Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Projekt MAESTRO

Zastosowanie sprzężonych i łączonych technik separacyjnych w badaniach metabolomicznych i poszukiwaniu markerów chorób nowotworowych

Rutynowa analiza ksenoestrogenów, będących jedną z przyczyn chorób nowotworowych, generuje wiele problemów. Obecnie zainteresowanie analityką tej grupy związków powoduje potrzebę opracowania skutecznych metodyk analitycznych w których największym problemem są przygotowanie i oczyszczanie próbek biologicznych takich jak krew czy tkanka. Z tego powodu głównym celem niniejszego projektu jest opracowanie nowych metodyk i procedur związanych z monitoringiem biologicznym ksenoestrogenów i ich pochodnych oraz określenie szlaków ich biotransformacji w krwioobiegu. Ponadto, rozwój technik przygotowania próbek bazujących na ekstrakcji umożliwi skuteczną wydajna izolację ksenoestrogenów i ich metabolitów z próbek biologicznych. Krytycznym z punktu widzenia metody analitycznej będzie również dobór techniki separacyjnej wykorzystanej do analizy jakościowej i ilościowej wybranej grupy związków wraz z specyficzna i selektywną detekcją. Z tego powodu przetestowane zostaną różne połączenia chromatografii cieczowej i elektroforezy kapilarnej ze spektrometrią mas i innymi sposobami detekcji.

Cele naukowe postawione w projekcie będą realizowane równolegle w następujących płaszczyznach:

 • Przygotowanie próbek z uwzględnieniem selektywnego izolowania, oczyszczania i wzbogacania oznaczanych analitów z uwzględnieniem, analizy ilościowej i jakościowej oznaczanych analitów i ich metabolitów,
 • Kontroli i monitoringu ksenoestrogenów i ich pochodnych w warunkach hodowli komórkowej,
 • Opracowanie mikrobiologicznych metod neutralizacji ksenobiotyków w produktach żywnościowych oraz materiałach biologicznych takich jak tkanka, krew.
 •  Bioinformatyki – interpretacji uzyskanych danych.

Koordynator projektu: Prof. dr hab. Bogusław Buszewski

Termin realizacji projektu: 05.2015-05.2018

Publikacje:

 1. M. Szultka-Młyńska, P. Olszowy, B. Buszewski: Nanoporous conducting polymer-based coatings in microextraction techniques for environmental and biomedical applications, Crit. Rev. in Anal. Chem. 46(3) (2016), 236-247
 2. M. Szultka-Młyńska, B. Buszewski: Electrochemistry-mass spectrometry for in-vitro determination of selected chemotherapeutics and their electrochemical products in comparison to in-vivo approach, Talanta 160 (2016), 694-703
 3. M. Szultka-Młyńska, B. Buszewski: Chromatographic behavior of selected antibiotic drugs supported by quantitative structure-retention relationships, J. Chromatogr. A 1478 (2016), 50-59
 4. M. Szultka-Młyńska, B. Buszewski: Study of in-vitro metabolizm of selected antibiotic drugs in human liver microsomes by liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry, Anal. Bioanal. Chem. 408 (2016), 8273-8287
 5. D. Grzywiński, M. Szumski, B. Buszewski: Hypercrosslinked cholesterol-based polystyrene monolithic capillary columns, J. Chromatogr. A 1477 (2016), 11-21
 6. B. Buszewski, J. Walczak, P. Zuvela, JJ.Liu: Non-target analysis of phospholipid and sphingolipid species in egg yolk using liquid chromatography/triple quadrupole tandem mass spectrometry, J. Chromatogr. A 1487 (2017), 179-186
 7. K. Jurowski, K. Kochan, J. Walczak, M. Barańska, W. Piekoszewski, B. Buszewski: Analytical techniques in lipidomics: state of art, Crit. Rev. Anal. Chem. 47(5) (2017), 418-437
 8. I.-A. Ratiu, T. Ligor, V. Bocos-Bintintan, B. Buszewski: Mass spectrometric techniques for the analysis of volatile organic compounds emitted from bacteria, Bioanalysis 9(14) (2017), 1069-1092, DOI: 10.4155/bio-2017-0051
 9. V. Railean-Plugaru, P. Pomastowski, K. Meller, M. Zloch, K. Rafińska, B. Buszewski: Lactococcus lactis as a safe and inexpensive source of bioactive silver composites, App. Microbiol. Biotechnol. 101 (2017), 7141-7153, DOI: 10.1007/s00253-017-8443-x
 10. V. Raks, H. Al.-Soud, B. Buszewski: Isolation, separation and preconcentration of biologically active compounds from plant matrices by extraction techniques, Chromatogr. 10.1007/s10337-017-3405-0 (przyjęta do druku)
 11. M. Pajewska, M. Łojko, K. Cendrowski, W. Sawicki, T. Kowalkowski, B. Buszewski, R. Gadzała-Kopciuch: The determination of zearalenone and its major metabolites in endometrial cancer tissue, Anal. Bioanal. Chem., DOI: 10.1007/s00216-017-0807-7 (przyjęta do druku)
 12. B. Buszewski, W. Piekoszewski, P. Pomastowski, K. Rafińska, M. Sugajski, T. Kowalkowski: Modern analytical methods of speciation and determination of trace elements in inorganic, organic and biological samples [w:] Recent Advances in Trace Analysis, K. Chojnacka, A. Saeid (eds.), John Wiley & Sons Ltd. (przyjęta do druku)