Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej

prof. dr hab. Iwona Łakomska

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Fandzloch Marzena.

Tytuł oryginału: Nowy tetrakarbonylkowy dijądrowy kompleks rutenu(I) o geometrii sawhorse z 5,7-ditertbutylo-1,2,4-triazolo[1,5-α]pirymidyną i sposób jego wytwarzania : opis patentowy PL nr 236786 B1.

Adres wydawniczy: Warszawa, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej : 2021

Opis fizyczny: 5 s., tab.

Uwagi: Uprawniony: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Punktacja MNiSW: 75.000


2/227


Autorzy: Masternak Joanna, Zienkiewicz-Machnik Małgorzata, Łakomska Iwona, Hodorowicz Maciej, Kazimierczuk Katarzyna, Nosek Milena, Majkowska-Młynarczyk Amelia, Wietrzyk Joanna, Barszcz Barbara.

Tytuł oryginału: Synthesis and structure of novel copper(II) complexes with N,O- or N,N-donors as radical scavengers and a functional model of the active sites in metalloenzymes.

Czasopismo: International Journal of Molecular Sciences

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 22 no. 14

Opis fizyczny: Art. no. 7286 S. 1-27, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/ijms

Impact Factor: 5.924

Punktacja MNiSW: 140.000


3/227


Autorzy: Barwiołek Magdalena, Jankowska Dominika, Chorobiński Mateusz, Kaczmarek-Kędziera Anna, Łakomska Iwona, Wojtulewski Sławomir, Muzioł Tadeusz M..

Tytuł oryginału: New dinuclear zinc(II) complexes with Schiff bases obtained from o-phenylenediamine and their application as fluorescent materials in spin coating deposition.

Czasopismo: RSC Advances

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 11 no. 40

Opis fizyczny: S. 24515-24525, il., wykr.

Uwagi: 10.1039/d1ra

Impact Factor: 3.361

Punktacja MNiSW: 100.000


4/227


Autorzy: Jakubowski Mateusz, Łakomska Iwona, Dąbrowski Janusz, Pucelik Barbara.

Tytuł oryginału: The mixed ligand platinum(II) complex as potential anticancer drug with promising biological properties : in vitro and in vivo studies.

Tytuł całości: 1st European NECTAR Conference, Belgrade, 05-06 March 2020, programme.

Adres wydawniczy: Belgrade, Belgrade University : 2020

Opis fizyczny: P23 S. [1-2], il.


5/227


Autorzy: Kaszuba Adriana, Sitkowski Jerzy, Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: Synteza i charakterystyka strukturalna nowego związku kompleksowego platyny(II) z ligandem triazolowym.

Tytuł całości: I Ogólnopolska Konferencja Online Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 10-12.09.2020, książka abstraktów.

Adres wydawniczy: Warszawa, Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Chemicznego : 2020

Opis fizyczny: [1] s.


6/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Jakubowski Mateusz.

Tytuł oryginału: Nowe dikarboksylowe kompleksy platyny(II) z 5,7-dipodstawioną-1,2,4-triazolo[1,5-a]pirymidyną i dimetylosulfotlenkiem oraz sposób ich wytwarzania : opis patentowy PL nr 235341 B1.$

Adres wydawniczy: Warszawa, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej : 2020

Opis fizyczny: 5 s.

Uwagi: Uprawniony: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Punktacja MNiSW: 75.000


7/227


Autorzy: Fandzloch Marzena, Jaromin Anna, Zaremba-Czogalla Magdalena, Wojtczak Andrzej, Lewińska Agnieszka, Sitkowski Jerzy, Wiśniewska Joanna, Łakomska Iwona, Gubernator Jerzy.

Tytuł oryginału: Nanoencapsulation of a ruthenium(II) complex with triazolopyrimidine in liposomes as a tool for improving its anticancer activity against melanoma cell lines.

Czasopismo: Dalton Transactions

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 49 no. 4

Opis fizyczny: S. 1207-1219, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1039/c9dt

Impact Factor: 4.390

Punktacja MNiSW: 140.000


8/227


Autorzy: Kowalik Mateusz, Masternak Joanna, Łakomska Iwona, Kazimierczuk Katarzyna, Zawilak-Pawlik Anna, Szczepanowski Piotr, Khavryuchenko Oleksiy V., Barszcz Barbara.

Tytuł oryginału: Structural insights into new Bi(III) coordination polymers with pyridine-2,3-dicarboxylic acid : photoluminescence properties and anti-helicobacter pylori activity.

Czasopismo: International Journal of Molecular Sciences

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 21 no. 22

Opis fizyczny: Art. no. 8696 S. 1-26, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/ijms

Impact Factor: 5.924

Punktacja MNiSW: 140.000


9/227


Autorzy: Fandzloch Marzena, Dobrzańska Liliana, Jędrzejewski Tomasz, Jezierska Julia, Wiśniewska Joanna, Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: Synthesis, structure and biological evaluation of ruthenium(III) complexes of triazolopyrimidines with anticancer properties.

Czasopismo: Journal of Biological Inorganic Chemistry

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 25 no. 1

Opis fizyczny: S. 109-124, il., tab., wykr.

Uwagi: [DOI: 2019]

Uwagi: 10.1007/s00775

Impact Factor: 3.358

Punktacja MNiSW: 70.000


10/227


Autorzy: Masternak Joanna, Gilewska Agnieszka, Łakomska Iwona, Barszcz Barbara, Kazimierczuk Katarzyna, Sitkowski Jerzy, Wietrzyk Joanna, Kamecka Anna, Milczarek Magdalena.

Tytuł oryginału: Ruthenium(II) and iridium(III) complexes as tested materials for new anticancer agents.

Czasopismo: Materials (Basel)

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 13 no. 16

Opis fizyczny: Art. no. 3491 S. 1-22, tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/ma

Impact Factor: 3.623

Punktacja MNiSW: 140.000


11/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Śmiłowicz Dariusz, Jakubowski Mateusz, Sitkowski Jerzy, Wojtczak Andrzej.

Tytuł oryginału: Platinum(II) complexes with bulky disubstitute triazolopyrimidines as promising materials for anticancer agents.

Czasopismo: Materials (Basel)

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 13 no. 23

Opis fizyczny: Art. no. 5312 S. 1-17, tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/ma1

Impact Factor: 3.623

Punktacja MNiSW: 140.000


12/227


Autorzy: Jakubowski Mateusz, Łakomska Iwona, Sitkowski Jerzy, Pokrywczyńska Marta, Dąbrowski Paweł, Framski Grzegorz, Ostrowski Tomasz.

Tytuł oryginału: Multinuclear magnetic resonance characterization and antiproliferative studies of novel dichlorido platinum(II) complexes containing kinetin riboside and 1-β-D-ribofuranosyl-4-(2-pyridyl)-1H-1,2,3-triazole.

Czasopismo: Polyhedron

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 180

Opis fizyczny: Art. no. 114428 S. 1-3, tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.poly

Impact Factor: 3.052

Punktacja MNiSW: 100.000


13/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Kaszuba Adriana, Wojaczyńska Elżbieta, Sitkowski Jerzy.

Tytuł oryginału: Charakterystyka spektroskopowa i cytotoksyczność in vitro nowego kompleksu platyny(II) z (1S, 4R, 5R)-4-(4-fenylo-1H-1,2,3-triazol-1-ylo)-2-((S-1-fenyloetylo)-2-azabicyklo-[3.2.1]oktanem.

Tytuł całości: 62. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Warszawa, 2-6 września 2019, materiały zjazdowe. Cz. 1: Książka abstraktów / red. Agnieszka Adamczyk-Woźniak, Anna Maria Dąbrowska, Robert Nowakowski.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Chemiczne : 2019

Opis fizyczny: S. S02-44


14/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Jakubowski Mateusz, Pucelik Barbara, Dąbrowski Janusz.

Tytuł oryginału: Charakterystyka nowego innowacyjnego proleku onkologicznego.

Tytuł całości: 62. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Warszawa, 2-6 września 2019, materiały zjazdowe. Cz. 1: Książka abstraktów / red. Agnieszka Adamczyk-Woźniak, Anna Maria Dąbrowska, Robert Nowakowski.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Chemiczne : 2019

Opis fizyczny: S. S02-18


15/227


Autorzy: Jakubowski Mateusz, Łakomska Iwona, Dąbrowski Janusz, Szymański Jacek.

Tytuł oryginału: The anticancer activity and biological properties of novel mixed ligand platinum(II) complex with 5,7-diphenyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidine.

Tytuł całości: International Symposium on Metal Complexes, ISMEC, Hajdúszoboszló/Debrecen, June 11-14, 2019, Debrecen University Symposium, 2019, book of abstracts.

Adres wydawniczy: Debrecen, University of Debrecen : 2019

Opis fizyczny: S. 44


16/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Stefańczak Krystian.

Tytuł oryginału: Związki metaloorganiczne rutenu(II) z analogami zasad purynowych i sposób ich wytwarzania : opis patentowy PL nr 231234 B1.

Adres wydawniczy: Warszawa, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej : 2019

Opis fizyczny: 4 s.

Uwagi: Uprawniony: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Punktacja MNiSW: 75.000


17/227


Autorzy: Wiśniewska Joanna, Fandzloch Marzena, Muzioł Tadeusz, Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: The hydrolysis of a ruthenium(III) complex with triazolopyrimidine ligands and mechanistic insights into its anticancer activity.

Czasopismo: Inorganic Chemistry Communications

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 109

Opis fizyczny: Art. no. 107567 S. 1-6, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.inoche

Impact Factor: 1.943

Punktacja MNiSW: 40.000


18/227


Autorzy: Wiśniewska Joanna, Fandzloch Marzena, Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: The reduction of ruthenium(III) complexes with triazolopyrimidine ligands by ascorbic acid and mechanistic insight into their action in anticancer therapy.

Czasopismo: Inorganica Chimica Acta

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 484

Opis fizyczny: S. 305-310, tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.ica.2018

Impact Factor: 2.304

Punktacja MNiSW: 70.000


19/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Jakubowski Mateusz, Barwiołek Magdalena, Muzioł Tadeusz.

Tytuł oryginału: Different bonding of triazolopyrimidine to platinum(IV) : structural and in vitro cytotoxicity studies.

Czasopismo: Polyhedron

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 160

Opis fizyczny: S. 123-129, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.poly

Impact Factor: 2.343

Punktacja MNiSW: 100.000


20/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Fandzloch Marzena, Sánchez-Moreno Manuel, Salas Juan M..

Tytuł oryginału: Związki koordynacyjne o właściwościach przeciwpasożytniczych.

Tytuł całości: 61. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Kraków, 17-21 września 2018 / [red. prowadzący Agnieszka Węgrzyn].

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Chemiczne : 2018

Opis fizyczny: S01-2


21/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Jakubowski Mateusz, Wojtczak Andrzej, Sitkowski Jerzy, Jarzęcki Andrzej.

Tytuł oryginału: Dichlorkowe kompleksy platyny(II) z sulfotlenkami : korelacja parametrów spektroskopowych uzyskanych metodami eksperymentalnymi i DFT.

Tytuł całości: 61. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Kraków, 17-21 września 2018 / [red. prowadzący Agnieszka Węgrzyn].

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Chemiczne : 2018

Opis fizyczny: S01-14


22/227


Autorzy: Wiśniewska Joanna, Fandzloch Marzena, Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: Badania podatności na redukcję kompleksów rutenu(III) z triazolopirymidynami.

Tytuł całości: 61. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Kraków, 17-21 września 2018 / [red. prowadzący Agnieszka Węgrzyn].

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Chemiczne : 2018

Opis fizyczny: S01-7


23/227


Autorzy: Jakubowski Mateusz, Łakomska Iwona, Sitkowski Jerzy, Wiśniewska Joanna.

Tytuł oryginału: Novel dicarboxylato platinum(II) complexes containing dimethyl sulfoxide and triazolopyrimidines: synthesis, structural and biological studies in solution.

Tytuł całości: Science must go on!, XIV International Symposium on Inorganic Biochemistry, Wrocław, Poland, 5-8 September 2018 : book of abstracts / [eds. Elżbieta Gumienna-Kontecka, Karolina Krzywoszyńska, Sławomir Potocki].

Adres wydawniczy: Wrocław, Faculty of Chemistry. University of Wrocław : 2018

Opis fizyczny: S. 92-93


24/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Hoffmann Kamil.

Tytuł oryginału: Nowe cyklobutano-1,1-dikarboksylowe kompleksy platyny(II) z 5,7-dipodstawionymi-1,2,4-triazolo[1,5-a]pirymidynami i sposób ich wytwarzania : opis patentowy PL nr 230465 B1.

Adres wydawniczy: Warszawa, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej : 2018

Opis fizyczny: 4 s.

Uwagi: Uprawniony: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Punktacja MNiSW: 75.000


25/227


Autorzy: Fandzloch Marzena, Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: Nowy dimetylosulfotlenkowy kompleks rutenu(III) z 5,7-ditertbutylo-1,2,4-triazolo-[1,5-a]pirymidyną i sposób jego wytwarzania : opis patentowy PL nr 229322 B1.

Adres wydawniczy: Warszawa, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej : 2018

Opis fizyczny: 3 s.

Uwagi: Uprawniony: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Punktacja MNiSW: 75.000


26/227


Autorzy: Jakubowski Mateusz, Śmiłowicz Dariusz, Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: Novel cyclobutane-1,1-dicarboxylato platinum(II) complexes as potential anticancer drugs with reduced toxicity.

Tytuł całości: XII Copernican International Young Scientists Conference, Toruń, Poland, 28-29 June 2018.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2018

Opis fizyczny: S. 133


27/227


Autorzy: Jakubowski Mateusz, Łakomska Iwona, Sitkowski Jerzy, Wiśniewska Joanna.

Tytuł oryginału: Dicarboxylato platinum(II) complexes containing dimethyl sulfoxide and triazolopyrimidine as potential anticancer agents : synthesis, structural and biological studies in solution.

Czasopismo: New Journal of Chemistry

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 42 no. 10

Opis fizyczny: S. 8113-8122, tab., wykr.

Uwagi: 10.1039/c8nj

Impact Factor: 3.069

Punktacja MNiSW: 30.000


28/227


Autorzy: Fandzloch Marzena, Dobrzańska Liliana, Jezierska Julia, Filip-Psurska Beata, Wiśniewska Joanna, Wietrzyk Joanna, Salas Juan Manuel, Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: In search of new anticancer drug : dimethylsulfoxide ruthenium(III) complex with bulky triazolopyrimidine derivative and preliminary studies towards understanding the mode of action.

Czasopismo: Polyhedron

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 141

Opis fizyczny: S. 239-246, il., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.poly

Impact Factor: 2.284

Punktacja MNiSW: 30.000


29/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Fandzloch Marzena, Jakubowski Mateusz, Jezierska Julia.

Tytuł oryginału: Rola 1,2,4-triazolo[1,5-α]pirymidyn w projektowaniu związków koordynacyjnych o profilu medycznym.

Tytuł całości: 60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Wrocław, 17-21 września 2017, materiały zjazdowe.

Adres wydawniczy: [Wrocław, Politechnika Wrocławska] : 2017

Opis fizyczny: S. 162


30/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Fandzloch Marzena, Jezierska Julia, Wojtczak Andrzej.

Tytuł oryginału: Redox activation as a strategy for ruthenium prodrugs.

Tytuł całości: Bioinorganic redox control, International Workshop on "Bioinorganic redox control : implications for medicinal chemistry and environmental protection", Kraków 20th-21th April 2017 : book of abstracts / ed.: Klaudyna Śpiewak.

Adres wydawniczy: Kraków, Attyka : 2017

Opis fizyczny: S. 36


31/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Jakubowski Mateusz, Hoffmann Kamil.

Tytuł oryginału: Design of dicarboxylato platinum(II) complexes with purinemimetic ligands as novel anticancer agents.

Tytuł całości: IC3TC 2017 2nd International Caparica Christmas Conference on Translational Chemistry, Caparica - Portugal, 4th-7th December 2017, proceedings book.

Adres wydawniczy: Caparica, Proteomass : 2017

Opis fizyczny: S. 77

Uwagi: Bibliogr.


32/227


Autorzy: Jakubowski Mateusz, Sitkowski Jerzy, Wojtczak Andrzej, Śmiłowicz Dariusz, Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: Novel dicarboxylato platinum(II) complexes as potential anticancer agents.

Tytuł całości: Modern trends in coordination, bioinorganic, and applied inorganic chemistry, XXVI International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry, June 4-9, 2017, Smolenice, Slovakia : book of anstracts, program / [eds. M. Melnik, P. Segl'a, and M. Tatarko].

Adres wydawniczy: Bratislava, Slovak Chemical Society : 2017

Opis fizyczny: S. 51


33/227


Autorzy: Jakubowski Mateusz, Łakomska Iwona, Sitkowski Jerzy.

Tytuł oryginału: Charakterystyka spektroskopowa i aktywność biologiczna nowego malonowego kompleksu platyny(II) z 5,7-difenylo-1,2,4-triazolo[1,5-a]pirymidyną.

Tytuł całości: YUPPAS NMR Young from Universities, Polytechnics & Polish Academy of Sciences Nuclear Magnetic Resonance, Łódź, 21-22 czerwca 2017 r., materiały konferencyjne.

Adres wydawniczy: Łódź, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN : 2017

Opis fizyczny: S. 35


34/227


Autorzy: Hoffmann Kamil, Wiśniewska Joanna, Wojtczak Andrzej, Sitkowski Jerzy, Denslow Agnieszka, Wietrzyk Joanna, Jakubowski Mateusz, Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: Rational design of dicarboxylato platinum(II) complexes with purine-mimetic ligands as novel anticancer agents.

Czasopismo: Journal of Inorganic Biochemistry

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 172

Opis fizyczny: S. 34-45, tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.jinorgbio

Impact Factor: 3.063

Punktacja MNiSW: 35.000


35/227


Autorzy: Fandzloch Marzena, Méndez Arriaga Jose Manuel, Sánchez-Moreno Manuel, Wojtczak Andrzej, Jezierska Julia, Sitkowski Jerzy, Wiśniewska Joanna, Salas Juan Manuel, Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: Strategies for overcoming tropical disease by ruthenium complexes with purine analog : application against Leishmania spp. and Trypanosoma cruzi.

Czasopismo: Journal of Inorganic Biochemistry

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 176

Opis fizyczny: S. 144-155, tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.jinorgbio

Impact Factor: 3.063

Punktacja MNiSW: 35.000


36/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Babinska Magdalena, Wojtczak Andrzej, Kozakiewicz Anna, Sitkowski Jerzy, Jarzęcki Andrzej.

Tytuł oryginału: Experimental and theoretical investigation of the complexation of 5-methyl-7-isobutyl-1,2,4-triazolo[1,5-α]pyrimidine with platinum(II) ions.

Czasopismo: New Journal of Chemistry

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 41 no. 15

Opis fizyczny: S. 7775-7782, tab., wykr.

Uwagi: 10.1039/c7nj

Impact Factor: 3.201

Punktacja MNiSW: 30.000


37/227


Autorzy: Fandzloch Marzena, Łakomska Iwona, Méndez Arriaga Jose Manuel, Salas Juan Manuel, Sánchez-Moreno Manuel.

Tytuł oryginału: Biological evaluation of ruthenium complexes with 5,6,7-trimethyl-1,2,4-triazolo[1,5-A]pyrimidne as new prodrugs for tropical diseases.

Tytuł całości: 13th European Biological Inorganic Chemistry Conference EuroBIC 13, 28 August - 1 September 2016, Budapest, Hungary, program & book of abstracts.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2016

Opis fizyczny: S. 279


38/227


Autorzy: Wiśniewska Joanna, Fandzloch Marzena, Łakomska Iwona, van Eldik Rudi.

Tytuł oryginału: The reduction of ruthenium(III) complexes by ascorbic acid and mechanistic insight on their action with triazolopyrimidines in anticancer therapy.

Tytuł całości: 3rd European Colloquium on Inorganic Reaction Mechanisms, ECIRM 2016, 21st-25th June.

Adres wydawniczy: [Kraków, Jagiellonian University. Faculty of Chemistry] : 2016

Opis fizyczny: S. 115


39/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Hoffmann Kamil, Fandzloch Marzena, Babinska Magdalena.

Tytuł oryginału: Structure-cytotoxicity relationship for different types of mononuclear platinum(II) complexes containing purine-mimetic ligands.

Tytuł całości: 6th EuCheMS Chemistry Congress, 11th -15th September 2016, Seville, Spain.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2016

Opis fizyczny: [2] s.


40/227


Autorzy: Wiśniewska Joanna, Fandzloch Marzena, Łakomska Iwona, van Eldik Rudi.

Tytuł oryginału: Badania nad reaktywnością kompleksów rutenu(III) z pochodnymi triazolopirymidyny.

Tytuł całości: III Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej, Kraków, 7-9 grudnia 2016, materiały forum / [przygot. mater. do druku Katarzyna Podolska-Serafin].

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Attyka : 2016

Opis fizyczny: S. 142


41/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Jakubowski Mateusz, Hoffmann Kamil.

Tytuł oryginału: Perspektywy zastosowania nowych dikarboksylowych kompleksów platyny w terapii antynowotworowej.

Tytuł całości: III Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej, Kraków, 7-9 grudnia 2016, materiały forum / [przygot. mater. do druku Katarzyna Podolska-Serafin].

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Attyka : 2016

Opis fizyczny: S. 60


42/227


Autorzy: Wiśniewska Joanna, Muzioł Tadeusz, Fandzloch Marzena, Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: Mechanistic insight into the reaction of the triazolopyrimidine ruthenium(III) complexes with some relevant biomolecules.

Tytuł całości: XXth International Winter School on Coordination Chemistry, Karpacz, Poland, 5-9 December, 2016, proceedings / [ed. Dariusz Bieńko].

Adres wydawniczy: Wrocław, Faculty of Chemistry. University of Wrocław : 2016

Opis fizyczny: S. 97


43/227


Autorzy: Jakubowski Mateusz, Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: Dikarboksylowe kompleksy platyny(II) o potencjalnych właściwościach antynowotworowych.

Tytuł całości: Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 13-17 kwietnia 2016 r., Białowieski Park Narodowy, książka abstraktów.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej : 2016

Opis fizyczny: S. 39


44/227


Autorzy: Babinska Magdalena, Łakomska Iwona, Wojtczak Andrzej, Jarzęcki Andrzej.

Tytuł oryginału: Korelacja parametrów strukturalnych i spektroskopowych 7-izobutylo-5-metylo-1,2,4-triazolo[1,5-a]pirymidyny uzyskanych metodami eksperymentalnymi X-ray, NMR i obliczeniową (DFT).

Tytuł całości: Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 13-17 kwietnia 2016 r., Białowieski Park Narodowy, książka abstraktów.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej : 2016

Opis fizyczny: S. 35


45/227


Autorzy: Milewska Angelina, Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: Charakterystyka spektroskopowa i aktywność biologiczna tetrachlorkowego kompleksu platyny(IV) z 7-izobutylo-5-metylo-1,2,4-triazolo[1,5-a]pirymidyną.

Tytuł całości: Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 13-17 kwietnia 2016 r., Białowieski Park Narodowy, książka abstraktów.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej : 2016

Opis fizyczny: S. 42


46/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Fandzloch Marzena.

Tytuł oryginału: Application of 1,2,4-triazolo[1,5-α]pyrimidines for the design of coordination compounds with interesting structures and new biological properties.

Czasopismo: Coordination Chemistry Reviews

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 327-328

Opis fizyczny: S. 221-241, tab., wykr.

Impact Factor: 13.324

Punktacja MNiSW: 50.000


47/227


Autorzy: Fandzloch Marzena, Wojtczak Andrzej, Wiśniewska Joanna, Stefańczak Krystian, Salas Juan M., Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: Ruthenium(III) complexes with monodentate 5-methyl-1,2,4-triazolo[1,5-α]pyrimidin-7(4H)-one : structural characterization, interaction with DNA and proteins.

Czasopismo: Inorganica Chimica Acta

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 443

Opis fizyczny: S. 170-178, tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.ica

Impact Factor: 2.002

Punktacja MNiSW: 25.000


48/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Babinska Magdalena, Wojtczak Andrzej, Sitkowski Jerzy.

Tytuł oryginału: Synthesis, characterization and in vitro cytotoxicity of three types of platinum(II) complexes containing 5,7-diethyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidine.

Czasopismo: Inorganica Chimica Acta

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 453

Opis fizyczny: S. 516-521, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.ica

Impact Factor: 2.002

Punktacja MNiSW: 25.000


49/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Stefańczak Krystian, Fandzloch Marzena, Sitkowski Jerzy, Filip-Psurska Beata, Wojtczak Andrzej.

Tytuł oryginału: Use of 1,2,4-triazolo[1,5-α]pyrimidines to design new "piano-stool' ruthenium(II) compounds.

Czasopismo: Polyhedron

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 109

Opis fizyczny: S. 33-39, tab.

Uwagi: 10.1016/j.poly

Impact Factor: 1.926

Punktacja MNiSW: 30.000


50/227


Autorzy: Babinska Magdalena, Łakomska Iwona, Kozakiewicz Anna.

Tytuł oryginału: Charakterystyka strukturalna nowych cytotoksycznych dichlorkowych kompleksów platyny(II).

Tytuł całości: IX Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, 24-26 czerwca 2015, Toruń.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2015

Opis fizyczny: S. 31


51/227


Autorzy: Fandzloch Marzena, Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: Oddziaływania cytostatycznych kompleksów rutenu(II) i (III) z biomolekułami.

Tytuł całości: Polska chemia w mieście wolności, 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku, 21-25 września 2015 : materiały zjazdowe. Cz. 1: Streszczenia / oprac. red. Lech Chmurzyński [et al.].

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Chemiczne : 2015

Opis fizyczny: S. 67


52/227


Autorzy: Jakubowski Mateusz, Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: Nanorurki węglowe jako nośniki chemioterapeutyków.

Tytuł całości: V Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, I Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych, 20-22 marca 2015 r., zeszyt abstraktów.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 117


53/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Fandzloch Marzena, Stefańczak Krystian, Jezierska Julia.

Tytuł oryginału: Interaction of cytotoxic ruthenium complexes with DNA and proteins.

Tytuł całości: XIII International Symposium on Inorganic Biochemistry "Happy Aniversary", 1-6 September 2015, Karpacz, Poland.

Adres wydawniczy: Wrocław, Uniwersytet Wrocławski : 2015

Opis fizyczny: S. 57


54/227


Autorzy: Stefańczak Krystian, Łakomska Iwona, Sitkowski Jerzy, Wojtczak Andrzej.

Tytuł oryginału: Synteza i charakterystyka strukturalna metaloorganicznych połączeń rutenu(II) z ligandami triazolopirymidynowymi.

Tytuł całości: Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Dobieszków k. Łodzi, 22-26 kwietnia 2015 r.

Adres wydawniczy: [Łódź], Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej : 2015

Opis fizyczny: S. 81


55/227


Autorzy: Augustyniak Adam Wiktor, Fandzloch Marzena, Domingo Maria, Łakomska Iwona, Navarro Jorge.

Tytuł oryginału: A vanadium (IV) pyrazolate metal-organic polyhedron with permanent porosity and adsorption selectivity.

Czasopismo: Chemical Communications

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 51 no. 79

Opis fizyczny: S. 14724-14727, il., wykr.

Uwagi: 10.1039/C5CC

Impact Factor: 6.567

Punktacja MNiSW: 40.000


56/227


Autorzy: Hoffmann Kamil, Łakomska Iwona, Wiśniewska Joanna, Kaczmarek-Kędziera Anna, Wietrzyk Joanna.

Tytuł oryginału: Acetate platinum(II) compound with 5,7-ditertbutyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidine that overcomes cisplatin resistance : structural characterization, in vitro cytotoxicity, and kinetic studies.

Czasopismo: Journal of Coordination Chemistry

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 68 no. 17-18

Opis fizyczny: S. 3193-3208, tab., wykr.

Uwagi: 10.1080/00958972

Impact Factor: 1.756

Punktacja MNiSW: 25.000


57/227


Autorzy: Małecki Jan Grzegorz, Łakomska Iwona, Maroń Anna, Szala Marcin, Fandzloch Marzena.

Tytuł oryginału: Phosphorescent emissions of phosphine copper(I) complexes bearing 8-hydroxyquinoline carboxylic acid analogue ligands.

Czasopismo: Journal of Luminescence

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 161

Opis fizyczny: S. 382-388, tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.jlumin

Impact Factor: 2.693

Punktacja MNiSW: 35.000


58/227


Autorzy: Nowacki Maciej, Wiśniewski Marek, Werengowska-Ciećwierz Karolina M., Roszek Katarzyna, Czarnecka Joanna, Łakomska Iwona, Kloskowski Tomasz, Tyloch Dominik, Dębski Robert, Pietkun Katarzyna, Pokrywczyńska Marta, Grzanka Dariusz, Czajkowski Rafał, Drewa Gerard, Jundziłł Arkadiusz, Agyin Joseph K., Habib Samy L., Terzyk Artur P., Drewa Tomasz.

Tytuł oryginału: Nanovehicles as a novel target strategy for hyperthermic intraperitoneal chemotherapy : a multidisciplinary study of peritoneal carcinomatosis.

Czasopismo: Oncotarget

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 6 no. 26

Opis fizyczny: S. 22776-22798, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.18632/oncotarget

Impact Factor: 5.008

Punktacja MNiSW: 40.000


59/227


Autorzy: Stefańczak Krystian, Sitkowski Jerzy, Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: Nowe arenowe połączenia rutenu(II) z analogami zasad purynowych o potencjalnych właściwościach cytotoksycznych.

Tytuł całości: 31. Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Zawoja, 9-13 kwietnia 2014 r / [red. nauk. i przygot. mat. do druku Beata Nagórniewicz, Justyna Stachniuk, Anna Stefaniuk].

Adres wydawniczy: Łódź, Politechnika Łódzka : 2014

Opis fizyczny: 1 s.


60/227


Autorzy: Hoffmann Kamil, Sitkowski Jerzy, Maj Ewa, Wojtczak Andrzej, Wietrzyk Joanna, Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: How structure of the malonate-containing platinum(II) complexes with triazolopyrimidines may affect their ability to inhibit growth of tumour as well as normal cells?

Tytuł całości: 41st International Conference on Coordination Chemistry, 21-25 July 2014, Singapore.

Adres wydawniczy: Singapore, Singapore National Institute of Chemistry : 2014

Opis fizyczny: YRF-1


61/227


Autorzy: Śmiłowicz Dariusz, Fandzloch Marzena, Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: Sulforafan jako naturalny chemioterapeutyk.

Tytuł całości: Chemia zrodzona z natury, XL Ogólnopolska Szkoła Chemii, Augustów, 30 IV - 4 V 2014 : książka abstraktów / red. Michał Dąbrowski.

Adres wydawniczy: Białystok, Koło Naukowe Chemików Pozyton : 2014

Opis fizyczny: S. 75


62/227


Autorzy: Śmiłowicz Dariusz, Fandzloch Marzena, Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: Comparison of in vitro cytotoxicity of natural extracts from rapeseed and mustard.

Tytuł całości: Chemistry Conference for Young Scientists ChemCYS 2014, Duinse Polders, Blankenberge, Belgium, 27-28 February 2014, book of abstracts.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2014

Opis fizyczny: S. 85


63/227


Autorzy: Jakubowski Mateusz, Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: Rola kompleksów platyny(II) w celowanej terapii antynowotworowej.

Tytuł całości: I Poznańskie Sympozjum Młodych Naukowców "Nowe oblicze nauk przyrodniczych", 15 listopad 2014 r.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydział Chemii. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza : 2014

Opis fizyczny: 1 s.


64/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Fandzloch Marzena.

Tytuł oryginału: Nowe kompleksy platyny(II) z 5,7-ditertbutylo-1,2,4-triazolo-[1,5-a]pirymidyną i sposób ich wytwarzania : opis patentowy PL 217353.

Adres wydawniczy: Warszawa, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej : 2014

Opis fizyczny: 3 s.

Punktacja MNiSW: 25.000


65/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Fandzloch Marzena.

Tytuł oryginału: Nowy monojądrowy kompleks platyny(II) z 5,7-ditertbutylo-1,2,4-triazolo-[1,5-a]pirymidyną i sposób jego wytwarzania : opis patentowy 216510.

Adres wydawniczy: Warszawa, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej : 2014

Opis fizyczny: 3 s.

Punktacja MNiSW: 25.000


66/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Stefańczak Krystian, Wojtczak Andrzej, Sitkowski Jerzy.

Tytuł oryginału: Novel neural "piano-stool" ruthenium(II) complexes : structural and in vitro cytotoxic studies.

Czasopismo: Acta of the International Symposia on Metal Complexes

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 4

Opis fizyczny: S. 159-160

Uwagi: XXV International Symposium on Metal Complexes ISMEC 2014, Pavia, 8-12 June / [eds.: Raffaela Biesuz, Enrique García-Espana].


67/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Fandzloch Marzena, Wojtczak Andrzej.

Tytuł oryginału: Dimeric ruthenium-triazolopyrimidine complex : synthesis and structural characterization.

Czasopismo: Inorganic Chemistry Communications

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 49

Opis fizyczny: S. 24-26

Uwagi: 10.1016/j.inoche

Impact Factor: 1.777

Punktacja MNiSW: 25.000


68/227


Autorzy: Hoffmann Kamil, Maj Ewa, Wojtczak Andrzej, Wietrzyk Joanna, Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: Metals in medicine : metal-related diseases.

Czasopismo: Journal of Biological Inorganic Chemistry

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 19 suppl. 2

Opis fizyczny: S. S779

Uwagi: Abstracts of the 12th European Biological Inorganic Chemistry Conference, August 24-28, 2014, Zurich, Switzerland.


69/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Hoffmann Kamil, Wojtczak Andrzej, Sitkowski Jerzy, Maj Ewa, Wietrzyk Joanna.

Tytuł oryginału: Cytotoxic malonate platinum(II) complexes with 1,2,4-triazolo[1,5-α] pyrimidine derivatives : structural characterization and mechanism of the suppression of tumor cell growth.

Czasopismo: Journal of Inorganic Biochemistry

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 141

Opis fizyczny: S. 188-197, tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.jinorgbio

Impact Factor: 3.444

Punktacja MNiSW: 35.000


70/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Hoffmann Kamil, Muzioł Tadeusz, Sitkowski Jerzy.

Tytuł oryginału: Multinuclear magnetic resonance and X-ray characterization of platinum(II) complexes with substituted-1,2,4-triazolo[1,5-α]pyrimidines.

Czasopismo: Journal of Molecular Structure

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 1056-1057

Opis fizyczny: S. 146-151, il., tab.

Uwagi: 10.1016/j.molstruc

Impact Factor: 1.602

Punktacja MNiSW: 20.000


71/227


Autorzy: Fandzloch Marzena, Wojtczak Andrzej, Sitkowski Jerzy, Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: Interaction of ruthenium(II) and ruthenium(III) ions with 5-methyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidin-7(4H)-one.

Czasopismo: Polyhedron

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 67

Opis fizyczny: S. 410-415, il., tab.

Impact Factor: 2.011

Punktacja MNiSW: 30.000


72/227


Autorzy: Hoffmann Kamil, Wietrzyk Joanna, Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: Charakterystyka strukturalna cytotoksycznego octanu platyny(II).

Tytuł całości: Chemia - tradycja i nowe wyzwania, 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Siedlce, 16-20 września 2013 : materiały zjazdowe.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Chemiczne : 2013

Opis fizyczny: S. 223


73/227


Autorzy: Fandzloch Marzena, Muzioł Tadeusz, Jezierska Julia, Lis Tadeusz, Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: Poszukiwanie nowych cytotoksycznych związków koordynacyjnych rutenu(III).

Tytuł całości: Chemia - tradycja i nowe wyzwania, 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Siedlce, 16-20 września 2013 : materiały zjazdowe.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Chemiczne : 2013

Opis fizyczny: S. 422-423


74/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Fandzloch Marzena, Sitkowski Jerzy, Kozerski Lech.

Tytuł oryginału: Wpływ struktury kompleksów platyny na cytotoksyczność in vitro.

Tytuł całości: Chemia - tradycja i nowe wyzwania, 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Siedlce, 16-20 września 2013 : materiały zjazdowe.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Chemiczne : 2013

Opis fizyczny: S. 412-413


75/227


Autorzy: Fandzloch Marzena, Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: Structure-cytotoxicity relationship for two ruthenium(III) complexes with 5,7-ditertbutyl-1,2,4-triazolo[1,5-α]pyrimidine.

Tytuł całości: Chemia - tradycja i nowe wyzwania, 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Siedlce, 16-20 września 2013 : materiały zjazdowe.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Chemiczne : 2013

Opis fizyczny: S. 245


76/227


Autorzy: Śmiłowicz Dariusz, Fandzloch Marzena, Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: Ziarnko gorczycy kluczem do walki z nowotworem.

Tytuł całości: Chemia jest w nas, XXXIX Ogólnopolska Szkoła Chemii, 8-12 listopada 2013 r., Wiktorowo : książka abstraktów / [red. Marcin Saski, Bartosz Woźniak].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: S. 79


77/227


Autorzy: Śmiłowicz Dariusz, Fandzloch Marzena, Łakomska Iwona, Karlovits György.

Tytuł oryginału: Bioaktywne glukozynolany w wybranych nasionach rzepaku.

Tytuł całości: Chemia wciąga, XXXVIII Ogólnopolska Szkoła Chemii, 1-5 V 2013, Stary Gierałtów : książka abstraktów / red. Sebastian Sitkiewicz.

Adres wydawniczy: Wrocław, Politechnika Wrocławska. Wydział Chemiczny : 2013

Opis fizyczny: S. 49


78/227


Autorzy: Wiśniewska Joanna, Impert Olga, Łakomska Iwona, Ziółkowski Rafał, Hoffmann Kamil.

Tytuł oryginału: Kinetics and mechanism of the base hydrolysis of platinum(II) complexes with 5,7-ditertbutyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidine.

Tytuł całości: DCIRM 2013, Debrecen Colloquium on Inorganic Reaction Mechanisms 2013, Debrecen, from 11 June to 15 June, 2013.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2013

Opis fizyczny: P8


79/227


Autorzy: Hoffmann Kamil, Sitkowski Jerzy, Wojtczak Andrzej, Wietrzyk Joanna, Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: The influence of 5,7-disubstituted-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidines on lipophilicity and in vitro cytotoxicity of novel malonate platinum(II) complexes.

Tytuł całości: The abstract of the 12th International Symposium on Applied Bioinorganic Chemistry, Guangzhou, 3rd-6th December, 2013.

Adres wydawniczy: Guangzhou, Sun Yat-sen University : 2013

Opis fizyczny: Poster-21


80/227


Autorzy: Werengowska-Ciećwierz Karolina M., Wiśniewski Marek, Terzyk Artur P., Gurtowska Natalia, Drewa Tomasz, Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: Physicochemical properties of platinum-loaded carbon nantubes nanovehicles as new drug delivery systems using in anticancer therapy.

Tytuł całości: The abstract of the 12th International Symposium on Applied Bioinorganic Chemistry, Guangzhou, 3rd-6th December, 2013.

Adres wydawniczy: Guangzhou, Sun Yat-sen University : 2013

Opis fizyczny: OL-27


81/227


Autorzy: Fandzloch Marzena, Wojtczak Andrzej, Sitkowski Jerzy, Kozerski Lech, Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: Structural characterization and investigation of cytoxicity in vitro for new ruthenium(II) complexes with triazolopyrimidines.

Tytuł całości: The abstract of the 12th International Symposium on Applied Bioinorganic Chemistry, Guangzhou, 3rd-6th December, 2013.

Adres wydawniczy: Guangzhou, Sun Yat-sen University : 2013

Opis fizyczny: Poster-15


82/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Fandzloch Marzena, Jezierska Julia, Lis Tadeusz.

Tytuł oryginału: Ruthenium complexes with triazolopyrimidine as source of antitumor prodrugs.

Tytuł całości: XII International Symposium on Inorganic Biochemistry, Collaboration and Beyond, 28 August - 1 September 2013, Wrocław, Poland, book of abstracts.

Adres wydawniczy: Wrocław, Uniwersytet Wrocławski : 2013

Opis fizyczny: S. 36


83/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Fandzloch Marzena, Muzioł Tadeusz, Lis Tadeusz, Jezierska Julia.

Tytuł oryginału: Synthesis, characterization and antitumor properties of two highly cytotoxic ruthenium(III) complexes with bulky triazolopyrimidine ligands.

Czasopismo: Dalton Transactions

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 42 no. 17

Opis fizyczny: S. 6219-6226, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1039/c2dt

Impact Factor: 4.097

Punktacja MNiSW: 40.000


84/227


Autorzy: Niekraś Rafał, Piórkowska Natalia, Łakomska Iwona, Wietrzyk Joanna.

Tytuł oryginału: Influence of leaving groups on cytotoxicity of platinum(II) complexes.

Tytuł całości: 40 International Conference on Coordination Chemistry, Valencia, Spain, 9-13 September, 2012, book of abstracts.

Adres wydawniczy: [Vitoria-Gasteiz, Eurobask] : 2012

Opis fizyczny: C395


85/227


Autorzy: Fandzloch Marzena, Łakomska Iwona, Wojtczak Andrzej.

Tytuł oryginału: Ruthenium-based complexes with 5-methyl-1,2,4-triazolo[1,5-α] pyrimidin-7(4H)-one.

Tytuł całości: 40 International Conference on Coordination Chemistry, Valencia, Spain, 9-13 September, 2012, book of abstracts.

Adres wydawniczy: [Vitoria-Gasteiz, Eurobask] : 2012

Opis fizyczny: C386-C387


86/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Fandzloch Marzena, Hoffmann Kamil, Niekraś Rafał, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Efekty poszukiwania cytotoksycznych kompleksów platyny i rutenu z triazolopirymidynami.

Tytuł całości: I Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej, Kraków, 6-8 grudnia 2012, materiały forum / [przygot. mater. do druku Katarzyna Podolska].

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Attyka : 2012

Opis fizyczny: S. 34


87/227


Autorzy: Fandzloch Marzena, Hoffmann Kamil, Szłyk Edward, Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: Wpływ karboksylanu na właściwości cytotoksyczne in vitro kompleksów platyny(II) z 5,7-ditertbutylo-1,2,4-triazolo[1,5-a]pirymidyną.

Tytuł całości: I Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej, Kraków, 6-8 grudnia 2012, materiały forum / [przygot. mater. do druku Katarzyna Podolska].

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Attyka : 2012

Opis fizyczny: S. 118


88/227


Autorzy: Fandzloch Marzena, Łakomska Iwona, Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Karlovits György.

Tytuł oryginału: Porównanie właściwości cytotoksycznych in vitro nasion rzepaku z nieorganicznymi chemioterapeutykami.

Tytuł równoległy: Comparison of cytotoxic in vitro properties of rapeseed with inorganic chemotherapeutics.

Tytuł całości: Rośliny oleiste, XXXI Konferencja Naukowa, Poznań, 17-18.04.2012 : streszczenia = Oilseed crops : 31th Scientific Conference, Poznań, 17-18.04.2012 : abstracts.

Adres wydawniczy: Poznań, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin : 2012

Opis fizyczny: S. 191-193

Uwagi: Tekst pol. i ang.


89/227


Autorzy: Niekraś Rafał, Łakomska Iwona, Wietrzyk Joanna.

Tytuł oryginału: Karboksylanowe kompleksy platyny(II) z 5,7-dimetylo-1,2,4-triazolo[1,5-a]pirymidyną.

Tytuł całości: VI Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 13-15 czerwca 2012.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2012

Opis fizyczny: S. 9


90/227


Autorzy: Fandzloch Marzena, Łakomska Iwona, Muzioł Tadeusz.

Tytuł oryginału: Kompleksy rutenu nowym rozwiązaniem farmakologicznym w zwalczaniu chorób nowotworowych.

Tytuł całości: VI Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 13-15 czerwca 2012.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2012

Opis fizyczny: S. 26


91/227


Autorzy: Hoffmann Kamil, Popławska Beata, Muzioł Tadeusz, Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: Rola liganda odchodzącego w projektowaniu cytotoksycznych kompleksów platyny(II) z 5,7-difenylo-1,2,4-triazolo[1,5-a]pirymidyną.

Tytuł całości: VI Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 13-15 czerwca 2012.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2012

Opis fizyczny: S. 27, il.


92/227


Autorzy: Fandzloch Marzena, Łakomska Iwona, Muzioł Tadeusz, Lis Tadeusz, Jezierska Julia.

Tytuł oryginału: Promising, highly cytotoxic ruthenium-based complexes with bulky triazolopyrimidine ligand : synthesis, structural characterization and antiproliferative activity in vitro.

Czasopismo: Acta of the International Symposia on Metal Complexes

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 2

Opis fizyczny: S. 336-337, il.

Uwagi: XXIII International Symposium on Metal Complexes ISMEC 2012, Lisbon, 18-22 June


93/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Hoffmann Kamil, Sitkowski Jerzy.

Tytuł oryginału: Hexafluoroglutarate platinum(II) coordination compound with 5,7-ditertbutyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidine : structural characterisation and significant in vitro cytotoxicity.

Czasopismo: Acta of the International Symposia on Metal Complexes

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 2

Opis fizyczny: 338-339, il., wykr.

Uwagi: XXIII International Symposium on Metal Complexes ISMEC 2012, Lisbon, 18-22 June


94/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Hoffmann Kamil, Topolski Adrian, Kloskowski Tomasz, Drewa Tomasz.

Tytuł oryginału: Spectroscopic, kinetic and cytotoxic in vitro study of hexafluoroglutarate platinum(II) complex with 5,7-dimethyl-1,2,4-triazolo[1,5-α]pyrimidine.

Czasopismo: Inorganica Chimica Acta

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 387

Opis fizyczny: S. 455-459, tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.ica

Impact Factor: 1.687

Punktacja MNiSW: 25.000


95/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Fandzloch Marzena, Muzioł Tadeusz, Sitkowski Jerzy, Wietrzyk Joanna.

Tytuł oryginału: Structure-cytotoxicity relationship for different types of mononuclear platinum(II) complexes with 5,7-ditertbutyl-1,2,4-triazolo[1,5-α]pyrimidine.

Czasopismo: Journal of Inorganic Biochemistry

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 115

Opis fizyczny: S. 100-105, tab., wykr.

Impact Factor: 3.197

Punktacja MNiSW: 35.000


96/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Fandzloch Marzena, Popławska Beata, Sitkowski Jerzy.

Tytuł oryginału: Platinum(II) complexes with 5,7-disubstituted-1,2,4-triazolo [1,5-α]pyrimidines : spectroscopical characterization and cytotoxic activity in vitro.

Czasopismo: Spectrochimica Acta. A : Molecular and Biomolecular Spectroscopy

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 91

Opis fizyczny: S. 126-129, tab., wykr.

Impact Factor: 1.977

Punktacja MNiSW: 25.000


97/227


Autorzy: Fandzloch Marzena, Lis Tadeusz, Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: New ruthenium(III) complex with 5,7-diterbutylo-1,2,4-trizolo[1,5-a]pyrimidine : structural and cytotoxic in vitro studies.

Tytuł całości: 5th EuCheMS Conference on nitrogen ligands in coordination chemistry, metal-organic chemistry, bioinorganic chemistry, materials & catalysis, Granada, Spain, September 4-8, 2011, conference book.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2011

Opis fizyczny: S. 139


98/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Hoffmann Kamil, Fandzloch Marzena.

Tytuł oryginału: New antitumor active platinum(II) coordination compounds containing 5,7-diterbutyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidine : molecular structure and cytotoxicity in vitro.

Tytuł całości: 5th EuCheMS Conference on nitrogen ligands in coordination chemistry, metal-organic chemistry, bioinorganic chemistry, materials & catalysis, Granada, Spain, September 4-8, 2011, conference book.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2011

Opis fizyczny: S. 177


99/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Kaźnica Anna, Joachimiak Romana, Marszałek Andrzej, Sitkowski Jerzy, Kozerski Lech, Drewa Tomasz.

Tytuł oryginału: Synthesis, molecular characterisation, and in vivo study of platinum(IV), coordination compounds against B16 mouse melanoma tumours.

Czasopismo: Chemical Papers

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 65 no. 3

Opis fizyczny: S. 308-314, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.2478/s11696

Impact Factor: 1.096

Punktacja MNiSW: 20.000


100/227


Autorzy: Fandzloch Marzena, Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: Główne kierunki zainteresowań chemii bionieorganicznej.

Czasopismo: Chemia w Szkole

Rocznik: 2011

Szczegóły: R. 57 nr 2

Opis fizyczny: S. 6-10, 12-14, il.


101/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Fandzloch Marzena.

Tytuł oryginału: Współczesne nieorganiczne chemioterapeutyki aktywowane przez redukcję.

Czasopismo: Chemia w Szkole

Rocznik: 2011

Szczegóły: R. 57 nr 5

Opis fizyczny: S. 6-13


102/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Fandzloch Marzena, Wojtczak Andrzej, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Platinum(IV) coordination compounds containing 5-methyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidin-7(4H)-one as nonleaving ligand : molecular and cytotoxicity in vitro characterization

Czasopismo: Spectrochimica Acta. A : Molecular and Biomolecular Spectroscopy

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 79 no. 3

Opis fizyczny: S. 497-501

Impact Factor: 2.098

Punktacja MNiSW: 25.000


103/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Fandzloch Marzena, Sitkowski Jerzy, Kozerski Lech.

Tytuł oryginału: Structure-cytotoxicity relationship for different types of mononuclear platinum(II) complexes with 5,7-diterbutyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidine

Tytuł całości: 10th European Biological Inorganic Chemistry Conference, June 22-26, 2010, Thessaloniki, Greece, EUROBIC 10

Adres wydawniczy: [Thessaloniki, Aristotle University] : 2010

Opis fizyczny: P-140


104/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Popławska Beata, Wietrzyk Joanna, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Novel platinum(II) coordination compounds with 5,7-diphenyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidine tested as cisplatin analogues

Tytuł całości: 10th European Biological Inorganic Chemistry Conference, June 22-26, 2010, Thessaloniki, Greece, EUROBIC 10

Adres wydawniczy: [Thessaloniki, Aristotle University] : 2010

Opis fizyczny: P-246


105/227


Autorzy: Olkowska Joanna, Hoffmann Kamil, Gurtowska Natalia, Kloskowski Tomasz, Łakomska Iwona, Drewa Tomasz.

Tytuł oryginału: Wpływ nowego kompleksu platyny Pt(OOC(CF2)3COO)(dmpt)2 *2H2O na przeżywalność linii komórkowych : czerniaka mysiego B16, czerniaka ludzkiego A375.S2 oraz niedrobnokomórkowego raka płuca A549.

Tytuł całości: Farmacja polska na tle Unii Europejskiej, XXI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Gdańsk, 12-15 września 2010 : streszczenia.

Adres wydawniczy: Gdańsk, MSM Studio : 2010

Opis fizyczny: S. 163


106/227


Autorzy: Gurtowska Natalia, Hoffmann Kamil, Olkowska Joanna, Kloskowski Tomasz, Łakomska Iwona, Drewa Tomasz.

Tytuł oryginału: Wpływ nowego kompleksu platyny Pt(OOC(CF2)3COO)(dmtp)2 2H2O na przeżywalność komórek.niedrobnokomórkowego raka płuc linii A549

Tytuł całości: IV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 17-19 czerwca 2010 / [Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii ; Polskie Towarzystwo Chemiczne].

Adres wydawniczy: [Toruń, s.n.] : 2010

Opis fizyczny: S. 13


107/227


Autorzy: Fandzloch Marzena, Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: Synteza, badania spektroskopowe i cytotoksyczność in vitro nowego kompleksu platyny(II) z 5,7-ditertbutylo-1,2,4-triazolo[1,5-a] pirymidyną.

Tytuł całości: IV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 17-19 czerwca 2010 / [Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii ; Polskie Towarzystwo Chemiczne].

Adres wydawniczy: [Toruń, s.n.] : 2010

Opis fizyczny: S. 86


108/227


Autorzy: Popławska Beata, Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: cis-[PtI2(dptp)(NH3)] o potencjalnych właściwościach cytotoksycznych.

Tytuł całości: IV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 17-19 czerwca 2010 / [Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii ; Polskie Towarzystwo Chemiczne].

Adres wydawniczy: [Toruń, s.n.] : 2010

Opis fizyczny: S. 71


109/227


Autorzy: Olkowska Joanna, Hoffmann Kamil, Gurtowska Natalia, Kloskowski Tomasz, Łakomska Iwona, Drewa Tomasz.

Tytuł oryginału: Wpływy nowego kompleksu platyny {Pt(OOC(CF2)3COO)(dmtp)2 .2H2O na przeżywalność komórek czerniaka mysiego linii B16.

Tytuł całości: IV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 17-19 czerwca 2010 / [Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii ; Polskie Towarzystwo Chemiczne].

Adres wydawniczy: [Toruń, s.n.] : 2010

Opis fizyczny: S. 38


110/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Wojtczak Andrzej, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Platinum(IV) compounds containing 5-methyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidin-7(4H)-one : structure and cytotoxic activity in vitro

Tytuł całości: XI International Symposium on Inorganic Biochemistry "Challenge for all Generations", book of abstracts / ed. by Joanna Gałęzowska, Hanna Czapor

Adres wydawniczy: Wrocław, Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN : 2010

Opis fizyczny: S. 91


111/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Fandzloch Marzena, Muzioł Tadeusz.

Tytuł oryginału: The bonding of 5,7-diterbutylo-1,2,4-trizolo[1,5-a]pyrimidine to ruthenium(III) ion.

Tytuł całości: XI International Symposium on Inorganic Biochemistry "Challenge for all Generations", book of abstracts / ed. by Joanna Gałęzowska, Hanna Czapor

Adres wydawniczy: Wrocław, Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN : 2010

Opis fizyczny: S. 73


112/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Kooijman Huub, Spek Anthony L., Shen Weizhheng, Reedijk Jan.

Tytuł oryginału: Mono- and dinuclear platinum(II) compounds with 5,7-dimethyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidine : structure, cytotoxic activity and reaction with 5'-GMP.

Czasopismo: Dalton Transactions

Rocznik: 2009

Szczegóły: no. 48

Opis fizyczny: S. 10736-10741, il., tab.

Impact Factor: 4.081

Punktacja MNiSW: 24.000


113/227


Autorzy: Kaźnica Anna, Drewa Tomasz, Łakomska Iwona, Ryta-Stamirowska Patrycja, Dębski Robert, Styczyński Jan, Drewa Gerard, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Influence of two Pt(IV) complexes on viability, apoptosis and cell cycle of B16 mouse melanoma tumors.

Czasopismo: Experimental Oncology

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 31 nr 1

Opis fizyczny: S. 33-36, wykr.

Punktacja MNiSW: 10.000


114/227


Autorzy: Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: Molecular structure and antitumor activity of platinum(II) complexes containing purine analogs.

Czasopismo: Inorganica Chimica Acta

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 362 no. 3

Opis fizyczny: S. 669-681

Impact Factor: 2.322

Punktacja MNiSW: 20.000


115/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Mono- and bifunctional platinum(II) complexes including heterocycle ligands : synthesis, structure and interaction with nucleobases

Tytuł całości: 38th International Conference on coordination chemistry, abstract book, Jerusalem, Israel, July 20-25, 2008.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2008

Opis fizyczny: S. 185


116/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Wojtczak Andrzej, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Structural and antiproliferative activity of platinum(IV) complexes with 5-methyl-1,2,4-triazolo[1,5-α]pyrimidin-7(4H)-one

Tytuł całości: 4th EuCheMS Conference on nitrogen ligands in coordination chemistry, metal-organic chemistry, bioinorganic chemistry & homogeneous catalysis, conference book, Garmisch-Partenkirchen, Germany, August 24-28, 2008

Adres wydawniczy: [S.l., [s.n.] : 2008

Opis fizyczny: S. SL 30


117/227


Autorzy: Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: Structural characterization of a series of novel Pt(II) complex with 1,2,4-triazolo[1,5-α]pyrimidines as nonleaving group.

Tytuł całości: 9th European Biological Inorganic Chemistry Conference EUROBIC 9, Wrocław, Poland, 2-6 September 2008, abstract book.

Adres wydawniczy: Wrocław, Faculty of Chemistry. University of Wrocław : 2008

Opis fizyczny: S. 236


118/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: New Pt(II) and Pt(IV) complexes with purine ligands as precursors for anticancer drugs.

Tytuł całości: 9th European Biological Inorganic Chemistry Conference EUROBIC 9, Wrocław, Poland, 2-6 September 2008, abstract book.

Adres wydawniczy: Wrocław, Faculty of Chemistry, Univ. of Wrocław : 2008

Opis fizyczny: S. 66


119/227


Autorzy: Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: Nowe kompleksy Pt(II) i Pt(IV) z analogami zasad purynowych o potencjalnych właściwościach antynowotworowych. Wpływ struktury na aktywność antynowotworową in vitro : komentarz wraz z cyklem publikacji i patentów stanowiących rozprawę habilitacyjną

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2008

Opis fizyczny: 39 s. + 17 zał.

Uwagi: Praca habilitacyjna niepublikowana


120/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Wojtczak Andrzej, Sitkowski Jerzy, Kozerski Lech, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Platinum(IV) complexes with purine analogs : studies of molecular structure and antiproliferative activity in vitro.

Czasopismo: Polyhedron

Rocznik: 2008

Szczegóły: Vol. 27 no. 13

Opis fizyczny: S. 2765-2770, tab., wykr.

Impact Factor: 1.801

Punktacja MNiSW: 24.000


121/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Shen Weizhheng.

Tytuł oryginału: Structural characterization of Pt(II) binuclear complex containing 5,7-dimethyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidines.

Tytuł całości: 2nd European conference on chemistry for life sciences, 4-8 September 2007 / ed. Marek Cebrat.

Adres wydawniczy: Wrocław, Faculty of Chemistry. University of Wrocław : 2007

Opis fizyczny: S. 239


122/227


Autorzy: Drewa Tomasz, Drewa Gerard, Ryta-Stamirowska Patrycja, Szłyk Edward, Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: Wpływ kompleksów platyny(IV) na apoptozę i cykl komórkowy linii B16 in vitro.

Tytuł równoległy: Influence of platinum(IV) complexes on apoptosis and cell cycle agains line B16 in vitro.

Tytuł całości: 50th Anniversary Polish Chemical Society & Polish Association of Chemical Engineers Congress & 11th EuCheMS - DCE, International Conf. on Chemistry and the Environment, 9-12 September 2007 Toruń : abstract book = 50 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego / ed. Bogusław Buszewski, Monika Michel.

Adres wydawniczy: [Toruń], Faculty of Chemistry Nicolaus Copernicus University : [2007]

Opis fizyczny: S. 108


123/227


Autorzy: Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: Kompleksy platyny(IV) z modyfikowanymi ligandami purynowymi, struktura i ich aktywność antynowotworowa in vitro.

Tytuł równoległy: Platinum(IV) complexes with modification purine ligands : molecular structure and their antiproliferative activity in vitro.

Tytuł całości: 50th Anniversary Polish Chemical Society & Polish Association of Chemical Engineers Congress & 11th EuCheMS - DCE, International Conf. on Chemistry and the Environment, 9-12 September 2007 Toruń : abstract book = 50 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego / ed. Bogusław Buszewski, Monika Michel.

Adres wydawniczy: [Toruń], Faculty of Chemistry Nicolaus Copernicus University : [2007]

Opis fizyczny: S. 99


124/227


Autorzy: Szłyk Edward, Golankiewicz Bożenna, Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: Nowe mieszane kompleksy platyny(II) i sposób ich wytwarzania : opis patentowy PL nr 194519.

Adres wydawniczy: Warszawa, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej : 2007

Opis fizyczny: 3 s.

Punktacja MNiSW: 50.000


125/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Nowe dichlorkowe kompleksy platyny (II) z 5,7-dipodstawioną 1,2,4-triazolo [1,5-a] pirymidyną i sposób ich wytwarzania : opis patentowy PL nr 196310.

Adres wydawniczy: Warszawa, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej : 2007

Opis fizyczny: 4 s.

Punktacja MNiSW: 50.000


126/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Dobrzańska Liliana.

Tytuł oryginału: cis-Diiodido(N,N,N',N'-tetramethylethylenediamine-κ2N,N')platinum(II).

Czasopismo: Acta Crystallographica. Section E

Rocznik: 2007

Szczegóły: Vol. 63 no. 9

Opis fizyczny: S. m2367 + sup-1- 6, il.

Impact Factor: 0.508

Punktacja MNiSW: 10.000


127/227


Autorzy: Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: Novel platinum complexes involving heterocyclic ligands as possible anticancer candidate.

Czasopismo: Journal of Biological Inorganic Chemistry

Rocznik: 2007

Szczegóły: Vol. 12 suppl. 1

Opis fizyczny: S. S37-S38


128/227


Autorzy: Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: Spectroscopic studies of platinum complexes with 6-mercaptopurine-9-D-riboside.

Czasopismo: Polish Journal of Chemistry

Rocznik: 2007

Szczegóły: Vol. 81 no. 10

Opis fizyczny: S. 1717-1724, il., tab.

Impact Factor: 0.483

Punktacja MNiSW: 15.000


129/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Barwiołek Magdalena, Wojtczak Andrzej, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: X-ray structure and multinuclear NMR studies of platinum(II) and palladium(II) complexes with 5,7-ditertbutyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidine.

Czasopismo: Polyhedron

Rocznik: 2007

Szczegóły: Vol. 26 no. 18

Opis fizyczny: S. 5349-5354, il., tab.

Impact Factor: 1.756

Punktacja MNiSW: 20.000


130/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Wojtczak Andrzej, Sitkowski Jerzy, Kozerski Lech, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: X-ray structure and multinuclear NMR studies of platinum(II) complexes with 5-methyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidin-7(4H)-one.

Czasopismo: Polyhedron

Rocznik: 2007

Szczegóły: Vol. 26 no. 4

Opis fizyczny: S. 803-810, il., tab.

Impact Factor: 1.756

Punktacja MNiSW: 20.000


131/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Barwiołek Magdalena, Szłyk Edward, Golankiewicz Bożenna.

Tytuł oryginału: Synthesis and spectroscopic characterization of palladium(II) complexes with 6,8-dimethylimidazol[1,5-a]-1,3,5-triazin-4(3H)-one and 6,8-dimethyl-2-thioxo-2,3-dihydroimidazo-[1,5-a]-1,3,5-triazin-4(1H)-one.

Czasopismo: Transition Metal Chemistry

Rocznik: 2007

Szczegóły: Vol. 32 no. 1

Opis fizyczny: S. 70-73, il., tab., wykr.

Impact Factor: 0.838

Punktacja MNiSW: 15.000


132/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Szłyk Edward, Wojtczak Andrzej, Sitkowski Jerzy, Kozerski Lech.

Tytuł oryginału: Influence of 1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidines structure on antiproliferative activity in vitro of platinum(II) complexes.

Tytuł całości: EUROBIC 8 conference book, 8th European Biological Inorganic Chemistry Conference and EUROBIC Young Researchers Forum : programme & abstracts, 1-6 July 2006, Averio, Portugal.

Adres wydawniczy: Santarém, [s.n.] : 2006

Opis fizyczny: S. 144

Uwagi: a


133/227


Autorzy: Pazderski Leszek, Łakomska Iwona, Wojtczak Andrzej, Szłyk Edward, Sitkowski Jerzy, Kozerski Lech, Kamieński Bohdan, Koźmiński Wiktor, Toušek Jaromír, Marek Radek.

Tytuł oryginału: The studies of tautomerism in 6-mercaptopurine derivatives by 1H-13C, 1H-15N NMR and 13C, 15N CPMAS-experimental and quantum chemical approach.

Czasopismo: Journal of Molecular Structure

Rocznik: 2006

Szczegóły: Vol. 785 no. 1-3

Opis fizyczny: S. 205-215, tab., wykr.

Impact Factor: 1.495

Punktacja MNiSW: 15.000


134/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Szulc Magdalena, Sitkowski Jerzy, Kozerski Lech, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Bonding of 6-mercaptopurine to platinum(IV) ion.

Tytuł całości: 1st European Conference on Chemistry for Life Sciences, understanding the chemical mechanisms of life, Rimini, Italy, October 4-8, 2005 : book of abstracts : a meeting of the working party on chemistry for life sciences of EuCheMS.

Adres wydawniczy: [S.l.], [s.n.] : 2005

Opis fizyczny: S. 141

Uwagi: a


135/227


Autorzy: Szłyk Edward, Piszczek Piotr, Szymańska Iwona B., Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: Coordination precursors for CVD of metallic nanolayers : molecular structure impact on quality of copper and silver thin films.

Tytuł całości: 20th International Conference on coordination and bioinorganic chemistry, advances in coordination, bioinorganic and inorganic chemistry, Smolenice, June 5-10, 2005 : book of abstracts, program.

Adres wydawniczy: Bratislava, Slovak Technical University Press : 2005

Opis fizyczny: S. 119

Uwagi: a


136/227


Autorzy: Szłyk Edward, Piszczek Piotr, Szymańska Iwona B., Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: Coordination precursors for CVD of metallic nanolayers : molecular structure impact on quality of copper and silver thin films.

Tytuł całości: Advances in coordination, bioinorganic and inorganic chemistry / ed. by Milan Melnik, Jozef Šima, and Miroslav Tatarko.

Adres wydawniczy: Bratislava, Slovak Technical University Press : 2005

Opis fizyczny: S. 422-428

Seria: (Monograph Series on the International Conferences on Coordination and Bioinorganic Chemistry held periodically at Smolenice in Slovakia ;Vol. 7)

Uwagi: 20th International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry, June 5 - 10, 2005.

Uwagi: a


137/227


Autorzy: Szłyk Edward, Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: Nowe kompleksy platyny (II) z 5,7-dipodstawioną-1,2,4-triazolo-[1,5α]-pirymidyną i sposób ich wytwarzania : patent PL nr 188462.

Adres wydawniczy: Warszawa, Urząd Patentowy : 2005

Opis fizyczny: 4 s.

Uwagi: a


138/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Sitkowski Jerzy, Kozerski Lech, Godlewska Joanna, Opolski Adam, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Molecular structure and antiproliferative activity in vitro of platinum(IV) complex with 5,7-ditertbutyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidine.

Tytuł całości: Xth International Symposium on bioinorganic chemistry, challenge for a new generation : book of abstracts, Szklarska Poręba, Poland, September 20-25, 2005 / ed. by Agnieszka Matera and Justyna Brasuń.

Adres wydawniczy: [Sobótka], AW-R "ANTEX" : 2005

Opis fizyczny: S. 81

Uwagi: a


139/227


Autorzy: Grodzicki Antoni, Łakomska Iwona, Piszczek Piotr, Szymańska Iwona B., Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Copper(I), silver(I) and gold(I) carboxylate complexes as precursors in chemical vapour deposition of thin metallic films

Czasopismo: Coordination Chemistry Reviews

Rocznik: 2005

Szczegóły: Vol. 249 no. 21/22

Opis fizyczny: S. 2232-2258


140/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Golankiewicz Bożenna, Wietrzyk Joanna, Pełczyńska Marzena, Nasulewicz Anna, Opolski Adam, Sitkowski Jerzy, Kozerski Lech, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Synthesis, spectroscopical characterization and the biological activity in vitro of new platinum(II) complexes with imidazo[1,5-a]-1,3,5-triazine derivatives and dimethylsulfoxide.

Czasopismo: Inorganica Chimica Acta

Rocznik: 2005

Szczegóły: Vol. 358 no. 6

Opis fizyczny: S. 1911-1917

Uwagi: a


141/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Szłyk Edward, Sawko Małgorzata, Wojtczak Andrzej, Sitkowski Jerzy, Kozerski Lech.

Tytuł oryginału: The X-ray structure and multinuclear NMR spectroscopy of cis-[PtCl2(NH3)(HmtpO)]

Tytuł całości: 7th European bilogical inorganic chemistry conference : EUROBIC 7, Garmisch-Partenkirchen, August 29-September 2, 2004

Adres wydawniczy: Garmisch-Partenkirchen, [s.n.] : 2004

Opis fizyczny: S. 220


142/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Szłyk Edward, Sawko Małgorzata, Sitkowski Jerzy, Kozerski Lech.

Tytuł oryginału: Chemical properties of platinum(II) complex with 4,7-dihydro-5-methyl-7-oxo-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidine.

Tytuł całości: International Symposium "Metals, ennvironment, health", Szklarska Poręba, Poland, June 24-27, 2004 : book of abstracts / ed. by Agnieszka Dobosz

Adres wydawniczy: Wrocław, [s.n.] : 2004

Opis fizyczny: S. 58

Uwagi: a


143/227


Autorzy: Szłyk Edward, Barwiołek Magdalena, Chatłas Janusz, Kita Ewa, Kurzawa Marzanna, Łakomska Iwona, Piszczek Piotr, Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Grodzicki Antoni.

Tytuł oryginału: Pracownia analizy instrumentalnej : ćwiczenia laboratoryjne. Cz.1 / pod red. Edwarda Szłyka i Piotra Piszczka

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: 108 s., tab., rys., wykr.

Uwagi: a


144/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Barwiołek Magdalena, Wojtczak Andrzej, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: 5,7-diterbutyl-1,2,4-triazolo[1,5-a] pyrimidyne bindinig to platinum(II) and palladium(II) ion.

Tytuł całości: XIVth Winter School on coordination chemistry, Karpacz, Poland 6-10 December, 2004, programme, abstracts / ed.: Bogumiła Żurowska, Bozena Kalińska.

Adres wydawniczy: Wrocław, [s.n.] : 2004

Opis fizyczny: S. 110


145/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Barwiołek Magdalena, Szłyk Edward, Golankiewicz Bożenna.

Tytuł oryginału: Spectroscopical characterization of new palladium(II) complexes with modified purine.

Tytuł całości: XIVth Winter School on coordination chemistry, Karpacz, Poland 6-10 December, 2004, programme, abstracts / ed.: Bogumiła Żurowska, Bozena Kalińska.

Adres wydawniczy: Wrocław, [s.n.] : 2004

Opis fizyczny: S. 111


146/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Sitkowski Jerzy, Kozerski Lech, Wietrzyk Joanna, Pełczyńska Marzena, Nasulewicz Anna, Opolski Adam, Głowiak Tadeusz, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Badania strukturalne i antynowotworowe kompleksów Pt(II) i Pt(IV) a analogami zasad purynowych

Tytuł całości: XLVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 12-17. IX. 2004 : materiały zjazdowe. T. 2

Adres wydawniczy: Wrocław, [s.n.] : 2004

Opis fizyczny: S. 622

Uwagi: a


147/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Sitkowski Jerzy, Kozerski Lech, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Badania termiczne i strukturalne kompleksu platyny(II) z 5,7-dimetylo-1,2,4-triazolo[1,5-αpirymidyną

Tytuł całości: XLVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 12-17. IX. 2004 : materiały zjazdowe. T. 2

Adres wydawniczy: [Wrocław], [s.n.] : 2004

Opis fizyczny: S. 681

Uwagi: a


148/227


Autorzy: Stawoska Iwona, Supel Justyna, Szaleniec Maciej, Skoczowski Andrzej, Łakomska Iwona, Lewiński Krzysztof, Stochel Grażyna.

Tytuł oryginału: Badanie interakcji ludzkiej albuminy z kompleksami metali o działaniu antynowotworowym

Tytuł całości: XLVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 12-17. IX. 2004 : materiały zjazdowe. T. 2

Adres wydawniczy: [Wrocław], [s.n.] : 2004

Opis fizyczny: S. 678

Uwagi: a


149/227


Autorzy: Pazderski Leszek, Łakomska Iwona, Wojtczak Andrzej, Szłyk Edward, Sitkowski Jerzy, Kozerski Lech, Kamieński Bohdan, Koźmiński Wiktor, Toušek Jaromír, Marek Radek.

Tytuł oryginału: 1H-13C and 1H-15N NMR studies of thionic and thiolic forms of 6-mercaptopurines.

Tytuł całości: XXXVII Polish Seminar on nuclear magnetic resonance and its applications, Kraków, 1-2 December 2004

Adres wydawniczy: Kraków, Instytut Fizyki Jądrowej : 2004

Opis fizyczny: S. 77

Uwagi: a


150/227


Autorzy: Drewa Tomasz, Olszewska-Słonina Dorota, Woźniak Alina, Styczyński Jan, Drewa Gerard, Szłyk Edward, Łakomska Iwona, Kobe Jože, Czajkowski Rafał.

Tytuł oryginału: Influence of novel platinum compound - cis-dichloro(dimethylsulphoxide) (1-beta-d-rybofuranosyl- 1,2,4-triazolo-3-carboxyamide)platinum (II) - "Pt-rib-1" - on cell cycle and apoptosis in CLS91 and B16 mouse melanoma in vitro

Czasopismo: Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research

Rocznik: 2004

Szczegóły: Vol. 61 no. 1

Opis fizyczny: S. 39-53

Punktacja MNiSW: 6.000


151/227


Autorzy: Stawoska Iwona, Supel Justyna, Lewiński Krzysztof, Szaleniec Maciej, Skoczowski Andrzej, Łakomska Iwona, Stochel Grażyna.

Tytuł oryginału: Interactions between human serum albumin and anticancer metal complexes

Czasopismo: Annals of the Polish Chemical Society

Rocznik: 2004

Szczegóły: Vol. 3 part 2

Opis fizyczny: S. 723-726

Uwagi: Preliminary reports presented during XLVII Meeting of the Polish Chemical Society and the Association of Engineers & Technicians of Chemical Industry, 12-17 September 2004, Wrocław, Poland.


152/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Sitkowski Jerzy, Kozerski Lech, Wietrzyk Joanna, Pełczyńska Marzena, Nasulewicz Anna, Opolski Adam, Głowiak Tadeusz, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Platinum(II) and platinum(IV) complexes with purine derivates : molecular structure and antiproliferative activity in vitro

Czasopismo: Annals of the Polish Chemical Society

Rocznik: 2004

Szczegóły: Vol. 3 part 2

Opis fizyczny: S. 636-639

Uwagi: Preliminary reports presented during XLVII Meeting of the Polish Chemical Society and the Association of Engineers & Technicians of Chemical Industry, 12-17 September 2004, Wrocław, Poland


153/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Szłyk Edward, Sitkowski Jerzy, Kozerski Lech, Wietrzyk Joanna, Pełczyńska Marzena, Nasulewicz Anna, Opolski Adam.

Tytuł oryginału: Multinuclear NMR spectroscopy and antitumor activity of novel platinum(II) complexes with 5,7-disubstituted-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidines.

Czasopismo: Journal of Inorganic Biochemistry

Rocznik: 2004

Szczegóły: Vol. 98 no. 1

Opis fizyczny: S. 167-172

Uwagi: a


154/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Pazderski Leszek, Sitkowski Jerzy, Kozerski Lech, Pełczyńska Marzena, Nasulewicz Anna, Opolski Adam, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Multinuclear NMR spectroscopy and antiproliferative activity in vitro of platinum(II) and palladium(II) complexes with 6-mercaptopurine.

Czasopismo: Journal of Molecular Structure

Rocznik: 2004

Szczegóły: Vol. 707

Opis fizyczny: S. 241-247

Uwagi: a


155/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Szłyk Edward, Jaroszewicz Iwona, Nasulewicz Anna, Pełczyńska Marzena, Wietrzyk Joanna, Opolski Adam, Sitkowski Jerzy, Kozerski Lech.

Tytuł oryginału: Multinuclear NMR spectroscopy and antitumor activity of Pt(II) complexes with 5,7-diphenyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidine

Tytuł całości: Development of materials science in research and education, September 15-19, 2003, Račkova dolina : the thirteenth joint seminar

Adres wydawniczy: Bratislava, Vydavatelstvo NOI : 2003

Opis fizyczny: S. 32-33


156/227


Autorzy: Szłyk Edward, Łakomska Iwona, Grodzicki Antoni.

Tytuł oryginału: Nowe kompleksy złota(I) z trimetylofosfiną i alifatycznymi perfluorowanymi kwasami karboksylowymi oraz sposób ich wytwarzania : patent PL nr 185454.

Adres wydawniczy: Warszawa, Urząd Patentowy : 2003

Opis fizyczny: 4 s.


157/227


Autorzy: Szłyk Edward, Łakomska Iwona, Grodzicki Antoni.

Tytuł oryginału: Nowe kompleksy srebra(I) z trietylofosfiną lub trimetylofosfiną i alifatycznymi perfluorowanymi karboksylanami oraz sposób ich wytwarzania : patent PL 185023

Adres wydawniczy: Warszawa, Urząd Patentowy : 2003

Opis fizyczny: 6 s.


158/227


Autorzy: Szłyk Edward, Łakomska Iwona, Reedijk Jan.

Tytuł oryginału: Platinum(II) chloride complexes with 1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidine derivatives : cytotoxic activity and reaction with 5'-GMP.

Tytuł całości: Where to go? IX International Symposium on inorganic biochemistry, Szklarska Poręba, Poland, September 4-7, 2003, book of abstracts / [ed. by Agnieszka Dobosz & Monika Ruta].

Adres wydawniczy: [Wrocław, Wrocław Medical University] : 2003

Opis fizyczny: [1] s.

Uwagi: a


159/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Szłyk Edward, Kooijman Huub, Reedijk Jan.

Tytuł oryginału: The X-ray structure and spectroscopy of cis-[PtCl2(dmtp)2] : cytotoxic activity and reaction with 5'-GMP.

Tytuł całości: Where to go? IX International Symposium on inorganic biochemistry, Szklarska Poręba, Poland, September 4-7, 2003, book of abstracts / [ed. by Agnieszka Dobosz & Monika Ruta].

Adres wydawniczy: [Wrocław, Wrocław Medical University] : 2003

Opis fizyczny: [1] s.

Uwagi: a


160/227


Autorzy: Szłyk Edward, Łakomska Iwona, Pazderski Leszek, Sitkowski Jerzy, Kozerski Lech.

Tytuł oryginału: Synteza i badania spektroskopowe chlorkowych kompleksów Pt(II) i Pd(II) z 6-merkaptopuryną.

Tytuł całości: XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 15-18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 1 : Sekcje S1-S5.

Adres wydawniczy: Lublin, Druk. PRIMOOFFSET : 2003

Opis fizyczny: S. 327

Uwagi: a


161/227


Autorzy: Szłyk Edward, Pazderski Leszek, Łakomska Iwona, Sitkowski Jerzy, Kozerski Lech, Kamieński Bohdan.

Tytuł oryginału: Struktura i widma 15N CPMAS-NMR chlorkowych kompleksów Zn(II), Cd(II), Hg(II) z pirydazyną.

Tytuł całości: XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 15-18 września 2003, materiały zjazdowe. T. 1 : Sekcje S1-S5.

Adres wydawniczy: Lublin, Druk. PRIMOOFFSET : 2003

Opis fizyczny: S. 295

Uwagi: a


162/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Szłyk Edward, Pazderski Leszek, Wietrzyk Joanna, Pełczyńska Marzena, Nasulewicz Anna, Opolski Adam.

Tytuł oryginału: Wpływ struktury dichlorkowych kompleksów Pt(II) na aktywność biologiczną.

Tytuł całości: XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 15-18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 1 : Sekcje S1-S5.

Adres wydawniczy: Lublin, Druk. PRIMOOFFSET : 2003

Opis fizyczny: S. 326

Uwagi: a


163/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Szłyk Edward, Pazderski Leszek, Reedijk Jan.

Tytuł oryginału: 1H NMR studies of platinum(II) chloride complexes reaction with guanosine-5'-monophosphate.

Tytuł całości: XXXVI Polish Seminar on nuclear magnetic resonance and its applications, Kraków, 1-2 December 2003 : abstracts.

Adres wydawniczy: Kraków, [s.n.] : 2003

Opis fizyczny: S. 51

Uwagi: a


164/227


Autorzy: Pazderski Leszek, Łakomska Iwona, Szłyk Edward, Sitkowski Jerzy, Kozerski Lech.

Tytuł oryginału: 15N NMR coordination shifts in stable and labile d-electron metal complexes with azines.

Tytuł całości: XXXVI Polish Seminar on nuclear magnetic resonance and its applications, Kraków, 1-2 December 2003 : abstracts.

Adres wydawniczy: Kraków, [s.n.] : 2003

Opis fizyczny: S. 70

Uwagi: a


165/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Szłyk Edward, Pazderski Leszek, Wietrzyk Joanna, Pełczyńska Marzena, Nasulewicz Anna, Opolski Adam.

Tytuł oryginału: Influence of 1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidine structure on biological activity of the novel platinum(II) complexes.

Czasopismo: Annals of the Polish Chemical Society

Rocznik: 2003

Szczegóły: Vol. 2 part 2

Opis fizyczny: S. 503-506

Uwagi: Preliminary reports presented during XLVI Meeting of the Polish Chemical Society and the Association of Engineers & Technicians of Chemical Industry, 15-18 September 2003, Lublin, Poland.


166/227


Autorzy: Szłyk Edward, Pazderski Leszek, Łakomska Iwona, Wojtczak Andrzej, Kozerski Lech, Sitkowski Jerzy, Kamieński Bohdan, Günther Harald.

Tytuł oryginału: 1H15N heteronuclear correlation and 15N cross-polarized magic angle spinning NMR studies of the coordination modes in Zn(II) chloride complexes with purine and methylpurines.

Czasopismo: Polyhedron

Rocznik: 2003

Szczegóły: Vol. 22

Opis fizyczny: S. 391-396

Uwagi: a


167/227


Autorzy: Szłyk Edward, Piszczek Piotr, Łakomska Iwona, Szymańska Iwona, Goliński Artur, Kucharek Robert, Chaberski Michał.

Tytuł oryginału: Multinuclear NMR studies of Cu(I), Ag(I) and Au(I) carboxylates with tertiary phosphines : structural characterisation in solution.

Tytuł całości: Common aspects of NMR spectroscopy in liquid and solid phase frontiers in biological applications, Łódź, 9-10 September 2002, Poland.

Adres wydawniczy: Łódź, [s.n.] : 2002

Opis fizyczny: S. C6


168/227


Autorzy: Szłyk Edward, Pazderski Leszek, Łakomska Iwona, Sitkowski Jerzy, Kozerski Lech, Günther Harald.

Tytuł oryginału: 15N NMR studies of Zn(II) chloride complexes with purine and methylpurines.

Tytuł całości: Common aspects of NMR spectroscopy in liquid and solid phase frontiers in biological applications, Łódź, 9-10 September 2002, Poland.

Adres wydawniczy: Łódź, [s.n.] : 2002

Opis fizyczny: S. C4

Uwagi: a


169/227


Autorzy: Szłyk Edward, Łakomska Iwona, Golankiewicz Bożenna, Opolski Adam, Kozerski Lech, Sitkowski Jerzy.

Tytuł oryginału: Multinuclear NMR spectroscopy and antitumor activity of new Pt(II) complexes with heterocycle donors and dimethylsulfoxide.

Tytuł całości: Metals in environment and medicine, VIII International Symposium on Inorganic Biochemistry, Szklarska Poręba, Poland, September 19-22, 2002 : book of abstracts / ed. by Piotr Kaczmarek.

Adres wydawniczy: [Wrocław, s.n.] : 2002

Opis fizyczny: S. 83

Uwagi: a


170/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Szłyk Edward, Opolski Adam, Sitkowski Jerzy, Kozerski Lech.

Tytuł oryginału: New cis-platinum(II) complexes containing nitrogen heterocycles as chemotherapeutic prodrugs

Tytuł całości: VIII International Symposium on inorganic biochemistry metals in environment and medicine : book of abstracts / ed. by Piotr Kaczmarek

Adres wydawniczy: [S.l.], [s.n.] : 2002

Opis fizyczny: S. 62


171/227


Autorzy: Szłyk Edward, Piszczek Piotr, Łakomska Iwona, Szczęsny Robert.

Tytuł oryginału: Comparison of the mechanisms of thermal decomposition C2F5COOAg and C2F5COOAgPMe3

Tytuł całości: XIIIth Winter School on Coordination Chemistry, Karpacz, Poland, 9-13 December, 2002 : programme : abstracts / ed. Bogumiła Żurowska, Bożena Kalińska

Adres wydawniczy: Wrocław, [s.n.] : 2002

Opis fizyczny: S. 110


172/227


Autorzy: Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: Thermal and spectroscopical properties of platinum(IV) complexes with 5,7-disubstituted-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidines

Tytuł całości: XIIIth Winter School on Coordination Chemistry, Karpacz, Poland, 9-13 December, 2002 : programme : abstracts / ed. Bogumiła Żurowska, Bożena Kalińska

Adres wydawniczy: Wrocław, [s.n.] : 2002

Opis fizyczny: S. 133-136


173/227


Autorzy: Piszczek Piotr, Goliński Artur, Kucharek Robert, Szymańska Iwona B., Chaberski Michał, Szczęsny Robert, Łakomska Iwona, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Badania lotnych kompleksów metali szlachetnych w fazie stałej i gazowej oraz ich zastosowania do osadzania cienkich warstw metali

Tytuł całości: XLV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 9-13 września, Kraków 2002. T. 1 : Streszczenia prezentacji

Adres wydawniczy: Kraków, Drukarnia Vacat : 2002

Opis fizyczny: S. 244


174/227


Autorzy: Szłyk Edward, Łakomska Iwona, Szymańska Iwona B., Głowiak Tadeusz, Goliński Artur.

Tytuł oryginału: Synteza i badania karboksylanowych kompleksów Ag(I) z fosfinami

Tytuł całości: XLV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 9-13 września, Kraków 2002. T. 1 : Streszczenia prezentacji

Adres wydawniczy: Kraków, Drukarnia Vacat : 2002

Opis fizyczny: S. 323


175/227


Autorzy: Szłyk Edward, Łakomska Iwona, Opolski Adam, Sitkowski Jerzy, Kozerski Lech.

Tytuł oryginału: Struktura i aktywność cytotoksyczna kompleksów Pt(II) z 5,7-ditertbutylo-1,2,4-triazolo[1,5-a]pirymidyną

Tytuł całości: XLV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 9-13 września, Kraków 2002. T. 1 : Streszczenia prezentacji

Adres wydawniczy: Kraków, Drukarnia Vacat : 2002

Opis fizyczny: S. 261


176/227


Autorzy: Szłyk Edward, Łakomska Iwona, Surdykowski Andrzej, Głowiak Tadeusz, Pazderski Leszek, Sitkowski Jerzy, Kozerski Lech.

Tytuł oryginału: The X-ray structure and spectroscopy of platinum(II) complexes with 1,2,4-triazolo[1,5-a] pyrimidines and dimethylsulfoxide.

Czasopismo: Inorganica Chimica Acta

Rocznik: 2002

Szczegóły: Vol. 333

Opis fizyczny: S. 93-99

Uwagi: a


177/227


Autorzy: Szłyk Edward, Pazderski Leszek, Łakomska Iwona, Kozerski Lech, Sitkowski Jerzy.

Tytuł oryginału: 1H 15N GHMQC study of 5,7-diphenyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidine and 1H, 13C and 15N NMR coordination shifts in Au(III) chloride complexes of 1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidines.

Czasopismo: Magnetic Resonance in Chemistry

Rocznik: 2002

Szczegóły: Vol. 40 no. 8

Opis fizyczny: S. 529-532

Uwagi: a


178/227


Autorzy: Szłyk Edward, Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: Dimeric silver(I) complexes with trimethylphosphine and aliphatic perfluorinated carboxylates.

Czasopismo: Polish Journal of Chemistry

Rocznik: 2002

Szczegóły: Vol. 76 no. 10

Opis fizyczny: S. 1399-1403

Uwagi: a


179/227


Autorzy: Szłyk Edward, Pazderski Leszek, Łakomska Iwona, Surdykowski Andrzej, Głowiak Tadeusz, Sitkowski Jerzy, Kozerski Lech.

Tytuł oryginału: The X-ray structure of bis(5,7-dimethyl-1,2,4-triazolo-[1,5α]-pyrimidinium) hexachloroplatinate(IV) and spectroscopic properties of Pt(II) and Pt(IV) chloride complexes with 1,2,4-triazolo-[1,5α]-pyrimidines.

Czasopismo: Polyhedron

Rocznik: 2002

Szczegóły: Vol. 21

Opis fizyczny: S. 343-348

Uwagi: a


180/227


Autorzy: Szłyk Edward, Łakomska Iwona, Kobe Jože, Surdykowski Andrzej, Głowiak Tadeusz, Sitkowski Jerzy.

Tytuł oryginału: The bonding of ribavirin to platinum(II) ion. The X-ray and spectroscopy of Pt(II) complexes with 1-β-D-ribofuranosyl-1,2,4-triazole-3-carboxamide and dimethylsulfoxide.

Czasopismo: Polyhedron

Rocznik: 2002

Szczegóły: Vol. 21

Opis fizyczny: S. 2001-2007

Uwagi: a


181/227


Autorzy: Szłyk Edward, Biniak Stanisław, Surdykowski Andrzej, Łakomska Iwona, Barwiołek Magdalena, Larsen Erik.

Tytuł oryginału: Cyclovoltammetric and spectroscopic characterization of optically active cobalt(II) and copper(II) complexes with the Schiff base derived from (N, N')-(1R, 2R)-(-)-cyclohexylenediamine and 2-hydroxyacetophenone.

Czasopismo: Transition Metal Chemistry

Rocznik: 2002

Szczegóły: Vol. 27 no. 5

Opis fizyczny: S. 501-505

Impact Factor: 0.949

Punktacja MNiSW: 10.000


182/227


Autorzy: Drewa Tomasz, Woźniak Alina, Olszewska Dorota, Szłyk Edward, Łakomska Iwona, Mila-Kierzenkowska Celestyna, Czajkowski Rafał.

Tytuł oryginału: The in vitro study of influence of four novel platinum compounds on rodent melanoma cells.

Czasopismo: Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research

Rocznik: 2001

Szczegóły: Vol. 58 no. 3

Opis fizyczny: S. 169-174, tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 6.000


183/227


Autorzy: Szłyk Edward, Szymańska Iwona, Łakomska Iwona, Kucharek Robert.

Tytuł oryginału: New copper(I) complexes with triphenyl phosphite and perfluorinated carboxylates.

Czasopismo: Annals of the Polish Chemical Society

Rocznik: 2001

Szczegóły: Year 2001

Opis fizyczny: S. 180, tab.

Uwagi: Preliminary reports presented during Annual Meeting of the Polish Chemical Society, Katowice, September 9-13, 2001.


184/227


Autorzy: Szłyk Edward, Łakomska Iwona, Szymańska Iwona.

Tytuł oryginału: Thermal and spectroscopical studies of Ag(I) and Au(I) complexes with triphenylphosphine and sulfonic acid residues.

Czasopismo: Annals of the Polish Chemical Society

Rocznik: 2001

Szczegóły: Year 2001

Opis fizyczny: S. 177, tab.

Uwagi: Preliminary reports presented during Annual Meeting of the Polish Chemical Society, Katowice, September 9-13, 2001.


185/227


Autorzy: Drewa Tomasz, Woźniak Alina, Drewa Gerard, Olszewska Dorota, Woźniak Bartosz, Wysocki Mariusz, Szłyk Edward, Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: Effect of novel platinum complexes on survival rate of B16 and Cl S91 melanoma cells and oxidation stress in vitro.

Czasopismo: Medical Science Monitor

Rocznik: 2001

Szczegóły: Vol. 7 no. 4

Opis fizyczny: S. 680-686, tab.

Punktacja MNiSW: 5.000


186/227


Autorzy: Szłyk Edward, Piszczek Piotr, Łakomska Iwona, Szymańska Iwona B., Goliński Artur, Kucharek Robert, Chaberski Michał.

Tytuł oryginału: Volatile complexes of Cu(I), Ag(I) and Au(I) with tertiary phoshines and carboxylates, structural characterisation and application in chemical vapour deposition (CVD) of thin layers of metals.

Tytuł całości: 3rd International conference on progress in inorganic and organometallic chemistry, Polanica Zdrój, Poland, September 17-22, 2000, programme, abstracts, list of participants, list of sponsors.

Adres wydawniczy: Wrocław, [s.n.] : 2000

Opis fizyczny: S. 31

Uwagi: a


187/227


Autorzy: Szłyk Edward, Grodzicki Antoni, Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: Nowe kompleksy złota(I) z trifenylofosfiną i alifatycznymi perfluorowanymi kwasami karboksylowymi oraz sposób ich wytwarzania : opis patentowy PL 178013.

Adres wydawniczy: Warszawa, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej : 2000

Opis fizyczny: 4 s.

Uwagi: a


188/227


Autorzy: Szłyk Edward, Golankiewicz Bożenna, Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: New platinum(II) complexes with sulfoxide and heterocycles donors

Tytuł całości: XIIth Winter School on coordination chemistry, Karpacz, Poland, 4-8 December, 2000, programme, abstracts / ed.: Bogumiła Żurowska, Bozena Kalińska.

Adres wydawniczy: Wrocław, [s.n.] : 2000

Opis fizyczny: S. 82

Uwagi: a


189/227


Autorzy: Szłyk Edward, Piszczek Piotr, Łakomska Iwona, Grodzicki Antoni, Szatkowski Janusz, Błaszczyk Tadeusz.

Tytuł oryginału: Au and Ag complexes with tertiary phosphines and perfluorinated carboxylates as precursors for CVD of gold and silver.

Czasopismo: Chemical Vapor Deposition

Rocznik: 2000

Szczegóły: Vol. 6 no. 3

Opis fizyczny: S. 105-108

Uwagi: a


190/227


Autorzy: Szłyk Edward, Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: New cis-platinum(II) complexes with DMSO and purine type heterocycles derived from 1,2,4-triazolo-[1,5α-pyrimidines.

Tytuł całości: V Symposium on Inorganic Biochemistry, towards molecular mechanisms of metal toxicity, Wrocław, Poland, 23-27 September 1999 : programme and abstracts / ed. by Małgorzata Jeżowska-Bojczuk.

Adres wydawniczy: [Wrocław], Uniwersytet Wrocławski : 1999

Opis fizyczny: S. 64

Uwagi: a


191/227


Autorzy: Szłyk Edward, Łakomska Iwona, Szymańska Iwona B., Piszczek Piotr, Grodzicki Antoni.

Tytuł oryginału: Badania strukturalne lotnych kompleksów Cu(I),Ag(I),Au(I) oraz ich zastosowanie do osadzania cienkich warstw metali metodą chemical vapour deposition (CVD).

Tytuł całości: XLII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów Przemysłu Chemicznego, Rzeszów, 6-10 września 1999

Adres wydawniczy: Rzeszów, Zakład Poligraficzny "Techgraf" : 1999

Opis fizyczny: S. 24

Uwagi: a


192/227


Autorzy: Szłyk Edward, Łakomska Iwona, Surdykowski Andrzej, Goliński Artur.

Tytuł oryginału: Spectroscopic and thermal studies of silver(I) complexes with aliphatic carboxylates and triphenylphosphine.

Czasopismo: Polish Journal of Chemistry

Rocznik: 1999

Szczegóły: Vol. 73 no. 11

Opis fizyczny: S. 1763-1769

Uwagi: a


193/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Platinum(II) complexes with 5,7-disubstituted 1,2,4-triazolo[1,5a]pyrimidines.

Tytuł całości: XIth Winter School on coordination chemistry, Karpacz, Poland, 7-11 December, 1998, abstracts / ed. Bogumiła Żurowska, Bożena Kalińska.

Adres wydawniczy: Wrocław, [s.n.] : 1998

Opis fizyczny: S. 49

Uwagi: a


194/227


Autorzy: Piszczek Piotr, Szłyk Edward, Grodzicki Antoni, Łakomska Iwona, Goliński Artur, Błaszczyk Tadeusz.

Tytuł oryginału: Cu(I), Ag(I) and Au(I) complexes with perfluorinated carboxylates and tertiary phosphines as precursores of metallic films.

Tytuł całości: XIth Winter School on coordination chemistry, Karpacz, Poland, 7-11 December, 1998, abstracts / ed. Bogumiła Żurowska, Bożena Kalińska.

Adres wydawniczy: Wrocław, [s.n.] : 1998

Opis fizyczny: S. 51

Uwagi: a


195/227


Autorzy: Surdykowski Andrzej, Szłyk Edward, Łakomska Iwona, Grodzicki Antoni.

Tytuł oryginału: Budowa konformacyjna kompleksów Co(II), Cu(II) i Ni(II) z optycznymi zasadami Schiffa

Tytuł całości: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. [Cz. 2:] Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16.

Adres wydawniczy: Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej : 1998

Opis fizyczny: S. 37


196/227


Autorzy: Piszczek Piotr, Szłyk Edward, Grodzicki Antoni, Łakomska Iwona, Goliński Artur.

Tytuł oryginału: Ultracienkie filmy złota i srebra otrzymywane metodą osadzania natryskowego.

Tytuł całości: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. [Cz. 2:] Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16.

Adres wydawniczy: Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej : 1998

Opis fizyczny: S. 37


197/227


Autorzy: Szłyk Edward, Surdykowski Andrzej, Łakomska Iwona, Grodzicki Antoni.

Tytuł oryginału: Optycznie czynne kompleksy Ni(II), Co(II) i Cu(II) z tetradonorowymi zasadami Schiffa oraz ich zastosowanie w katalitycznym utlenianiu cykloalkenów

Tytuł całości: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. [Cz. 2:] Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16.

Adres wydawniczy: Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej : 1998

Opis fizyczny: S. 24

Uwagi: a


198/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Grodzicki Antoni, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Studies of Au(I) complexes with perfluorinated carboxylates and trimethylphosphine.

Czasopismo: Polish Journal of Chemistry

Rocznik: 1998

Szczegóły: Vol. 72 no. 3

Opis fizyczny: S. 492-497

Uwagi: a


199/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Szłyk Edward, Grodzicki Antoni.

Tytuł oryginału: Thermal studies of Ag(I) complexes with triethylphosphine and perfluorinated carboxylates.

Czasopismo: Thermochimica Acta

Rocznik: 1998

Szczegóły: Vol. 315

Opis fizyczny: S. 121-128

Uwagi: a


200/227


Autorzy: Szłyk Edward, Grodzicki Antoni, Gorczyca Piotr, Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: Sposób wytwarzania nowych kompleksów srebra(I) z trifenylofosfiną i perfluorowanymi alifatycznymi kwasami karboksylowymi : patent Pl nr 171516.

Adres wydawniczy: Warszawa, Urząd Patentowy : 1997

Opis fizyczny: 3, [1] s.

Uwagi: a


201/227


Autorzy: Szłyk Edward, Grodzicki Antoni, Gorczyca Piotr, Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: Sposób wytwarzania nowych soli srebrowych alifatycznych perfluorowanych kwasów karboksylowych : patent PL nr 171940.

Adres wydawniczy: Warszawa, Urząd Patentowy : 1997

Opis fizyczny: 3 s.

Uwagi: a


202/227


Autorzy: Szłyk Edward, Grodzicki Antoni, Gorczyca Piotr, Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: Sposób wytwarzania nowej soli srebrowej kwasu 2,3,4,5,6-pentafluorofenylooctowego : patent PL nr 172024.

Adres wydawniczy: Warszawa, Urząd Patentowy : 1997

Opis fizyczny: [2] s.

Uwagi: a


203/227


Autorzy: Szłyk Edward, Grodzicki Antoni, Gorczyca Piotr, Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: Sposób wytwarzania nowej soli srebrowej kwasu heksafluoroglutarowego : patent PL nr 171951.

Adres wydawniczy: Warszawa, Urząd Patentowy : 1997

Opis fizyczny: [2] s.

Uwagi: a


204/227


Autorzy: Szłyk Edward, Pazderski Leszek, Łakomska Iwona, Grodzicki Antoni.

Tytuł oryginału: Badania hydratowanych kompleksów metali d-elektronowych z adeniną, adenozyną i heterocyklicznymi analogami puryn

Tytuł całości: XL Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Gdańsk, 22-26 września 1997 roku, streszczenia

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo Centrum Książki : 1997

Opis fizyczny: S-2, W-5

Uwagi: a


205/227


Autorzy: Piszczek Piotr, Łakomska Iwona, Grodzicki Antoni, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Chemical vapour deposition of Au(I) and Ag(I) complexes tertiary phosphines and perfluorinated carboxylates.

Tytuł całości: Xth Winter School on coordination chemistry, Karpacz, Poland, 8-12 December, 1997 : abstracts

Adres wydawniczy: Wrocław, Faculty of Chemistry. University of Wrocław : 1997

Opis fizyczny: S. 67


206/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Grodzicki Antoni, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Thermal and spectroscopic studies of Ag(I) complexes with trimethylphosphine and perfluorinated carboxylates.

Czasopismo: Thermochimica Acta

Rocznik: 1997

Szczegóły: Vol. 303

Opis fizyczny: S. 41-46

Uwagi: a


207/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Szłyk Edward, Grodzicki Antoni, Surdykowski Andrzej, Larsen Simon.

Tytuł oryginału: Structural and spectroscopical studies of Ag2(C2F5COO)2(PPh3)2.

Tytuł całości: 13th Summer School on coordination chemistry, Polanica-Zdrój, Poland, June 2-8, 1996, programme, abstracts, list of participants / ed. by Barbara Latko, Piotr Sobota, Józef J. Ziółkowski.

Adres wydawniczy: Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego : 1996

Opis fizyczny: S. 116


208/227


Autorzy: Łakomska Iwona, Szłyk Edward, Grodzicki Antoni.

Tytuł oryginału: Thermal studies Ag(I) and Au(I) complexes with perfluorinated carboxylates and tertiary phosphines.

Tytuł całości: IXth Winter School on coordination chemistry, Karpacz, Poland, December 9-13, 1996, abstracts.

Adres wydawniczy: Wrocław, Faculty of Chemistry. University of Wrocław : 1996

Opis fizyczny: S. 76


209/227


Autorzy: Szłyk Edward, Grodzicki Antoni, Gorczyca Piotr, Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: Sposób wytwarzania nowej soli srebrowej kwasu nonafluoro-1-butanosulfonowego : patent PL nr 169514.

Adres wydawniczy: Warszawa, Urząd Patentowy : 1996

Opis fizyczny: [2] s.

Uwagi: a


210/227


Autorzy: Grodzicki Antoni, Szłyk Edward, Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: Badanie wpływu trzeciorzędowych fosfin na trwałość termiczną połączeń R3PAgOOCR'.

Tytuł całości: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 września 1996.

Adres wydawniczy: Poznań, Zakład Graficzny Politechniki Poznańskiej : 1996

Opis fizyczny: S. S-4, J-18

Uwagi: a


211/227


Autorzy: Grodzicki Antoni, Szłyk Edward, Łakomska Iwona, Szymańska Iwona B..

Tytuł oryginału: Synteza, budowa i termiczny rozpad karboksylanowych kompleksów metali d9-i d10 - elektronowych z fosfinami.

Tytuł całości: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 września 1996.

Adres wydawniczy: Poznań, Zakład Graficzny Politechniki Poznańskiej : 1996

Opis fizyczny: S. S-4, C-2

Uwagi: a


212/227


Autorzy: Szłyk Edward, Grodzicki Antoni, Łakomska Iwona, Szymańska Iwona B..

Tytuł oryginału: Volatile complexes of the copper triad metals with oxygen bonded ligands and tertiary phosphines for chemical vapor deposition (CVD).

Tytuł całości: 35th IUPAC Congress, August 14-19 1995, Istanbul, Turkey, abstracts II, sections 4-6.

Adres wydawniczy: Istanbul, Turkish Chemical Society : 1995

Opis fizyczny: S. 1222-1223

Uwagi: a


213/227


Autorzy: Szłyk Edward, Łakomska Iwona, Grodzicki Antoni.

Tytuł oryginału: Studies of the Au(I) complexes with triethylphosphine and perfluorinated carboxylates.

Tytuł całości: Current trends in coordination chemistry, 15th Conference on coordination chemistry, June 5-9, 1995, Smolenice, Slovakia / ed. by G. Ondrejović, A. Sirota.

Adres wydawniczy: Bratislava, Slovak Technical University Press : 1995

Opis fizyczny: S. 151-156

Uwagi: a


214/227


Autorzy: Szłyk Edward, Grodzicki Antoni, Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: Karboksylanowe kompleksy Ag(I) z trimetylofosfiną.

Tytuł całości: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 września 1995.

Adres wydawniczy: Lublin, Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Politechniki Lubelskiej : 1995

Opis fizyczny: S. S-6 P-15

Uwagi: a


215/227


Autorzy: Szłyk Edward, Łakomska Iwona, Grodzicki Antoni.

Tytuł oryginału: Studies of Au(I) complexes with triphenylphosphine and perfluorinated carboxylates.

Czasopismo: Polish Journal of Chemistry

Rocznik: 1995

Szczegóły: Vol. 69 no. 8

Opis fizyczny: S. 1103-1108

Uwagi: a


216/227


Autorzy: Szłyk Edward, Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: Studies of the hydrated Zn(II) and Cd(II) halide complexes with adenosine

Tytuł całości: 1st COST European Workshop on Biocoordination Chemistry, September 5-6, 1994, Budapest, Hungary, book of abstracts.

Adres wydawniczy: [Budapest], [s.n.] : 1994

Opis fizyczny: S. 38

Uwagi: a


217/227


Autorzy: Szłyk Edward, Grodzicki Antoni, Łakomska Iwona, Szymańska Iwona B..

Tytuł oryginału: Studies of the volatile Cu(I), Ag(I), Au(I) complexes with perfluorinated carboxylates and tertiary phosphines.

Tytuł całości: 1st International Conference on Progress in Inorganic and Organometallic Chemistry, Polanica Zdrój, Poland, September 19-23, 1994.

Adres wydawniczy: [S.l.], [s.n.] : 1994

Opis fizyczny: S. 94

Uwagi: a


218/227


Autorzy: Szłyk Edward, Grodzicki Antoni, Łakomska Iwona, Szymańska Iwona B..

Tytuł oryginału: Studies of the volatile Cu(I), Ag(I), Au(I) complexes as a precursors for chemical vapor deposition (CVD).

Tytuł całości: EUCHEM Research conference on inorganic chemistry "Surface organometallic chemistry, molecular materials and catalysis", European Inorganic Chemistry Symposium, EICS-V, Davos, Switzerland, 11-16 June 1994.

Adres wydawniczy: [S.l.], [s.n.] : 1994

Opis fizyczny: S. [2]

Uwagi: a


219/227


Autorzy: Szłyk Edward, Grodzicki Antoni, Łakomska Iwona, Szymańska Iwona B..

Tytuł oryginału: Lotne kompleksy miedzi, srebra i złota jako substraty do osadzania powłok metalicznych metodą CVD

Tytuł całości: Homo chemicus, Jubileuszowy Zjazd Naukowy, Warszawa '94 / [kom. wydaw. Halina Podsiadło, Antoni W. Szafrański, Marek Tkacz].

Adres wydawniczy: Warszawa, Sekcja Wydawnicza IChF PAN : 1994

Opis fizyczny: S. S-4 R-4

Uwagi: a


220/227


Autorzy: Szłyk Edward, Grodzicki Antoni, Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: Właściwości termiczne i spektroskopowe perfluorowanych karboksylanów Ag(I) z trietylofosfiną

Tytuł całości: Homo chemicus, Jubileuszowy Zjazd Naukowy, Warszawa '94 / [kom. wydaw. Halina Podsiadło, Antoni W. Szafrański, Marek Tkacz].

Adres wydawniczy: Warszawa, Sekcja Wydawnicza IChF PAN : 1994

Opis fizyczny: S. S-4 P-44

Uwagi: a


221/227


Autorzy: Szłyk Edward, Łakomska Iwona, Grodzicki Antoni.

Tytuł oryginału: Studies of Ag(I) complexes with triphenylphosphine and fluorinated carboxylates.

Czasopismo: Polish Journal of Chemistry

Rocznik: 1994

Szczegóły: Vol. 68 no. 8

Opis fizyczny: S. 1529-1534

Uwagi: a


222/227


Autorzy: Szłyk Edward, Grodzicki Antoni, Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: Synteza i badania lotnych kompleksów Au(I) z trietylofosfiną i fluorowanymi resztami kwasów karboksylowych.

Tytuł całości: Chemia nowych materiałów, doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 września 1993 / red. Józef Ceynowa.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1993

Opis fizyczny: S-3 P-19


223/227


Autorzy: Grodzicki Antoni, Łakomska Iwona, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Studies of Ag(I) complexes with triphenylphosphine and perfluorinated carboxylates and sulphonates.

Tytuł całości: VIth Winter School on coordination chemistry, Karpacz, Poland, 6-10 December, 1993, abstracts.

Adres wydawniczy: [Wrocław, Uniwersytet Wrocławski] : 1993

Opis fizyczny: S. 57

Uwagi: a


224/227


Autorzy: Szłyk Edward, Grodzicki Antoni, Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: Gold and silver complexes as a precursors for chemical vapour deposition (CVD)

Tytuł całości: VIth Winter School on coordination chemistry, Karpacz, Poland, 6-10 December, 1993, abstracts.

Adres wydawniczy: [Wrocław, Uniwersytet Wrocławski] : 1993

Opis fizyczny: S. 34-35

Uwagi: a


225/227


Autorzy: Szłyk Edward, Łakomska Iwona, Grodzicki Antoni.

Tytuł oryginału: Thermal and spectroscopic studies of the Ag(I) salts with fluorinated carboxylic and sulfonic acid residues.

Czasopismo: Thermochimica Acta

Rocznik: 1993

Szczegóły: Vol. 223

Opis fizyczny: S. 207-212

Uwagi: a


226/227


Autorzy: Szłyk Edward, Łakomska Iwona, Grodzicki Antoni.

Tytuł oryginału: Thermal and spectroscopic studies of the Ag(I) salts with fluorinated carboxylic and sulfonic acids residues.

Tytuł całości: Vth Winter School on Coordination Chemistry, Karpacz Górny, December 8-12, 1992, abstracts / eds.: Jerzy Mroziński, Walter Wojciechowski, Bogumiła Żurowska.

Adres wydawniczy: Wrocław, [s.n.] : 1992

Opis fizyczny: S. 39

Uwagi: a


227/227


Autorzy: Szłyk Edward, Łakomska Iwona.

Tytuł oryginału: Studies of the hydrated complexes of ZnCl2 with adenosine.

Czasopismo: Polyhedron

Rocznik: 1992

Szczegóły: Vol. 11 no. 24

Opis fizyczny: S. 3147-3153

Uwagi: a