Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Procesy technologiczne – wykład

Wykład ma za zadanie zaznajomienie słuchacza z zasadami technologii chemicznej, wyborem warunków prowadzenia procesu technologicznego i jego podziałem na czynności jednostkowe (operacje jednostkowe, procesy jednostkowe) oraz zasadami racjonalnego wykorzystania surowców, energii w oparciu o wybrane procesy z technologii nieorganicznej i organicznej. Obejmuje on między innymi takie zagadnienia jak:
– wybór warunków prowadzenia procesu technologicznego,
– zagadnienia kinetyki procesu,
– procesy kontaktowe,
– zasady technologiczne,
– operacje i procesy jednostkowe,
– schematy technologiczne,
– surowce przemysłu chemicznego,
– wybrane procesy technologiczne przemysłowej syntezy nieorganicznej i organicznej,
– technologie bezodpadowe i recykling,
– elementy technologii wody i oczyszczania ścieków.