Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Ekotechnologia wykład

Wykład ma za zadanie zaznajomienie studenta z wybranymi aspektami współczesnych technologii chemicznych, obejmującymi zasady racjonalnego wykorzystania surowców i energii oraz kompleksowego zagospodarowania odpadów przemysłowych w oparciu o wybrane procesy z zakresu technologii chemicznej.

Wykłady obejmują między innymi następujące zagadnienia: Ekologiczne aspekty produkcji węglanu sodu, Przemysłowe metody produkcji kwasu siarkowego(VI), Biopaliwa i biokomponenty, Metody oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych, Energia jądrowa – historia, szansa czy zagrożenie?, Zielona chemia i czyste technologie, Charakterystyka odpadów przemysłowych i niebezpiecznych oraz metody ich utylizacji, Alternatywne źródła energii, Ropa naftowa i metody przerobu surowców naftowych, Woda i jej znaczenie w środowisku oraz przyczyny i skutki jej zanieczyszczenia, Kataliza i katalizatory w technologii chemicznej, Ocieplenie ziemi (efekt cieplarniany) – realne zagrożenie czy tylko mit.

Literatura podstawowa:

T. Paryjczak, A. Lewicki, M. Zaborski Zielona chemia, PAN, Łódź, 2005.

J. Dojlido, W. Dożańska, W. Hermanowicz, B. Koziorowski, J. Zerbe Fizykochemiczne badanie wody i ścieków, Arkady, Warszawa, 2010.

B. Bilitewski, G. Hardtle, K. Marek Podręcznik gospodarki odpadami, Seidel &Przywiecki, Warszawa, 2003.

J. Bogdanienko Odnawialne źródła energii, PWN, Warszawa,1989.

W. Ciechanowicz Energia, środowisko i ekonomia, IBS PAN, Warszawa, 1995.

A. Johansson Czysta technologia, WNT, Warszawa, 1997.

W. M. Lewandowski „Proekologiczne źródła energii odnawialnej”, 2002.

J. Michałowska Paliwa, oleje, smary samochodowe, WKŁ, Warszawa, 1997.

Literatura uzupełniająca:

L. Margel Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków, Ekonomia i środowisko, Białystok 2000.

P.T. Anastas, Ed., Handbook of Green Chemistry – Green Catalysis, John Wiley & Sons, 2009.

Dostępne podręczniki akademickie z zakresu technologii chemicznej, ochrony środowiska i chemii analitycznej.