Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Wykaz zadań

1. Analiza wody

2. Strąceniowe usuwanie twardości wody

3. Katalityczne utlenianie metanolu do formaldehydu

4. Analiza paliw stałych

5. Synteza polialkoholu winylowego

6. Rektyfikacja w kolumnie z wypełnieniem

7. Bilans materiałowy procesu krystalizacji

8. Karbonizacja solanki amoniakalnej chlorku sodu

9. Analiza olejów smarowych

10. Elektrochemiczna regeneracja metali