Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Anna Kilanowska

doktorantka
Tel. +48 (56) 611-47-53
Email
Zainteresowania naukowe:
Badanie retencji oligonukleotydów antysensownych w trybie IP RP HPLC oraz HILIC z zastosowaniem UHPLC; badanie wpływu różnych modyfikacji oligonukleotydów na ich oddziaływania z fazą stacjonarną; zastosowanie UHPLC-ESI-MS/MS i UHPLC-ESI-Q-TOF-MS w analizie oligonukleotydów antysensownych oraz badanie ich metabolizmy w układzie in vitro.
Promotor: dr hab. Sylwia Studzińska, prof. UMK