Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

literatura

  1. Kępiński J. Technologia chemiczna nieorganiczna,  WNT, Warszawa 1984.
  2. Bortel E., Koneczny H. Zarys technologii chemiczne”, PWN, Warszawa 1992.
  3. Serwiński M. Zasady inżynierii chemicznej, PWN, Warszawa 1992.
  4. Zieliński A., Z. Chemiczna technologia organiczna, WNT, Warszawa 1976.
  5. Grzywa E., Molenda J. Technologia podstawowych syntez organicznych, Tom I i II, WNT, Warszawa 1989.
  6. Hermanowicz W. Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków, Arkady, Warszawa 1999.
  7. Praca zbiorowa Technologia Chemiczna Nieorganiczna, WNT, Warszawa 1965.
  8. Skrypt Ćwiczenia laboratoryjne z technologii chemicznej ogólnej i nieorganicznej UMK, Toruń 1990.
  9. Machocki A. Technologia Chemiczna ćwiczenia laboratoryjne Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002.
  10. Dostępne podręczniki akademickie z zakresu chemii fizycznej i analitycznej.