Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Oferta dla przemysłu

Oferujemy pomoc w opracowywaniu nowych rozwiązań technologicznych, opracowaniu metod utylizacji i zagospodarowania odpadów.

Dzięki bogatemu potencjałowi aparaturowemu oferujemy szeroki zakres analizy ilościowej, jakościowej i technicznej w tym:

  • oznaczenie zawartości metali (spektrometria absorpcji atomowej AAS, spektrofotometria UV-VIS, fotometria płomieniowa),
  • analiza jakościowa i ilościowa materiałów stałych, proszkowych, ciekłych, zawiesin, granulatów i folii metodą ED XRF (pierwiastki od Na do U, zakres stężeń: 0.0001% – 100%),
  • analiza paliw płynnych i stałych,
  • pomiar ciepła spalania i wartości opałowej (bomba kalorymetryczna),
  • pomiar lepkości dynamicznej, kinematycznej i względnej cieczy,
  • pomiar temperatury zapłonu i palenia,
  • oznaczanie ciężaru nasypowego i utrząsowego,
  • analiza granulometryczna,
  • pomiar gęstości cieczy,
  • analiza klasyczna (wagowa i objętościowa).