wydawniczy: Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej : 1998

Opis fizyczny: S. 256


235/249


Autorzy: Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Dembiński Brunon, Kurzawa Marzanna.

Tytuł oryginału: Właściwości fluorescencyjne leków psychotropowych pochodnych fenotazyny i 5H-dibenzo(b,f)azepiny

Tytuł całości: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. [Cz. 2:] Mikrosympozjum 2-5, sekcja 1-16

Adres wydawniczy: Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej : 1998

Opis fizyczny: S. 252


236/249


Autorzy: Dembiński Brunon, Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Kurzawa Marzanna.

Tytuł oryginału: Zastosowanie metody widm wzbudzenia fluorescencyjnego do oznaczania chlorowodorku chloropromazyny i perazyny

Tytuł całości: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. [Cz. 2:] Mikrosympozjum 2-5, sekcja 1-16

Adres wydawniczy: Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej : 1998

Opis fizyczny: S. 259


237/249


Autorzy: Dembiński Brunon, Kurantowicz Małgorzata, Kurzawa Marzanna, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Oznaczanie ilościowe chlorowodorków amizepiny i amitryptyliny przy użyciu halogenkowych kompleksów ołowiu(II)

Tytuł całości: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. [Cz. 2:] Mikrosympozjum 2-5, sekcja 1-16

Adres wydawniczy: Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej : 1998

Opis fizyczny: S. 260


238/249


Autorzy: Dembiński Brunon, Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Kurzawa Marzanna.

Tytuł oryginału: Spectrofluorimetric determination of imipramine hydrochloride.

Czasopismo: Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research

Rocznik: 1998

Szczegóły: Vol. 55 no. 5

Opis fizyczny: S. 339-344, tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 6.000


239/249


Autorzy: Dembiński Brunon, Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Kurzawa Marzanna.

Tytuł oryginału: Zastosowanie metody widm wybudzenia fluorescencyjnego do oznaczania chlorowodorków opipramolu i tiorydazyny.

Tytuł całości: XL Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Gdańsk, 22-26 września 1997 roku, streszczenia

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo Centrum Książki : 1997

Opis fizyczny: S-1, P-22


240/249


Autorzy: Dembiński Brunon, Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Kurzawa Marzanna.

Tytuł oryginału: Spektrofluorymetryczne oznaczanie chlorowodorku imipiraminy oraz chlorowodorku prometazyny

Tytuł całości: XL Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Gdańsk, 22-26 września 1997 roku, streszczenia

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo Centrum Książki : 1997

Opis fizyczny: S-1, P-21


241/249


Autorzy: Dembiński Brunon, Kurzawa Marzanna, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Oznaczanie leków psychotropowych doxepiny, hydroxyzyny i imipiraminy w postaci reineckanów.

Tytuł całości: XL Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Gdańsk, 22-26 września 1997 roku, streszczenia

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo Centrum Książki : 1997

Opis fizyczny: S-1, P-19


242/249


Autorzy: Dembiński Brunon, Kurzawa Marzanna, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Spektrometryczna metoda oznaczania Au(III) za pomocą chlorowodorków: hydroksyzyny i doksepiny

Tytuł całości: XL Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Gdańsk, 22-26 września 1997 roku, streszczenia

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo Centrum Książki : 1997

Opis fizyczny: S-1, P-20


243/249


Autorzy: Dembiński Brunon, Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Kurzawa Marzanna.

Tytuł oryginału: Determination of promazine hydrochloride trace amounts by spectrofluorimetric method.

Czasopismo: Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research

Rocznik: 1997

Szczegóły: Vol. 54 no. 6

Opis fizyczny: S. 415-419, tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 6.000


244/249


Autorzy: Dembiński Brunon, Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Kurzawa Marzanna, Zawadzki Henryk.

Tytuł oryginału: Spektrofotometryczne oznaczanie palladu(II)

Tytuł całości: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 września 1996

Adres wydawniczy: Poznań, Zakład Graficzny Politechniki Poznańskiej : 1996

Opis fizyczny: S-11, E-26


245/249


Autorzy: Dembiński Brunon, Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Kurzawa Marzanna.

Tytuł oryginału: Spektrofotometryczne oznaczanie złota(III)

Tytuł całości: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 września 1996

Adres wydawniczy: Poznań, Zakład Graficzny Politechniki Poznańskiej : 1996

Opis fizyczny: S-11, E-28


246/249


Autorzy: Dembiński Brunon, Kurzawa Marzanna, Szydłowska-Czerniak Aleksandra.

Tytuł oryginału: Wykorzystanie leków psychotropowych do spektrofotometrycznego oznaczania złota(III)

Tytuł całości: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 września 1996

Adres wydawniczy: Poznań, Zakład Graficzny Politechniki Poznańskiej : 1996

Opis fizyczny: S-11, E-27


247/249


Autorzy: Dembiński Brunon, Szydłowska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Spekrofotometryczne oznaczenie perferazyny za pomocą soli Reinecka.

Tytuł równoległy: Spectrophotometric determination of perphenazinum by using Reineck salt.

Tytuł całości: Analityka w służbie człowieka i środowiska, materiały V Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej = Proceedings of the VthPolish Conference on Analytical Chemistry, Gdańsk, 3.09-8.09.1995. Cz. 2.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Komtet Chemii Analitycznej PAN : 1995

Opis fizyczny: S. 300


248/249


Autorzy: Łodzińska Alicja, Dembiński Brunon, Rozpłoch Aleksandra, Szydłowska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Spektrofluometryczne oznaczanie alaloidów rauwolfii (Rezerpiny).

Tytuł równoległy: Spectrofluorimetric determination of rauwolfia alcaloids (Reserpine).

Tytuł całości: Analityka w służbie człowieka i środowiska, materiały V Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej = Proceedings of the VthPolish Conference on Analytical Chemistry, Gdańsk, 3.09-8.09.1995. Cz. 2.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Komtet Chemii Analitycznej PAN : 1995

Opis fizyczny: S. 332


249/249


Autorzy: Dembiński Brunon, Szydłowska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Oznaczenie śladowych ilości chlorowodorku promazyny metodą widm wzbudzenia fluorescencyjnego.

Tytuł równoległy: Determination of promazine hydrochloride trace amounts by excitation spectra method.

Tytuł całości: Analityka w służbie człowieka i środowiska, materiały V Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej = Proceedings of the VthPolish Conference on Analytical Chemistry, Gdańsk, 3.09-8.09.1995. Cz. 2.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Komtet Chemii Analitycznej PAN : 1995

Opis fizyczny: S. 299