Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Przygotowanie próbek do analizy – wykład

Wykład ma na celu przekazanie wiedzy dotyczącej sposobu pobierania próbki do analizy, jej uśrednianie oraz przeprowadzenie do postaci w jakiej może być analizowana różnymi metodami i technikami.

Omówione zostaną procesy: mineralizacji suchej i mokrej, roztwarzanie, rozpuszczanie, rozcieńczanie i zatężanie. Ponadto przedstawione zostaną sposoby izolowania analitu od matrycy. Integralną częścią wykładu będzie omówienie rodzajów kontaminantów, ich źródła oraz zapobieganie zanieczyszczeniom. Jako wprowadzenie do przeprowadzenia poszczególnych analiz z wykorzystaniem różnych technik pomiarowych zostanie również omówiona podstawowa charakterystyka każdej z nich (min.: zakres oznaczalności, możliwości pomiarowe itd.). Kolejnym zagadnieniem poruszanym na wykładzie będzie zapoznanie słuchaczy z kryteriami doboru metody i techniki pomiarowej.

Literatura

1. J. Namieślnik, Z. Jamrógiewicz, M. Pilarczyk, L. Torres. Przygotowanie próbek środowiskowych do analiz. WNT, Warszawa, 2000.

2. S. Mitra; Sample preparation techniques in analytical chemistry, Wiley, 2003.

3. M. Kamiński, G. Romanik Techniki i metody przygotowania próbki – mineralizacja, techniki konwencjonalne i mikrofalowe oraz ekstrakcja do fazy stałej (SPE) w: Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych Metody Analizy Technicznej/Metody Kontroli i Zapewnienia Jakości, 2007.

4. W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa 2003

1. 5. A. Cygański, Chemiczne metody analizy ilościowej, WNT, Warszawa, 2013

6. Z. Marczenko, J. Minczewski, Chemia analityczna Tom 2 Chemiczne metody analizy ilościowej, PWN, Warszawa 2016