Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej

dr hab. Magdalena Barwiołek, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/91


Autorzy: Jankowska Dominika, Muzioł Tadeusz M., Wojtulewski Sławomir, Barwiołek Magdalena.

Tytuł oryginału: Structural and spectroscopic studies of new macrocyclic zinc(II) complexes differing in counter ion.

Tytuł całości: 62 Konwersatorium Krystalograficzne, edycja on-line, 24-25 VI 2021, program, streszczenia komunikatów, lista uczestników i autorów prac / red. Marek Wołcyrz, Dorota Kowalska.

Adres wydawniczy: Wrocław, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Komitet Krystalografii PAN : 2021

Opis fizyczny: S. 85-86


2/91


Autorzy: Jankowska Dominika, Barwiołek Magdalena.

Tytuł oryginału: Cienkie fluoresencyjne materiały kompleksów cynku(II) i miedzi(II) otrzymane metodą spin coating.

Tytuł całości: E-Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 27-29.05.2021 / red. nauk. Daria Jaworska.

Adres wydawniczy: Warszawa, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro : 2021

Opis fizyczny: S. 93


3/91


Autorzy: Jankowska Dominika, Barwiołek Magdalena, Muzioł Tadeusz.

Tytuł oryginału: Nowe kompleksy cynku(II) z wielodonorowymi zasadami Schiffa oraz ich zastosowanie, jako materiały fluorescencyjne otrzymane metodą spin coating.

Tytuł całości: II Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne, 20-21 marca 2021, książka abstraktów / oprac. red. Mateusz Adam Baluk [et al.].

Adres wydawniczy: Gdańsk, Bałtyckie Stowarzyszenie Chemików : 2021

Opis fizyczny: S. 64


4/91


Autorzy: Jankowska Dominika, Barwiołek Magdalena, Muzioł Tadeusz, Damberga Daina, Viter Roman.

Tytuł oryginału: Synteza i badania spektroskopowe nowych związków iminowych wykazujących właściwości fluorescencyjne i chemosensoryczne.

Tytuł całości: IV Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej, Toruń, 7-9 września 2021, książka abstraktów / [red.: Tadeusz Muzioł, Adrian Topolski].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydział Chemii. Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2021

Opis fizyczny: S. 74, il.


5/91


Autorzy: Kałduńska Karolina, Barwiołek Magdalena, Kozakiewicz Anna, Wojtczak Andrzej.

Tytuł oryginału: Badania strukturalne biomimetycznych kompleksów żelaza (III) z ligandami N2O2.

Tytuł całości: XIV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 20-22 września 2021 / red. nauk. i przygot. mater. Anna Kmieciak, Sylwia Grabska-Zielińska, Henryk Szramowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2021

Opis fizyczny: S. 22, il.


6/91


Autorzy: Wujak Magdalena, Kozakiewicz Anna, Ciarkowska Anna, Loch Joanna I., Barwiołek Magdalena, Sokołowska Zuzanna, Budny Marcin, Wojtczak Andrzej.

Tytuł oryginału: Assessing the interactions of statins with human adenylate kinase isoenzyme. 1: Fluorescence and enzyme kinetic studies.

Czasopismo: International Journal of Molecular Sciences

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 22 no. 11

Opis fizyczny: Art. no. 5541 S. 1-19, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/ijms

Impact Factor: 5.924

Punktacja MNiSW: 140.000


7/91


Autorzy: Szymańska Iwona B., Madajska Katarzyna, Butrymowicz Aleksandra, Barwiołek Magdalena.

Tytuł oryginału: Copper(II) perfluorinated carboxylate complexes with small aliphatic amines as universal precursors for nanomaterial fabrication.

Czasopismo: Materials (Basel)

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 14 no. 23

Opis fizyczny: Art. no. 7451 S. 1-29, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/ma

Impact Factor: 3.623

Punktacja MNiSW: 140.000


8/91


Autorzy: Barwiołek Magdalena, Jankowska Dominika, Chorobiński Mateusz, Kaczmarek-Kędziera Anna, Łakomska Iwona, Wojtulewski Sławomir, Muzioł Tadeusz M..

Tytuł oryginału: New dinuclear zinc(II) complexes with Schiff bases obtained from o-phenylenediamine and their application as fluorescent materials in spin coating deposition.

Czasopismo: RSC Advances

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 11 no. 40

Opis fizyczny: S. 24515-24525, il., wykr.

Uwagi: 10.1039/d1ra

Impact Factor: 3.361

Punktacja MNiSW: 100.000


9/91


Autorzy: Jankowska Dominika, Barwiołek Magdalena, Muzioł Tadeusz.

Tytuł oryginału: Synteza i badania spektroskopowe nowych makrocyklicznych kompleksów cynku(II) z wielodonorowymi zasadami Schiffa oraz ich zastosowanie do otrzymania cienkich filmów o właściwościach fluorescencyjnych.

Tytuł całości: e-Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 19.12.2020, książka abstraktów / red. nauk. i przygot. mater. Daria Jaworska.

Adres wydawniczy: [Warszawa, Polskie Towarzystwo Chemiczne] : 2020

Opis fizyczny: S. 29


10/91


Autorzy: Barwiołek Magdalena, Kaczmarek-Kędziera Anna, Muzioł Tadeusz M., Jankowska Dominika, Jezierska Julia, Bieńko Alina.

Tytuł oryginału: Dinuclear Copper(II) complexes with Schiff bases derived from 2-Hydroxy-5-methylisophthalaldehyde and histamine or 2-(2-Aminoethyl)pyridine and their application as magnetic and fluorescent materials in thin film deposition.

Czasopismo: International Journal of Molecular Sciences

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 21 no. 13

Opis fizyczny: Art. no. 4587 S. 1-27, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/ijms

Impact Factor: 5.924

Punktacja MNiSW: 140.000


11/91


Autorzy: Derkowska-Zielińska Beata, Barwiołek Magdalena, Cassagne Christophe, Boudebs Georges.

Tytuł oryginału: Nonlinear optical study of Schiff bases using Z-scan technique.

Czasopismo: Optics and Laser Technology

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 124

Opis fizyczny: S. 105968-1-7, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.optlastec

Impact Factor: 3.867

Punktacja MNiSW: 100.000


12/91


Autorzy: Barwiołek Magdalena, Muzioł Tadeusz, Kozakiewicz Anna, Wojtczak Andrzej, Szłyk Edward, Bieńko Alina, Jezierska Julia.

Tytuł oryginału: New copper(II) complexes with Schiff base ligands : the structural, luminscence and magnetic properties.

Tytuł całości: 4th International Conference on Functional Molecular Materials, FunMat 2019, Kraków, Poland, 25th-27th November 2019.

Adres wydawniczy: [Kraków, Jagiellonian University. Faculty of Chemistry] : 2019

Opis fizyczny: S. 46


13/91


Autorzy: Szłyk Edward, Szymańska Iwona, Barwiołek Magdalena, Szczęsny Robert.

Tytuł oryginału: From chemistry of precursors to chemistry of materials.

Tytuł całości: 4th International Conference on Functional Molecular Materials, FunMat 2019, Kraków, Poland, 25th-27th November 2019.

Adres wydawniczy: [Kraków, Jagiellonian University. Faculty of Chemistry] : 2019

Opis fizyczny: S. 44


14/91


Autorzy: Jankowska Dominika, Barwiołek Magdalena.

Tytuł oryginału: Synteza, badania strukturalne i spektroskopowe nowych kompleksów palladu(II) z ligandami pochodnymi orto-fenylenodiaminy.

Tytuł całości: 50 twarzy chemii, L Ogólnopolska Szkoła Chemii, Smardzewice, 30.04 - 04.05.2019 : książka abstraktów / red. Zuzanna Sroczyńska, Marcelina Bukowska, Andrzej Krempiński.

Adres wydawniczy: [Łódź, Studenckie Koło Naukowe Chemików Uniwersytetu Łódzkiego] : 2019

Opis fizyczny: S. 70


15/91


Autorzy: Barwiołek Magdalena, Muzioł Tadeusz, Szłyk Edward, Jezierska Julia, Bieńko Alina.

Tytuł oryginału: Nowe kompleksy srebra(I) oraz miedzi(II) i ich zastosowanie do otrzymywania cienkich materiałów za pomocą metod mokrych.

Tytuł całości: 62. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Warszawa, 2-6 września 2019, materiały zjazdowe. Cz. 1: Książka abstraktów / red. Agnieszka Adamczyk-Woźniak, Anna Maria Dąbrowska, Robert Nowakowski.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Chemiczne : 2019

Opis fizyczny: S. S03-21


16/91


Autorzy: Jankowska Dominika, Barwiołek Magdalena.

Tytuł oryginału: Badania właściwości fluorescencyjnych nowych kompleksów cynku(II) z wielodonorowymi zasadami Schiffa.

Tytuł całości: Władcy chemii, 51. Ogólnopolska Szkoła Chemii, 8.11-10.11.2019 r. Wrocław, Pawłowice : książka abstraktów.

Adres wydawniczy: Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej : 2019

Opis fizyczny: S. 59, wykr.


17/91


Autorzy: Barwiołek Magdalena, Wojtczak Andrzej, Kozakiewicz Anna, Babinska Magdalena, Tafelska-Kaczmarek Agnieszka, Larsen Erik, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: The synthesis, characterization and fluorescence properties of new benzimidazole derivatives.

Czasopismo: Journal of Luminescence

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 211

Opis fizyczny: S. 88-95, tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.jlumin

Impact Factor: 3.280

Punktacja MNiSW: 70.000


18/91


Autorzy: Łakomska Iwona, Jakubowski Mateusz, Barwiołek Magdalena, Muzioł Tadeusz.

Tytuł oryginału: Different bonding of triazolopyrimidine to platinum(IV) : structural and in vitro cytotoxicity studies.

Czasopismo: Polyhedron

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 160

Opis fizyczny: S. 123-129, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.poly

Impact Factor: 2.343

Punktacja MNiSW: 100.000


19/91


Autorzy: Kozakiewicz Anna, Muzioł Tadeusz, Barwiołek Magdalena, Wujak Magdalena, Wojtczak Andrzej.

Tytuł oryginału: Kompleksy miedzi(II) z zasadami Schiffa pochodnymi 2-(2-aminoetylo)pirydyny.

Tytuł całości: 60 Konwersatorium Krystalograficzne, warsztaty i walne zebranie PTKryst, Wrocław, 27-29 VI 2018 r. : program, streszczenia komunikatów, lista uczestników i autorów prac / red. Marek Wołcyrz, Marek Daszkiewicz, Małgorzata Kucharska.

Adres wydawniczy: Wrocław, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Komitet Krystalografii PAN : 2018

Opis fizyczny: S. 257


20/91


Autorzy: Szłyk Edward, Barwiołek Magdalena, Kozakiewicz Anna, Wojtczak Andrzej.

Tytuł oryginału: Nowe kompleksy srebra(I) i miedzi(II), charakterystyka i zastosowanie do otrzymywania cienkich warstw fluorescencyjnych.

Tytuł całości: 61. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Kraków, 17-21 września 2018 / [red. prowadzący Agnieszka Węgrzyn].

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Chemiczne : 2018

Opis fizyczny: S03-2


21/91


Autorzy: Barwiołek Magdalena.

Tytuł oryginału: Nowe kompleksy srebra i miedzi, synteza, charakterystyka spektroskopowa i strukturalna oraz zastosowanie do otrzymywania cienkich materiałów.

Tytuł całości: 61. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Kraków, 17-21 września 2018 / [red. prowadzący Agnieszka Węgrzyn].

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Chemiczne : 2018

Opis fizyczny: S03-5


22/91


Autorzy: Szłyk Edward, Barwiołek Magdalena.

Tytuł oryginału: Fluorescence properties of new thin organic-inorganic layers of Ag(I) and Cu(II) complexes.

Tytuł całości: European Conference Herald Summit 2018, Braga, Portugal, 25th-28th September 2018.

Rocznik: 2018

Opis fizyczny: S. 43


23/91


Autorzy: Jankowska Dominika, Kozakiewicz Anna, Barwiołek Magdalena.

Tytuł oryginału: Synteza, badania spektroskopowe i strukturalne nowych kompleksów srebra z optycznie czynnymi zasadami Schiffa.

Tytuł całości: Pod strzechą chemii, XLVIII Ogólnopolska Szkoła Chemii, Karczowiska, 28.04 - 2.05.2018 : książka abstraktów / red. Izabela Kasza.

Adres wydawniczy: Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej : 2018

Opis fizyczny: S. 64


24/91


Autorzy: Barwiołek Magdalena, Szłyk Edward, Sawicka Julia.

Tytuł oryginału: Warstwy kompleksu srebra (I) z optycznie czynną zasadą Schiffa oraz sposób ich otrzymywania : opis patentowy PL nr 228295 B1.

Adres wydawniczy: Warszawa, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej : 2018

Opis fizyczny: 4 s.

Uwagi: Uprawniony: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Punktacja MNiSW: 75.000


25/91


Autorzy: Barwiołek Magdalena, Szłyk Edward, Kozakiewicz Anna, Muzioł Tadeusz, Bieńko Alina, Jezierska Julia.

Tytuł oryginału: X-ray structure and magnetic and fluorescence characteristics of new Cu(II) complexes with Schiff bases derived from 2-(2-aminoethyl)pyridine and 2-hydroxy-1-naphthaldehyde; morphology and fluorescence of their thin films.

Czasopismo: Dalton Transactions

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 47 no. 39

Opis fizyczny: S. 13902-13912, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1039/c8dt03208d

Impact Factor: 4.052

Punktacja MNiSW: 40.000


26/91


Autorzy: Barwiołek Magdalena, Wojtczak Andrzej, Kozakiewicz Anna, Szczęsny Robert, Babinska Magdalena, Skowroński Łukasz, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: New highly fluorescent silver complexes and their thin films obtained by spin coating method.

Czasopismo: New Journal of Chemistry

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 42 no. 23

Opis fizyczny: S. 18559-18568, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1039/c8nj

Impact Factor: 3.069

Punktacja MNiSW: 30.000


27/91


Autorzy: Barwiołek Magdalena, Szłyk Ewa.

Tytuł oryginału: The new thin layers of the Ag(I) and Cu(II) Schiff base complexes obtained by the wet methods.

Tytuł całości: The 4th Annual Meeting of COST Action CM 1301, CELINA Chemistry for Electron-Induced Nanofabrication, Porto, Portugal, 13-16 September 2017 / [ed. by Filipe Ferreira da Silva, Gonçalo Magalhães-Mota].

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2017

Opis fizyczny: S. 39, il.

Uwagi: Bibliogr.


28/91


Autorzy: Barwiołek Magdalena, Babinska Magdalena, Kozakiewicz Anna, Wojtczak Andrzej, Kaczmarek-Kędziera Anna, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Structural and spectral studies of silver(I) complexes with new Schiff bases derived from 2-thiopheneethylamine and their application in thin layer deposition by spin and dip coating techniques.

Czasopismo: Polyhedron

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 124

Opis fizyczny: S. 12-21, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.poly

Impact Factor: 2.067

Punktacja MNiSW: 30.000


29/91


Autorzy: Barwiołek Magdalena, Babinska Magdalena, Kozakiewicz Anna, Wojtczak Andrzej, Kaczmarek-Kędziera Anna, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: New fluorescent [Ag(I)(Schiff base)] complexes derived from 9-anthracenecarboxaldehyde and their application in thin layers deposition.

Czasopismo: Polyhedron

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 134

Opis fizyczny: S. 177-191, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1016/j.poly

Impact Factor: 2.067

Punktacja MNiSW: 30.000


30/91


Autorzy: Barwiołek Magdalena, Sawicka Julia, Babinska Magdalena, Wojtczak Andrzej, Surdykowski Andrzej, Szczęsny Robert, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Synthesis, spectroscopic characterization, fluorescence properties of new silver(I) complexes with optically active Schiff bases and their application in thin layers deposition.

Czasopismo: Polyhedron

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 135

Opis fizyczny: S. 153-160, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1016/j.poly

Impact Factor: 2.067

Punktacja MNiSW: 30.000


31/91


Autorzy: Barwiołek Magdalena, Szczęsny Robert, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Copper(II) Schiff base complexes studies and application in ZnO nanoparticles doped thin layers preparation.

Tytuł całości: 42nd International Conference on Coordination Chemistry (ICCC-42), July 3-8, 2016, Brest, France, abstract book.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2016

Opis fizyczny: S. 241


32/91


Autorzy: Barwiołek Magdalena, Babinska Magdalena, Szłyk Edward, Kozakiewicz Anna, Wojtczak Andrzej.

Tytuł oryginału: Ag(I) complexes with Schiff bases derived from 2-thiopheneethylamine and their thin layers.

Tytuł całości: 42nd International Conference on Coordination Chemistry (ICCC-42), July 3-8, 2016, Brest, France, abstract book.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2016

Opis fizyczny: S. 149


33/91


Autorzy: Barwiołek Magdalena, Babinska Magdalena, Szłyk Edward, Kozakiewicz Anna, Wojtczak Andrzej, Kaczmarek-Kędziera Anna.

Tytuł oryginału: Application of wet methods to obtain the thin layers of the new Ag(I) and Cu(II) with Schiff bases complexes.

Tytuł całości: 6th EuCheMS Chermistry Congress,11th -15th September 2016, Seville, Spain.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2016

Opis fizyczny: [1] s.


34/91


Autorzy: Barwiołek Magdalena, Babinska Magdalena, Kozakiewicz Anna, Wojtczak Andrzej, Kaczmarek-Kędziera Anna, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Nowe związki srebra(I) z zasadami Schiffa i ich zastosowanie do otrzymywania warstw hybrydowych z roztworu.

Tytuł całości: III Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej, Kraków, 7-9 grudnia 2016, materiały forum / [przygot. mater. do druku Katarzyna Podolska-Serafin].

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Attyka : 2016

Opis fizyczny: S. 52


35/91


Autorzy: Barwiołek Magdalena, Babinska Magdalena, Kozakiewicz Anna, Muzioł Tadeusz, Kaczmarek-Kędziera Anna, Wojtczak Andrzej, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Nowe związki Cu(II), Ag(I) z zasadami Schiffa jako prekursory cienkich warstw.

Tytuł całości: III Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej, Kraków, 7-9 grudnia 2016, materiały forum / [przygot. mater. do druku Katarzyna Podolska-Serafin].

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Attyka : 2016

Opis fizyczny: S. 66


36/91


Autorzy: Szłyk Edward, Barwiołek Magdalena, Babinska Magdalena, Wojtczak Andrzej, Kozakiewicz Anna, Kaczmarek-Kędziera Anna.

Tytuł oryginału: Nowe związki srebra(I) i ich zastosowanie do otrzymywania cienkich warstw nieorganicznych.

Tytuł całości: Między nami jest chemia, 59. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Poznań, 19-23 IX 2016 r. : materiały zjazdowe. Cz. 1: Streszczenia / oprac. red. Sławomir Borysiak, Bogdan Czajka, Robert Pietrzak.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Chemiczne : 2016

Opis fizyczny: S. 125


37/91


Autorzy: Barwiołek Magdalena, Szczęsny Robert, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Copper(II) Schiff base complexes and their mixed thin layers with ZnO nanoparticles.

Czasopismo: Journal of Chemical Sciences

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 128 no. 7

Opis fizyczny: S. 1057-1066, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1007/s12039

Impact Factor: 1.235

Punktacja MNiSW: 20.000


38/91


Autorzy: Barwiołek Magdalena, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Nowe związki Cu(II), Ag(I) z zasadami Schiffa jako prekursory organiczno-nieorganicznych warstw.

Tytuł całości: Polska chemia w mieście wolności, 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku, 21-25 września 2015 : materiały zjazdowe. Cz. 1: Streszczenia / oprac. red. Lech Chmurzyński [et al.].

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Chemiczne : 2015

Opis fizyczny: S. 60


39/91


Autorzy: Szłyk Edward, Barwiołek Magdalena, Szczęsny Robert.

Tytuł oryginału: Synteza i charakterystyka kompleksów Cu(II) z symetrycznymi i asymetrycznymi zasadami Schiffa oraz ich zastosowanie do otrzymywania warstw hybrydowych.

Tytuł całości: Polska chemia w mieście wolności, 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku, 21-25 września 2015 : materiały zjazdowe. Cz. 1: Streszczenia / oprac. red. Lech Chmurzyński [et al.].

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Chemiczne : 2015

Opis fizyczny: S. 61


40/91


Autorzy: Barwiołek Magdalena, Szczęsny Robert, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Characterization of Cu(II) and Ag(I) compounds with N, O donor ligands and application for metalorganic layer deposition.

Tytuł całości: Third EuCheMS Inorganic Chemistry Conference, EICC-3 : Chemistry over the horizon, 28th June - 1st July 2015 : book of abstracts / [ed. by Ewelina Silarska, Anna Wirwis, Stanisław Tarnowicz].

Adres wydawniczy: Wrocław, Faculty of Chemistry University of Wroclaw : 2015

Opis fizyczny: S. 85


41/91


Autorzy: Barwiołek Magdalena, Szłyk Edward, Sawicka Julia, Berg Andrzej.

Tytuł oryginału: Structural studies of the Cu(II) and Ag(I) complexes with N,O donor ligands and their application.

Tytuł całości: 41st International Conference on Coordination Chemistry (ICCC-41), 21-25 July 2014, Singapore, programme.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2014

Opis fizyczny: 1 s.


42/91


Autorzy: Szłyk Edward, Barwiołek Magdalena, Szczęsny Robert.

Tytuł oryginału: Badania strukturalne nowych związków metali przejściowych i zastosowania do osadzania warstw hybrydowych.

Tytuł całości: Chemia - nadzieje i marzenia, 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Częstochowa, 14-18 września 2014 r. : materiały zjazdowe, streszczenia.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Chemiczne : 2014

Opis fizyczny: S. 235


43/91


Autorzy: Barwiołek Magdalena, Szczęsny Robert, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Nowe związki Cu(II), Ag(I) oraz nanocząstki ZnO jako prekursory cienkich warstw.

Tytuł całości: Chemia - nowe wyzwania dla nauki i przemysłu, IX Poznańska Konferencja Naukowa, Poznań, 5 grudnia 2014 r. : materiały konferencyjne.

Adres wydawniczy: Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Chemii : 2014

Opis fizyczny: S. 68, il.


44/91


Autorzy: Szłyk Edward, Barwiołek Magdalena, Szczęsny Robert.

Tytuł oryginału: Związki koordynacyjne i nieorganiczne jako materiały hybrydowe.

Tytuł całości: Horyzonty chemii, II Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej, [Wrocław 7-10 września 2014] : streszczenia / [przygot. materiałów do dr. Ewelina Silarska, Anna Wirwis, Stanisława Tarnowicz].

Adres wydawniczy: Wrocław, Wydział Chemii. Uniwersytet Wrocławski : 2014

Opis fizyczny: S. 57, il.


45/91


Autorzy: Barwiołek Magdalena, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Otrzymywanie i badanie właściwości nowych kompleksów miedzi(II) i srebra(I) z N, O-donorowymi ligandami oraz ich zastosowanie do otrzymywania cienkich warstw.

Tytuł całości: Horyzonty chemii, II Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej, [Wrocław 7-10 września 2014] : streszczenia / [przygot. materiałów do dr. Ewelina Silarska, Anna Wirwis, Stanisława Tarnowicz].

Adres wydawniczy: Wrocław, Wydział Chemii. Uniwersytet Wrocławski : 2014

Opis fizyczny: S. 116


46/91


Autorzy: Szymańska Iwona B., Barwiołek Magdalena, Piszczek Piotr, Bieńko Dariusz C., Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Copper(II) carboxylate compounds with amines as nanomaterial precursors.

Tytuł całości: XIXth International Winter School on Coordination Chemistry, Karpacz, Poland, 1-5 December, 2014, proceedings / [ed. Bożena Kalińska].

Adres wydawniczy: Wrocław, Faculty of Chemistry. University of Wrocław : 2014

Opis fizyczny: S. 51-52, il.


47/91


Autorzy: Szłyk Edward, Barwiołek Magdalena.

Tytuł oryginału: Nowe metaloorganiczne warstwy kompleksu niklu(II) z optycznie czynną zasadą Schiff a domieszkowane AgCl oraz sposób ich wytwarzania.

Czasopismo: Biuletyn Urzędu Patentowego

Rocznik: 2014

Szczegóły: R. 42 nr 22

Opis fizyczny: S. 20-21

Uwagi: Zgłoszenie patentowe PL 403303 (A1).

Punktacja MNiSW: 2.000


48/91


Autorzy: Barwiołek Magdalena, Szłyk Edward, Berg Andrzej, Wojtczak Andrzej, Muzioł Tadeusz, Jezierska Julia.

Tytuł oryginału: Structural studies of copper(II) complexes with 2-(2-aminoethyl)pyridine derived Schiff bases and application as precursors of thin organic - inorganic layers.

Czasopismo: Dalton Transactions

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 43 no. 26

Opis fizyczny: S. 9924-9933, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1039/c4dt

Impact Factor: 4.197

Punktacja MNiSW: 40.000


49/91


Autorzy: Szłyk Edward, Szymańska Iwona, Barwiołek Magdalena, Szczęsny Robert.

Tytuł oryginału: Od prekursorów metalicznych warstw metali szlachetnych do hybrydowych materiałów nieorganicznych.

Tytuł całości: Chemia - tradycja i nowe wyzwania, 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Siedlce, 16-20 września 2013 : materiały zjazdowe.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Chemiczne : 2013

Opis fizyczny: S. 212-213


50/91


Autorzy: Szymańska Iwona B., Piszczek Piotr, Barwiołek Magdalena.

Tytuł oryginału: Cooper(II) complexes with N- and O-donor ligands as precursors of nanomaterials.

Tytuł całości: Recent developments in coordination, bioinorganic, and applied inorganic chemistry, XXIV International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry, June 2-7, 2013, Smolenice, Slovakia : book of abstracts : program / eds. M. Melnik, P. Seg'la and M. Tatarko.

Adres wydawniczy: Bratislava, Slovak University of Technology Press : 2013

Opis fizyczny: S. 184


51/91


Autorzy: Szłyk Edward, Barwiołek Magdalena.

Tytuł oryginału: Nowe związki palladu (II) z węglowodorami nienasyconymi oraz sposób ich wytwarzania : opis patentowy 213600.

Adres wydawniczy: Warszawa, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej : 2013

Opis fizyczny: 4 s.

Punktacja MNiSW: 25.000


52/91


Autorzy: Barwiołek Magdalena, Szłyk Edward, Surdykowski Andrzej, Wojtczak Andrzej.

Tytuł oryginału: New nickel(II) and copper(II) complexes with unsymmetrical Schiff bases derived from (1R,2R)(-)cyclohexanediamine and the application of Cu(II) complexes for hybrid thin layers deposition.

Czasopismo: Dalton Transactions

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 42 no. 32

Opis fizyczny: S. 11476-11487, tab., wykr.

Uwagi: 10.1039/c3dt

Impact Factor: 4.097

Punktacja MNiSW: 40.000


53/91


Autorzy: Barwiołek Magdalena, Szymańska Iwona B., Wojtczak Andrzej.

Tytuł oryginału: The N,O donor ligands as precursors of the hybrid materials.

Tytuł całości: 40 International Conference on Coordination Chemistry, Valencia, Spain, 9-13 September, 2012, book of abstracts.

Adres wydawniczy: [Vitoria-Gasteiz, Eurobask] : 2012

Opis fizyczny: C226


54/91


Autorzy: Szymańska Iwona B., Barwiołek Magdalena, Piszczek Piotr.

Tytuł oryginału: New copper(II) carboxylate complexes with amines as precursors of nanomaterials.

Tytuł całości: 40 International Conference on Coordination Chemistry, Valencia, Spain, 9-13 September, 2012, book of abstracts.

Adres wydawniczy: [Vitoria-Gasteiz, Eurobask] : 2012

Opis fizyczny: C245-C246


55/91


Autorzy: Szymańska Iwona B., Barwiołek Magdalena, Piszczek Piotr.

Tytuł oryginału: Wykorzystanie metod spektroskopowych do selekcji prekursorów w metodzie osadzania par chemicznych (CVD).

Tytuł całości: Nauka i przemysł, metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Hubickiego.

Adres wydawniczy: Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Chemii : 2012

Opis fizyczny: S. 843-848, tab., wykr.


56/91


Autorzy: Barwiołek Magdalena, Szymańska Iwona B., Szłyk Edward, Wojtczak Andrzej.

Tytuł oryginału: The thin materials obtained from N,O donor ligands and copper complexes.

Tytuł całości: XVIIIth International Winter School on Coordination Chemistry, Karpacz, Poland, 3-7 December, 2012, proceedings / [ed. Bożena Kalińska].

Adres wydawniczy: Wrocław, Faculty of Chemistry. University of Wrocław : 2012

Opis fizyczny: P-2


57/91


Autorzy: Szymańska Iwona B., Barwiołek Magdalena, Piszczek Piotr.

Tytuł oryginału: Karboksylanowe kompleksy miedzi(II), jako prekursory do otrzymywania nanomateriałów.

Tytuł całości: 54. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 18-22 września 2011, materiały zjazdowe.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Chemiczne : 2011

Opis fizyczny: S. 56-57, wykr.


58/91


Autorzy: Barwiołek Magdalena, Szymańska Iwona B., Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: N,O-donorowe ligandy jako prekursory organiczno-nieorganicznych materiałów hybrydowych.

Tytuł całości: 54. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 18-22 września 2011, materiały zjazdowe.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Chemiczne : 2011

Opis fizyczny: S. 150, il.


59/91


Autorzy: Barwiołek Magdalena, Szłyk Edward, Muzioł Tadeusz M., Lis Tadeusz.

Tytuł oryginału: Structural and luminescence studies of nickel(II) and copper(II) complexes with (1R,2R)-cyclohexanediamine derived unsymmetric Schiff base.

Czasopismo: Dalton Transactions

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 40 no. 41

Opis fizyczny: S. 11012-11022, il.

Impact Factor: 3.838

Punktacja MNiSW: 35.000


60/91


Autorzy: Barwiołek Magdalena, Szłyk Edward, Muzioł Tadeusz, Lis Tadeusz.

Tytuł oryginału: The N,O-donor ligands as precursors of the hybrid materials.

Tytuł całości: XVIIth International Winter School on Coordination Chemistry, Karpacz, Poland, 6-10 December, 2010, proceedings / [ed. Bożena Kalińska].

Adres wydawniczy: Wrocław, [Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego] : 2010

Opis fizyczny: S. 81


61/91


Autorzy: Szłyk Edward, Barwiołek Magdalena.

Tytuł oryginału: Studies of thermal decomposition of palladium(II) complexes with olefin ligands.

Czasopismo: Thermochimica Acta

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 495 no. 1-2

Opis fizyczny: S. 85-89, tab., wykr.

Impact Factor: 1.659

Punktacja MNiSW: 15.000


62/91


Autorzy: Szłyk Edward, Surdykowski Andrzej, Barwiołek Magdalena.

Tytuł oryginału: Nowe asymetryczne optycznie czynne zasady Schiffa oraz sposób ich wytwarzania : patent PL nr 197127.

Adres wydawniczy: Warszawa, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej : 2008

Opis fizyczny: 3 s.

Punktacja MNiSW: 25.000


63/91


Autorzy: Szłyk Edward, Szymańska Iwona, Piszczek Piotr, Barwiołek Magdalena.

Tytuł oryginału: Spectroscopic and thermal studies of the palladium(II) complexes with carboxylates or vinylsilanes to use as precursors in CVD of palladium films.

Tytuł całości: XVIth International Winter School on Coordination Chemistry, Karpacz, Poland, December 8-12, 2008, proceedings / [eds.: Bożena Kalińska, Monika Nahorska].

Adres wydawniczy: Wrocław, [Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego] : 2008

Opis fizyczny: S. 72


64/91


Autorzy: Szłyk Edward, Wojtczak Andrzej, Dobrzańska Liliana, Barwiołek Magdalena.

Tytuł oryginału: X-ray crystal structure and nuclear Overhauser effect studies of cerium (IV) complexes with Schiff bases opbtained from N,N'-(1R,2R)(-)-1,2-cyclohexanediamine and benzaldehyde derivatives.

Czasopismo: Polyhedron

Rocznik: 2008

Szczegóły: Vol. 27 no. 2

Opis fizyczny: S. 765-776, tab., wykr.

Impact Factor: 1.801

Punktacja MNiSW: 24.000


65/91


Autorzy: Szłyk Edward, Barwiołek Magdalena.

Tytuł oryginału: Nowe kompleksy Cu(II) z optycznie czynnymi zasadami Schiffa oraz sposób ich otrzymywania : opis patentowy PL nr 196311.

Adres wydawniczy: Warszawa, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej : 2007

Opis fizyczny: 3 s.

Punktacja MNiSW: 50.000


66/91


Autorzy: Szłyk Edward, Barwiołek Magdalena.

Tytuł oryginału: Nowe kompleksy Ni(II) z asymetrycznymi zasadami Schiffa oraz sposób ich wytwarzania : opis patentowy PL nr 196312.

Adres wydawniczy: Warszawa, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej : 2007

Opis fizyczny: 3 s.

Punktacja MNiSW: 50.000


67/91


Autorzy: Łakomska Iwona, Barwiołek Magdalena, Wojtczak Andrzej, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: X-ray structure and multinuclear NMR studies of platinum(II) and palladium(II) complexes with 5,7-ditertbutyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidine.

Czasopismo: Polyhedron

Rocznik: 2007

Szczegóły: Vol. 26 no. 18

Opis fizyczny: S. 5349-5354, il., tab.

Impact Factor: 1.756

Punktacja MNiSW: 20.000


68/91


Autorzy: Łakomska Iwona, Barwiołek Magdalena, Szłyk Edward, Golankiewicz Bożenna.

Tytuł oryginału: Synthesis and spectroscopic characterization of palladium(II) complexes with 6,8-dimethylimidazol[1,5-a]-1,3,5-triazin-4(3H)-one and 6,8-dimethyl-2-thioxo-2,3-dihydroimidazo-[1,5-a]-1,3,5-triazin-4(1H)-one.

Czasopismo: Transition Metal Chemistry

Rocznik: 2007

Szczegóły: Vol. 32 no. 1

Opis fizyczny: S. 70-73, il., tab., wykr.

Impact Factor: 0.838

Punktacja MNiSW: 15.000


69/91


Autorzy: Szłyk Edward, Surdykowski Andrzej, Barwiołek Magdalena.

Tytuł oryginału: Nowe kompleksy miedzi (II) z optycznie czynnymi zasadami Schiffa oraz sposób ich wytwarzania : patent PL nr 189477.

Adres wydawniczy: Warszawa, Urząd Patentowy : 2005

Opis fizyczny: 5 s.

Punktacja MNiSW: 50.000


70/91


Autorzy: Szłyk Edward, Surdykowski Andrzej, Barwiołek Magdalena.

Tytuł oryginału: Nowe kompleksy miedzi(II) z optycznie czynnymi zasadami Schiffa oraz sposób ich wytwarzania : patent PL nr 190089.

Adres wydawniczy: Warszawa, Urząd Patentowy : 2005

Opis fizyczny: 5 s.

Punktacja MNiSW: 50.000


71/91


Autorzy: Szłyk Edward, Surdykowski Andrzej, Barwiołek Magdalena.

Tytuł oryginału: Nowe kompleksy kobaltu(II) z optycznie czynnymi zasadami Schiffa oraz sposób ich wytwarzania : patent PL nr 189478.

Adres wydawniczy: Warszawa, Urząd Patentowy : 2005

Opis fizyczny: 4 s.

Punktacja MNiSW: 50.000


72/91


Autorzy: Szłyk Edward, Surdykowski Andrzej, Barwiołek Magdalena.

Tytuł oryginału: Nowe kompleksy kobaltu(II) z optycznie czynnymi zasadami Schiffa oraz sposób ich wytwarzania : patent PL nr 189479.

Adres wydawniczy: Warszawa, Urząd Patentowy : 2005

Opis fizyczny: 5 s.

Punktacja MNiSW: 50.000


73/91


Autorzy: Szłyk Edward, Barwiołek Magdalena, Kruszyński Rafał, Bartczak Tadeusz J..

Tytuł oryginału: Synthesis and spectroscopic studies of the optically active copper(II), cobalt(II) and nickel(II) complexes with Schiff bases N,N'-(1R,2R)(-)-1,2-cyclohexylenebis(3-methoxybenzylidene-iminato), N,N'-(1R,2R)(-)-1,2-cyclohexylenebis (5-methoxybenzylideneiminato) and X-ray diffraction structure of the [Cu(II)(1R,2R)(-)chxnbis(5-methylbenzylideneiminato)2].

Czasopismo: Inorganica Chimica Acta

Rocznik: 2005

Szczegóły: Vol. 358 no. 13

Opis fizyczny: S. 3642-3652

Impact Factor: 1.940

Punktacja MNiSW: 20.000


74/91


Autorzy: Szłyk Edward, Barwiołek Magdalena, Chatłas Janusz, Kita Ewa, Kurzawa Marzanna, Łakomska Iwona, Piszczek Piotr, Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Grodzicki Antoni.

Tytuł oryginału: Pracownia analizy instrumentalnej : ćwiczenia laboratoryjne. Cz.1 / pod red. Edwarda Szłyka i Piotra Piszczka

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: 108 s., tab., rys., wykr.

Uwagi: a


75/91


Autorzy: Łakomska Iwona, Barwiołek Magdalena, Szłyk Edward, Golankiewicz Bożenna.

Tytuł oryginału: Spectroscopical characterization of new palladium(II) complexes with modified purine.

Tytuł całości: XIVth Winter School on coordination chemistry, Karpacz, Poland 6-10 December, 2004, programme, abstracts / ed.: Bogumiła Żurowska, Bozena Kalińska.

Adres wydawniczy: Wrocław, [s.n.] : 2004

Opis fizyczny: S. 111


76/91


Autorzy: Łakomska Iwona, Barwiołek Magdalena, Wojtczak Andrzej, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: 5,7-diterbutyl-1,2,4-triazolo[1,5-a] pyrimidyne bindinig to platinum(II) and palladium(II) ion.

Tytuł całości: XIVth Winter School on coordination chemistry, Karpacz, Poland 6-10 December, 2004, programme, abstracts / ed.: Bogumiła Żurowska, Bozena Kalińska.

Adres wydawniczy: Wrocław, [s.n.] : 2004

Opis fizyczny: S. 110


77/91


Autorzy: Szłyk Edward, Surdykowski Andrzej, Barwiołek Magdalena, Wojtczak Andrzej, Goździkiewicz Marcin.

Tytuł oryginału: Właściwości spektroskopowe i strukturalne kompleksów cynku(II) z zasadami Schiffa otrzymanymi z (1R,2R)-(-)-cykloheksanodiaminy i pochodnych aldehydu salicylowego.

Tytuł całości: XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 15-18 września 2003, materiały zjazdowe. T. 1 : Sekcje S1-S5

Adres wydawniczy: Lublin, Druk. PRIMOOFFSET : 2003

Opis fizyczny: S. 328


78/91


Autorzy: Szłyk Edward, Barwiołek Magdalena.

Tytuł oryginału: Badania strukturalne i katalityczne kompleksów Co(II), Cu(II) i Ni(II) z optycznie czynnymi zasadami Schiffa.

Tytuł całości: XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 15-18 września 2003, materiały zjazdowe. T. 3 : Sesja sprawozdawcza KBN

Adres wydawniczy: Lublin, Druk. PRIMOOFFSET : 2003

Opis fizyczny: S. 1113


79/91


Autorzy: Barwiołek Magdalena, Szłyk Edward, Surdykowski Andrzej, Goździkiewicz Marcin.

Tytuł oryginału: Spectroscopy and stereochemistry of optically active copper(II), cobalt(II) and nickel(II) complexes with Schiff bases N,N'-(-)-(1R,2R)-(-)-1,2-cyclohexylenebis(3-methylbenzylideneiminato) and N,N'-(-)-(1R,2R)-(-)-1,2-cyclohexylenebis(5-methylbenzylideneiminato)

Tytuł całości: ICCC 35 XXXVth International Conference on Coordination Chemistry, Heidelberg, July 21-26, 2002, abstracts

Adres wydawniczy: Heidelberg, University of Heidelberg : 2002

Opis fizyczny: S. 428


80/91


Autorzy: Szłyk Edward, Surdykowski Andrzej, Goździkiewicz Marcin, Barwiołek Magdalena.

Tytuł oryginału: Optically active cobalt(II), copper(II) and nickel(II) complexes with tetradentate Schiff bases derived from (N,N'-(1R,2R)-(-)-cyclohexanediamine) and salicylaldehyde and its derivatives.

Tytuł całości: XIIIth Winter School on Coordination Chemistry, Karpacz, Poland, 9-13 December, 2002, programme : abstracts / ed. Bogumiła Żurowska, Bożena Kalińska.

Adres wydawniczy: Wrocław, [s.n.] : 2002

Opis fizyczny: S. 111


81/91


Autorzy: Szłyk Edward, Goździkiewicz Marcin, Surdykowski Andrzej, Barwiołek Magdalena.

Tytuł oryginału: Synteza i właściwości kompleksów cynku(II) z zasadami Schiffa pochodzącymi z (1R, 2R)-(-)-cykloheksanodiaminy i analogów aldehydu salicylowego

Tytuł całości: XLV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 9-13 września, Kraków 2002. T. 1 : Streszczenia prezentacji

Adres wydawniczy: Kraków, Drukarnia Vacat : 2002

Opis fizyczny: S. 321


82/91


Autorzy: Barwiołek Magdalena, Szłyk Edward, Surdykowski Andrzej, Goździkiewicz Marcin.

Tytuł oryginału: Badania spektroskopowe kompleksów Co(II), Cu(II) i Ni(II) z optycznie czynnymi zasadami Schiffa otrzymanymi z (1R, 2R)-cykloheksanodiaminy i pochodnych aldehydu salicylowego

Tytuł całości: XLV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 9-13 września, Kraków 2002. T. 1 : Streszczenia prezentacji

Adres wydawniczy: Kraków, Drukarnia Vacat : 2002

Opis fizyczny: S. 272


83/91


Autorzy: Szłyk Edward, Surdykowski Andrzej, Barwiołek Magdalena, Larsen Erik.

Tytuł oryginału: Spectroscopy and stereochemistry of the optically active copper(II), cobalt(II) and nickel(II) complexes with Schiff bases N,N'-(1R,2R)-(-)-1,2-cyclohexylenebis(3-methylbenzylideneiminato) and IN,N'-(1R,2R)-(-)-1,2-cyclohexylenebis(5-methylbenzylideneiminato).

Czasopismo: Polyhedron

Rocznik: 2002

Szczegóły: Vol. 21

Opis fizyczny: S. 2711-2717

Impact Factor: 1.414

Punktacja MNiSW: 12.000


84/91


Autorzy: Szłyk Edward, Biniak Stanisław, Surdykowski Andrzej, Łakomska Iwona, Barwiołek Magdalena, Larsen Erik.

Tytuł oryginału: Cyclovoltammetric and spectroscopic characterization of optically active cobalt(II) and copper(II) complexes with the Schiff base derived from (N, N')-(1R, 2R)-(-)-cyclohexylenediamine and 2-hydroxyacetophenone.

Czasopismo: Transition Metal Chemistry

Rocznik: 2002

Szczegóły: Vol. 27 no. 5

Opis fizyczny: S. 501-505

Impact Factor: 0.949

Punktacja MNiSW: 10.000


85/91


Autorzy: Szłyk Edward, Goździkiewicz Marcin, Surdykowski Andrzej, Barwiołek Magdalena, Trela Anna, Szymczak Magdalena, Goliński Artur.

Tytuł oryginału: Heterocyclic Schiff bases as new ligands for transition metals.

Tytuł całości: XLIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Katowice, 9-13 września 2001, materiały zjazdowe

Adres wydawniczy: Katowice, Uniwersytet Śląski : 2001

Opis fizyczny: S9-P17


86/91


Autorzy: Szłyk Edward, Barwiołek Magdalena, Surdykowski Andrzej, Goździkiewicz Marcin, Goliński Artur.

Tytuł oryginału: Novel transition metals complexes with assymetric Chiral Schiff bases.

Tytuł całości: XLIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Katowice, 9-13 września 2001, materiały zjazdowe

Adres wydawniczy: Katowice, Uniwersytet Śląski : 2001

Opis fizyczny: S9-P16


87/91


Autorzy: Szłyk Edward, Goździkiewicz Marcin, Surdykowski Andrzej, Barwiołek Magdalena, Trela Anna, Szymczak Magdalena, Goliński Artur.

Tytuł oryginału: Heterocyclic Schiff bases as new ligands for transition metals.

Czasopismo: Annals of the Polish Chemical Society

Rocznik: 2001

Szczegóły: Year 2001

Opis fizyczny: S. 149, il., tab.

Uwagi: Preliminary reports presented during Annual Meeting of the Polish Chemical Society, Katowice, September 9-13, 2001


88/91


Autorzy: Szłyk Edward, Barwiołek Magdalena, Surdykowski Andrzej, Goździkiewicz Marcin, Goliński Artur.

Tytuł oryginału: Novel transition metals complexes with assymetric Chiral Schiff bases.

Czasopismo: Annals of the Polish Chemical Society

Rocznik: 2001

Szczegóły: Year 2001

Opis fizyczny: S. 148

Uwagi: Preliminary reports presented during Annual Meeting of the Polish Chemical Society, Katowice, September 9-13, 2001


89/91


Autorzy: Szłyk Edward, Surdykowski Andrzej, Barwiołek Magdalena.

Tytuł oryginału: Paramagnetic 1H NMR spectra of Co(II) optically active Schiff bases complexes.

Czasopismo: Polish Journal of Chemistry

Rocznik: 2000

Szczegóły: Vol. 74 no. 4

Opis fizyczny: S. 595-597

Impact Factor: 0.575

Punktacja MNiSW: 10.000


90/91


Autorzy: Szłyk Edward, Surdykowski Andrzej, Barwiołek Magdalena, Larsen Erik.

Tytuł oryginału: Optically active cobalt(II) and copper(II) complexes with tetradentate Schiff bases derived from (N,N')-(1R,2R)-(-)-cyclohexylenediamine and salicylaldehyde, 2-hydroxynaphthaldehyde or 2-hydroxyacetophenone.

Czasopismo: Transition Metal Chemistry

Rocznik: 2000

Szczegóły: Vol. 25 no. 6

Opis fizyczny: S. 670-673

Impact Factor: 0.561

Punktacja MNiSW: 10.000


91/91


Autorzy: Barwiołek Magdalena, Surdykowski Andrzej, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Paramagnetic NMR spectra of cobalt(II) optically active Schiff-base complexes.

Tytuł całości: Symposium on "Application of magnetic resonance in chemistry and related areas", June 9-11, 1999, Warszawa.

Adres wydawniczy: Warszawa, Institute of Organic Chemistry Polish Academy of Sciences : 1999

Opis fizyczny: P1