Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej

dr hab. Leszek Pazderski, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/78


Autorzy: Pazderski Leszek.

Tytuł oryginału: 31P NMR coordination shifts in transition metal complexes with heterocycles containing phosphorus : update for 2012-20.

Tytuł całości: Annual reports on NMR spectroscopy. Vol. 102 / ed. by Graham A. Webb.

Adres wydawniczy: London, Academic Press, Elsevier : 2021

Opis fizyczny: S. 343-382, tab.

Seria: (Annual Reports on NMR Spectroscopy ;102)

Impact Factor: 3.000

Punktacja MNiSW: 50.000


2/78


Autorzy: Ścianowski Jacek, Mruk Julianna, Pazderski Leszek.

Tytuł oryginału: Sposób otrzymywania tetrachlorozłocianowych(III) soli benzo[4,5]tiazolo[3,2-α]pirydyn-10-iowych : opis patentowy PL nr 236521 B1.

Adres wydawniczy: Warszawa, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej : 2021

Opis fizyczny: 5 s., il.

Uwagi: Uprawniony: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Punktacja MNiSW: 75.000


3/78


Autorzy: Mruk Julianna, Pacuła-Miszewska Agata, Pazderski Leszek, Drogosz-Stachowicz Joanna, Janecka Anna, Ścianowski Jacek.

Tytuł oryginału: Intramolecular C-N bond formation via thermal arene C-H bond activation supported by Au(III) complexes.

Czasopismo: Materials (Basel)

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 14 no. 7

Opis fizyczny: Art. no. 1676 S. 1-10, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/ma

Impact Factor: 3.623

Punktacja MNiSW: 140.000


4/78


Autorzy: Pazderski Leszek.

Tytuł oryginału: 15N NMR coordination shifts in transition metal complexes and organometallics with heterocycles containing nitrogen : update for 2012-20.

Tytuł całości: Annual reports on NMR spectroscopy. Vol. 101 / guest ed.: Atta-ur Rahman.

Adres wydawniczy: London, Academic Press, Elsevier : 2020

Opis fizyczny: S. 151-284, tab.

Seria: (Annual Reports on NMR Spectroscopy ;101)

Impact Factor: 3.000

Punktacja MNiSW: 50.000


5/78


Autorzy: Mruk Julianna, Pazderski Leszek, Ścianowski Jacek, Wojtczak Andrzej.

Tytuł oryginału: Structural and NMR spectroscopic studies of 2-phenylsulfanylpyridine and its analogues or derivatives, and their Au(III) chloride complexes.

Czasopismo: Inorganica Chimica Acta

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 500

Opis fizyczny: Art. no. 119182 S. 1-12, tab.

Uwagi: 10.1016/j.ica

Impact Factor: 2.545

Punktacja MNiSW: 70.000


6/78


Autorzy: Paprocka Renata, Modzelewska-Banachiewicz Bożena, Niedzielska Daria, Pazderski Leszek, Mazur Liliana.

Tytuł oryginału: Kompleks złota(III), sposób jego wytwarzania oraz zastosowanie : opis patentowy PL nr 232122 B1.

Adres wydawniczy: Warszawa, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej : 2019

Opis fizyczny: 6 s., il., tab.

Uwagi: Uprawniony: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Punktacja MNiSW: 75.000


7/78


Autorzy: Mruk Julianna, Ścianowski Jacek, Pazderski Leszek.

Tytuł oryginału: Nowa metoda otrzymywania pirydynowych pochodnych złota(III) o właściwościach katalitycznych.

Tytuł całości: XIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Bachotek, 16-18 czerwca 2019 / red. nauk. i przygot. mater. Sylwia Grabska-Zielińska [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2019

Opis fizyczny: S. 16


8/78


Autorzy: Paprocka Renata, Modzelewska-Banachiewicz Bożena, Pazderski Leszek, Mazur Liliana, Kutkowska Jolanta, Niedzielska Daria, Psurski Mateusz, Wietrzyk Joanna, Sączewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Synthesis, crystal structure, 1H, 13C and 15N NMR studies, and biological evaluation of a new amidrazone-derived Au(III) complex.

Czasopismo: Journal of Molecular Structure

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 1176

Opis fizyczny: S. 357-365, il., tab.

Uwagi: 10.1016/j.molstruc

Impact Factor: 2.463

Punktacja MNiSW: 70.000


9/78


Autorzy: Mruk Julianna, Pacuła Agata J., Pazderski Leszek, Ścianowski Jacek.

Tytuł oryginału: Synthesis and applications of gold (III) pyridine complexes.

Tytuł całości: Advances in the chemistry of heteroorganic compounds, XXI International Symposium, Łódź, 23th November 2018.

Adres wydawniczy: [Łódź, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN] : 2018

Opis fizyczny: P-109


10/78


Autorzy: Igliński Bartłomiej, Skrzatek Mateusz, Koziński Grzegorz, Pazderski Leszek, Buczkowski Roman.

Tytuł oryginału: Energia odnawialna w województwie łódzkim : stan aktualny, potencjał techniczny, analiza SWOT : monografia.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: 157 s., il., tab., wykr.

Uwagi: [Uwaga wewnętrzna]

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 80.000


11/78


Autorzy: Paprocka Renata, Wiese-Szadkowska Małgorzata, Helmin-Basa Anna, Mazur Liliana, Kutkowska Jolanta, Michałkiewicz Jacek, Modzelewska-Banachiewicz Bożena, Pazderski Leszek.

Tytuł oryginału: Synthesis and evaluation of new amidrazone-derived hydrazides as a potential anti-inflammatory agents.

Czasopismo: Monatshefte für Chemie = Chemical Monthly

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 149 no. 8

Opis fizyczny: S. 1493-1500, il., wykr.

Uwagi: 10.1007/s00706

Impact Factor: 1.501

Punktacja MNiSW: 25.000


12/78


Autorzy: Niedzielska Daria, Pazderski Leszek, Wojtczak Andrzej, Kurzawa Marzanna, Ścianowski Jacek, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Structural and spectroscopic studies of Au(III) chloride compounds with 7,8-benzoquinoline.

Czasopismo: Polyhedron

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 139

Opis fizyczny: S. 155-171, tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.poly

Impact Factor: 2.284

Punktacja MNiSW: 30.000


13/78


Autorzy: Pazderski Leszek, Badera Jarosław.

Tytuł oryginału: Społeczności lokalne wobec węgla brunatnego : dlaczego perspektywa wpływów finansowych do budżetów gmin i nowych miejsc pracy bywa niewystarczająca?

Tytuł równoległy: Local communities and lignite : why the perspective of financial income to communal budgets and new jobplaces is often insufficient?

Tytuł całości: XXXI Konferencja z cyklu Zagadnienia Surowców Energetycznych i Energii w Gospodarce Krajowej pt. Surowce energetyczne i energia pod patronatem Komitetu Problemów Energetyki PAN, Zakopane, 15-18 października 2017, materiały konferencyjne. Cz. 4 / [red. nauk. materiałów konferencyjnych Zbigniew Grudziński et al.].

Adres wydawniczy: Kraków, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN : 2017

Opis fizyczny: S. 61-70, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


14/78


Autorzy: Badera Jarosław, Pazderski Leszek.

Tytuł oryginału: Effects of lignite surface mining on local communities : controversies and areas of negotiation.

Czasopismo: Environmental & Socio-Economic Studies

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 5 no. 3

Opis fizyczny: S. 31-39, il.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1515/environ

Punktacja MNiSW: 6.000


15/78


Autorzy: Buczkowski Roman, Igliński Bartłomiej, Skrzatek Mateusz, Koziński Grzegorz, Rzymyszkiewicz Paweł, Pazderski Leszek, Cichosz Marcin, Plaskacz-Dziuba Marta, Iwański Paweł.

Tytuł oryginału: Odnawialne źródła energii szansą dla Wielkopolski : monografia.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: 200 s.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 20.000


16/78


Autorzy: Niedzielska Daria, Pawlak Tomasz, Wojtczak Andrzej, Pazderski Leszek, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Structural and 1H, 13C, 15N NMR spectroscopic studies of Pd(II) chloride organometallics with 2-phenylpyridine and ammonia, pyridine or its methyl derivatives.

Czasopismo: Polyhedron

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 92

Opis fizyczny: S. 41-51, tab.

Uwagi: 10.1016/j.poly

Impact Factor: 2.108

Punktacja MNiSW: 25.000


17/78


Autorzy: Racka Patrycja, Niedzielska Daria, Pazderski Leszek.

Tytuł oryginału: Oznaczanie izotopu rtęci 199Hg w żywności metodą magnetycznego rezonansu jądrowego" .

Tytuł całości: VIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, 25-27 czerwca 2014, Chomiąża Szlachecka, k. Żnina.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2014

Opis fizyczny: S. 44


18/78


Autorzy: Niedzielska Daria, Pazderski Leszek.

Tytuł oryginału: Badania spektroskopowe chlorkowych związków Au(III) i Pd(II) z 7,8-benzochinoliną.

Tytuł całości: VIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, 25-27 czerwca 2014, Chomiąża Szlachecka, k. Żnina.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2014

Opis fizyczny: S. 18


19/78


Autorzy: Pawlak Tomasz, Niedzielska Daria, Vicha Jan, Marek Radek, Pazderski Leszek.

Tytuł oryginału: Dimeric Pd(II) and Pt(II) chloride organometallics with 2-phenylpyridine and their solvolysis in dimethylsulfoxide.

Czasopismo: Journal of Organometallic Chemistry

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 759

Opis fizyczny: S. 58-66, tab.

Uwagi: 10.1016/j.jorganchem

Impact Factor: 2.173

Punktacja MNiSW: 30.000


20/78


Autorzy: Niedzielska Daria, Pazderski Leszek.

Tytuł oryginału: Strukturalne i spektroskopowe badania chlorkowych kompleksów i związków metaloorganicznych Au(III) z 7,8-benzochinoliną.

Tytuł całości: VII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 19-21 czerwca 2013.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2013

Opis fizyczny: S. 42


21/78


Autorzy: Niedzielska Daria, Pazderski Leszek.

Tytuł oryginału: Strukturalne i spektroskopowe badania chlorkowych kompleksów i związków metaloorganicznych Au(III) i PD(II) z analogami 2-fenylopirydyny.

Tytuł całości: VII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 19-21 czerwca 2013.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2013

Opis fizyczny: S. 11


22/78


Autorzy: Pazderski Leszek.

Tytuł oryginału: 15N and 31P NMR coordination shifts in transition metal complexes with nitrogen- and phosphorus-containing heterocycles.

Czasopismo: Annual Reports on NMR Spectroscopy

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 80

Opis fizyczny: S. 33-179, tab.

Impact Factor: 2.160

Punktacja MNiSW: 25.000


23/78


Autorzy: Niedzielska Daria, Pawlak Tomasz, Bożejewicz Maria, Wojtczak Andrzej, Pazderski Leszek, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Structural and spectroscopic studies of Au(III) and Pd(II) chloride complexes and organometallics with 2-benzylpyridine.

Czasopismo: Journal of Molecular Structure

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 1032

Opis fizyczny: S. 195-202

Uwagi: 10.1016/j.molstruc

Impact Factor: 1.599

Punktacja MNiSW: 20.000


24/78


Autorzy: Niedzielska Daria, Pawlak Tomasz, Czubachowski Tomasz, Pazderski Leszek.

Tytuł oryginału: 1H, 13C, and 15N NMR studies of Au(III) and Pd(II) chloride complexes and organometallics with 2-acetylpyridine and 2-benzoylpyridine.

Czasopismo: Journal of Spectroscopy

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 5

Opis fizyczny: ID 982832 S. 1-8, tab.

Uwagi: 10.1155/2013/982832

Impact Factor: 0.831

Punktacja MNiSW: 15.000


25/78


Autorzy: Pazderski Leszek.

Tytuł oryginału: Przesunięcia koordynacyjne 15N, 1H, 13C NMR narzędziem badań strukturalnych diamagnetycznych kompleksów metali d-elektronowych z azynami.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2011

Opis fizyczny: 91 s.

Uwagi: Praca habilitacyjna niepublikowana


26/78


Autorzy: Pawlak Tomasz, Minzarová Markéta L., Pazderski Leszek, Marek Radek.

Tytuł oryginału: Validation of relativistic DFT approaches to the calculation of NMR chemical shifts in square-planar PT2+ and Au3+ complexes.

Czasopismo: Journal of Chemical Theory and Computation

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 7 no. 12

Opis fizyczny: S. 3909-3923, wykr., tab.

Impact Factor: 5.215

Punktacja MNiSW: 40.000


27/78


Autorzy: Pawlak Tomasz, Pazderski Leszek, Sitkowski Jerzy, Kozerski Lech, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: 1H, 13C, 195Pt and 15N NMR structural correlations in Pd(II) and Pt(II) chloride complexes with various alkyl and aryl derivatives of 2,2'-bipyridine and 1,10-phenanthroline.

Czasopismo: Magnetic Resonance in Chemistry

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 49 no. 2

Opis fizyczny: S. 59-64, il., wykr.

Impact Factor: 1.437

Punktacja MNiSW: 20.000


28/78


Autorzy: Pazderski Leszek, Pawlak Tomasz, Sitkowski Jerzy, Kozerski Lech, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: 1H, 13C, 15N NMR coordination shifts in Fe(II), Ru(II) and Os(II) cationic complexes with 2,2':6',2''-terpyridine.

Czasopismo: Magnetic Resonance in Chemistry

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 49 no. 5

Opis fizyczny: S. 237-241, il., tab.

Impact Factor: 1.437

Punktacja MNiSW: 20.000


29/78


Autorzy: Pazderski Leszek, Pawlak Tomasz, Sitkowski Jerzy, Kozerski Lech, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Structural correlations for 1H, 13C and 15N NMR coordination shifts in Au(III), Pd(II) and Pt(II) chloride complexes with lutidines and collidine.

Czasopismo: Magnetic Resonance in Chemistry

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 48 no. 6

Opis fizyczny: S. 417-426, wykr., tab., il.; abstr. ang.

Impact Factor: 1.247

Punktacja MNiSW: 27.000


30/78


Autorzy: Pazderski Leszek, Pawlak Tomasz, Sitkowski Jerzy, Kozerski Lech, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: 1H NMR assignment corrections and 1H, 13C, 15N NMR coordination shifts structural correlations in Fe(II), Ru(II) and Os(II) cationic complexes with 2,2'-bipyridine and 1,10-phenanthroline

Czasopismo: Magnetic Resonance in Chemistry

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 48 no. 6

Opis fizyczny: S. 450-457, wykr., tab.; abstr. ang.

Impact Factor: 1.247

Punktacja MNiSW: 27.000


31/78


Autorzy: Pazderski Leszek.

Tytuł oryginału: Pożegnanie korony

Czasopismo: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Rocznik: 2009

Szczegóły: R. 18 nr 2

Opis fizyczny: S. 14-15


32/78


Autorzy: Pazderski Leszek, Pawlak Tomasz, Sitkowski Jerzy, Kozerski Lech, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: 1H, 13C, 15N and 195Pt NMR studies of Au(III) and Pt(II) chloride organometallics with 2-phenylpyridine.

Czasopismo: Magnetic Resonance in Chemistry

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 47 no. 11

Opis fizyczny: S. 932-941, tab.

Impact Factor: 1.612

Punktacja MNiSW: 20.000


33/78


Autorzy: Pazderski Leszek, Toušek Jaromír, Sitkowski Jerzy, Maliňáková Kateřina, Kozerski Lech, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Experimental and quantum-chemical studies of 1H, 13C and 15N NMR coordination shifts in Au(III), Pd(II) and Pt(II) chloride complexes with picolines.

Czasopismo: Magnetic Resonance in Chemistry

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 47 no. 3

Opis fizyczny: S. 228-238, tab., wykr.

Impact Factor: 1.612

Punktacja MNiSW: 20.000


34/78


Autorzy: Pazderski Leszek, Toušek Jaromír, Sitkowski Jerzy, Kozerski Lech, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: 1H,13C and 15N nuclear magnetic resonance coordination shifts in Au(III), Pd(II) and Pt(II) chloride complexes with phenylpyridines.

Czasopismo: Magnetic Resonance in Chemistry

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 47 no. 8

Opis fizyczny: S. 658-665, tab., wykr.

Impact Factor: 1.612

Punktacja MNiSW: 20.000


35/78


Autorzy: Pazderski Leszek.

Tytuł oryginału: Application of 15N NMR spectroscopy to determine coordination sphere geometry in Pd(II), Pt(II), Pt(IV), Co(III) and Rh(III) complexes with azines.

Czasopismo: Polish Journal of Chemistry

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 83 no. 7

Opis fizyczny: S. 1241-1253, tab., wykr.

Impact Factor: 0.523

Punktacja MNiSW: 15.000


36/78


Autorzy: Pazderski Leszek, Surdykowski Andrzej, Pazderska-Szabłowicz Małgorzata, Sitkowski Jerzy, Kozerski Lech, Kamieński Bohdan, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: 1H, 13C, 15N NMR and 13C, 15N CPMAS studies of cobalt(III)-chloride-pyridine complexes, spontaneous py --> Cl substitution in trans-[Co(py)4Cl2]Cl, and a new synthesis of mer-[Co(py)3Cl3].

Czasopismo: Central European Journal of Chemistry

Rocznik: 2008

Szczegóły: Vol. 6 no. 1

Opis fizyczny: S. 55-64, tab., wykr.

Impact Factor: 0.741

Punktacja MNiSW: 15.000


37/78


Autorzy: Bednarek Elżbieta, Sitkowski Jerzy, Kawęcki Robert, Kozerski Lech, Bocian Wojciech, Pazderski Leszek, Priebe Waldemar.

Tytuł oryginału: Structure and dynamics of methyl cis-3,4-diamino-2,3,4,6-tetradeoxy-α-L-lyxohexopyranoside complexes with PtCl2 and PdCl2, by 1H, 2H, 13C, 15N, and 195Pt NMR spectroscopy in DMSO, CD3CN and H2O.

Czasopismo: Dalton Transactions

Rocznik: 2008

Szczegóły: no. 31

Opis fizyczny: S. 4129-4137, tab., wykr.

Impact Factor: 3.580

Punktacja MNiSW: 24.000


38/78


Autorzy: Pazderski Leszek.

Tytuł oryginału: 15N NMR coordination shifts in Pd(II), Pt(II), Au(III), Co(III), Rh(III), Ir(III), Pd(IV), and Pt(IV) complexes with pyridine, 2,2'-bipyridine, 1,10-phenanthroline, quinoline, isoquinoline, 2,2'-biquinoline, 2,2' : 6', 2'-terpyridine and their alkyl or aryl derivatives.

Czasopismo: Magnetic Resonance in Chemistry

Rocznik: 2008

Szczegóły: Vol. 46 no. S1

Opis fizyczny: S. S3-S15, tab.

Uwagi: Special Issue: Diffusion ordered and heteronuclear NMR spectroscopy applied to inorganic and organometallic chemistry. Special Issue dedicated to Professor Paul S. Pregosin on the occasion of his 65th birthday


39/78


Autorzy: Pazderski Leszek, Toušek Jaromír, Wojtczak Andrzej, Sitkowski Jerzy, Kozerski Lech, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: The crystal and molecular structure of potassium aquapentachloroiridate(III) and the 1H, 13C, 15N NMR coordination shifts in iridium(III) chloride complexes with 2,2'-bipyridine or 1,10-phenanthroline.

Czasopismo: Polyhedron

Rocznik: 2008

Szczegóły: Vol. 27 no. 14

Opis fizyczny: S. 3067-3078, il., tab.

Impact Factor: 1.801

Punktacja MNiSW: 24.000


40/78


Autorzy: Pazderski Leszek, Toušek Jaromír, Sitkowski Jerzy, Kozerski Lech, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Experimental and quantum-chemical studies of 1H, 13C and 15N NMR coordination shifts in Pd (II) and Pt (II) chloride complexes with methyl and phenyl derivatives of 2,2'-bipyridine and 1,10-phenanthroline.

Czasopismo: Magnetic Resonance in Chemistry

Rocznik: 2007

Szczegóły: Vol. 45 no. 12

Opis fizyczny: S. 1045-1058, tab.

Impact Factor: 1.434

Punktacja MNiSW: 20.000


41/78


Autorzy: Pazderski Leszek, Toušek Jaromír, Sitkowski Jerzy, Kozerski Lech, Marek Radek, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: 1H,13C and 15N NMR coordination shifts in gold(III), cobalt(III),rhodium(III) chloride complexes with pyridine, 2,2'-bipyridine and 1,10-phenanthroline.

Czasopismo: Magnetic Resonance in Chemistry

Rocznik: 2007

Szczegóły: Vol. 45 no. 1

Opis fizyczny: S. 24-36, il., tab.

Impact Factor: 1.434

Punktacja MNiSW: 20.000


42/78


Autorzy: Pazderski Leszek, Toušek Jaromír, Sitkowski Jerzy, Kozerski Lech, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: NMR studies of tautomerism and protonation patterns in bis(6-purinyl) disulfide and ionic forms of 6-mercaptopurine.

Czasopismo: Polish Journal of Chemistry

Rocznik: 2007

Szczegóły: Vol. 81 no. 2

Opis fizyczny: S. 193-210, tab., wykr.

Impact Factor: 0.483

Punktacja MNiSW: 15.000


43/78


Autorzy: Szymańska Iwona B., Goliński Artur, Pazderski Leszek, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Multinuclear NMR and MS characterization of silver(I) perfluorocarboksylates complexes with 1,4-bis(diphenylphosphino)butane.

Czasopismo: Polish Journal of Chemistry

Rocznik: 2007

Szczegóły: Vol. 81 no. 3

Opis fizyczny: S. 299-311, il., tab., wykr.

Impact Factor: 0.483

Punktacja MNiSW: 15.000


44/78


Autorzy: Pazderski Leszek, Łakomska Iwona, Wojtczak Andrzej, Szłyk Edward, Sitkowski Jerzy, Kozerski Lech, Kamieński Bohdan, Koźmiński Wiktor, Toušek Jaromír, Marek Radek.

Tytuł oryginału: The studies of tautomerism in 6-mercaptopurine derivatives by 1H-13C, 1H-15N NMR and 13C, 15N CPMAS-experimental and quantum chemical approach.

Czasopismo: Journal of Molecular Structure

Rocznik: 2006

Szczegóły: Vol. 785 no. 1-3

Opis fizyczny: S. 205-215, tab., wykr.

Impact Factor: 1.495

Punktacja MNiSW: 15.000


45/78


Autorzy: Pazderski Leszek, Szłyk Edward, Sitkowski Jerzy, Kamieński Bohdan, Kozerski Lech, Toušek Jaromír, Marek Radek.

Tytuł oryginału: Experimental and quantum-chemical studies of 15N NMR coordination shifts in palladium and platinum chloride complexes with pyridine, 2,2'-bipyridine and 1,10-phenenthroline

Czasopismo: Magnetic Resonance in Chemistry

Rocznik: 2006

Szczegóły: Vol. 44 no. 2

Opis fizyczny: S. 163-170


46/78


Autorzy: Pazderski Leszek.

Tytuł oryginału: 15N NMR coordination shifts in transition metal chloride complexes with azines versus type of central ion.

Czasopismo: Polish Journal of Chemistry

Rocznik: 2006

Szczegóły: Vol. 80 no. 7

Opis fizyczny: S. 1083-1093


47/78


Autorzy: Szłyk Edward, Grodzicki Antoni, Pazderski Leszek.

Tytuł oryginału: Nowe kompleksy palladu (II) z pochodnymi 1,2,4-triazolo-[1,5a]-pirymidyny i sposób ich wytwarzania : patent PL nr 189475.

Adres wydawniczy: Warszawa, Urząd Patentowy : 2005

Opis fizyczny: 4 s.

Uwagi: a


48/78


Autorzy: Szłyk Edward, Pazderski Leszek, Goliński Artur, Hasnoot Jaap, Grodzicki Antoni.

Tytuł oryginału: Pochodne 1,2,4-triazolo-[1,5a]-pirymidyny i sposób ich wytwarzania : patent PL nr 188652.

Adres wydawniczy: Warszawa, Urząd Patentowy : 2005

Opis fizyczny: 4 s.

Uwagi: a


49/78


Autorzy: Szymańska Iwona B., Pazderski Leszek, Kucharek Robert, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Synthesis and characterization of ionic Cu(I) perfluorocarboxylate compounds with 1,4-bis(diphenylphosphino)butane

Czasopismo: Polish Journal of Chemistry

Rocznik: 2005

Szczegóły: Vol. 79 no. 11

Opis fizyczny: S. 1705-1711


50/78


Autorzy: Pazderski Leszek, Łakomska Iwona, Wojtczak Andrzej, Szłyk Edward, Sitkowski Jerzy, Kozerski Lech, Kamieński Bohdan, Koźmiński Wiktor, Toušek Jaromír, Marek Radek.

Tytuł oryginału: 1H-13C and 1H-15N NMR studies of thionic and thiolic forms of 6-mercaptopurines.

Tytuł całości: XXXVII Polish Seminar on nuclear magnetic resonance and its applications, Kraków, 1-2 December 2004

Adres wydawniczy: Kraków, Instytut Fizyki Jądrowej : 2004

Opis fizyczny: S. 77

Uwagi: a


51/78


Autorzy: Pazderski Leszek, Szłyk Edward, Wojtczak Andrzej, Kozerski Lech, Sitkowski Jerzy.

Tytuł oryginału: Dichlorodipyridazinezinc(II).

Czasopismo: Acta Crystallographica. Section E

Rocznik: 2004

Szczegóły: Vol. 60 p. 9

Opis fizyczny: S. m1270-1272

Uwagi: a


52/78


Autorzy: Pazderski Leszek, Szłyk Edward, Wojtczak Andrzej, Kozerski Lech, Sitkowski Jerzy, Kamieński Bohdan.

Tytuł oryginału: The crystal and molecular structures of catena[bis(μ2-chloro)-(μ2-pyridazine-N,N')]cadmium(II) and catena[bis(μ2-chloro)-(μ-pyridazine-N,N')mercury(II) and the solid-phase 13C, 15N NMR studies of Zn(II), Cd(II), Hg(II) chloride complexes with pyridazine.

Czasopismo: Journal of Molecular Structure

Rocznik: 2004

Szczegóły: Vol. 697 no. 1-3

Opis fizyczny: S. 143-149, tab.

Uwagi: 10.1016/j.molstruc

Impact Factor: 1.200

Punktacja MNiSW: 12.000


53/78


Autorzy: Łakomska Iwona, Pazderski Leszek, Sitkowski Jerzy, Kozerski Lech, Pełczyńska Marzena, Nasulewicz Anna, Opolski Adam, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Multinuclear NMR spectroscopy and antiproliferative activity in vitro of platinum(II) and palladium(II) complexes with 6-mercaptopurine.

Czasopismo: Journal of Molecular Structure

Rocznik: 2004

Szczegóły: Vol. 707

Opis fizyczny: S. 241-247

Uwagi: a


54/78


Autorzy: Kozerski Lech, Kwiecień Bruno, Kawęcki Robert, Urbańczyk-Lipkowska Zofia, Bocian Wojciech, Bednarek Elżbieta, Sitkowski Jerzy, Maurin Jan, Pazderski Leszek, Hansen Poul E..

Tytuł oryginału: Hydrogen bonds in "push-pull" enamines.

Czasopismo: New Journal of Chemistry

Rocznik: 2004

Szczegóły: Vol. 28 no. 12

Opis fizyczny: S. 1562-1567, tab., wykr.

Uwagi: 10.1039/B409254F

Impact Factor: 2.735

Punktacja MNiSW: 20.000


55/78


Autorzy: Łakomska Iwona, Szłyk Edward, Pazderski Leszek, Wietrzyk Joanna, Pełczyńska Marzena, Nasulewicz Anna, Opolski Adam.

Tytuł oryginału: Wpływ struktury dichlorkowych kompleksów Pt(II) na aktywność biologiczną.

Tytuł całości: XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 15-18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 1 : Sekcje S1-S5.

Adres wydawniczy: Lublin, Druk. PRIMOOFFSET : 2003

Opis fizyczny: S. 326

Uwagi: a


56/78


Autorzy: Szłyk Edward, Pazderski Leszek, Łakomska Iwona, Sitkowski Jerzy, Kozerski Lech, Kamieński Bohdan.

Tytuł oryginału: Struktura i widma 15N CPMAS-NMR chlorkowych kompleksów Zn(II), Cd(II), Hg(II) z pirydazyną.

Tytuł całości: XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 15-18 września 2003, materiały zjazdowe. T. 1 : Sekcje S1-S5.

Adres wydawniczy: Lublin, Druk. PRIMOOFFSET : 2003

Opis fizyczny: S. 295

Uwagi: a


57/78


Autorzy: Szłyk Edward, Łakomska Iwona, Pazderski Leszek, Sitkowski Jerzy, Kozerski Lech.

Tytuł oryginału: Synteza i badania spektroskopowe chlorkowych kompleksów Pt(II) i Pd(II) z 6-merkaptopuryną.

Tytuł całości: XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 15-18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 1 : Sekcje S1-S5.

Adres wydawniczy: Lublin, Druk. PRIMOOFFSET : 2003

Opis fizyczny: S. 327

Uwagi: a


58/78


Autorzy: Łakomska Iwona, Szłyk Edward, Pazderski Leszek, Reedijk Jan.

Tytuł oryginału: 1H NMR studies of platinum(II) chloride complexes reaction with guanosine-5'-monophosphate.

Tytuł całości: XXXVI Polish Seminar on nuclear magnetic resonance and its applications, Kraków, 1-2 December 2003 : abstracts.

Adres wydawniczy: Kraków, [s.n.] : 2003

Opis fizyczny: S. 51

Uwagi: a


59/78


Autorzy: Pazderski Leszek, Łakomska Iwona, Szłyk Edward, Sitkowski Jerzy, Kozerski Lech.

Tytuł oryginału: 15N NMR coordination shifts in stable and labile d-electron metal complexes with azines.

Tytuł całości: XXXVI Polish Seminar on nuclear magnetic resonance and its applications, Kraków, 1-2 December 2003 : abstracts.

Adres wydawniczy: Kraków, [s.n.] : 2003

Opis fizyczny: S. 70

Uwagi: a


60/78


Autorzy: Łakomska Iwona, Szłyk Edward, Pazderski Leszek, Wietrzyk Joanna, Pełczyńska Marzena, Nasulewicz Anna, Opolski Adam.

Tytuł oryginału: Influence of 1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidine structure on biological activity of the novel platinum(II) complexes.

Czasopismo: Annals of the Polish Chemical Society

Rocznik: 2003

Szczegóły: Vol. 2 part 2

Opis fizyczny: S. 503-506

Uwagi: Preliminary reports presented during XLVI Meeting of the Polish Chemical Society and the Association of Engineers & Technicians of Chemical Industry, 15-18 September 2003, Lublin, Poland.


61/78


Autorzy: Szłyk Edward, Pazderski Leszek, Łakomska Iwona, Wojtczak Andrzej, Kozerski Lech, Sitkowski Jerzy, Kamieński Bohdan, Günther Harald.

Tytuł oryginału: 1H15N heteronuclear correlation and 15N cross-polarized magic angle spinning NMR studies of the coordination modes in Zn(II) chloride complexes with purine and methylpurines.

Czasopismo: Polyhedron

Rocznik: 2003

Szczegóły: Vol. 22

Opis fizyczny: S. 391-396

Uwagi: a


62/78


Autorzy: Szłyk Edward, Kucharek Robert, Szymańska Iwona B., Pazderski Leszek.

Tytuł oryginału: Synthesis and characterization of Cu(I) chelate complexes with 1,3-bis(diphenylphosphino)propane, 1,2-bis(diphenylphosphinobenzene and perfluorinated carboxylates.

Czasopismo: Polyhedron

Rocznik: 2003

Szczegóły: Vol. 22

Opis fizyczny: S. 3389-3393

Uwagi: a


63/78


Autorzy: Szłyk Edward, Pazderski Leszek, Łakomska Iwona, Sitkowski Jerzy, Kozerski Lech, Günther Harald.

Tytuł oryginału: 15N NMR studies of Zn(II) chloride complexes with purine and methylpurines.

Tytuł całości: Common aspects of NMR spectroscopy in liquid and solid phase frontiers in biological applications, Łódź, 9-10 September 2002, Poland.

Adres wydawniczy: Łódź, [s.n.] : 2002

Opis fizyczny: S. C4

Uwagi: a


64/78


Autorzy: Pazderski Leszek, Szłyk Edward, Sitkowski Jerzy, Kozerski Lech.

Tytuł oryginału: N-15 NMR coordinnation shifts in Pd(II), Pt(IV) chloride complexes with pyridine, 2,2'-bipyridine, 1,10-phenantroline

Tytuł całości: XXXV Polish Seminar on nuclear magnetic resonance and its applications, Kraków, 2-3 December 2002 : abstracts / the Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics, Kraków

Adres wydawniczy: Kraków : 2002

Opis fizyczny: S. 53


65/78


Autorzy: Szłyk Edward, Łakomska Iwona, Surdykowski Andrzej, Głowiak Tadeusz, Pazderski Leszek, Sitkowski Jerzy, Kozerski Lech.

Tytuł oryginału: The X-ray structure and spectroscopy of platinum(II) complexes with 1,2,4-triazolo[1,5-a] pyrimidines and dimethylsulfoxide.

Czasopismo: Inorganica Chimica Acta

Rocznik: 2002

Szczegóły: Vol. 333

Opis fizyczny: S. 93-99

Uwagi: a


66/78


Autorzy: Szłyk Edward, Pazderski Leszek, Łakomska Iwona, Kozerski Lech, Sitkowski Jerzy.

Tytuł oryginału: 1H 15N GHMQC study of 5,7-diphenyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidine and 1H, 13C and 15N NMR coordination shifts in Au(III) chloride complexes of 1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidines.

Czasopismo: Magnetic Resonance in Chemistry

Rocznik: 2002

Szczegóły: Vol. 40 no. 8

Opis fizyczny: S. 529-532

Uwagi: a


67/78


Autorzy: Szłyk Edward, Pazderski Leszek, Łakomska Iwona, Surdykowski Andrzej, Głowiak Tadeusz, Sitkowski Jerzy, Kozerski Lech.

Tytuł oryginału: The X-ray structure of bis(5,7-dimethyl-1,2,4-triazolo-[1,5α]-pyrimidinium) hexachloroplatinate(IV) and spectroscopic properties of Pt(II) and Pt(IV) chloride complexes with 1,2,4-triazolo-[1,5α]-pyrimidines.

Czasopismo: Polyhedron

Rocznik: 2002

Szczegóły: Vol. 21

Opis fizyczny: S. 343-348

Uwagi: a


68/78


Autorzy: Chatłas Janusz, Szłyk Edward, Pazderski Leszek, Grodzicki Antoni, Wojtczak Andrzej, Wrzeszcz Grzegorz.

Tytuł oryginału: Palladium(II) chloride complexes with 1,2,4-triazolo-[1,5α-pyrimidines : unprecedented isomerisation.

Tytuł całości: European conference on inorganic mechanisms, annual conference of the Royal Society of Chemistry, Dalton Division Inorganic Reaction Mechanisms Group, University of Zagreb, Croatia, January 6-9, 1999

Adres wydawniczy: [S.l.], RSC : 2000

Opis fizyczny: S. P-40

Uwagi: a


69/78


Autorzy: Szłyk Edward, Grodzicki Antoni, Pazderski Leszek, Wojtczak Andrzej, Chatłas Janusz, Wrzeszcz Grzegorz, Sitkowski Jerzy, Kamieński Bohdan.

Tytuł oryginału: Palladium(II) chloride complexes with 1,2,4-triazolo[1,5-a]-pyrimidines: X-ray, 15N-1H NMR and 15N CP MAS studies.

Czasopismo: Journal of the Chemical Society. Dalton Transactions

Rocznik: 2000

Szczegóły: no. 6

Opis fizyczny: S. 867-872

Impact Factor: 2.502

Punktacja MNiSW: 20.000


70/78


Autorzy: Szłyk Edward, Grodzicki Antoni, Pazderski Leszek, Bednarek Elżbieta, Kamieński Bohdan.

Tytuł oryginału: Heteronuclear multiple-quantum correlation 15N-1H, cross-polarized magic anle spinning 13C, 15N nuclear magnetic resonance and infrared spectroscopic studies of 1,2,4-triazolo-[1,5α]-pyrimidine and its Zn(II) halide and thiocyanate complexes.

Czasopismo: Polyhedron

Rocznik: 2000

Szczegóły: Vol. 19

Opis fizyczny: S. 965-969

Uwagi: a


71/78


Autorzy: Zaidlewicz Marek, Ceynowa Józef, Kreja Ludwik, Gorczyca Piotr, Pazderski Leszek, Gotowt Astrid.

Tytuł oryginału: Wydział Chemii : informator.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1999

Opis fizyczny: 156 s., il.

Uwagi: a


72/78


Autorzy: Grodzicki Antoni, Szłyk Edward, Wojtczak Andrzej, Wrzeszcz Grzegorz, Pazderski Leszek, Muzioł Tadeusz.

Tytuł oryginału: The molecular structures of copper(II) chloroacetate complexes with 5,7-dimethyl-1,2,4-triazolo-[1,5-α]-pyrimidine and 5,7-diphenyl-1,2,4-triazolo-[1,5-α]-pyrimidine.

Czasopismo: Polyhedron

Rocznik: 1999

Szczegóły: Vol. 18

Opis fizyczny: S. 519-527

Impact Factor: 1.116

Punktacja MNiSW: 12.000


73/78


Autorzy: Velders Aldrik H., Pazderski Leszek, Ugozzoli Franco, Biagini-Cingi Marina, Manotti-Lanfredi Anna Maria, Haasnoot Jaap G., Reedijk Jan.

Tytuł oryginału: Synthesis, characterization and crystal structure of trans-aquatrichlorobis (5,7-dimethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-N3)ruthenium(III) monohydrate.

Czasopismo: Inorganica Chimica Acta

Rocznik: 1998

Szczegóły: Vol. 273 no. 1-2

Opis fizyczny: S. 259-265

Uwagi: a


74/78


Autorzy: Szłyk Edward, Grodzicki Antoni, Pazderski Leszek, Sitkowski Jerzy.

Tytuł oryginału: Spectroscopic studies of Zn(II) halides complexes with 5,7-disubstituted derivatives of 1,2,4-triazolo-[1,5a]-pyrimidine.

Czasopismo: Polish Journal of Chemistry

Rocznik: 1998

Szczegóły: Vol. 72 no. 1

Opis fizyczny: S. 55-60

Uwagi: a


75/78


Autorzy: Grodzicki Antoni, Kachniarz Elżbieta, Muzioł Tadeusz, Szłyk Edward, Pazderski Leszek, Wojtczak Andrzej, Wrzeszcz Grzegorz.

Tytuł oryginału: Magnetism and crystal structure study of copper(II) chloroacetate complex with 5,7-dimethyl-1,2,4-triazolo-[1,5a]-pyrimidine.

Tytuł całości: 2nd International conference on progress in inorganic and organometallic chemistry, Polanica Zdrój, Poland, 19-23 September 1997 : programme-abstracts-list of participants-list of sponsors

Adres wydawniczy: [S.l.], [s.n.] : 1997

Opis fizyczny: S. 83

Uwagi: a


76/78


Autorzy: Szłyk Edward, Pazderski Leszek, Łakomska Iwona, Grodzicki Antoni.

Tytuł oryginału: Badania hydratowanych kompleksów metali d-elektronowych z adeniną, adenozyną i heterocyklicznymi analogami puryn

Tytuł całości: XL Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Gdańsk, 22-26 września 1997 roku, streszczenia

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo Centrum Książki : 1997

Opis fizyczny: S-2, W-5

Uwagi: a


77/78


Autorzy: Grodzicki Antoni, Szłyk Edward, Pazderski Leszek, Goliński Artur.

Tytuł oryginału: NMR properties of 5,7-disubstituted derivatives of 1,2,4-triazolo[1,5a] pyrimidines.

Czasopismo: Magnetic Resonance in Chemistry

Rocznik: 1996

Szczegóły: Vol. 34 no. 9

Opis fizyczny: S. 725-737

Uwagi: a


78/78


Autorzy: Grodzicki Antoni, Szłyk Edward, Pazderski Leszek.

Tytuł oryginału: Badania spektroskopowe kompleksów Zn+2 z analogami puryny

Tytuł całości: Homo chemicus, Jubileuszowy Zjazd Naukowy, Warszawa '94 / [kom. wydaw. Halina Podsiadło, Antoni W. Szafrański, Marek Tkacz].

Adres wydawniczy: Warszawa, Sekcja Wydawnicza IChF PAN : 1994

Opis fizyczny: S. S-4 P-4

Uwagi: a