Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Procesy technologiczne – laboratorium

Regulamin (231 KB)

Zadania:

  1. Analiza składu wód mineralnych. (152 KB)
  2. Usuwanie twardości całkowitej w procesie wymiany jonowej. (133 KB)
  3. Chemiczna dezynfekcja wody chloranem(I) sodu. (296 KB)
  4. Kraking produktów naftowych. (162 KB)
  5. Wytlewanie surowców energetycznych. (268 KB)
  6. Bilans energetyczny procesów jednostkowych. (133 KB)
  7. Analiza fizykochemiczna olejów i oliw jadalnych. (287 KB)
  8. Transestryfikacja olejów i oliw jadalnych. (247 KB)