Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Technologia i inżynieria chemiczna – laboratorium

Regulamin (379 KB)

Zadania:

  1. Analiza składu wód mineralnych (256 KB)
  2. Usuwanie twardości całkowitej w procesie wymiany jonowej (236 KB)
  3. Chemiczna dezynfekcja wody chloranem(I) sodu (296 KB)
  4. Kraking produktów naftowych (292 KB)
  5. Wytlewanie surowców energetycznych (397 KB)
  6. Bilans energetyczny procesów jednostkowych (255 KB)
  7. Analiza fizykochemiczna olejów i oliw jadalnych (415 KB)
  8. Transestryfikacja olejów i oliw jadalnych (375 KB)