Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Ekotechnologia ćwiczenia

W ramach ćwiczeń organizowane są wycieczki do pobliskich zakładów przemysłowych. Celem głównym organizowanych wycieczek jest zaznajomienie się studentów z cyklem produkcyjnym wybranych produktów przemysłu chemicznego oraz z aspektami działań proekologicznych wdrażanych w wizytowanych zakładach.

Głównym naszym partnerem w tym zakresie są: Ciech Soda Polsa S.A. – Zakład produkcyjny w Janikowie oraz LafargeHolcim – Cementownia i Zakład Górniczy Kujawy w Bielawach.