Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Granty

  • Grant NCN nr 7606/B/H03/2011/40 “Optymalizacja metod hydrometalurgicznych i separacyjnych w technologii odzysku związków wanadu ze zużytych katalizatorów wanadowych”, 2011 – 2014, kierownik – dr K. Mazurek.
  • Grant MNiSW Nr 3T09B 12428 „Skojarzony sposób otrzymywania strącanego węglanu wapnia oraz chlorku amonu w oparciu o odpadowy płyn podestylacyjny i ług pofiltracyjny z metody Solvay’a otrzymywania węglanu sodu, 2008 – 2011, kierownik – prof. dr hab. M. Trypuć.
  • Grant rozwojowy MNiSW R0503502 „Kompleksowe zagospodarowanie szkodliwych odpadów katalizatora wanadowego stosowanego do utleniania SO2”, 2007 – 2010, kierownik – dr K. Mazurek.
  • Grant KBN 3T09B12428 „Optymalizacja warunków prowadzenia procesów jednostkowych z jednoczesną redukcją kosztów metody wanadanowej otrzymywania K2CO3” 2005 – 2008, kierownik – dr U. Kiełkowska.
  • Grant KBN 3T09B04218 „Badania nad opracowaniem bezodpadowej metody otrzymywania K2CO3 z KCl łącznie z możliwością wykorzystania V2O5 ze zużytego katalizatora wanadowego, 2000 – 2002, kierownik – prof. dr hab. M. Trypuć.