Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej

dr hab. Liliana Dobrzańska, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/45


Autorzy: Wiśniewska Joanna, Fandzloch Marzena, Dobrzańska Liliana, Jędrzejewski Tomasz, Sitkowski Jerzy.

Tytuł oryginału: Nowe karbonylkowe kompleksy rutenu(I) : poszukiwania uniwersalnych układów do zastosowań fotokatalitycznych i medycznych.

Tytuł całości: IV Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej, Toruń, 7-9 września 2021, książka abstraktów / [red.: Tadeusz Muzioł, Adrian Topolski].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydział Chemii. Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2021

Opis fizyczny: S. 68


2/45


Autorzy: Chaudhary Simran, Rafiński Zbigniew, Dobrzańska Liliana.

Tytuł oryginału: Imidazole and pyridine derived organic ligands.

Tytuł całości: XIV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 20-22 września 2021 / red. nauk. i przygot. mater. Anna Kmieciak, Sylwia Grabska-Zielińska, Henryk Szramowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2021

Opis fizyczny: S. 25


3/45


Autorzy: Ośmiałowski Borys, Dziuk Błażej, Ejsmont Krzysztof, Chęcińska Lilianna, Dobrzańska Liliana.

Tytuł oryginału: Effect of conjugated system extension on structural features and electron-density distribution in charge-transfer difluoroborates.

Czasopismo: Acta Crystallographica. Section C

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 77 no. 12

Opis fizyczny: S. 807-813, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1107/S20532296

Impact Factor: 1.172

Punktacja MNiSW: 140.000


4/45


Autorzy: Ścigała Aleksandra, Szłyk Edward, Dobrzańska Liliana, Gregory Duncan H., Szczęsny Robert.

Tytuł oryginału: From binary to multinary copper based nitrides : unlocking the potential of new applications.

Czasopismo: Coordination Chemistry Reviews

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 436

Opis fizyczny: Art. no. 213791 S. 1-23, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.ccr

Impact Factor: 22.315

Punktacja MNiSW: 200.000


5/45


Autorzy: Arhangelskis Mihails, Van Meervelt Luc, Dobrzańska Liliana.

Tytuł oryginału: Influence of ligand composition on crystal structure formation : isostructurality and morphotropism.

Czasopismo: CrystEngComm

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 23 no. 2

Opis fizyczny: S. 317-323, tab.

Uwagi: 10.1039/d0ce01302a

Impact Factor: 3.545

Punktacja MNiSW: 100.000


6/45


Autorzy: Fandzloch Marzena, Jędrzejewski Tomasz, Dobrzańska Liliana, Esteban-Parra Ginés Miguel, Wiśniewska Joanna, Paneth Agata, Paneth Piotr, Sitkowski Jerzy.

Tytuł oryginału: New organometallic ruthenium(II) complexes with purine analogs : a wide perspective on their biological application.

Czasopismo: Dalton Transactions

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 50 no. 16

Opis fizyczny: S. 5557-5573, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1039/d0dt

Impact Factor: 4.390

Punktacja MNiSW: 140.000


7/45


Autorzy: Dobrzańska Liliana.

Tytuł oryginału: Counterion effect and isostructurality in a series of Ag(I) complexes containing a flexible, imidazole based dipodal ligand.

Czasopismo: Materials (Basel)

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 14 no. 7

Opis fizyczny: Art. no. 1804 S. 1-9, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/ma

Impact Factor: 3.623

Punktacja MNiSW: 140.000


8/45


Autorzy: Szczęsny Robert, Hoang Tuan K. A., Dobrzańska Liliana, Gregory Duncan H..

Tytuł oryginału: Solution/ammonolysis syntheses of unsupported and silica-supported copper(I) nitride nanostructures from oxidic precursors.

Czasopismo: Molecules

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 26 no. 16

Opis fizyczny: Art. no. 4926 S. 1-13, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/molecules

Impact Factor: 4.412

Punktacja MNiSW: 100.000


9/45


Autorzy: Raubenheimer Helgard G., Dobrzańska Liliana.

Tytuł oryginału: Interaction between Cu and Ag free ions and central metals in complexes with XHn units (X = B, Si, N, O, C, Al, Zn, Mg; n = 1, 2).

Czasopismo: Coordination Chemistry Reviews

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 402

Opis fizyczny: Art. no. 213052 S. 1-38, tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.ccr

Impact Factor: 22.315

Punktacja MNiSW: 200.000


10/45


Autorzy: Fandzloch Marzena, Dobrzańska Liliana, Jędrzejewski Tomasz, Jezierska Julia, Wiśniewska Joanna, Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: Synthesis, structure and biological evaluation of ruthenium(III) complexes of triazolopyrimidines with anticancer properties.

Czasopismo: Journal of Biological Inorganic Chemistry

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 25 no. 1

Opis fizyczny: S. 109-124, il., tab., wykr.

Uwagi: [DOI: 2019]

Uwagi: 10.1007/s00775

Impact Factor: 3.358

Punktacja MNiSW: 70.000


11/45


Autorzy: Fandzloch Marzena, Augustyniak Adam, Dobrzańska Liliana, Jędrzejewski Tomasz, Sitkowski Jerzy, Wypij Magdalena, Golińska Patrycja.

Tytuł oryginału: First dinuclear rhodium(II) complexes with triazolopyrimidines and the prospect of their potential biological use.

Czasopismo: Journal of Inorganic Biochemistry

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 200

Opis fizyczny: Art. no. 111072 S. 1-12, tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.jinorgbio

Impact Factor: 4.155

Punktacja MNiSW: 70.000


12/45


Autorzy: Kędziorek Mariusz, Dobrzańska Liliana.

Tytuł oryginału: Allylation of orthoquinones towards annulated polycyclic aromatic systems.

Czasopismo: Molecules

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 23 no. 8

Opis fizyczny: Art. no. 2043 S. 1-11

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.3390/molecules

Impact Factor: 3.060

Punktacja MNiSW: 30.000


13/45


Autorzy: Fandzloch Marzena, Dobrzańska Liliana, Jezierska Julia, Filip-Psurska Beata, Wiśniewska Joanna, Wietrzyk Joanna, Salas Juan Manuel, Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: In search of new anticancer drug : dimethylsulfoxide ruthenium(III) complex with bulky triazolopyrimidine derivative and preliminary studies towards understanding the mode of action.

Czasopismo: Polyhedron

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 141

Opis fizyczny: S. 239-246, il., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.poly

Impact Factor: 2.284

Punktacja MNiSW: 30.000


14/45


Autorzy: Szczęsny Robert, Szłyk Edward, Kozakiewicz Anna, Dobrzańska Liliana.

Tytuł oryginału: Thermal and structural characterization of copper(II) complexes with phenyl-2-pyridylketoxime (HPPK).

Czasopismo: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 128 no. 3

Opis fizyczny: S. 1591-1599, tab., wykr.

Uwagi: 10.1007/s10973

Impact Factor: 2.209

Punktacja MNiSW: 25.000


15/45


Autorzy: Szczęsny Robert, Dobrzańska Liliana, Kozakiewicz Anna, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Copper(II) complexes with phenyl-2-pyridyl ketoxime : syntheses, crystal structures, thermal and magnetic studies.

Tytuł całości: 41st International Conference on Coordination Chemistry (ICCC-41), 21-25 July 2014, Singapore, programme.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2014

Opis fizyczny: 1 s.


16/45


Autorzy: Szymańska Iwona B., Dobrzańska Liliana.

Tytuł oryginału: (Pentafluoropropionato-κO)tetrakis(trimethylphosphine oxide-κO)copper(II) pentafluoropropionate.

Czasopismo: Acta Crystallographica. Section E

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 67 no. 9

Opis fizyczny: S. m1225-m1226, sup1-sup10, il.

Uwagi: Bibliogr.

Impact Factor: 0.347

Punktacja MNiSW: 15.000


17/45


Autorzy: Surdykowski Andrzej, Łęczkowska Anna, Dobrzańska Liliana, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Hexakis(1H-imidazole-κN3)cobalt(III) tris(hexafluoridophosphate) hexahydrate.

Czasopismo: Acta Crystallographica. Section E

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 65 no. 10

Opis fizyczny: S. m1256-m1257, sup1-sup7, il., tab.

Impact Factor: 0.411

Punktacja MNiSW: 10.000


18/45


Autorzy: Szłyk Edward, Wojtczak Andrzej, Dobrzańska Liliana, Barwiołek Magdalena.

Tytuł oryginału: X-ray crystal structure and nuclear Overhauser effect studies of cerium (IV) complexes with Schiff bases opbtained from N,N'-(1R,2R)(-)-1,2-cyclohexanediamine and benzaldehyde derivatives.

Czasopismo: Polyhedron

Rocznik: 2008

Szczegóły: Vol. 27 no. 2

Opis fizyczny: S. 765-776, tab., wykr.

Impact Factor: 1.801

Punktacja MNiSW: 24.000


19/45


Autorzy: Łakomska Iwona, Dobrzańska Liliana.

Tytuł oryginału: cis-Diiodido(N,N,N',N'-tetramethylethylenediamine-κ2N,N')platinum(II).

Czasopismo: Acta Crystallographica. Section E

Rocznik: 2007

Szczegóły: Vol. 63 no. 9

Opis fizyczny: S. m2367 + sup-1- 6, il.

Impact Factor: 0.508

Punktacja MNiSW: 10.000


20/45


Autorzy: Dobrzańska Liliana, Lloyd Gareth O..

Tytuł oryginału: 2,2'(butane-1,4-diyl)dibenzimidazolium dichloride dihydrate.

Czasopismo: Acta Crystallographica. Section E

Rocznik: 2006

Szczegóły: Vol. 62 no. 4

Opis fizyczny: S. o1205-o1207, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Impact Factor: 0.567

Punktacja MNiSW: 10.000


21/45


Autorzy: Dobrzańska Liliana, Lloyd Gareth O..

Tytuł oryginału: catena-Poly[[silver(I)-μ-1,4-bis(2-methyl-1H-imidazol-1-ylmethyl)benzene-κ2N3: N3']nitrate].

Czasopismo: Acta Crystallographica. Section E

Rocznik: 2006

Szczegóły: Vol. 62 no. 7

Opis fizyczny: S. m1638-m1640, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Impact Factor: 0.567

Punktacja MNiSW: 10.000


22/45


Autorzy: Dobrzańska Liliana, Lloyd Gareth O., Raubenheimer Helgard G., Barbour Leonard J..

Tytuł oryginału: Permeability of a seemingly nanoporous crystal formed by a discrete metallocyclic complex

Czasopismo: Journal of the American Chemical Society

Rocznik: 2006

Szczegóły: Vol. 128 no. 3

Opis fizyczny: S. 698-699


23/45


Autorzy: Dobrzańska Liliana, Lloyd Gareth O., Jacobs Tia, Rootman Ilse, Oliver Clive L., Bredenkamp Martin W., Barbour Leonard J..

Tytuł oryginału: Construction of one- and two-dimensional coordination polymers using ditopic imidazole ligands.

Czasopismo: Journal of Molecular Structure

Rocznik: 2006

Szczegóły: Vol. 796 no. 1-3

Opis fizyczny: S. 107-113, il., tab.

Impact Factor: 1.495

Punktacja MNiSW: 15.000


24/45


Autorzy: Dobrzańska Liliana.

Tytuł oryginału: 1,2,3-trihydroxybenzene-1,3,5-triazine (1/1)

Czasopismo: Acta Crystallographica. Section E

Rocznik: 2005

Szczegóły: Vol. 61

Opis fizyczny: S. o3416-o3418


25/45


Autorzy: Dobrzańska Liliana.

Tytuł oryginału: 2,2'-dimethyl-3,3'-(p-phenylenedimethylene)-diimidazol-1-ium dibromide

Czasopismo: Acta Crystallographica. Section E

Rocznik: 2005

Szczegóły: Vol. 61

Opis fizyczny: S. o4113-o4115


26/45


Autorzy: Szczęsny Robert, Szymańska Iwona B., Piszczek Piotr, Dobrzańska Liliana, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Chemical vapour deposition (CVD) of metallic layers prepared from silver carboxylates complexes with tertiary phosphines

Czasopismo: Materials Science Poland

Rocznik: 2005

Szczegóły: Vol. 23 no. 3

Opis fizyczny: S. 671-676, wykr.

Impact Factor: 0.571

Punktacja MNiSW: 10.000


27/45


Autorzy: Szczęsny Robert, Szymańska Iwona, Piszczek Piotr, Dobrzańska Liliana, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Studies of CVD nanometallic layers prepared from Cu and Ag carboxylates.

Tytuł całości: E-MRS 2004 Fall Meeting, Warsaw University Technology, Warsaw (Poland), 6th-10th September, 2004, scientific programme and book of abstracts

Adres wydawniczy: Warsaw, Warsaw University of Technology : 2004

Opis fizyczny: S. 262


28/45


Autorzy: Szymańska Iwona, Dobrzańska Liliana, Szczęsny Robert, Piszczek Piotr, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Synthesis, spectroscopic and thermal properties of new Ag(I) compounds with the carboxylates.

Tytuł całości: EURESCO Conferences, a program of the European Science Foundation, Sant Feliu de Guixols (Spain), September 4-9, 2004 : Inorganic Chemistry EuroConference on New theoretical and spectroscopical approaches to inorganic chemistry problems.

Adres wydawniczy: [S.l.], European Science Foundation : 2004

Opis fizyczny: S. 82


29/45


Autorzy: Szczęsny Robert, Szymańska Iwona, Dobrzańska Liliana, Piszczek Piotr, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Copper and silver carboxylates complexes with π-donor and π-acceptor ligands as potential CVD precursors : spectroscopic and thermal characteristic.

Tytuł całości: XIVth Winter School on coordination chemistry, Karpacz, Poland 6-10 December, 2004, programme, abstracts / ed.: Bogumiła Żurowska, Bozena Kalińska.

Adres wydawniczy: Wrocław, [s.n.] : 2004

Opis fizyczny: S. 45-46


30/45


Autorzy: Wrzeszcz Grzegorz, Dobrzańska Liliana.

Tytuł oryginału: Spectroscopic, magnetic and thermal properties of new thiocyanato bridged complexes of the type [M(diamine)2]3[Cr(NCS)6]2 * nH2O, where M=Cu(II), Ni(II).

Czasopismo: Polish Journal of Chemistry

Rocznik: 2003

Szczegóły: Vol. 77 no. 10

Opis fizyczny: S. 1245-1254

Impact Factor: 0.515

Punktacja MNiSW: 10.000


31/45


Autorzy: Wrzeszcz Grzegorz, Dobrzańska Liliana, Grodzicki Antoni, Rozpłoch Franciszek.

Tytuł oryginału: Synthesis and characterization of new thiocyanato bridged complexes with the general formula [MLn]3[Cr(NCS)6]2*mH2O, where M = Cu(II), Ni(II), Co(II); L = various substituted imidazoles.

Czasopismo: Polish Journal of Chemistry

Rocznik: 2003

Szczegóły: Vol. 77 no. 2

Opis fizyczny: S. 147-156

Impact Factor: 0.515

Punktacja MNiSW: 10.000


32/45


Autorzy: Dobrzańska Liliana, Wrzeszcz Grzegorz, Grodzicki Antoni, Wojtczak Andrzej.

Tytuł oryginału: Magnetostructural characterisation of 1D chainlike thiocyanato-bridged bimetallic assemblies from hexaisothiocyanatochromate(III) - [Cr(NCS)6]3- and [M(en)2]2+ (M=Ni, Zn) building blocks.

Tytuł całości: ICCC 35 International Conference on Coordination Chemistry, Heidelberg, July 21-26, 2002, abstracts.

Adres wydawniczy: Heidelberg, University of Heidelberg : 2002

Opis fizyczny: S. 876


33/45


Autorzy: Dobrzańska Liliana, Wrzeszcz Grzegorz, Grodzicki Antoni.

Tytuł oryginału: Synthesis, spectroscopy and magnetism of new polynuclear bimetallic complexes with bridging thiocyanate ions

Tytuł całości: XLV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 9-13 września, Kraków 2002. T. 1 : Streszczenia prezentacji

Adres wydawniczy: Kraków, Drukarnia Vacat : 2002

Opis fizyczny: S. 284


34/45


Autorzy: Wrzeszcz Grzegorz, Dobrzańska Liliana, Wojtczak Andrzej, Grodzicki Antoni.

Tytuł oryginału: Magnetostructural characterisation of the first bimetallic assemblies derived from the anionic building block [Cr(NCS)6]3-[M(en)3]n - [[M(en)2-"[mu]-SCN-Cr(NCS)4-"[mu]-NCS]2n] with M = Ni(II), Zn(II).

Czasopismo: Journal of the Chemical Society. Dalton Transactions

Rocznik: 2002

Szczegóły: no. 14

Opis fizyczny: S. 2862-2867

Impact Factor: 3.023

Punktacja MNiSW: 24.000


35/45


Autorzy: Dobrzańska Liliana, Wrzeszcz Grzegorz, Grodzicki Antoni, Morawiec Krzysztof.

Tytuł oryginału: Synthesis, spectroscopy and magnetic behaviour of new μ-thiocyanato bimetallic complexes of the type [Cu(L)4]3[Cr(NCS)6]2 nH20, where L=imidazole derivatives.

Tytuł całości: XLIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Katowice, 9-13 września 2001, materiały zjazdowe.

Adres wydawniczy: Katowice, Uniwersytet Śląski : 2001

Opis fizyczny: S9-P14


36/45


Autorzy: Dobrzańska Liliana, Wrzeszcz Grzegorz, Grodzicki Antoni, Morawiec Krzysztof.

Tytuł oryginału: Synthesis, spectroscopy and magnetic behaviour of new μ-thiocyanato bimetallic complexes of the type [Cu(L)4]3[Cr(NCS)6]2 nH20, where L=imidazole derivatives.

Czasopismo: Annals of the Polish Chemical Society

Rocznik: 2001

Szczegóły: Year 2001

Opis fizyczny: S. 146

Uwagi: Preliminary reports presented during Annual Meeting of the Polish Chemical Society, Katowice, September 9-13, 2001.


37/45


Autorzy: Dobrzańska Liliana, Wrzeszcz Grzegorz, Grodzicki Antoni, Rozpłoch Franciszek.

Tytuł oryginału: Synthesis, spectroscopy and magnetism of new μ-thiocyanato polynuclear copper(II)-chromium(III) complexes.

Czasopismo: Polish Journal of Chemistry

Rocznik: 2001

Szczegóły: Vol. 75 no. 11

Opis fizyczny: S. 1689-1694

Impact Factor: 0.533

Punktacja MNiSW: 10.000


38/45


Autorzy: Dobrzańska Liliana, Wrzeszcz Grzegorz, Grodzicki Antoni, Rozpłoch Franciszek.

Tytuł oryginału: Synthesis and properties of new bimetallic complexes of general formula : [Ni(diamine)2]3[Cr(NCS)6]2.nH2O.

Czasopismo: Polish Journal of Chemistry

Rocznik: 2001

Szczegóły: Vol. 75 no. 6

Opis fizyczny: S. 909-914

Impact Factor: 0.533

Punktacja MNiSW: 10.000


39/45


Autorzy: Dobrzańska Liliana, Grodzicki Antoni, Wrzeszcz Grzegorz.

Tytuł oryginału: Synthesis, spectroscopic and magnetic study of new heterocomplexes of general formula: [Ni(N-N)2]3Cr(NCS)6]2.nH2O.

Tytuł całości: 3rd International conference on progress in inorganic and organometallic chemistry, Polanica Zdrój, Poland, September 17-22, 2000, programme, abstracts, list of participants, list of sponsors.

Adres wydawniczy: Wrocław, [s.n.] : 2000

Opis fizyczny: S. 51

Uwagi: a


40/45


Autorzy: Dobrzańska Liliana, Grodzicki Antoni, Wrzeszcz Grzegorz.

Tytuł oryginału: Synthesis, characterization and magnetic behaviour of heteropolynuclear thiocyanato complexes.

Tytuł całości: ICCC34. 34th Conference on Coordination Chemistry, the University of Edinburgh, Scotland, 9-14 July 2000, abstracts of poster presentations

Adres wydawniczy: [S.l.], RSC : 2000

Opis fizyczny: S. [1]

Uwagi: a


41/45


Autorzy: Dobrzańska Liliana, Grodzicki Antoni, Morawiec Krzysztof, Wrzeszcz Grzegorz.

Tytuł oryginału: Synthesis, spectroscopy and magnetism of new bimetallic end-to-end thiocyanato bridged complexes.

Tytuł całości: XIIth Winter School on coordination chemistry, Karpacz, Poland, 4-8 December, 2000, programme, abstracts.

Adres wydawniczy: Wrocław, [s.n.] : 2000

Opis fizyczny: S. 78

Uwagi: a


42/45


Autorzy: Dobrzańska Liliana, Wrzeszcz Grzegorz, Grodzicki Antoni, Rozpłoch Franciszek.

Tytuł oryginału: Synthesis and characterization of thiocyanato-bridged heteropolynuclear chromium(III)-copper(II) complexes.

Czasopismo: Polish Journal of Chemistry

Rocznik: 2000

Szczegóły: Vol. 74 no. 2

Opis fizyczny: S. 199-206

Impact Factor: 0.575

Punktacja MNiSW: 10.000


43/45


Autorzy: Dobrzańska Liliana, Wrzeszcz Grzegorz, Grodzicki Antoni, Rozpłoch Franciszek.

Tytuł oryginału: Synthesis and properties of thiocyanato-bridged chromium(III)-copper(II) hydroxo complexes.

Czasopismo: Polish Journal of Chemistry

Rocznik: 2000

Szczegóły: Vol. 74 no. 7

Opis fizyczny: S. 1017-1021

Impact Factor: 0.575

Punktacja MNiSW: 10.000


44/45


Autorzy: Dobrzańska Liliana, Grodzicki Antoni, Wrzeszcz Grzegorz.

Tytuł oryginału: Synthesis, spectroscopy and magnetism of heteropolynuclear copper(II)-chromium(III) complexes.

Tytuł całości: 14th Summer school on coordination chemistry, Polanica-Zdrój, Poland, June 6-12, 1999, programme, abstracts, list of participants.

Adres wydawniczy: Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego : 1999

Opis fizyczny: S. 119

Uwagi: a


45/45


Autorzy: Dobrzańska Liliana, Grodzicki Antoni, Wrzeszcz Grzegorz.

Tytuł oryginału: Preparation, spectroscopic and magnetic properties of heteronuclear copper(II)-chromium(III) thiocyanate-bridged complexes.

Tytuł całości: XIth Winter School on coordination chemistry, Karpacz, Poland, 7-11 December, 1998, abstracts / ed. Bogumiła Żurowska, Bożena Kalińska.

Adres wydawniczy: Wrocław, [s.n.] : 1998

Opis fizyczny: S. 58

Uwagi: a